Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální značka Jako ochranná známka Mgr. Ladislav Drobníček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální značka Jako ochranná známka Mgr. Ladislav Drobníček."— Transkript prezentace:

1 Regionální značka Jako ochranná známka Mgr. Ladislav Drobníček

2 Značka Od starověku užívání značek k označení a k určování původu výrobků a služeb; písmena, symboly (písemné či grafické) Rozšířený význam je zejména ve středověku ▫na základě živnostenské soutěže mezi jednotlivými řemeslníky a skupinami (cechy) ▫slouží k nejrůznějšímu rozlišení výrobků a služeb Značka se užívá k označování zboží nebo služeb, pokud toto zboží či služba splňuje určité stanovené podmínky (zpravidla zejména technická povaha věci), bez ohledu na to kdo je výrobcem, obchodníkem, poskytovatelem služeb Obecným cílem zavedení regionální značky na území, které historicky leží v tom určitém regionu je vytvoření a užívání společné značky pro všechny, kteří zde podnikají a chtějí svými výrobky přispět k propagaci a rozvoji regionu za určitých podmínek toho kterého poskytovatele

3 Základní podmínky pro vznik regionální značky Jednoznačně vymezený region, ke kterému se vztahuje původ výrobku a surovin, použitých na jeho výrobu Pravidla pro udílení značky, které jsou zveřejněna a jasně popisují kritéria pro posouzení výrobků Udílení značky výrobkům na základě pravidel posuzuje certifikační komise

4 Základní pravidla pro udílení značky Mezi základní pravidla pro udílení značky patří nejčastěji tyto podmínky (mimo dodržení standardních norem a předpisů) ▫výrobek vyrábí místní subjekt ▫výrobek je šetrný vůči životnímu prostředí ▫výrobek je jedinečný ve vztahu k vymezenému území  původ surovin (přednostně, respektive pokud je to možné) je rovněž regionální  charakteristický a tradiční výrobek pro danou oblast  produkt dobře reprezentuje region nebo má výjimečnou kvalitu

5 Přínosy značky Ekonomické oživení regionu Podpora místních podnikatelů Diverzifikaci ekonomických činností na venkově a oživování místních ekonomik Zvýšení sounáležitosti s regionem Nové formy spolupráce Obnova regionálního trhu Snížení dopravní zátěže Podpora šetrnější produkce i rozšíření možností udržitelného cestovního ruchu Propagace regionu navenek Značka se může stát ochrannou známkou

6 Známka Označuje pramen zboží či služeb a je výlučným právem majitele známkových práv

7 Označení, která mohou tvořit ochrannou známku Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených zákonem č. 441/2003 Sb., v platném znění, jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby

8 Práva z ochranné známky Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku (R) Nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána ▫označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou ▫označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu

9 Kolektivní známka vs. regionální značka Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení od výrobků nebo služeb jiných osob Regionální značkou je označení určitého území, které podporuje udržitelný rozvoj regionů tím, že zviditelňuje regionální výrobky, avšak není zpravidla ochrannou známkou

10 Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "Regionální značka Jako ochranná známka Mgr. Ladislav Drobníček."

Podobné prezentace


Reklamy Google