Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti prevence vadného držení těla v prostředí základní školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti prevence vadného držení těla v prostředí základní školy"— Transkript prezentace:

1 Možnosti prevence vadného držení těla v prostředí základní školy
MUDr.Věra Faierajzlová,CSc. Centrum odborných činností, odbor PZ a HDM, odd. hygieny dětí a mladistvých

2 Výskyt vadného držení těla u dětí v ČR

3 Kdo a jak? V prvé řadě rodina - zdravým životním stylem(příkladem)
Zařízení předškolní výchovy - zařazením pohybových aktivit a cílených cvičení k prevenci VDT do denního programu Škola- ergonomicky vhodným nábytkem, respektováním variability vzrůstu dětí v jednom ročníku - umožněním pohybu o přestávkách - zařazením tělovýchovných chvilek do vyučovacích hodin - hodinami TV naplněnými všestranným pohybem i cviky ke kompenzaci statické zátěže - nabídkou volnočasových aktivit s pohybovým zaměřením

4 Kdo další a jak? Inspektoři ČŠI a OOVZ – pracovníci hygieny dětí a mladistvých HS při svých návštěvách věnovat pozornost tomu, jak škola mimo jiné přispívá ke zdravému tělesnému vývoji žáků (vč.dodržování právních předpisů) Praktičtí lékaři pro děti a dorost alespoň při preventivních prohlídkách posuzovat stav opěrného a pohybového systému dítěte, odhalovat rizika vývoje VDT a včas terapeuticky zasahovat. Výrobci školního nábytku výrobou ergonomicky vhodných židlí a lavic i pro nejmenší školáky za přijatelné ceny Školy nákupem školního nábytku s ohledem na různý vzrůst žáků od výrobců, kteří dodrží ergonomické zásady výrobků

5 Legislativní opora zák.č.561/2004Sb. Školský zákon
§29 odst.1)..“školy jsou při vzdělávání povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj…..“

6 Legislativní opora Vyhláška MZ ČR č.410/ 2005 Sb. ,která vychází z §7 zákona 258/2000Sb. novela pod č. 343/2009Sb. je platná od Vyšla v částce 107 § 11 odst 1) Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků a podporujícím správné držení těla. Židle a stoly pro děti a žáky musí splňovat normové hodnoty (ČSN EN )a musí umožňovat dodržování ergonomických zásad práce žáků v sedě, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky

7 Legislativní opora §21 odst 1) vyhl.č.410/2005Sb.
(totéž platí v novele 343/2009Sb.) …..Při výuce je třeba dbát na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla.

8 Příloha 2 zásady pro práci žáků v sedě a ergonomické parametry školního nábytku
1.Funkční rozměry důležité při fyziologickém sedu pro správné postavení páteře a pánve: Výška sedadla se má rovnat délce bérce, zvětšené o výšku nízkého podpatku /1 – 2 cm/, tj. chodidla jsou při zadním sezení celou plochou v pevném kontaktu s podlahou tak, aby bylo možné se o ně pevně opřít. Efektivní hloubka sedadla má podepírat nejméně 2/3 délky stehna. Přední hrana sedadla nesmí zasahovat do podkolenní jamky a musí být zaoblená.

9 Opěradlo má sloužit především jako opora beder, nikoliv hrudní páteře.
Pro volný pohyb horních končetin by nemělo sahat výš, než je dolní úhel lopatek. Výška pracovní plochy stolu má být umístěna ve výšce loktů volně spuštěných paží sedícího žáka. Doporučovaný je snadno nastavitelný náklon desky stolu. Stupeň nastavení pro psaní je 10 – 16 stupňů, pro čtení až 35 stupňů.

10 2. Židle a stoly v kontaktu s podlahou mají být stabilní
2. Židle a stoly v kontaktu s podlahou mají být stabilní. Pro dynamický sed je doporučovaný kyv sedáku v předozadní rovině od – 5 do + 5 stupňů. 3. Nejméně namáhavý sed, jak pro svalovou aktivitu, tak pro tlak na meziobratlové ploténky, je v mírném záklonu s podepřenou páteří (relaxační sed). 4. Zdravé je funkční střídání poloh. Doporučované jsou i alternativní polohy mimo lavice (klek, leh atd.) a používání pomůcek pro dynamický sed (balanční míče, overball, balanční podložky).

