Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Několik pojmů. Základní pojmy Předpis Smlouva Právo Nárok Pohledávka Claim Reklamace Experti, expertnost, expertizy2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Několik pojmů. Základní pojmy Předpis Smlouva Právo Nárok Pohledávka Claim Reklamace Experti, expertnost, expertizy2."— Transkript prezentace:

1 Několik pojmů

2 Základní pojmy Předpis Smlouva Právo Nárok Pohledávka Claim Reklamace Experti, expertnost, expertizy2

3 Claim a reklamace Claim – uplatnění nároku na jakékoliv plnění dohodnuté ve Smlouvě (o dílo, kupní, mandátní aj.) – claim nemusí souviset s vadným plněním (např. oznámení změny díla) Reklamace – uplatnění nároku na technické nebo finanční ošetření skutečných nebo domnělých vad plnění Smlouvy Experti, expertnost, expertizy3

4 Druhy reklamací Původ: –projektové práce –dodávka materiálů, výrobků, systémů, prací Období –v průběhu realizace –v záruční době –po záruční době Řetězová reklamace Experti, expertnost, expertizy4

5 Právní podklady pro reklamaci Smlouva (o dílo, mandátní..., inominátní) Doprovodné dokumenty –územní rozhodnutí –stavební povolení –stavební deník –předpisy (vč. technických norem) Dokumenty spojené s užíváním stavby Experti, expertnost, expertizy5

6 Osoby v reklamacích Smluvní strany: –stavebník a jeho subdodavatelé –dodavatel a jeho subdodavatelé Veřejnoprávní osoby –soudy –stavební úřady Soukromoprávní osoby –experti (včetně znalců) –rozhodci Znalci Experti, expertnost, expertizy6

7 Co se reklamuje? Obecně: neplnění Smlouvy (např. o dílo na zhotovení stavby) Účelně: rozhodují náklady na uplatnění reklamace Detailisti Sudiči Experti, expertnost, expertizy7

8 Defektologické pojmy Poškození Porucha Vada a nedodělek, nedostatek Náhodnost Experti, expertnost, expertizy8

9 Kdo reklamuje? Kterákoliv ze smluvních stran (objednatel, zhotovitel, mandant, mandatář...) Objednatelské reklamace Zhotovitelské reklamace Reklamace u kupních smluv, nájemních smluv aj. Experti, expertnost, expertizy9

10 Prevence

11 Příčiny reklamací Primární (organizační): –mizerné řízení projektu –mizerná smlouva Sekundární (věcné): –projektování –realizace (včetně přípravy, záruční doby) Obecné: ne-kontrola jakosti (včetně peněžních toků) Experti, expertnost, expertizy11

12 Faktory reklamování Druh stavby Lokalita Sociální klima Právní situace... Vyplatí se reklamovat? Experti, expertnost, expertizy12

13 Prevence reklamací - 1 Srozumitelnost Smlouvy, struktura Smlouvy Definice pojmů ve Smlouvě Čeklisty Dodržování Smlouvy Sankce Deterenty (mimo sankce) Experti, expertnost, expertizy13

14 Prevence reklamací - 2 Management projektování Management realizace –průzkumy –řízení jakosti (měření, kontrola,...) –dozory (technický, autorský, nákladový a právní, popř. i další) Experti, expertnost, expertizy14

15 Prevence reklamací - 3 Bezodkladnost rozhodování a plnění Nekompromisní jednání účastníků výstavbového projektu, zejména jeho realizace Zdravý rozum Experti, expertnost, expertizy15

16 Záruka a záruční doba Záruka –definovat, co se zaručuje Záruční doba –Obchodní zákoník –Občanský zákoník Experti, expertnost, expertizy16

17 Deterenty Úroky z prodlení Smluvní pokuty Náhrada škody Předpokládaný dozor Předpokládané sledování Experti, expertnost, expertizy17

18 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy18

19 Zajištění reklamačního řízení

20 Formální náležitosti Předmět Popis –podstata –skutečnosti Stav: –závažnost –odstranitelnost Lhůty Experti, expertnost, expertizy20

