Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Placená parkoviště – u městských lázní (ul. Jiráskova), Dolní náměstí, u Městského úřadu (Hlásenka), před Albertem (Na Příkopě), před Masarykovým gymnáziem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Placená parkoviště – u městských lázní (ul. Jiráskova), Dolní náměstí, u Městského úřadu (Hlásenka), před Albertem (Na Příkopě), před Masarykovým gymnáziem."— Transkript prezentace:

1

2 Placená parkoviště – u městských lázní (ul. Jiráskova), Dolní náměstí, u Městského úřadu (Hlásenka), před Albertem (Na Příkopě), před Masarykovým gymnáziem (Tyršova), Smetanova (u Jednoty, u věžáku) Bez omezení – Žerotínova (evropské dotace), za Albertem (Na Příkopě), za budovou OSSZ (v zadní části Dolního náměstí), parkoviště u SBD (na ulici Štěpánská) Narůstající problémy pro obyvatele „kolonky“

3 Neregulovat a ponechat volné stání ve městě, udělat vodorovné značení a tvrdě vyžadovat jeho respektování Výhoda : zdarma Nevýhoda: pokles příjmů města, snížení prostředků na investice do parkování, nelze zajistit vyšší komfort (preferenci) pro obyvatele města

4 Provést regulaci dopravy formou rezidentního stání Výhody: preference obyvatel dané zóny, zpoplatnění parkování návštěvníků ve vymezených zónách středu města – běžné v jiných městech Nevýhody : problém návštěv, zásobování, opravárenské služby (doba omezená na nakládku a vykládku zboží), parkování u kurtů po 16 hod.

5 Rezidentní parkovací karta pro občany s trvalým pobytem ve vymezené oblasti ve Vsetíně (tyto oblasti jsou označeny dopravní značkou IP12 s dodatkovou tabulkou „PRO DRŽITELE PLATNÉ PARKOVACÍ KARTY ZPS“ a modrým pruhem.) parkování na neomezenou dobu výhradně s vozidlem a v lokalitě, jejichž údaje jsou uvedeny na parkovací kartě Podmínky pro získání rezidentní parkovací karty: Občanský průkaz s trvalým pobytem ve vymezené oblasti (popř. nájemní smlouva) Osvědčení o registraci vozidla Abonentní parkovací karta určena podnikatelům se sídlem či provozovnou ve vymezené oblasti abonentní karta přenosná – vystavena na obchodní jméno držitele, opravňuje k parkování po dobu neomezenou s libovolným vozidlem v lokalitě uvedené na kartě Podmínky pro získání abonentní parkovací karty: Živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, popř. vyrozumění o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku či jiný doklad o existenci sídla nebo provozovny ve vymezené oblasti města Jedná-li se o abonentní kartu nepřenosnou je potřeba předložit osvědčení o registraci vozidla

6 Od druhé poloviny roku 2013 by byly ve středu města postupně zřizovány zóny placeného stání. Zóny by byly určeny pro parkování rezidentů s parkovací kartou.zóny placeného stání Zóna by umožňovala i krátkodobé parkování návštěvníků placené prostřednictvím SMS.

7 Tyto parkovací lokality jsou určeny pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé parkování občanů a návštěvníků města. Jsou označeny dopravnímu značkami IP13c s dodatkovou tabulkou, která informuje o provozní době placeného parkování a úrovni tarifu (barevný pruh). Parkovné lze platit pouze prostřednictvím SMS. Cena SMS bude vyšší než cena parkování na hromadných veřejných parkovištích např. u věžáku: Navrhovaná provozní doba: pondělí – pátek 8.00 – 16.00

8 Kolonka – vymezená ul. Smetanova a Žerotínova Ul. Dukelská Ul. Zahradní, Havlíčkova (na parkovištích ve vlastnictví města) Štěpánská (po žel. přejezd)

9 Při navrženém systému by po 16té h. v Kolonce nemohl nikdo kromě rezidentů zaparkovat návštěvy – docházková vzdálenost od parkovišť mimo zónu. zásobování, opravárenské služby – doba omezená pouze na zastavení (nakládka, vykládka zboží) nebude umožněno parkování u tenis kurtů, fotbal. hřišti a provozovnám v Kolonce po 16,00 h Rezidentní karta pouze pro osoby s trvalým pobytem v lokalitě (nájemní smlouva, vlastnictví bytu) Bezplatné parkování pouze pro jedno vozidlo na bytovou jednotku, každé další za poplatek Rezidentní systém neznamená nárok na parkovací místo (může nastat situace, kdy rezident v zóně nezaparkuje) Při navrženém systému by po 16té h. v Kolonce nemohl nikdo kromě rezidentů zaparkovat návštěvy – docházková vzdálenost od parkovišť mimo zónu. zásobování, opravárenské služby – doba omezená pouze na zastavení (nakládka, vykládka zboží) nebude umožněno parkování u tenis kurtů, fotbal. hřišti a provozovnám v Kolonce po 16,00 h Rezidentní karta pouze pro osoby s trvalým pobytem v lokalitě (nájemní smlouva, vlastnictví bytu) Bezplatné parkování pouze pro jedno vozidlo na bytovou jednotku, každé další za poplatek Rezidentní systém neznamená nárok na parkovací místo (může nastat situace, kdy rezident v zóně nezaparkuje)

10 Cíl – zjistit názor obyvatel daných lokalit na záměr zavedení systému rezidentních, resp. abonentních karet Spolupráce s domovníky, zástupci vchodů 3 otázky: Chcete zavést rezidenční parkování v centru města? Optimální výše ceny rezidentní karty za 1 rok? Maximální počet rezidenčních karet na bytovou jednotku? Sběr vyplněných anketních lístků na Informacích MěÚ Vsetín nejpozději do 30.10. 2012 Prosíme o označení lístků číslem popisným domu


Stáhnout ppt "Placená parkoviště – u městských lázní (ul. Jiráskova), Dolní náměstí, u Městského úřadu (Hlásenka), před Albertem (Na Příkopě), před Masarykovým gymnáziem."

Podobné prezentace


Reklamy Google