Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Ekonomika obrany a bezpečnosti EKONOMICKÉ ASPEKTY TERORISMU

2 Ekonomické aspekty terorismu Úvod Základní pojmy – definice – charakteristika – typologie Historický přehled terorismu Příčiny existence mezinárodního terorismu Ekonomická analýza dopadů mezinárodního terorismu Finanční aspekty existence mezinárodního terorismu Závěr Obsah přednášky

3 ÚVOD EKONOMICKÉ ASPEKTY TERORISMU

4 Cílem Cílem této přednášky je ukázat a vysvětlit ekonomické dopady mezinárodního terorismu s důrazem na jeho nákladovou stránku. Dílčí cíle Dílčí cíle této přednášky je možné spatřovat v: – vymezení ekonomických příčin existence mezinárodního terorismu, – vymezení ekonomických dopadů teroristických aktivit z různých (kritérium mikroekonomické a makroekonomické, kritérium délky jejich působení), – popsání finančních aspektů existence mezinárodního terorismu. Ekonomické aspekty terorismu Úvod

5 ZÁKLADNÍ POJMY EKONOMICKÉ ASPEKTY TERORISMU

6 Terorismus Klíčové charakteristiky terorismu Základní teroristické taktiky Typologie teroristických organizací Ekonomické aspekty terorismu Základní pojmy

7 Terorismus je úmyslné použití extrémního násilí či brutality, nebo hrozba extrémním násilím či brutalitou za účelem dosažení politických cílů prostřednictvím zastrašení nebo hrozby směřované na širší cílovou skupinu. (Enders, W., Sander, T., 1995). Ekonomické aspekty terorismu Základní pojmy Terorismus

8 1)Existence politického cíle (motivu). Hrozba násilím za účelem získání majetkového prospěchu bez výchozího politického motivu nepředstavuje teroristický čin, ale „běžnou“ trestnou činnost. Politické cíle terorismu se mohou lišit a mohou zahrnovat: prosazení náboženských svobod (Hamas, Hezbolah), dosažení ekonomické rovnoprávnosti, přerozdělení (národního) důchodu, etno-nacionalizmus (Tamilští tygři – Sri Lanka), separatismus (ETA, Fatah, IRA, PKK a další), Ideologie (Klu - klux – klan, Al-Qaeda, Red Brigades, ) nihilismus, další specifické cíle vycházející z konkrétních problémů. Ekonomické aspekty terorismu Základní pojmy Klíčové charakteristiky terorismu

9 2)Teroristé zaměřují svoji činnost na zranitelné cílové skupiny, které nejsou přímo zapojeny do politického rozhodování. 3)Teroristé obvykle svoje aktivity vnímají jako poslání. 4)Činnost teroristických skupiny probíhá v utajení. 5)Terorismus je doménou zejména nestátních aktérů. 6)Teroristické aktivity a boj proti ni představují asymetrický střet, a to jak v rovině informační, tak i v rovině dostupných prostředků a zranitelnosti možných cílů. 7)Vlastní teroristické útoky představují signál vysílaný společnosti (cílové skupině) za účelem změny společenského/politického klimatu a ovlivnění politického rozhodnutí. Ekonomické aspekty terorismu Základní pojmy Klíčové charakteristiky terorismu

10 Ekonomické aspekty terorismu Základní pojmy Základní teroristické taktiky Teroristické operace a)získávání rukojmích (únos letadel, únosy osob, zabarikádování se a držení rukojmích); b)bombové útoky; c)vraždy; d)vyhrožování a podvody a šíření falešných zpráv; e)sebevražedné útoky; f)ozbrojené útoky; g)sabotáže; h)„chemické nebo biologické útoky“; i)Útoky s pohrůžkou použití jaderných zbraní Další aktivity a)bankovní loupeže; b)propaganda; c)legitimní úsilí k získání politického uznání.

11 Ekonomické aspekty terorismu Základní pojmy Typologie teroristických organizací a)Separatistické; b)Etno-centrické; c)Nacionalistické; d)Revoluční; e)Politické; f)Náboženské; g)Sociální (mající vazby na sociální problematiku: práva zvířat, potraty, ekologie, životní prostředí, práva minorit); h)Domácí (IRA); i)Mezinárodní (Al-Kaida, Hezbollah).

