Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti prevence vadného držení těla v prostředí základní školy MUDr.Věra Faierajzlová,CSc. Centrum odborných činností, odbor PZ a HDM, odd. hygieny dětí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti prevence vadného držení těla v prostředí základní školy MUDr.Věra Faierajzlová,CSc. Centrum odborných činností, odbor PZ a HDM, odd. hygieny dětí."— Transkript prezentace:

1 Možnosti prevence vadného držení těla v prostředí základní školy MUDr.Věra Faierajzlová,CSc. Centrum odborných činností, odbor PZ a HDM, odd. hygieny dětí a mladistvých

2 Výskyt vadného držení těla u dětí v ČR

3 Kdo a jak? V prvé řadě rodina - zdravým životním stylem(příkladem) Zařízení předškolní výchovy - zařazením pohybových aktivit a cílených cvičení k prevenci VDT do denního programu Škola- ergonomicky vhodným nábytkem, respektováním variability vzrůstu dětí v jednom ročníku - umožněním pohybu o přestávkách - zařazením tělovýchovných chvilek do vyučovacích hodin - hodinami TV naplněnými všestranným pohybem i cviky ke kompenzaci statické zátěže - nabídkou volnočasových aktivit s pohybovým zaměřením

4 Kdo další a jak? Inspektoři ČŠI a OOVZ – pracovníci hygieny dětí a mladistvých HS při svých návštěvách věnovat pozornost tomu, jak škola mimo jiné přispívá ke zdravému tělesnému vývoji žáků (vč.dodržování právních předpisů) Praktičtí lékaři pro děti a dorost alespoň při preventivních prohlídkách posuzovat stav opěrného a pohybového systému dítěte, odhalovat rizika vývoje VDT a včas terapeuticky zasahovat. Výrobci školního nábytku výrobou ergonomicky vhodných židlí a lavic i pro nejmenší školáky za přijatelné ceny Školy nákupem školního nábytku s ohledem na různý vzrůst žáků od výrobců, kteří dodrží ergonomické zásady výrobků

5 Legislativní opora zák.č.561/2004Sb. Školský zákon §29 odst.1)..“školy jsou při vzdělávání povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj…..“

6 Legislativní opora Vyhláška MZ ČR č.410/ 2005 Sb.,která vychází z §7 zákona 258/2000Sb. novela pod č. 343/2009Sb. je platná od 23.10.2009 Vyšla 8.10.2009 v částce 107 § 11 odst 1) Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků a podporujícím správné držení těla. Židle a stoly pro děti a žáky musí splňovat normové hodnoty (ČSN EN 1729-1)a musí umožňovat dodržování ergonomických zásad práce žáků v sedě, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky

7 Legislativní opora §21 odst 1) vyhl.č.410/2005Sb. (totéž platí v novele 343/2009Sb.) …..Při výuce je třeba dbát na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla.

8 Příloha 2 zásady pro práci žáků v sedě a ergonomické parametry školního nábytku 1.Funkční rozměry důležité při fyziologickém sedu pro správné postavení páteře a pánve:  Výška sedadla se má rovnat délce bérce, zvětšené o výšku nízkého podpatku /1 – 2 cm/, tj. chodidla jsou při zadním sezení celou plochou v pevném kontaktu s podlahou tak, aby bylo možné se o ně pevně opřít.  Efektivní hloubka sedadla má podepírat nejméně 2/3 délky stehna. Přední hrana sedadla nesmí zasahovat do podkolenní jamky a musí být zaoblená.

9  Opěradlo má sloužit především jako opora beder, nikoliv hrudní páteře. Pro volný pohyb horních končetin by nemělo sahat výš, než je dolní úhel lopatek.  Výška pracovní plochy stolu má být umístěna ve výšce loktů volně spuštěných paží sedícího žáka.  Doporučovaný je snadno nastavitelný náklon desky stolu. Stupeň nastavení pro psaní je 10 – 16 stupňů, pro čtení až 35 stupňů.

10 2. Židle a stoly v kontaktu s podlahou mají být stabilní. Pro dynamický sed je doporučovaný kyv sedáku v předozadní rovině od – 5 do + 5 stupňů. 3. Nejméně namáhavý sed, jak pro svalovou aktivitu, tak pro tlak na meziobratlové ploténky, je v mírném záklonu s podepřenou páteří (relaxační sed). 4. Zdravé je funkční střídání poloh. Doporučované jsou i alternativní polohy mimo lavice (klek, leh atd.) a používání pomůcek pro dynamický sed (balanční míče, overball, balanční podložky).

