Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti prevence vadného držení těla v prostředí základní školy MUDr.Věra Faierajzlová,CSc. Centrum odborných činností, odbor PZ a HDM, odd. hygieny dětí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti prevence vadného držení těla v prostředí základní školy MUDr.Věra Faierajzlová,CSc. Centrum odborných činností, odbor PZ a HDM, odd. hygieny dětí."— Transkript prezentace:

1 Možnosti prevence vadného držení těla v prostředí základní školy MUDr.Věra Faierajzlová,CSc. Centrum odborných činností, odbor PZ a HDM, odd. hygieny dětí a mladistvých

2 Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit programu „Zdraví 21“ Cíl 11: zdravější životní styl a) 11.1.3. zvýšit úroveň všestranné pohybové aktivity obyvatelstva b) 11.1.4. prostřednictvím školy zlepšit stav pohybového aparátu dětí Cíl 8:Snížení výskytu neinfekčních nemocí Dílčí úkol č.8.4. snížit nemocnost a výskyt trvalých postižení na nemoci svalové a kosterní soustavy

3 Onemocnění pohybového aparátu V zahraniční literatuře se udává porucha držení těla u 30% dětí ve věku 11 – 17 let, bolesti v rozmezí 30 – 50%, evidentní nárůst s věkem Tyto obtíže jsou spolu s alergiemi nejčastější příčinou dispenzarizace dětských a dorostových pacientů (SZÚ, 2003) Jedno z nejčastějších chronických neinfekčních onemocnění dospělých Průměrná délka pracovní neschopnosti cca 7 týdnů, ošetřovací doba při hospitalizaci patří k nejdelším, průměrný věk hospitalizovaných 49 let (ÚZIS 2003)

4 Výskyt vadného držení těla u dětí v ČR

5 Výskyt vadného držení těla (VDT) Vyšší výskyt VDT byl u chlapců 42% vs. 35% dívky Nejčastěji se vyskytující patologie: odstálé lopatky (více u mladších dětí) 50% zvýšená bederní lordóza 32% kulatá záda (více u starších) 31% Patologické zakřivení v rovině frontální (předozadní pohled) mělo celkem 20% dětí a téměř 50 % dětí s VDT U dětí s VDT byl 2x vyšší výskyt dlouhodobých zdravotních obtíží včetně bolestí hlavy a páteře

6 Kdo a jak? V prvé řadě rodina - zdravým životním stylem(příkladem) Zařízení předškolní výchovy - zařazením pohybových aktivit a cílených cvičení k prevenci VDT do denního programu Škola- ergonomicky vhodným nábytkem, respektováním variability vzrůstu dětí v jednom ročníku - umožněním pohybu o přestávkách - zařazením tělovýchovných chvilek do vyučovacích hodin - hodinami TV naplněnými všestranným pohybem i cviky ke kompenzaci statické zátěže - nabídkou volnočasových aktivit s pohybovým zaměřením

7 Kdo další a jak? Inspektoři ČŠI a OOVZ – pracovníci hygieny dětí a mladistvých HS při svých návštěvách věnovat pozornost tomu, jak škola mimo jiné přispívá ke zdravému tělesnému vývoji žáků (vč.dodržování právních předpisů) Praktičtí lékaři pro děti a dorost alespoň při preventivních prohlídkách posuzovat stav opěrného a pohybového systému dítěte, odhalovat rizika vývoje VDT a včas terapeuticky zasahovat. Výrobci školního nábytku výrobou ergonomicky vhodných židlí a lavic i pro nejmenší školáky za přijatelné ceny Školy nákupem školního nábytku s ohledem na různý vzrůst žáků od výrobců, kteří dodrží ergonomické zásady výrobků

8 Legislativní opora zák.č.561/2004Sb. Školský zákon §29 odst.1)..“školy jsou při vzdělávání povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj…..“

9 Legislativní opora Vyhláška MZ ČR č.410/ 2005 Sb.,která vychází z §7 zákona 258/2000Sb. § 11 odst 1) Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků. Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady práce žáků vsedě jsou upraveny v příloze č. 2 této vyhlášky

10

11 Ergonomické zásady práce žáků vsedě: výška sedadla se má rovnat délce bérce zvětšené o výšku nízkého podpatku (1 - 2 cm), tj. chodidla se při zadním sezení bez námahy a celou plochou dotýkají podlahy, hloubka sedací plochy má podpírat nejméně 2/3 délky stehna a při zadním sezení se nesmí přední okraj sedadla dostat až do podkolenní jamky, horní hrana opěradla má záda podpírat ve vzdálenosti 4 - 5 cm pod dolními úhly lopatek, dolní hrana opěradla má být 16 - 17 cm nad sedadlem, pracovní plocha stolu se má nacházet ve výšce loktů volně spuštěných paží sedícího žáka,

12 Legislativní opora §21 odst 1) vyhl.č.410/2005Sb. …..Při výuce je třeba dbát na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla.