21 Předpoklady úspěchu Pořádek v dokumentaci realizace Srozumitelnost reklamace Informovanost osob, jež se zúčastní projednávání Nepodceňovat právní problematiku Přejde-li reklamace do sporu – kvalifikovaný advokát Experti, expertnost, expertizy21

22 Vlivy na průběh reklamací Náhodné a nenáhodné –prostředí –psychický a zdravotní stav –motivace –… Hranice mezi náhodnými a nenáhodnými vlivy jsou fuzzy Pozitivní a negativní Experti, expertnost, expertizy22

23 Projednávání reklamace Uznání/neuznání nároku Jednání stran Jednání za účasti právníků Smírčí řízení Rozhodčí nebo soudní řízení (s event. smírem) "mávnutí rukou" Znalci v reklamačních sporech Experti, expertnost, expertizy23

24 Reklamační řízení o vadách realizace Šetření na místě Identifikace vad Klasifikace vad –index priority vady, IPV Znalci Svědci Experti, expertnost, expertizy24

25 Znalci v reklamačních sporech Objednaní jednou ze stran bez dohody s druhou stranou Dohodnutí oběma stranami Ustanovení soudem, rozhodčím senátem Experti, expertnost, expertizy25

26 Přišla reklamace – co teď? Spolupráce: technici–manažeři–právníci Třetí osoby v reklamacích Nebezpečí zlovolných reklamací za účelem obohacení Korupce v různé formě Experti, expertnost, expertizy26

27 Přišla žaloba – co teď? Právník > advokát Pokus o smír Žalobní odpověď Protižaloba Experti, expertnost, expertizy27

28 Experti, expertnost, expertizy28

29 Úspěšnost/Neúspěšnost Podmínky úspěšnosti Neúspěšnost –subjektivní –objektivní Experti, expertnost, expertizy29

30 Nebezpečí a rizika Základní pojmy Zdroj nebezpečí Nebezpečí Scénář nebezpečí Pravděpodobnost Škoda Riziko Experti, expertnost, expertizy30

31 Nebezpečí a rizika reklamací Nebezpečí a scénáře nebezpečí: –možná finanční ztráta –možné poškození image Rizika: –odhad pravděpodobné finanční ztráty spojené s nápravou škody –odhad pravděpodobné finanční ztráty z poškození image Experti, expertnost, expertizy31

32 Zdroje nebezpečí Rozhodovatelé u smluvních stran Stavební úřad Právníci –nekvalifikovaní právníci –advokáti –soudci, rozhodci Experti, expertnost, expertizy32

33 Nositelé rizika reklamací -1 Nositelé rizika: Investor –veřejnost –daňový poplatník –třetí osoby Experti, expertnost, expertizy33

34 Nositelé rizika reklamací - 2 Stavebník –projektant (D-B-B) –projektový manažer, manažer realizace Dodavatel –projektant (D/B) –zkušebny –subdodavatelé Uživatel, vlastník Třetí osoby Experti, expertnost, expertizy34

35 Kolik to stojí...? Expertizy Znalecké posudky Průzkum (sondy, demontáž...) Náhrady škod způsobených průzkumem Náklady sporu (smírčí řízení, rozhodčí řízení, soudní řízení, odvolací řízení...) Poškození image Experti, expertnost, expertizy35

36 Doporučená literatura Oleríny M.: Řízení stavebních projektů – Claimový management. C. H. Beck, Praha, 2005, 204 s. Tichý M.: Projekty a zakázky ve výstavbě. C. H. Beck, Praha, 2006, 335 s. Tichý M., Valjentová M.: Experti a expertizy. Linde, Praha, 2011, 281 s. www.volny.cz/milik.tichy Experti, expertnost, expertizy36


Stáhnout ppt "Několik pojmů. Základní pojmy Předpis Smlouva Právo Nárok Pohledávka Claim Reklamace Experti, expertnost, expertizy2."

Podobné prezentace


Reklamy Google