Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální skupina. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální skupina. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené,"— Transkript prezentace:

1 Sociální skupina

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor:Mgr. Václava Talábová Předmět:Základy společenských věd

3 Obsah Sociální skupina1 2 3 Čtyři základní významy4 5 6 7 Společné znaky sociálních skupin8 9 Klasifikace skupin10

4 Obsah Klasifikace skupin11 Klasifikace skupin12 Klasifikace skupin13 Klasifikace skupin14 Klasifikace skupin15 Klasifikace skupin16 Skupinový konformismus17

5 Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar Sociální skupina 1

6 je specifickým sociálním útvarem je vytvářena různým počtem jedinců a vždy určitým způsobem tak, že jedinci k sobě patří nebo jsou přiřazováni je souborem jedinců, kteří se odlišují podle nějakého znaku od jiných Sociální skupina 2

7 je tvořen dvěma nebo více osobami, hrajícími vzájemně se doplňující a podmiňující role skládá se z částí, které mají strukturální či funkční význam, což je odděluje od samotných jedinců členy skupiny spojuje vzájemná komunikace, normy, vzájemná očekávání a společně vykonávaná činnost. Sociální skupina 3

8 1.v nejširším významu jakékoli seskupení lidí, prostorové či logické (př. národ jako skupina) Čtyři základní významy 4

9 2.soubor osob, které mají alespoň 1 společný znak - skupina ve významu sociální kategorie (př. soc. kategorie lékařů - bílé pláště, vzdělaností, kvalifikační požadavky, uzdravování lidí, svůj jazyk) Čtyři základní významy 5

10 3.souhrn osob ve smyslu prostorové blízkosti, propojení lidí = sociální agregát (př. lidé při zkoušce na školu, bydlící v 1 paneláku, kteří se neznají) Čtyři základní významy 6

11 4.skupina v nejužším vymezení - řada společných znaků Čtyři základní významy 7

12 interakce mezi členy skupiny - lidé jsou ve vzájemném kontaktu a vzájemně na sebe působí existence komunikační sítě společná činnost existence sociálního vztahu společný cíl - náš: vzdělání diferenciaci rolí a pozic: o horizontální členění souvisí s dělbou práce uvnitř skupiny o vertikální členění - vedení ve skupině, vyčlenění vůdce Společné znaky soc. skupiny 8

13 normativní a hodnotový systém - skupinové normy nemusí být vždy v souladu s normami širšího společenství - tzv. SUBKULTURA - kultura se specifickým systémem norem a hodnot ve skupině systém sankcí (trestů x odměn) - skupina si je vytváří na základě norem, které uznává vědomí příslušnosti ke skupině - skupinová ideologie - skinheads vědomí skupinové odlišnosti o autostereotypy - představy, které si vytváří skupina sama o sobě o heterostereotypy - představy skupiny o jiných skupinách Společné znaky soc. skupiny 9

14 podle velikosti o Malá skupina –interpersonální vazby, vztahy mezi všemi členy. o Velká skupina – vztahy zprostředkované, zdůraznění pozic a rolí. podle utváření vztahů o Formální skupina - definovaný cíl, určené vazby, účelové chování. o Neformální skupina – spontánní, významná je osobnost členů. Klasifikace skupin 10

15 podle významu vztahů o Primární skupina – vztahy jsou pro členy hodnotou, výrazně motivují chování a změnu chování. o Sekundární skupina – význam má skupina nikoli vztahy mezi členy. podle zařazení a orientace členů o Členská skupina – skupina, k níž jedinec reálně přísluší. Opakem je skupina nečlenská. o Referenční skupina – skupina, jejíž hodnoty a normy jedinec přijímá a respektuje její vzory chování. Je to ta skupina, se kterou se identifikuje především. Klasifikace skupin 11

16 Klasifikace skupin podle stability o přechodné (fronta na maso, návštěvníci kina, cestovatelé ve vlaku) o stálé, trvalé (rodina, třída) podle stejnorodosti o podle pohlaví (ženské, mužské) o podle zájmů - např. filetalisté 12

17 podle soudržnosti o více - solidarita - schopnost si pomáhat, silný pocit sounáležitosti o méně - nesoudržná - převaha soukromých zájmů podle vlivu na formování jedince o primární (rodina) o sekundární - menší vliv (kluby) Klasifikace skupin 13

18 podle trvání o Skupina dočasná – skupina vytvářená jen na určitý čas (např. pracovní tým). o Skupina stálá – skupina, u které ukončení činnosti není aktuální problém (např. pracovní skupina) o Skupina trvalá– je vytvářena bez záměru jejího ukončení (např. rodina). Klasifikace skupin 14

19 podle zařazování a uvolňování o Skupina otevřená – neklade překážky přijímání nových členů a uvolňování stávajících. o Skupina s podmíněným přístupem – Jsou stanoveny podmínky členství a členové jsou vybíráni. Uvolňování není samozřejmé, ale ne nemožné. o Skupina uzavřená – Skupina se brání přijímání nových členů a brání se uvolňovat stávající. Klasifikace skupin 15

20 podle obsahu o jednofunkční, vícefunkční, nadfunkční podle základu utvoření o přirozená, dobrovolná, vynucená podle míry zvnějštění o formální, neformální, organizovaná, neorganizovaná Klasifikace skupin 16

21 jedinec podléhá tlaku skupiny v jednání i myšlení je ve skupinách, se kterými se člověk identifikuje Konformita jedinců je vyšší při posuzování složitých jevů kde odklon od většinového mínění má větší pravděpodobnost. o Míra konformity je závislá na osobnosti. o Mimo dosah skupiny se míra konformity oslabuje. Skupinový konformismus 17

22 DVOŘÁK J. A KOLEKTIV.: Odmaturuj ze společenských věd. Praha: Didaktis, 2009 http://www.marqueewest.com/importance-of-social-media- marketing http://www.techen.net/Archived_Mailings/201001a_SocialNet.htm http://www.jub.cz/o-nas/spolecenska-odpovednost/ http://www.anifilmstudio.cz/work.php?id=6&lang=cz http://www.stippy.com/japan-life/bad-bad-medicine-doctors-in- japan/ http://www.canstockphoto.cz/skupina-ženy-8696598.html http://www.simpsonovi-tv.cz/index.php?page=hlavni Použité zdroje


Stáhnout ppt "Sociální skupina. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené,"

Podobné prezentace


Reklamy Google