13 Problematika ergonomie školního nábytku Různý vzrůst prvňáčků Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001: Minimální trend zrychlení růstu- hodnoty z r.2001 jsou směrodatné i dnes rok 2001rok 1991 Průměr výšky SDPrůměr výšky SD Chlapci122,75,5122,35,4 dívky121,75,5121,45,4

14 Rozložení souboru 6-6.99letých dětí z roku 2001 dle tělesné výšky Z tabulky je zřejmé, že 50% dětí je v 1.třídě ZŠ menších než 119 cm, což je dolní hranice rozmezí pro velikostní typ nábytku č.3 (či-li 50% prvňáků potřebuje velikost nábytku č.2.) percentily 3.10.25.50.75.90.97. chlapci 109,5112,4115,5119,0122,5125,7128,9 dívky 108,6111,6114,7118,1121,6124,7127,9

15 Rozložení souboru 7-7.99letých dětí z roku 2001 dle tělesné výšky Z tabulky je zřejmé, že dokonce ještě ve 2.třídě je více než 10% dětí pod 119 cm výšky a ty potřebují velikostní typ nábytku č.2 percentily 3.10.25.50.75.90.97. chlapci 115,3118,5121,7125,3129,0132,4135,9 dívky 114,0117,3120,6124,3128,0131,3134,6

16 PŘÍKLADY Z PRAXE- porovnání běžných židlí Žlutá: velikostní typ pro menší dítě s hlubokým sedákem Červená: vyšší židle, kratší sedák a příliš vysoko opěrák

17 Stavitelná židle od velikosti 2 Dobrá konstrukce s krátkým sedákem, opěrák podepírá záda pod lopatkami

18 Jednání s výrobci školního nábytku v ČR Významní výrobci byli obesláni z MZ ČR naším dopisem s podpisem HH ČR Byla to odůvodněná výzva k dalším jednáním s cílem zlepšit ergonomické parametry školního nábytku (židle a lavice) Následují osobní jednání ve výrobních závodech za přítomnosti nejen zástupce vedení ale i vývojového oddělení.

19 První poznatky a zkušenosti Ve všech případech byla kladná odezva a vstřícný přístup k jednání Po zrušení ČSN 91 0640 „Žákovské židle“ a ČSN 91 08 41 „Žákovské stoly “byla situace údajně nepřehledná Vědí o příloze vyhl. č. 410/2005Sb. Někteří již respektují převzatou evropskou normu ČSN EN 1729-1:2007 „Sedací a stolový nábytek pro vzdělávací instituce“, která nabyla účinnosti v ČR 1.2.2007 a je podmínkou pro udělení certifikace

20 Česká technická norma ČSN EN 1729-1 Řeší podrobněji funkční rozměry školního nábytku:  Židle : hloubka sedáku, jeho výška, sklon, šířka, dále i výška a umístění opěráku a jeho sklon, ve vztahu nejen k výšce dítěte ale i vzdálenosti podkolenní rýhy ( ohyb kolena) od podlahy  Lavice: výška desky, její sklon, hloubka desky, šířka pro osobu, prostor pro nohy pod deskou

21 Výrobci uznávají nutnost ergonomické vhodnosti nábytku dle tělesného vzrůstu dětí a jeho variability. Většinou nevyrábějí vel. typ č. 2, protože ho základní školy nepožadují. Jsou ale schopni pružně reagovat na poptávku Problém je tvarování sedáků, jejich hloubka a dále umístění opěráků (příliš vysoko) Téměř monopolním dodavatelem těchto dílů je TON a.s. Bystřice pod Hostýnem

22 Předběžné závěry pro praxi 1) Je to problém nabídky a poptávky Nabídkou musí být ergonomicky vyvážený nábytek s ohledem na různý vzrůst žáků (zejména v 1. 2. třídě ZŠ), cenově dostupný. Lépe než nastavitelný, tudíž dražší nábytek, je pevný nábytek ale v celé škále velikostních typů včetně č.2. Ze zkušenosti z návštěv ve školách víme, že je problém přenastavování výšek stolů a židlí (neochota školníků, malá pozornost vedení škol tomuto problému, neinformovaný přístup)

23 Předběžné závěry pro praxi 2) Je to problém s dlouhodobějším řešením Je to příklad mezioborového problému (zdravotníci, školští pracovníci, výrobci a další) Řešení bude významným přínosem pro zdravý vývoj opěrného a pohybového systému školáků(přispěje k prevencí VDT) Je nutno zvýšit informovanost a orientaci v problému zejména školských pracovníků na straně odběratele a výrobců na straně dodavatele.

24 Předběžné závěry pro praxi 3) Zvýšit je třeba odbornou informovanost kontrolních orgánů (ČŠI a OOVZ) Proto se konal 2.října 08 v SZÚ konzultační den k dané problematice. Zúčastnili se zástupci ČŠI, pracovníci KHS z celé ČRa také zástupci výrobců nábytku v ČR.

25 Předběžné závěry pro praxi 4) Kromě kontrolních orgánů a dodavatelů nábytku je nutno informovat a orientovat v problematice zejména vás školské pracovníky. Právě VY, správným výběrem, nákupem a zejména využíváním školního nábytku dle rozdílného vzrůstu žáků, můžete přispět k prevenci VDT malých školáků.

26 Děkuji vám za pozornost a přeji nám všem, aby se podařilo naší spoluprací přispět k zdravému vývoji našich malých školáků


Stáhnout ppt "Možnosti prevence vadného držení těla v prostředí základní školy MUDr.Věra Faierajzlová,CSc. Centrum odborných činností, odbor PZ a HDM, odd. hygieny dětí."

Podobné prezentace


Reklamy Google