Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A D O P C E N A D Á L K U. Projekt Adopce na dálku má v České republice tradici od roku 1993.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A D O P C E N A D Á L K U. Projekt Adopce na dálku má v České republice tradici od roku 1993."— Transkript prezentace:

1 A D O P C E N A D Á L K U

2 Projekt Adopce na dálku má v České republice tradici od roku 1993.

3

4 oZoZoZoZpřístupnit vzdělání chudým dětem v cílových rozvojových oblastech. oPoPoPoPodporovat svépomoc chudých obyvatel vesnic prostřednictvím rozvojových projektů. Cílem projektu je:

5 opopopoposkytovat prevenci šíření nemocí, zejména HIV/AIDS a malárie. oPoPoPoPosilovat spolupráci s místními partnerskými organizacemi. oZoZoZoZapojit širokou veřejnost České republiky do pomoci v zahraničí.

6 Roční příspěvek na dítě zahrnuje: opopopoplacení školného ononononákup školních pomůcek opopopopovinné školní uniformy opopopoposkytnutí základní zdravotní péče omomomominimálně jedno jídlo denně

7

8 Dítě je vhodné adoptovat na dobu min. 5 let.

9 Převzetí informací o dítěti Po zaplacení potřebné částky na dítě Vám předáme: opopopoprofil dítěte včetně adresy pro dopisování ofofofofotografii dítěte oioioioinformace o školním systému dané země

10 DOPISOVÁNÍ S PODPOROVANÝMI DĚTMI

11 oDoDoDoDítě Vám bude psát 2x ročně. oJoJoJoJednou za rok dostanete roční zprávu se školními výsledky dítěte nebo kopii jeho vysvědčení. oDoDoDoDopis od ředitele centra a novou fotografii dítěte.

12

13 oNoNoNoNení možné, aby dítě odpovědělo na každý Váš dopis. oDoDoDoDěti často nemají s psaním dopisů žádné zkušenosti. oNoNoNoNěkteré děti,ale zvládají psát dopisy samostatně, ostatním asistují sociální pracovníci.

14

15 CO DÍTĚTI POSÍLAT, ČI NEPOSÍLAT

16 oNoNoNoNedoporučuje se dítěti zasílat žádné individuální dary. oDoDoDoDěti vždy potěší fotografie nebo obrázky města či vesnice, ve kterém žijete.

17

18 oDoDoDoDoporučuje se dítě nezahlcovat mnoha dotazy v jednom dopise, stačí jeden dva. oMoMoMoMěli byste dítě povzbuzovat ve studiu, chválit ho za dobré studijní výsledky. oNoNoNoNeměli by jste dítě zvát na návštěvu do České republiky.

19

20 Důvody ukončení adopce: oDoDoDoDítě ukončí vzdělání a stane se soběstačným (ideální stav) oDoDoDoDítě dále již nechce pokračovat ve studiu oZoZoZoZlepší se finanční situace rodiny oRoRoRoRodina se i s dítětem odstěhuje a dítě nelze dále monitorovat oZoZoZoZávažné porušení práv a pravidel

21

22 H A I T I

23

24 oHoHoHoHaiti je nejchudší zemí západní polokoule. oNoNoNoNa Haiti žije více než 9 milionů obyvatel, z nichž 80% žije pod hranicí chudoby.

25

26 Na Haiti také probíhá projekt DARUJ STŘECHU NAD HLAVOU. Roční částka na jedno haitské dítě je 6.500,- Kč.

27 U G A N D A

28

29 Uganda je podle oficiálních údajů jedním z nejchudších a nejméně rozvinutých států světa.

30 Věděli jste, že: ovovovov populaci téměř pětadvaceti milionů obyvatel žije 1,7 milionu sirotků ovovovov Ugandě žije více než 10 % HIV pozitivních obyvatel, na AIDS zemřely již 2 miliony lidí opopopoprojekt Adopce na dálku® funguje v Ugandě od ledna 2001 opopopoprůměrný počet dětí na jednu ženu je 7,2

31

32 I N D I E

33 oIoIoIoIndie je se svými 1, 1 miliardami obyvatel druhou nejlidnatější zemí světa. oUoUoUoUvádí se, že pod hranicí chudoby žije v Indii stále 25% obyvatel.

34 V Indii pracuje přibližně 12 milionů dětí. Děti pracují na polích, v textilních továrnách, v lomech, dolech, ve stavebnictví atd.

35

36 V minulém roce byl celkový počet podporovaných dětí asi 12000, z toho nových dětí asi 1500, docházku ukončilo asi 600 dětí.

37 Školní docházka: oŠoŠoŠoŠkolka pro děti od 4 – 6 let. o1o1o1o10 tříd základní a střední školy pro děti od 6 – 16 let. oVoVoVoVšeobecné vzdělání pokračuje dvěma třídami přípravy na vyšší nebo vysokou školu, tzv. PUC. oVoVoVoVyšší vzdělání.

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Vytvořil: Jan Múčka Vytvořil: Jan Múčka


Stáhnout ppt "A D O P C E N A D Á L K U. Projekt Adopce na dálku má v České republice tradici od roku 1993."

Podobné prezentace


Reklamy Google