Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů CZ.1.04/4.1.00/B6.00043.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů CZ.1.04/4.1.00/B6.00043."— Transkript prezentace:

1 MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů CZ.1.04/4.1.00/B

2 Program: 1. Prezence účastníků (9:45 – 10:00 hod.) 2. Úvod, schválení navrženého programu, určení zapisovatele a ověřovatele 3. Prezentace dosavadních výsledků projektu (externí dodavatel SMARV), představení Strategie spolupráce obcí - MAS Východní Slovácko 4. Projednání, doplnění a schválení SSO – MAS Východní Slovácko 5. Představení, projednání a schválení Paktu o spolupráci a partnerství 6. Aktuality z nových operačních programů 7. Aktuální problémy obcí 8. Závěr (cca 12:00 hod.), oběd (12:00 – 13:00 hod.)

3 Dokument „Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS“ je dodatkem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko, z.s. Dodatek vznikl v roce 2015 jako jeden z výstupů projektu „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“. Dokument doplňuje a upřesňuje strategii MAS v oblasti spolupráce obcí. Texty v tomto dokumentu jsou výsledkem dílčích analýz, jednání a několikaměsíční činnosti v rámci výše uvedeného projektu.

4 Strategie spolupráce obcí obsahuje šest základních částí: Část 1 – Karta MAS Část 2 – Definice potenciálu spolupráce obcí na platformě MAS Část 3 – Potřeby spolupráce obcí na platformě MAS Část 4 – Návrhová část strategie spolupráce obcí Část 5 – Akční plán spolupráce obcí na platformě MAS Část 6 – Implementace spolupráce obcí na platformě MAS

5 Priority integrované strategie - SCLLD 1) Spolupráce a partnerství 2) Podpora podnikání a tvorby pracovních míst 3) Zajištění kvalitních veřejných služeb 4) Zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity 5) Uchování kulturního dědictví 6) Krajina a životní prostředí

6

7 název obce Celkové příjmy Z toho dotace Celkové příjmyZ toho dotace Bánov Březová Bystřice pod Lopeníkem Dolní Němčí Horní Němčí Korytná Nivnice Slavkov Strání Suchá Loz Uherský Brod Vlčnov

8 Projektová témata  Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení  Odpadové hospodářství  Zaměstnanost (politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností, související agenda)  Doprava a veřejná dopravní obslužnost  Regionální školství

9 Potřeby v oblasti protipovodňových opatření * zohledňování rizik a plánování opatření při tvorbě územních plánů * společně postupovat a koordinovat aktivity ve vztahu k pozemkovému úřadu * činnost sborů dobrovolných hasičů * pořízení hasičské techniky, výstražných a hlásných systémů či jiného zařízení * spolupráce při vzniku krizové situace

10 Potřeby v oblasti odpadového hospodářství * usilovat o snížení cen za svoz komunálního odpadu * přípravu investičních projektů – separace, bioodpady, energetické využití * vzdělávání, osvěta * poradenství * mapování - síťování jednotlivých zařízení

11 Potřeby v oblasti zaměstnanosti * poradenství a vzdělávání (školení, kurzy, semináře, rekvalifikace atd.) * mobilizovat místní aktéry * zaměření na tzv. venkovské profese

12 Potřeby v oblasti školství * zachování školských zařízení * další vzdělávání pedagogů a zaměstnanců škol efektivní využití kapacit * integrita obyvatel s územím (patriotismus) * vzdělávání celoživotní * předškolní výchovu a mimoškolní či volnočasové aktivity ve spolupráci s neziskovými organizacemi * spádovost obcí do škol

13 Potřeby v oblasti cestovního ruchu * orientace na nové technologie - mobilní aplikace, interaktivní průvodci, tematické internetové stránky * mobiliář, značení, informační tabule, naučné stezky … * budování cyklostezek

14 Základní strategický cíl: Prohloubit systémovou spolupráci obcí a partnerů na území MAS Východní Slovácko Specifické cíle návrhové části Strategie Specifický cíl 1: Snížit administrativní zátěž obecních úřadů Specifický cíl 2: Zlepšit situaci v oblasti regionálního školství Specifický cíl 3: Zlepšit situaci v oblasti odpadového hospodářství Specifický cíl 4: Zlepšit situaci v oblasti zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel Specifický cíl 5: Zlepšit situaci v oblasti protipovodňových opatření

15 SPECIFICKÝ CÍL 1: SNÍŽIT ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ OBECNÍCH ÚŘADŮ 1.1. Zajištění výměny zkušeností 1.2. Zprostředkování poradenských a právních služeb 1.3. Vzdělávání, aplikace zákonných opatření Prostor pro doplnění na kulatém stolu

16 SPECIFICKÝ CÍL 2: ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ 2.1. Síťování a spolupráce škol 2.2. Sdílení školních psychologů 2.3. Programy na posílení duševního zdraví pedagogů 2.4. Zajištění financování mimoškolních aktivit 2.5. Využití kapacit škol pro celoživotní učení Prostor pro doplnění na kulatém stolu

17 SPECIFICKÝ CÍL 3: ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.1. Zajistit výhodnou cenu za svoz komunálního odpadu pro obce v MAS 3.2. Společný projekt na vybudování zařízení na separaci, zpracování a využívání komunálních odpadů 3.3. Společný projekt na vybudování zařízení na zpracování a využívání stavebních odpadů 3.4. Podpořit povinné třídění BRKO a snížit množství BRKO ukládaných na skládky 3.5 Vzdělávání a osvěta Prostor pro doplnění na kulatém stolu

18 SPECIFICKÝ CÍL 4: ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI OBYVATEL 4.1. Vytvoření regionálního paktu zaměstnanosti 4.2. Zakládání a rozvoj stávajících sociálních podniků 4.3. Poskytování servisu místním podnikatelům 4.4. Realizace aktivit pro nezaměstnané a znevýhodněné osoby Prostor pro doplnění na kulatém stolu

19 SPECIFICKÝ CÍL 5: ZLEPŠIT SITUACI V OBLASTI PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ 5.1. Preventivní protipovodňová opatření 5.2. Koordinovaný postup při realizaci protipovodňových opatření - povodňová ochrana intravilánu 5.3. Podpora a spolupráce zásahových jednotek SDH Prostor pro doplnění na kulatém stolu

20 Oponentura Návrhy a připomínky

21 Text usnesení – SSO: Starostové obcí z MAS Východní Slovácko, z.s. berou na vědomí Strategii spolupráce obcí v MAS Východní Slovácko, z.s. a ukládají manažerovi Milanu Baukovi jeho nezbytnou finalizaci před schválením výkonným orgánem MAS Východní Slovácko, z.s.

22 Text usnesení – Pakt o spolupráci a partnerství: My, zástupci obcí v MAS Východní Slovácko, z.s. tímto deklarujeme, že budeme spolupracovat na obnově a rozvoji svého regionu. K tomuto nám bude sloužit Strategie spolupráce obcí. Naším cílem je zlepšení chodu obecních a městských úřadů a vzájemné partnerství veřejné správy s neziskovým a podnikatelským sektorem v MAS Východní Slovácko, z.s.

23 Děkujeme za pozornost a spolupráci.


Stáhnout ppt "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů CZ.1.04/4.1.00/B6.00043."

Podobné prezentace


Reklamy Google