Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktéři udržitelného rozvoje Zapojování aktérů a sociální aspekty UR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktéři udržitelného rozvoje Zapojování aktérů a sociální aspekty UR."— Transkript prezentace:

1 Aktéři udržitelného rozvoje Zapojování aktérů a sociální aspekty UR

2 Horizontální řízení UR – zapojení aktérů Agenda 21 definuje 9 skupin obyvatelstva = „stakeholdres“, jejichž zapojení do plánování a rozhodování je pro udržitelný rozvoj klíčové. 1) ženy, 2) děti a mládež, 3) původní obyvatelstvo (menšiny), 4) nevládní organizace, 5) samospráva, 6) pracující a odbory, 7) podnikatelský sektor, 8) vědecká obec, 9) zemědělci.

3 Nevládní organizace – iniciátoři změn Příklady nevládních organizací a jejich kampaní?

4 Globálně působící nevládní organizace Greenpeace Friends of the Earth WWF (World Wide Fund for Nature) IUCN (International Union for Conservation of Nature) Envi i sociální témata (klima, biodiverzita, oceány, devastace půdy, intituce….), tlak na zvyšování účinnosti politik a na odpovědné chování nadnárodních firem

5 Evropské nevládní organizace – Green Ten Birdlife International CEE Bankwatch Network Climate Action Network Europe Europe Environmental Bureau Friends of the Earth Europe Greenpeace Health and Environment Aliance Naturefriends International Transport and Environment WWF Europe

6 České nevládní „zelené“ organizace Hnutí DUHA Arnika Greenpeace Děti Země Zelený kruh Ekologický právní servis a další

7 Proměny vládnutí – zapojování stakeholdrů Změna konceptu správy věcí veřejných: - od vlády ve smyslu řízení v hierarchické struktuře státní správy -k šířeji pojatému vládnutí se zapojením dalších aktérů/stakeholdrů -www.yourvoice.eu

8 Integrace životního prostředí do rozhodování „V posledních letech některé vlády přistoupily k významným změnám institucionálních vládních struktur, a to s cílem umožnit systematičtěji brát při rozhodování o ekonomické, sociální, fiskální, energetické, zemědělské, dopravní, obchodní atd. politice v úvahu životní prostředí. Vytvářejí se rovněž nové formy dialogu, jejichž cílem je lepší integrace národních vlád i místních úřadů, sféry průmyslu, vědy, ekologických skupin i veřejnosti při rozvoji efektivních přístupů k životnímu prostředí a rozvoji.“ Kapitola 8 Agendy 21 (Rio de Janeiro, 1992)

9 Důvody pro zapojování veřejnosti otevřenost rozhodování pro názory, které reprezentují různé postoje a hodnoty zapojení místní zkušenosti transparentnost rozhodování, není prosazován názor pouze úzké skupiny omezení příležitostí pro korupční jednání omezení čistě expertního rozhodování, které se za hodnotově neutrální pouze vydává vytvoření prostoru pro vymezení, co je a co není veřejným zájmem dosažení větší legitimity rozhodnutí a společenské shody k rozhodnutím, které mají dopad na územně či jinak vymezené společenství či celou společnost

10 Nástroje a metody pro zapojování veřejnosti Aarhuská úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí (Aarhus, 1998) -přístup k informacím -účast na rozhodování -přístup k právní ochraně www.ucastverejnosti.cz

11 Nástroje a metody zapojování veřejnosti Místní Agenda 21: plánování kroků k udržitelnému rozvoji na lokální úrovni obcí a měst za účasti veřejnosti: Ustavení pracovní skupiny, příprava akčního plánu (vazba na strategické plánování) Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů (březen 2010), odpovídá na otázky proč – co – koho – jak zapojovat

12 Definování priorit a veřejného zájmu v rámci UR Kdo reprezentuje a hájí dílčí zájmy: Ekonomické Sociální zájmy Environmentální Role politiky a politiků?

13 Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů Metody a techniky – informování : vývěska, informační tabule, internet Tisková konference/zpráva/ veřejné slyšení Letáky, publikace, výstavy, e-mail, sms Metody a techniky - připomínkování a konzultace: Dotazníky, anketní šetření, focus groups, sběr připomínek, veřejné debaty, semináře, workshopy Metody a techniky – partnerství: Pracovní skupiny, odborné komise, workshopy

14 Zapojení veřejnosti v otázkách životního prostředí Aarhuská úmluva: Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, environmental impact assessment) Posuzování strategií na životní prostředí (SEA, strategic impact assessment) Účast občanských sdružení ve správních řízeních (územní a stavební řízení…) Účast veřejnosti v územním plánování

15 Literatura Agenda 21, kapitola 8 Aarhuská úmluva: www.ucastverejnosti.czwww.ucastverejnosti.cz Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, MV ČR, 2010 Místní Agenda 21: www.ma21.czwww.ma21.cz


Stáhnout ppt "Aktéři udržitelného rozvoje Zapojování aktérů a sociální aspekty UR."

Podobné prezentace


Reklamy Google