Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Vnitrozemský stát jižní Afriky  Hlavní město: Lusaka  Rozloha: 752 614 km² (38. na světě) - z toho 1,0 % vodní plochy  Počet obyvatel: 13 000 000.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Vnitrozemský stát jižní Afriky  Hlavní město: Lusaka  Rozloha: 752 614 km² (38. na světě) - z toho 1,0 % vodní plochy  Počet obyvatel: 13 000 000."— Transkript prezentace:

1

2  Vnitrozemský stát jižní Afriky  Hlavní město: Lusaka  Rozloha: 752 614 km² (38. na světě) - z toho 1,0 % vodní plochy  Počet obyvatel: 13 000 000  Hustota zalidnění: 18 obyvatel na km²  Jazyk: angličtina (úřední)  Náboženství: křesťanství (římští katolíci, anglikáni, luteráni, evangelíci aj.), islám, hinduismus  Katolíků zde žije asi 3 miliony, tedy ¼ z celkové populace  Státní zřízení: prezidentská republika  Vznik: 24. října 1964 (nezávislost na Velké Británii)

3  11 římskokatolických diecézí:  Chipata - Kabwe - Livingstone - Mansa - Mongu - Monze - Mpika - Ndola - Solwezi  Z toho 2 arcidiecéze: Kasama a Lusaka  První katolíci v zemi byli jezuité, kteří překročili řeku Zambezi nedaleko Viktoriiných vodopádů v roce 1879.

4

5 PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY  Podpora projektů od roku: 2009  Počet podporovaných diecézí: 4  Celková finanční pomoc: 33 885 443 Kč

6 SVĚTOVÉ MISIE PŘEDMĚT POMOCI  Podpora katechistů a formace personálu  Obnovy učeben určených ke katechezím  Stavby a opravy kostelů, klášterů, kaplí, far, duchovních center a dom pro nemocné a staré kněze  Nákup motocyklů/automobilů pro kněze  Mediální projekty  Formační programy pro řeholníky  Nákup nádrží na pitnou vodu  Opravy elektrické a vodovodní sítě apod.

7 PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ  Podpora projektů: každoročně od roku 2008  Počet podpořených dětí: 135 968  Celková finanční pomoc: 10 935 534 Kč

8 PŘEDMĚT POMOCI  Podpora sirotků HIV / AIDS, hendikepovaných a podvyživených dětí, rehabilitace postižených  Podpora místních nemocnic  Stavby základních, mateřských škol a internátů  Provoz škol  Nákup školních lavic, učebnic, uniforem  Zdravotní péče  Potravinové programy

9 PODPORA BOHOSLOVCŮ PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SVATÉHO PETRA APOŠTOLA  Podpora projektů : od roku 2009  Počet diecézí: 4  Počet seminářů: 3  Počet bohoslovců v seminářích: 988  Celková finanční pomoc: 7 503 236 Kč

10 PODPORA BOHOSLOVCŮ PŘEDMĚT POMOCI  Zajištění nutného chodu seminářů  Finanční podpora formace a studia bohoslovců  Vybudování výukových aul, přestavba ubytovacích prostor  Rekonstrukce střechy  Rozšíření knihovny  Výstavba studny

11

12 V roce 2014 PMD z České republiky podporují v Zambii tři oblasti: děti – bohoslovce – šíření víry Celková výše podpory pro letošní rok činí 9 979 066 Kč.

13 Prostřednictvím 18 projektů Papežského misijního díla dětí je rozdělena částka 1 755 600 Kč. Přispívá se z ní např. na potraviny, léky, pitnou vodu, zdravotní péči a vzdělání pro 7 001 dětí ve třech diecézích.

14 V diecézi Chipata aktuálně podporujeme 6 projektů: Stavba přístřeší v pěti klinikách postavených v odlehlých oblastech, které nabízí ošetření a péči pro děti a mladé hospitalizované pacienty. Peníze slouží na nákup stavebního materiálu a nábytku.Týká se 1380 dětí. Stavba mateřské školky v největším slumu ve městě Chipata pro děti z velmi chudých rodin, kterým se nedostává žádného vzdělání. Týká se 135 dětí. Provoz a údržba rehabilitačního domu, který poskytuje fyzickou a sociální rehabilitaci dětem s různými tělesnými vadami. Týká se 159 dětí. Zdravotní péče, nákup potravin, léků, sušeného mléka, vitaminů. Nemoc HIV / AIDS je v této oblasti velmi rozšířená. Aby se zabránilo infikování dětí od nakažených matek, přechází z kojení na umělou výživu.Týká se 55 dětí. Stavba dvou parků ve velmi chudé venkovské oblasti. Místní školka nemá hřiště a děti si často hrají na ulici, kde jsou vystaveny velkému nebezpečí. Je velmi naléhavé poskytnout dětem bezpečné místo na hraní. Týká se 142 dětí.

