Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nás se to týká Projekt prevence sexuálního zneužívání dětí a mladistvých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nás se to týká Projekt prevence sexuálního zneužívání dětí a mladistvých."— Transkript prezentace:

1 Nás se to týká Projekt prevence sexuálního zneužívání dětí a mladistvých

2 PROČ? Zneužívání pošlapává naše poslání být spolehlivými staršími kamarády dětem a dospívajícím na jejich cestě ke zralé dospělosti.

3 PROČ? Zneužívání pošlapává naše poslání být spolehlivými staršími kamarády dětem a dospívajícím na jejich cestě ke zralé dospělosti. Nechceme, aby se dětem a dospívajícím v našich sdruženích ubližovalo.

4 PROČ? Zneužívání před veřejností znehodnocuje obětavou práci více než desetitisíce dobrovolníků, kteří se věnují statisícům dětí.

5 PROČ? Zneužívání před veřejností znehodnocuje obětavou práci více než desetitisíce dobrovolníků, kteří se věnují statisícům dětí. Nechceme, aby hlavním zájmem médií o naši činnost byly sexuální skandály

6 PROČ MY? Sdružení nejsou zdaleka tím hlavním prostředím, kde ke zneužívání dochází Ročně je v naší zemi vyšetřováno kolem 1000 případů sexuálního zneužívání dětí a mladistvých Petr Weiss: Sexuální zneužívání 56 % příbuznou osobou (v rodinách) 44 % nepříbuznou osobou Podle Petr Pöthe (výzkum v ČR 2006)

7 PROČ MY? 44 % nepříbuznou osobou, z toho 41 % spolužáci 21 % kamarádi 13 % vedoucí oddílu (= 6% z celku) 6 % na táboře 4,8 % učitel 2,8 % ve sportovním klubu 2,5 % ve škole Podle Petr Pöthe (výzkum v ČR 2006 ) ZÁVĚR 1: Je to i náš reálný problém

8 PROČ MY? Nejúčinnější metodou je prevence, i když neexistuje způsob, jak zneužívání vyloučit

9 PROČ MY? Nejúčinnější metodou je prevence, i když neexistuje způsob, jak zneužívání vyloučit Preventivní metody, při nichž si děti včas osvojují účinné postoje a dovednosti, vyžadují prostředí důvěry a spontánnosti

10 PROČ MY? Nejúčinnější metodou je prevence, i když neexistuje způsob, jak zneužívání vyloučit Preventivní metody, při nichž si děti včas osvojují účinné postoje a dovednosti, vyžadují prostředí důvěry a spontánnosti V ČR neexistuje žádný dostatečně komplexní systém prevence sexuálního zneužívání

11 PROČ MY? Závěr 2: Máme v současné české situaci komparativní výhodu prostředí, v němž uskutečňujeme výchovu, metod, které můžeme použít.

12 Strategický záměr 1)Koordinátoři prevence Budou ve svých sdruženích osobami, u nichž se budou shromažďovat informace o případném sexuálním zneužívání a které budou dostatečně kompetentní k tomu, aby dokázali s těmito informacemi správně naložit, případně nasměrovali toho, kdo potřebuje pomoc či radu na vhodná místa. Též by byli vhodnými osobami pro krizovou komunikaci s médií a veřejností v případě výskytu takového jednání v rámci sdružení.

13 Strategický záměr 1)Koordinátoři prevence Konkrétní aktivity  Semináře uskutečněné: Říjen 2008 – setkání s odborníky Listopad 2008 – krizová komunikace Prosinec 2008 – zkušenosti německých kolegů  Seminář plánovaný: 30. ledna – workshop „preventivní programy“ Další podle zájmu  Kodex chování pro prevenci sexuálního násilí  Metodický návod pro zřizování koordinátorů

14 Strategický záměr 2)Pro vedoucí (výchovné činovníky) Postupně vypracujeme ve spolupráci s odborníky metodické materiály, které jim napomohou lépe čelit nebezpečí sexuálního zneužívání na akcích, za něž jsou zodpovědní. Předpokládaný termín: Duben až červen 2009

15 Strategický záměr 3)Preventivní programy pro děti a dospívající vytvořené jak podle již existujících metodik zahraničních, tak vytvořené i ve spolupráci s českými odborníky. Tyto programy posilují kompetence umožňující dětem a dospívajícím lépe čelit sexuálnímu obtěžování a zneužívání. Předpokládaný termín: Červen 2009

16 Strategický záměr 4)Ofenzivní komunikační kampaň vůči veřejnosti, abychom nebyli jen těmi „druhými“, kteří jsou snadným terčem pro bulvární a senzacechtivá média.

