Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální stav plnění usnesení vlády týkajících se projektu Systém včasné intervence Mgr. Hana Jamrichová MPSV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální stav plnění usnesení vlády týkajících se projektu Systém včasné intervence Mgr. Hana Jamrichová MPSV."— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav plnění usnesení vlády týkajících se projektu Systém včasné intervence Mgr. Hana Jamrichová MPSV

2 Stručná historie vzniku Systému včasné intervence SVI vznikl jako meziresortní a interdisciplinární nástroj informačního charakteru, jehož cílem bylo propojení všech subjektů působících v agendě sociálně-právní ochrany dětí, v oblasti protiprávní činnosti dětí a trestné činnosti páchané na dětech. MV ve spolupráci s MPSV vyvíjelo snahu o spuštění celorepublikové působnosti SVI s jednotnou národní databází.

3 Stručná historie vzniku Systému včasné intervence Koordinací projektu byl pověřen ministr práce a sociálních věcí. Vláda zároveň uložila ministrovi práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministrem vnitra zajistit finanční prostředky. V listopadu roku 2011 informoval ministr práce a sociálních věcí ministra vnitra o skutečnosti, že pro realizaci Národního projektu SVI nejsou k dispozici potřebné prostředky v rámci strukturálních fondů Evropské unie (podle studie proveditelnosti by si národní nasazení SVI vyžádalo cca 140 mil. Kč). Oproti původním předpokladům byly k dispozici pouze prostředky na neinvestiční náklady (školení pracovníků atd.), nikoliv na investice, které činí 85% nákladů dle této studie.

4 Stručná historie vzniku Systému včasné intervence Situace řešena prostřednictvím Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, v jehož rámci vznikne samostatná aplikace Informační systém sociálně-právní ochrany dětí- IS SPOD (využití zkušeností a výstupů z SVI)

5 Informační systém sociálně-právní ochrany dětí – popis systému Elektronizace výkonu agendy ochrany práv dětí Řešení umožnuje sdílet informace z jednotné datové základny a zohlednit probíhající legislativní změny v oblasti ochrany práv dětí IS SPOD bude fungovat na úrovních obcí s rozšířenou působností (cca 290 subjektů), krajských úřadů (14 subjektů), MPSV, Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí a Úřadu práce ČR (dávková agenda, inspekce kvality poskytování sociálně-právní ochrany). IS SPOD bude zároveň zajišťovat základní komunikaci s dalšími subjekty, klíčovými pro řešení situace dítěte

6 Další záměr MPSV při realizaci informačního systému sociálně-právní ochrany dětí Návrh Národního akčního plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí pro rok 2016-2020 Individuálním projektu MPSV s názvem Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany 2016 – 2020  Klíčová aktivita č. 2: vzniknou dva monitorovací systémy: Statistický monitorovací systém a Kvalitativní monitorovací systém. Materiál Implementačních plánů Strategického rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020, část 2. „Hierarchická struktura prací a harmonogram realizace“ který v rámci hlavní aktivity 3. „Dobudování eGovernmentu“ uvádí také projektový okruh 3.6. „Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky, sociálně-právní ochrana dětí“, který je v gesci MPSV, s harmonogramem realizace od 1/2015 do 12/2020.


Stáhnout ppt "Aktuální stav plnění usnesení vlády týkajících se projektu Systém včasné intervence Mgr. Hana Jamrichová MPSV."

Podobné prezentace


Reklamy Google