15 V diecézi Kabwe sponzorujeme 4 projekty: Výstavba kuchyně ve farnosti Mukonchi, která poskytuje základní vzdělání sirotkům a nejvíce ohroženým dětem v diecézi. Stavba kuchyně zajistí dětem jedno teplé jídlo denně. Týká se 270 dětí. Nákup základního školního materiálu pro děti, které nechodí do školy. Cílem je zajistit gramotnost dětí a tím je připravit pro studium na základní škole. Týká se 210 dětí. Podpora katolické školy Panny Marie, která poskytuje vzdělání dětem z velmi chudých rodin. Peníze slouží na nákup učebního materiálu a na školní vybavení. Týká se 900 dětí. Výukový materiál pro velmi chudou farnost Neposkvrněného srdce Panny Marie, která poskytuje dobrou školní formaci velmi chudým dětem a sirotkům. Týká se 200 dětí.

16 V arcidiecézi Lusaka sponzorujeme 8 projektů: Vzdělání a lékařská péče pro děti z chudých rodin a pro sirotky. Týká se 200 dětí. Stavba mateřské školky pro děti, které se staly sirotky v důsledku nemoci HIV/AIDS. Týká se 450 dětí. Zdravotní péče a výživa pro osiřelé a opuštěné děti, které nebyly adoptovány a zůstávají v sirotčinci. Týká se 50 dětí. Lékařská péče, jídlo a oblečení pro nemocné a osiřelé děti hospitalizované v Misijní nemocnici sv. Lukáše. Týká se 1350 dětí. Výživa, léky a vzdělávací materiál pro děti nakažené virem HIV/AIDS. Rodiny jsou chudě a nemohou zajistit potřeby dětí. Týká se 150 dětí. Školní potřeby pro mateřskou školku Sv. Petra, jež poskytuje pomoc nejvíce potřebným a ohroženým dětem. Mnohé z nich jsou nakaženy virem HIV a některé jsou sirotci. Týká se 400 dětí. Školní potřeby pro sirotky a děti v nouzi, které kvůli velké chudobě nechodí do školy. Farnost sv. Ducha se snaží pomáhat. Týká se 200 dětí. Učební pomůcky pro katolickou farnost sv. Petra, která poskytuje vzdělání pro nejpotřebnější děti z chudých rodin a pro sirotky. Týká se 750 dětí.

17 V rámci Papežského misijního díla sv. Petra apoštola je v Zambii sponzorován jeden velký seminář: Velký seminář ST. DOMINIC (185 bohoslovců) Letos přispíváme na podporu studia bohoslovců a stavbu ložnice částkou 1 347 100 Kč.

18 Dílo šíření víry poskytlo 6 876 366 Kč na 15 projektů: V diecézi Chipata se přispívá na běžné provozní výdaje, podporu katechistů, stavbu kláštera pro řeholní sestry, instalace elektřiny v nově postaveném klášteře, výstavbu dvou farních domů a hloubení dvou vrtů. V diecézi Kabwe se přispívá na běžné provozní výdaje, podporu katechistů, výstavbu dvou farních domů a dostavbu biskupství. V arcidiecézi Lusaka se přispívá na běžné provozní výdaje, podporu katechistů, stavbu kláštera pro řeholní sestry, výstavbu dvou farních domů, stavbu a rozšíření kostela a hloubení vrtů.

19 KONTAKT Papežská misijní díla 543 51 Špindlerův Mlýn 33 tel. 499 433 058, 604 838 882 pmd@missio.czpmd@missio.cz, www.missio.czwww.missio.cz Twitter: https://twitter.com/missio_cz Facebook: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila


Stáhnout ppt " Vnitrozemský stát jižní Afriky  Hlavní město: Lusaka  Rozloha: 752 614 km² (38. na světě) - z toho 1,0 % vodní plochy  Počet obyvatel: 13 000 000."

Podobné prezentace


Reklamy Google