Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální skupiny VY_32_INOVACE_ZSV3r0113 Mgr. Jaroslav Knesl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální skupiny VY_32_INOVACE_ZSV3r0113 Mgr. Jaroslav Knesl."— Transkript prezentace:

1 Sociální skupiny VY_32_INOVACE_ZSV3r0113 Mgr. Jaroslav Knesl

2 Sociální skupina Článek mezi jednotlivcem a společností
Společenství 2 až 3 a více osob, které jsou spojeny určitými vztahy, které vytvářejí pocit sounáležitosti, kterými se od jiných skupin společnosti odlišuje. Člověk je součástí mnoha sociálních skupin (rodina, škola, kroužky, město, stát, atd.) Úkol k zamyšlení: Pokuste se sestavit seznam všech sociálních skupin ,kterých jste členem.

3 Základní znaky sociálních skupin
Interakce (přímé či nepřímé) a komunikace Společná činnost k dosažení cílů Společné hodnoty a normy Systém jejich kontroly – odměny a tresty Vědomí identity (ideologie) autostereotyp - obraz sebe sama - kdo jsme my heterostereotyp – obraz těch druhých – kdo jsou oni Diferenciace rolí a pozic (dělba práce, autorita a vlivu)

4 Klasifikace (třídění) sociálních skupin
Nepravá – agregát (dav) Pravá – vnitřně integrovaná – skupina v pravém slova smyslu Malá – 3 – 30 členů členové se osobně znají a komunikují přímo – tváří v tvář Velká – nad 30 – 50 členů v jejím rámci vznikají podskupiny, má tolik členů, že se již všichni nemohou navzájem znát a stýkat se osobně, komunikace je spíše nepřímá Přechodná/ Stálá Formální – vzniká shora – je již předem nějak určena předpisy, pravidly, normami, zákony; převládají funkční neosobní vztahy, v jejím rámci mohou vzniknout i skupiny neformální Neformální – vzniká zdola - je tvořena z iniciativy svých členů

5 Klasifikace (třídění) sociálních skupin
Primární (Ch.H.Cooley) První, do nichž se čl. začleňuje a socializaci se zde učí - rozhodující vliv na rozvoj jedince malé relativně stálé, převažuje komunikace tváří v tvář, citovost, důvěrnost - intimita, jedinec se v nich plně angažuje celou osobností, nejen jako nositel dílčí role rodina, dětská herní skupina Sekundární (Chicagská škola - R. E. Park – E. W. Burgess) Všechny další skupiny, v nichž začíná převládat účelová racionalita a volnější, méně osobní a formálnější vazby. Socializace v nich pokračuje

6 Klasifikace (třídění) sociálních skupin
Otevřené – neomezený vstup i výstup (zahrádkářský kroužek) Uzavřené – vstup do skupiny blokován, opuštění (často i snaha o něj) je trestáno (mafie) Výběrové - přijetí za splnění určitých podmínek (sekty, strany) Vlastní – členské – do nich patřím (in-grup) - lepší Cizí - nečlenské – do nichž nepatřím (out-grup) – horší Úkol k zamyšlení: Vytvořený seznam vašich členských skupin klasifikujte dle následujících pěti kritérií: malá/velká, přechodná/stálá, formální/neformální, primární/sekundární, otevřená/výběrová/uzavřená.

7 Úkol: určete o jaký typ skupiny se dle charakteristiky jedná.
Vzniká zdola z iniciativy svých členů Vstup blokován, opuštění trestáno Nad 30 – 50 členů Přijetí za splnění podmínek Převládá v nich účelová racionalita Má 3 – 30 členů Neomezený vstup i výstup Pravidla hry jsou předem určena Člověk se v nich učí socializaci Uzavřená Neformální Primární Výběrová Velká Formální Otevřená Malá Sekundární

8 Řešení Vzniká zdola z iniciativy svých členů
Vstup blokován, opuštění trestáno Nad 30 – 50 členů Přijetí za splnění podmínek Převládá v nich účelová racionalita Má 3 – 30 členů Neomezený vstup i výstup Pravidla hry jsou předem určena Člověk se v nich učí socializaci B. Neformální A. Uzavřená E. Velká D. Výběrová I. Sekundární H. Malá G. Otevřená F. Formální C. Primární

9 Zdroje a literatura BAUMAN, Zygmund. Myslet sociologicky. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN: BURIÁNEK, Jiří. Sociologie. Praha: Fortuna, s. ISBN 80 – 7168 – 754 – 5 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum s. ISBN 80 – 246 – 0139 – 7 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, s. ISBN KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN MAŘÍKOVÁ, Hana, PETRUSEK, Miloslav, VODÁKOVÁ Alena. Velký sociologický slovník I.,II. a/o Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, ISBN THOPMSON Kenneth. Klíčové citace v sociologii. Brno: Barrister a Principal, s. ISBN 80 – – 68 – 4


Stáhnout ppt "Sociální skupiny VY_32_INOVACE_ZSV3r0113 Mgr. Jaroslav Knesl."

Podobné prezentace


Reklamy Google