17 Návrh Kodexu ČRDM chce napomoci tomu, aby se posilovalo prostředí, v němž budou jak ochráněny zájmy dětí, tak těch, kteří se o ně obětavě a s láskou starají. Cestou k tomu je i dlouhodobý projekt Nás se to týká zaměřený na prevenci sexuálního zneužívání při činnosti sdružení dětí a mládeže. Následující Kodex je jedním z prvních kroků na této cestě.

18 Návrh Kodexu Pokládáme za nezbytné, aby byli dívky a chlapci chráněni při všech našich aktivitách před sexuálními ataky, které by jim mohly ublížit. Proto se budeme zodpovědně zabývat možnými postupy, které by při práci s dětmi a mládeží bránily porušování hranic intimity i případům sexuálního zneužívání a sexuálního násilí:

19 Návrh Kodexu 1.Ve svém výchovném působení budeme podporovat to, co vede k porozumění a uznávání lidské důstojnosti, k respektu vůči individuálním hranicím a studu dětí a mladých lidí, obzvláště v intimní sféře.

20 Návrh Kodexu 1.Ve svém výchovném působení budeme podporovat to, co vede k porozumění a uznávání lidské důstojnosti, k respektu vůči individuálním hranicím a studu dětí a mladých lidí, obzvláště v intimní sféře. 2.Ve svém sdružení budeme systematicky pracovat s Úmluvou o právech dítěte.

21 Návrh Kodexu 3.Prostřednictvím věku přiměřené sexuální výchovy budeme dívky a chlapce podporovat v tom, aby rozvíjeli identitu specifickou podle pohlaví, sebevědomí a schopnost vlastního sebeurčení.

22 Návrh Kodexu 3.Prostřednictvím věku přiměřené sexuální výchovy budeme dívky a chlapce podporovat v tom, aby rozvíjeli identitu specifickou podle pohlaví, sebevědomí a schopnost vlastního sebeurčení. 4.Do výchovného působení zahrneme rozvíjení dovedností a postojů, které dětem a dospívajícím umožní lépe se ohrožujícím situacím vyhýbat, případně se v nich bránit.

23 Návrh Kodexu 5.Povedeme členy svého sdružení k tomu, aby proti sexistickému, diskriminujícímu a násilnému verbálnímu i neverbálnímu chování zaujímali aktivní postoj a takové jednání netolerovali.

24 Návrh Kodexu 6.Ve svém sdružení postupně vytvoříme síť důvěryhodných činovníků – koordinátorů – kteří budou schopní poskytovat členům našeho sdružení kompetentní pomoc jak při zavádění preventivních programů, tak při řešení situací možného zneužívání.

25 Návrh Kodexu 7.Nutnou součástí prevence je i dobrá spolupráce s rodiči, jíž hodláme věnovat soustavné úsilí.

26 Návrh Kodexu 7.Nutnou součástí prevence je i dobrá spolupráce s rodiči, jejíž podpoře hodláme věnovat soustavné úsilí. 8.O svých aktivitách ve prospěch prevence sexuálního zneužívání budeme informovat veřejnost.

27 Návrh Kodexu 9.Budeme upozorňovat představitele našich sdružení na ty tendence a situace, které zneužívání nekladou účinné překážky, podporují je či přímo umožňují, a společně s nimi řešit jejich odstraňování.

28 Návrh Kodexu 10. Ke každé formě porušení hranic v našem sdružení budeme přistupovat otevřeným způsobem a v prvé řadě budeme chránit zájem postiženého. V případě konfliktu přizveme odbornou (profesionální) podporu a pomoc a informujeme odpovědné osoby ve vedení organizace.