11 Problematika ergonomie školního nábytku Různý vzrůst malých školáků Sledování růstu dětí a mládeže duben 2009: nejnižšíprůměrnejvyšší chlapci110,0128,0149,51.třída dívky111,5125,5143,01.třída chlapci120,0139,0169,03.třída dívky121,0137,0159,03.třída

12 Podíl velikostních kategorií židliček v jednotlivých ročnících ODHAD ŘÍJEN 2008, DUBEN 2009

13 V 1.třídě ještě v dubnu (kdy je potvrzeno, že za 6 měsíců je přírůstek výšky u 6 -10letých dětí 2,9 cm) byla u 42 dívek (8,9%) a 33 chlapců (tj.6,8%) zjištěna výška postavy do 119 cm. Pro ně je ještě na konci 1.třídy nezbytná lavice a židle vel. 2 Na začátku šk. roku to bylo celkem téměř 21% žáků v 1.třídě tj. každé 5.dítě Při počtu 20 žáků ve třídě je nutno počítat s 2 místy, při počtu 25 až 30 žáků ve třídě je nutno zajistit 4 místa.

14 Jednání s výrobci školního nábytku v ČR Významní výrobci byli obesláni z MZ ČR naším dopisem s podpisem HH ČR Byla to odůvodněná výzva k dalším jednáním s cílem zlepšit ergonomické parametry školního nábytku (židle a lavice) Následují osobní jednání ve výrobních závodech za přítomnosti nejen zástupce vedení ale i vývojového oddělení.

15 První poznatky a zkušenosti Ve všech případech byla kladná odezva a vstřícný přístup k jednání Po zrušení ČSN 91 0640 „Žákovské židle“ a ČSN 91 08 41 „Žákovské stoly “byla situace údajně nepřehledná Vědí o příloze vyhl. č. 410/2005Sb. Někteří již respektují převzatou evropskou normu ČSN EN 1729-1:2007 „Sedací a stolový nábytek pro vzdělávací instituce“, která nabyla účinnosti v ČR 1.2.2007 a je podmínkou pro udělení certifikace

16 Česká technická norma ČSN EN 1729-1 Řeší podrobněji funkční rozměry školního nábytku:  Židle : hloubka sedáku, jeho výška, sklon, šířka, dále i výška a umístění opěráku a jeho sklon, ve vztahu nejen k výšce dítěte ale i vzdálenosti podkolenní rýhy ( ohyb kolena) od podlahy  Lavice: výška desky, její sklon, hloubka desky, šířka pro osobu, prostor pro nohy pod deskou

17 Výrobci uznávají nutnost ergonomické vhodnosti nábytku dle tělesného vzrůstu dětí a jeho variability. Většinou nevyrábějí vel. typ č. 2, protože ho základní školy nepožadují. Jsou ale schopni pružně reagovat na poptávku Problém je tvarování sedáků, jejich hloubka a dále umístění opěráků (příliš vysoko) Téměř monopolním dodavatelem těchto dílů je TON a.s. Bystřice pod Hostýnem

18 Předběžné závěry pro praxi 1) Je to problém nabídky a poptávky Nabídkou musí být ergonomicky vyvážený nábytek s ohledem na různý vzrůst žáků (zejména v 1. 2. třídě ZŠ), cenově dostupný. Lépe než nastavitelný, tudíž dražší nábytek, je pevný nábytek ale v celé škále velikostních typů včetně č.2. Ze zkušenosti z návštěv ve školách víme, že je problém přenastavování výšek stolů a židlí (neochota školníků, malá pozornost vedení škol tomuto problému, neinformovaný přístup)

19 Předběžné závěry pro praxi 2) Je to problém s dlouhodobějším řešením Je to příklad mezioborového problému (zdravotníci, školští pracovníci, výrobci a další) Řešení bude významným přínosem pro zdravý vývoj opěrného a pohybového systému školáků(přispěje k prevencí VDT) Je nutno zvýšit informovanost a orientaci v problému zejména školských pracovníků na straně odběratele a výrobců na straně dodavatele.

20 Předběžné závěry pro praxi 3) Zvýšit je třeba odbornou informovanost kontrolních orgánů (ČŠI a OOVZ) Proto se opakovaně v SZÚ konají konzultační dny, které se k dané problematice vracejí Těch prvních se zúčastnili i zástupci ČŠI, a také zástupci výrobců nábytku v ČR.

21 Děkuji vám za pozornost a přeji nám všem, aby se podařilo naší spoluprací přispět k zdravému vývoji našich malých školáků


Stáhnout ppt "Možnosti prevence vadného držení těla v prostředí základní školy MUDr.Věra Faierajzlová,CSc. Centrum odborných činností, odbor PZ a HDM, odd. hygieny dětí."

Podobné prezentace


Reklamy Google