Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Hospodářská politika a integrace Politické filosofie a ideologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Hospodářská politika a integrace Politické filosofie a ideologie."— Transkript prezentace:

1 1 Hospodářská politika a integrace Politické filosofie a ideologie

2 2 Stát Území Obyvatelstvo Vláda – centrum Diplomacie

3 3 Stát Kontroluje násilí na svém území

4 4 Historie Vznik zemědělství Zkulturnění plodin Domestikace zvířat Vznik trvalých sídel Zavlažovací systémy Růst produktivity práce Vytvoření vládnoucí vrstvy Vznik státu

5 5 Teorie vzniku státu Náboženská teorie Realistická teorie Právní teorie Etická teorie Psychologické teorie

6 6 Právní teorie Matriarchální teorie Patriarchální teorie Pozemková teorie Smluvní teorie Teorie právního státu

7 7 Náboženství Démonismus Polyteismus Monoteismus

8 8 Státy dle hlavy státu Teokracie Monarchie Republika

9 9 Dle suverenity Svrchované státy Závislé státy

10 10 Dle legitimity moci Demokratické státy Nedemokratické státy

11 11 Dle legitimity moci Tradice Náboženství (od Boha) Majetek Násilí Lid

12 12 Dle počtu vládnoucích jedinců Autokracie Oligarchie Demokracie

13 13 Způsob výkonu státní moci Centralizované Decentralozované

14 14 Dle uspořádání Unitární Federace Konfederace

15 15 Dle ideí Národní stát Občanský stát

16 16 Personální a reálné unie Kalmarská unie Commonwealth Polsko-litevská unie Iberská unie Rakousko-Uhersko

17 17 Občanství Vztah jedince ke státu Právo na ochranu Právo na majetek Právo na veřejném životě včetně voleb

18 18 Občanství Povinnost dodržování zákonů Placení daní Branná povinnost Volební povinnost

19 19 Nabytí občanství Ius soli Ius sanguinis Zažádáním Ztráta občanství Více občanství Bezdomovec

20 20 Teokracie Theos Kratein Hierokracie Klerikalismus Sekularismus

21 21 Historie teokracie Mezopotámie Egypt Řím Svatá říše římská Husité Savonarola Japonsko

22 22 Současnost a teokracie Irán Saúdská Arábie Tibet UK Izrael Vatikán

23 23 Ideologie 19. století Liberalismus Socialismus Konservatismus

24 24 Liberalismus Liber Vznik v osvícenství – racionalismus, humanita, logika - renesance Svoboda a zodpovědnost jednotlivce Svoboda tvé pěsti končí na špičce mého nosu Vymezení proti anarchismu

25 25 Odnože liberalismu Sociální liberalismus Liberalismus v USA Neoliberalismus Libertarianismus Konzervativní Ekonomický Zelený Národní

26 26 Představitelé John Locke: Dvě pojednání o vládě, Esej o lidském rozumu Jean-Jacques Rousseau Adam Smith Friedrich August von Hayek: Cesta do otroctví Margaret Thatcherová Ronald Raegan

27 27 Socialismus Socialis – družný Masa (skupina) a třída Industrializace Volební právo Platón, Aristoteles Velice heterogenní

28 28 Odnože socialismu Demokratický Křesťanský Národní Vědecký Utopický Nová levice

29 29 Představitelé Tommaso Campanella Robert Owen Henri de Saint-Simon Charles Fourier Karel Marx Bedřich Engels

30 30 Konservatismus Udržovat Tradice, soukromé vlastnictví, elita, rodina Zakladatel Edmund Burke Nejméně heterogenní Podpora pokroku Odmítání revolucí Silný stát Proti rovnostářství, demokracie je totiž vláda většiny

31 31 Odnože Britský Francouzský Nacionalismus Roajalismus Zelený konzervatismus Fiskální konservatismus Intervencionalismus x Laissez faire Frankismus, Salazarismus, Perónismus

32 32 Představitelé Edmund Burke Roger Scrouton François René de Chateaubriand Alexis de Tocqueville