29 Koordinátoři/Koordinátorky Hlavní úkol: Napomáhat zavádění preventivních výchovných programů ve vlastním sdružení, a proto se účastní seminářů, které k tomu pořádá ČRDM či jiné doporučené instituce

30 Koordinátoři/Koordinátorky Hlavní úkol: Napomáhat zavádění preventivních výchovných programů ve vlastním sdružení, a proto se účastní seminářů, které k tomu pořádá ČRDM či jiné doporučené instituce účastní se jako spolutvůrci či oponenti tvorby metodických materiálů týkajících se preventivních programů (zejména návrhy konkrétních programových prvků, které jsou pro preventivní program zvlášť vhodné)

31 Koordinátoři/Koordinátorky Hlavní úkol: Napomáhat zavádění preventivních výchovných programů ve vlastním sdružení, a proto ve svém vlastním sdružení zajišťují zavádění preventivních programů i dalších kroků podporujících účinnou prevenci (například standardizace postupů v těchto situacích)

32 Koordinátoři/Koordinátorky Hlavní úkol: Napomáhat zavádění preventivních výchovných programů ve vlastním sdružení, a proto ve svém vlastním sdružení zajišťují zavádění preventivních programů i dalších kroků podporujících účinnou prevenci (například standardizace postupů v těchto situacích) poskytují zpětnou vazbu o zkušenostech s preventivními programy

33 Koordinátoři/Koordinátorky Ostatní úkoly: Být kontaktní osobou při konkrétním nebo i neurčitém podezření na zneužívání pro členy, členky, vedoucí dětských kolektivů a vedení sdružení

34 Koordinátoři/Koordinátorky Ostatní úkoly: Být kontaktní osobou při konkrétním nebo i neurčitém podezření na zneužívání pro členy, členky, vedoucí dětských kolektivů a vedení sdružení všechny účastníky námi zajišťovaných aktivit

35 Koordinátoři/Koordinátorky Ostatní úkoly: Být kontaktní osobou při konkrétním nebo i neurčitém podezření na zneužívání pro členy, členky, vedoucí dětských kolektivů a vedení sdružení všechny účastníky námi zajišťovaných aktivit rodiče členů a členek sdružení

36 Koordinátoři/Koordinátorky Ostatní úkoly: Být kontaktní osobou při konkrétním nebo i neurčitém podezření na zneužívání pro členy, členky, vedoucí dětských kolektivů a vedení sdružení všechny účastníky námi zajišťovaných aktivit rodiče členů a členek sdružení pracovníky/pracovnice odborných poraden nebo jiných externích pracovišť, kteří se dozvědí o pachatelích/pachatelkách z okruhu sdružení

37 Koordinátoři/Koordinátorky Ostatní úkoly: Zajišťovat prvotní krizovou komunikaci svého sdružení v případě podezření či obvinění člena (členů) sdružení ze sexuálního zneužívání vůči médiím a veřejnosti

38 Koordinátoři/Koordinátorky Ostatní úkoly: Zajišťovat prvotní krizovou komunikaci svého sdružení v případě podezření či obvinění člena (členů) sdružení ze sexuálního zneužívání vůči médiím a veřejnosti rodičům (jak postiženého dítěte, tak i ostatním)

39 Koordinátoři/Koordinátorky Ostatní úkoly: Zajišťovat prvotní krizovou komunikaci svého sdružení v případě podezření či obvinění člena (členů) sdružení ze sexuálního zneužívání vůči médiím a veřejnosti rodičům (jak postiženého dítěte, tak i ostatním) policii a ostatním státním orgánům

40 Koordinátoři/Koordinátorky Ostatní úkoly: Zajišťovat prvotní krizovou komunikaci svého sdružení v případě podezření či obvinění člena (členů) sdružení ze sexuálního zneužívání vůči médiím a veřejnosti rodičům (jak postiženého dítěte, tak i ostatním) policii a ostatním státním orgánům vlastnímu sdružení (jak pro vedení organizace, tak pro ostatní)

41 Koordinátoři/Koordinátorky Ostatní úkoly: Vytvářet síť dalších koordinátorů ve vlastním sdružení

42 Koordinátoři/Koordinátorky Ostatní úkoly: Vytvářet síť dalších koordinátorů ve vlastním sdružení Pečovat o kontakty s odbornými a poradenskými pracovišti

43 Koordinátoři/Koordinátorky Ostatní úkoly: Vytvářet síť dalších koordinátorů ve vlastním sdružení Pečovat o kontakty s odbornými a poradenskými pracovišti Účastnit se setkání koordinátorů ve svém vlastní sdružení

44 Koordinátoři/Koordinátorky Ostatní úkoly: Vytvářet síť dalších koordinátorů ve vlastním sdružení Pečovat o kontakty s odbornými a poradenskými pracovišti Účastnit se setkání koordinátorů ve svém vlastní sdružení Dávat podněty k preventivním opatřením