11 Problematika ergonomie školního nábytku
Různý vzrůst malých školáků Sledování růstu dětí a mládeže duben 2009: nejnižší průměr nejvyšší chlapci 110,0 128,0 149,5 1.třída dívky 111,5 125,5 143,0 120,0 139,0 169,0 3.třída 121,0 137,0 159,0

12 Podíl velikostních kategorií židliček v jednotlivých ročnících ODHAD ŘÍJEN 2008, DUBEN 2009

13 V 1.třídě ještě v dubnu (kdy je potvrzeno, že za 6 měsíců je přírůstek výšky u 6 -10letých dětí 2,9 cm) byla u 42 dívek (8,9%) a 33 chlapců (tj.6,8%) zjištěna výška postavy do 119 cm. Pro ně je ještě na konci 1.třídy nezbytná lavice a židle vel. 2 Na začátku šk. roku to bylo celkem téměř 21% žáků v 1.třídě tj. každé 5.dítě Při počtu 20 žáků ve třídě je nutno počítat s 2 místy, při počtu 25 až 30 žáků ve třídě je nutno zajistit 4 místa.

14 Jednání s výrobci školního nábytku v ČR
Významní výrobci byli obesláni z MZ ČR naším dopisem s podpisem HH ČR Byla to odůvodněná výzva k dalším jednáním s cílem zlepšit ergonomické parametry školního nábytku (židle a lavice) Následují osobní jednání ve výrobních závodech za přítomnosti nejen zástupce vedení ale i vývojového oddělení.

15 První poznatky a zkušenosti
Ve všech případech byla kladná odezva a vstřícný přístup k jednání Po zrušení ČSN „Žákovské židle“ a ČSN „Žákovské stoly “byla situace údajně nepřehledná Vědí o příloze vyhl. č. 410/2005Sb. Někteří již respektují převzatou evropskou normu ČSN EN :2007 „Sedací a stolový nábytek pro vzdělávací instituce“, která nabyla účinnosti v ČR a je podmínkou pro udělení certifikace

16 Česká technická norma ČSN EN 1729-1
Řeší podrobněji funkční rozměry školního nábytku: Židle : hloubka sedáku, jeho výška, sklon, šířka, dále i výška a umístění opěráku a jeho sklon, ve vztahu nejen k výšce dítěte ale i vzdálenosti podkolenní rýhy ( ohyb kolena) od podlahy Lavice: výška desky, její sklon, hloubka desky, šířka pro osobu, prostor pro nohy pod deskou

17 Výrobci uznávají nutnost ergonomické vhodnosti nábytku dle tělesného vzrůstu dětí a jeho variability. Většinou nevyrábějí vel. typ č. 2 , protože ho základní školy nepožadují. Jsou ale schopni pružně reagovat na poptávku Problém je tvarování sedáků, jejich hloubka a dále umístění opěráků (příliš vysoko) Téměř monopolním dodavatelem těchto dílů je TON a.s. Bystřice pod Hostýnem

18 Předběžné závěry pro praxi 1)
Je to problém nabídky a poptávky Nabídkou musí být ergonomicky vyvážený nábytek s ohledem na různý vzrůst žáků (zejména v třídě ZŠ), cenově dostupný. Lépe než nastavitelný, tudíž dražší nábytek, je pevný nábytek ale v celé škále velikostních typů včetně č.2. Ze zkušenosti z návštěv ve školách víme, že je problém přenastavování výšek stolů a židlí (neochota školníků, malá pozornost vedení škol tomuto problému, neinformovaný přístup)

19 Předběžné závěry pro praxi 2)
Je to problém s dlouhodobějším řešením Je to příklad mezioborového problému (zdravotníci, školští pracovníci, výrobci a další) Řešení bude významným přínosem pro zdravý vývoj opěrného a pohybového systému školáků(přispěje k prevencí VDT) Je nutno zvýšit informovanost a orientaci v problému zejména školských pracovníků na straně odběratele a výrobců na straně dodavatele.

20 Předběžné závěry pro praxi 3)
Zvýšit je třeba odbornou informovanost kontrolních orgánů (ČŠI a OOVZ) Proto se opakovaně v SZÚ konají konzultační dny, které se k dané problematice vracejí Těch prvních se zúčastnili i zástupci ČŠI, a také zástupci výrobců nábytku v ČR.

21 Děkuji vám za pozornost
a přeji nám všem, aby se podařilo naší spoluprací přispět k zdravému vývoji našich malých školáků


Stáhnout ppt "Možnosti prevence vadného držení těla v prostředí základní školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google