33 33 Komunismus Nejednoznačně vnímaný pojem Utopičtí socialisté a francouzská revoluce Marx a Engels, třídní boj Communis = společný Pařížská komuna 1871 VŘSR Vznik KS v Evropě ve 20. letech

34 34 Pařížská komuna 1971 Národní garda nahradí policii a armádu Odstranění stávajícího státního systému Zavedení nových orgánů moci Zavedení volených a sesaditelných úředníků Zavedení sociálních opatření ve prospěch pracujících Bezplatné vyučování Řešení bytové politiky Spoluúčast dělníků při vedení podniku Vyhlášení rovnoprávnosti žen

35 35 Komunismus Marxismus Leninismus Stalinismus Trockismus Maoismus Eurokomunismus Reformismus (Bernstein) Anarchokomunismus Křesťanský Národní komunismus

36 36 Sovchoz a Kolchoz

37 37 Fašismus Autoritativní vůdce Opírá se o armádu Kolektivismus Podporuje soukromé vlastnictví Důraz na fyzično Nacionalistický Konzervativní

38 38 Fašismus Italský Španělský Německý

39 39 Konference ve Wannsee SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich – šéf RSHA (Hlavní úřad říšské bezpečnosti) a zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava, z pověření vůdce Adolfa Hitlera konferenci předsedalReinhard HeydrichRSHAProtektorátu Čechy a MoravaAdolfa Hitlera státní tajemník Dr. Wilhelm Stuckart – tajemník Říšského ministerstva vnitraWilhelm Stuckart státní tajemník Dr. Erich Neumann – tajemník Úřadu zplnomocněnce za čtyřletý plánErich Neumann státní tajemník Dr. Roland Freisler – tajemník Říšského ministerstva spravedlnostiRoland Freisler státní tajemník Dr. Josef Bühler – tajemník Úřadu Generálního gouvernementu v KrakověJosef BühlerKrakově státní podtajemník Martin Luther – podtajemník Ministerstva zahraničíMartin Luther SS-Oberführer Dr. Gerhard Klopfer – tajemník stranické kanceláře NSDAPGerhard KlopferNSDAP Ministerský ředitel Dr. Friedrich Wilhelm Kritzinger – tajemník Říšského kancléřstvíFriedrich Wilhelm Kritzinger SS-Gruppenführer Otto Hofmann – šéf Hlavního úřadu pro otázky rasy a osidlování (RuSHA)Otto HofmannRuSHA SS-Gruppenführer Heinrich Müller – šéf Gestapa, Hlavní úřad pro bezpečnost ŘíšeHeinrich MüllerGestapa SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann – ředitel Hlavního úřadu pro bezpečnost ŘíšeAdolf Eichmann SS-Oberführer Dr. Eberhard Schöngarth – velitel Bezpečnostní policie a Bezpečnostní služby (SD) v KrakověEberhard SchöngarthSDKrakově SS-Sturmbannführer Dr. Rudolf Lange – velitel Bezpečnostní policie a Bezpečnostní služby (SD) pro LotyšskoRudolf LangeLotyšsko Dr. Alfred Mayer – tajemník Říšského ministerstva pro okupovaná východní územíAlfred Mayer Dr. Georg Leibbrandt – tajemník Říšského ministerstva pro okupovaná východní územíGeorg Leibbrandt

40 40 Terorismus Historicky hodně starý Poprve užit u Jakobínů Represivní terorismus Subverzivní terorismus Mezinárodní terorismus Náboženský terorismus Nacionální terorismus Ekonomický terorismus

41 41 Moderní pojetí demokracie Bastila Deklarace práv člověka a občana 26.8.1789 Vlstnictví Svoboda Bezpečnost Odpor proti útlaku

42 42 Deklarace práv člověka a občana Co není zakázáno je povoleno Pokud nějaký čin neškodí společnosti, nelze ho zakazovat Pokud není něco přikázáno zákonem, nelze to vymáhat Lidé jsou od přirozenosti svobodní Svoboda a rovnost přichází se sekularizací