45 Koordinátoři/Koordinátorky Ostatní úkoly: Vytvářet síť dalších koordinátorů ve vlastním sdružení Pečovat o kontakty s odbornými a poradenskými pracovišti Účastnit se setkání koordinátorů ve svém vlastní sdružení Dávat podněty k preventivním opatřením Šířit osvětu o této problematice dle mediálních možností svého sdružení

46 Koordinátoři/Koordinátorky Kdo se může stát koordinátorem? Mohou to být aktivní dobrovolníci i placení zaměstnanci. Důležité je, že osoba: Je plnoletá

47 Koordinátoři/Koordinátorky Kdo se může stát koordinátorem? Mohou to být aktivní dobrovolníci i placení zaměstnanci. Důležité je, že osoba: Je plnoletá Ve strukturách sdružení je známá a důvěryhodná

48 Koordinátoři/Koordinátorky Kdo se může stát koordinátorem? Mohou to být aktivní dobrovolníci i placení zaměstnanci. Důležité je, že osoba: Je plnoletá Ve strukturách sdružení je známá a důvěryhodná Podepsala Kodex chování pro prevenci sexuálního násilí ve své organizaci

49 Koordinátoři/Koordinátorky Kdo se může stát koordinátorem? Mohou to být aktivní dobrovolníci i placení zaměstnanci. Důležité je, že osoba: Dobře zná konkrétní struktury a postupy své vlastní organizace

50 Koordinátoři/Koordinátorky Kdo se může stát koordinátorem? Mohou to být aktivní dobrovolníci i placení zaměstnanci. Důležité je, že osoba: Dobře zná konkrétní struktury a postupy své vlastní organizace Je odolná tlaku (stresu) a nekonfliktní

51 Koordinátoři/Koordinátorky Kdo se může stát koordinátorem? Mohou to být aktivní dobrovolníci i placení zaměstnanci. Důležité je, že osoba: Dobře zná konkrétní struktury a postupy své vlastní organizace Je odolná tlaku (stresu) a nekonfliktní Má zájem o dané téma

52 Výhled projektu Nás se to týká 1. etapa - červen až prosinec 2008 – Zahájení konzultace se zahraničními partnery, studium odborných pramenů a vytvoření odborného zázemí tři semináře s odborníky (sexuolog, dětští psychologové, metodici a odborníci na komunikaci s veřejností) s cílem vytvořit první skupinu koordinátorů ve sdruženích (10 až 15)

53 Výhled projektu Nás se to týká 1. etapa - červen až prosinec 2008 –Zahájení vypracování Kodexu sdružení pro účinnou prevenci zadání struktury a dalších parametrů metodiky, jež by sloužila v oddílech pro preventivní programy

54 Výhled projektu Nás se to týká 2. etapa – leden až červen 2009 – Konkrétní výstupy první fáze projektu: vypracování metodiky pro preventivní programy v rámci oddílové činnosti druhé kolo seminářů s cílem rozšířit počet koordinátorů spolupráce s Národním parlamentem dětí a mládeže (včetně získání několika koordinátorů)

55 Výhled projektu Nás se to týká 2. etapa – leden až červen 2009 – Konkrétní výstupy první fáze projektu: metodické materiály pro podporu činnosti koordinátorů vytypování dalších vhodných partnerů a partnerských organizací v odborném, neziskovém a mediálním spektru

56 Výhled projektu Nás se to týká 3. etapa – červen 2009 až červen 2010 – Ověřovací etapa první fáze projektu: metodické semináře věnované inspiraci a zkušenostem s preventivními programy v práci oddílů získání reprezentativní zpětné vazby o fungování metodik v reálných podmínkách získání reprezentativní zpětné vazby o činnosti koordinátorů mediální výstupy z projektu

57 Výhled projektu Nás se to týká 4. etapa – červen 2010 – červen 2012 – Reflexe a vyvození důsledků pro další postup: návrhy pro oddílovou činnost a činnost sdružení návrhy pro školní výuku a výchovu návrhy pro legislativní úpravy návrhy na výzkumy rozšíření projetu na další oblast ohrožení (např. internet).

58 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nás se to týká Projekt prevence sexuálního zneužívání dětí a mladistvých."

Podobné prezentace


Reklamy Google