Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinovaná rehabilitace z pohledu fyzioterapeuta Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK, Praha Vendula Matolínová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinovaná rehabilitace z pohledu fyzioterapeuta Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK, Praha Vendula Matolínová"— Transkript prezentace:

1 Koordinovaná rehabilitace z pohledu fyzioterapeuta Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK, Praha Vendula Matolínová vendula.matolinova@vfn.cz

2 dlouhodobá tradice velmi dobrá úroveň vzdělávání fyzioterapeutů vysoká profesní úroveň Fyzioterapie v ČR

3 fyzioterapeut má v týmu rehabilitačních odborníků pevné a nezastupitelné místo spolupracuje s rehabilitačními lékaři, psychology,logopedy, ergoterapeuty, zdravotními sestrami a ostatními profesionály

4 Uplatnění fyzioterapeutů ve všech klinických oborech na lůžkových odděleních v ambulantních zařízeních u pacientů v akutní fázi u pacientů v chronickém stadiu u sportovců

5 Charakteristika fyzioterapie Fyzioterapeut: zhodnotí senzomotorický systém, změny konfigurace končetin analyzuje poruchy hybnosti určí stupeň spasticity, rigidity, hypotonie, ataxie, apraxie a poruchy čití společně s ergoterapeuty určí, jaké technické a kompenzační pomůcky pacient v dané fázi rehabilitace potřebuje

6 Nejdůležitějším úkolem fyzioterapeuta je zabránit vzniku kontraktur,omezení rozsahu kloubní pohyblivosti, aktivně se podílet na obnovení hybnosti trupu i končetin včetně nácviku lokomoce.

7 Metody a přístupy nejčastěji využívané fyzioterapeuty neurovývojové principy – PNF( Proprioceptivní Neurosvalová Facilitace), Bobath koncept, Vojtův princip, metoda Affolter atd.) další - Roodová, Mc Kenzie, Brűgger atd. orofaciální stimulace

8 Jací jsou naši pacienti (klienti)? takoví, kteří absolvují rehabilitaci (fyzioterapii), nemají žádné omezení ( vrací se ke svým rodinám,do zaměstnání, do školy apod.) takoví, kteří po těžkém onemocnění nebo úrazu mají trvalé zdravotní(funkční) následky

9 Člověk s trvalými zdravotními následky Pacient (klient) po poškození mozku: pohybové problémy poškozené čití porucha kognitivních funkcí psychické problémy smyslové poruchy a další

10 S rehabilitací (fyzioterapií) začínáme okamžitě, jakmile je pacient stabilizován.

11 Jak funguje rehabilitace (fyzioterapie) těchto osob v ČR? v akutní fázi – záchrana života - lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti - pacient však v tomto stádiu potřebuje také další rehabilitační odborníky (ergoterapeut, logoped, psycholog...) v subakutní fázi – pacient přeložen na běžné lůžko po propuštění – návrat do domácí péče nebo do ústavní péče, rehabilitačních ústavů, lázní apod.

12 Ve výše jmenovaných zařízeních: většinou chybí rehabilitační odborníci rehabilitace neprobíhá vůbec nebo nedostatečně pacient ztrácí čas „Rehabilitační turistika“ Nutnost navýšit počet rehabilitačních lůžek

13 Děkuji za pozornost a narovnejte se, prosím!


Stáhnout ppt "Koordinovaná rehabilitace z pohledu fyzioterapeuta Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK, Praha Vendula Matolínová"

Podobné prezentace


Reklamy Google