43 43 Svoboda Vyžaduje pravidla Týká se všech Svoboda není moc

44 44 Svoboda Náboženská Projevu Shromažďovací Vůle

45 45 Zelené tendence Od počátků lidské civilizace ojedinělé pokusy o prosazování ohleduplnějšího chování Přelom 18. a 19. století – T. Malthus: rozpor mezi geometricky rostoucí populací a aritmeticky rostoucí zemědělskou výrobou 19. století – první přírodní rezervace v Evropě, v 80. letech první národní park v USA (Yellowstone); hnutí ochránců zvířat Počátek 20. století – objevuje se problematika čistoty ovzduší (objevují se pojmy kyselé deště, smog) Počátek 60. let – environmentální degradace Počátek 70. let – zájem lidstva o ŽP – první konference a jednání Kyselé deště, skleníkové plyny

46 46 Hnutí Gaia Je síť ekologicky orientovaných jednotlivců a skupin s cílem udržitelného života na Zemi. Název hnutí vychází z řecké mythologie, kde Gaia je Bohyně (Matka). Koncem 60.let rozpracoval britský ekolog a filosof James Lovelock pod tímto názvem teorii chápající Zemi jako jeden „superorganismus“, kdy jakékoliv poškození nebo zničení jedné jeho části ovlivní celek. Tato teorii získala značnou podpotu ekologických hnutí a byla řadou z nich adoptována.

47 47 Voluntary Human Extinction Movement Za zakladatele hnutí je považován Les U. Knight, vzniklo v r. 2000. Základní myšlenou je, že lidská rasa je pro tuto planetu škodlivá a že by bylo lépe, kdyby vyhynula. Přívrženci se dělí na dobrovolníky, kteří se dobrovolně odříkají plození dětí a tedy rozmnožování lidí a podporovatele, kteří věří, že základní myšlenka je správná, ale nejdou cestou aktivní podpory vyhynutí. Extrémy, jako je dobrovolná sebevražda, hnutí nepodporuje.

48 48 TUR Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob ekonomického a sociálního rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.

49 49 Zelené aktivity 1968 Římský klub 1972: Konference OSN o životním prostředí Kjótský protokol 1997

50 50 Republika Res publica Hlava státu volena Existence parlamentu Existence vlády Moc zákonodárná, výkonná a soudní Opakem je monarchie

51 51 Republikové systémy Prezidentský Poloprezidentský Parlamentní ČR NUTS, stát, území, region, kraj, okres obec

52 52 Prezidentský systém Přímá volba výkonných a zákonodárných orgánů Prezident předsedá vládě, jmenuje úředníky Není odpovědný zákonodárné moci Prezident nemůže rozpustit parlament

53 53 Poloprezidentský systém Prezident volen přímo Jmenuje vládu Ta musí získat důvěru parlamentu Dva subjekty exekutivy: Prezident a vláda s premiérem

54 54 Parlamentní systém Hlavou státu je prezident Častější nepřímá volba Prezident jmenuje vládu, ale schvaluje ji parlament

55 55 Teorie mezinárodních vztahů Realismus Neorealismus Idealismus Liberalismus Funkcionalismus Neofunkcionalismus Federalismus

56 56 Realismus Stát Svépomoc Zastrašování Bezpečnostní dilema – John Herz Carr, Morgenthau

57 57 Liberalismus Normativní Možná spolupráce mezi státy Vznik institucí Nejenom vlády, ale i vnitrost. Org. Liberální mezivládní přístup (Morawczik)

58 58 komparace IdealismusRealismus nadřazuje univerzální etická pravidla politice považuje etiku za výsledek politiky slouží k vytvoření nového světapouze odráží zavedenou praxi voluntaristický - možnost radikální změny aktem vůle deterministický (předurčený) - realitu můžeme poznat, nikoli radikálně měnit blízký intelektuáloviblízký diplomatovi

59 59 Evropská integrace Funkcionalismus Neofunkcionalismus Federalismus


Stáhnout ppt "1 Hospodářská politika a integrace Politické filosofie a ideologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google