12 HISTORICKÝ VÝVOJ EKONOMICKÉ ASPEKTY TERORISMU

13 Od konce 19. století registrujeme čtyři teroristické vlny (etapy vývoje): terorismus I vlny, terorismus II vlny, terorismus III vlny, terorismus IV vlny. Ekonomické aspekty terorismu Historický vývoj

14 První vlna se datuje od teroristických akcí ruských intelektuálů koncem 19. století po sarajevský atentát na arcivévodu Ferdinanda. V Evropě má největší význam tzv. revoluční terorismus. V osmanské říši se začíná rodit terorismus separatistických hnutí a formy extrémního pravicového terorismu reprezentují židovské pogromy v Rusku a akce Ku-klux-klanu v USA. Ekonomické aspekty terorismu Historický vývoj I Etapa

15 Druhá vlna nastupuje po I. světové válce a vrcholí po II. světové válce obdobím dekolonizace. Byla ve znamení teroristických akcí separatistů v rozpadajících se koloniálních říších. Separatistická hnutí byla propojena s revoluční ideologií či náboženstvím. Ekonomické aspekty terorismu Historický vývoj II Etapa

16 Třetí vlna proběhla od konce 60. let do rozpadu Sovětského svazu. Pro ni je charakteristický revoluční terorismus v Latinské Americe a návrat marxisticko- anarchistických skupin. Ekonomické aspekty terorismu Historický vývoj III Etapa

17 V období třetí vlny se také objevuje termín mezinárodní terorismus, protože některé teroristické organizace (např. OOP) podnikaly většinu útoků v zahraničí a dále pak proto, že různé národní skupiny navzájemně spolupracovaly a podnikaly útoky ve třetích zemích – např. spolupráce OOP a IRA při únosu ministrů členských států OPEC ve Vídni v roce 1975. Mezinárodní charakter této vlny symbolizuje také letecké pirátství a státy sponzorující terorismus. Ekonomické aspekty terorismu Historický vývoj III Etapa

18 Ve čtvrté vlně, odehrávající se v současnosti, vystupuje do popředí pravicový a náboženský terorismus vyskytující se již ve třetí vlně. Fenoménem této vlny se stává muslimský fundamentalismus, navazující na íránskou revoluci v roce 1979. Posun v myšlení teroristů za posledních třicet let je možné doložit objekty, proti nimž útočili. Konec šedesátých a počátek sedmdesátých let byl ve znamení vražd policistů nebo soudců zabývajících se vyšetřováním terorismu a v menšině byly atentáty v obchodních domech. Ekonomické aspekty terorismu Historický vývoj IV Etapa

19 Později se teroristické útoky zaměřovaly i na politiky a diplomaty. V polovině sedmdesátých let se útočníci přeorientovali na velké průmyslové firmy a jejich představitele. Koncem sedmdesátých let se hlavním terčem teroristů stala dopravní letadla, vlaky, letiště a nádraží. K atentátům se téměř vždy přihlásila nějaká organizace. cílem způsobit co největší škody a utrpení V devadesátých letech se už většinou nikdo nehlásí a nikdo neklade žádná ultimáta. Ještě před patnácti lety se teroristé vždy ozvali a sdělili své požadavky. Dnes už je často jejich cílem způsobit co největší škody a utrpení. Ekonomické aspekty terorismu Historický vývoj IV Etapa

20 PŘÍČINY EXISTENCE MEZINÁRODNÍHO TERORISMU EKONOMICKÉ ASPEKTY TERORISMU

21 1)„relativní“ ekonomická chudoba; 2)socio-ekonomická změna pramenící z dlouhodobých socio-ekonomických podmínek; 3)politické a institucionální uspořádání; 4)politická transformace a nestabilita; 5)střet civilizací; 6)ekonomická a politická integrace a 7)infikace. Ekonomické aspekty terorismu Příčiny existence mezinárodního terorismu

22 EKONOMICKÁ ANALÝZA DOPADŮ MEZINÁRODNÍHO TERORISMU EKONOMICKÉ ASPEKTY TERORISMU

23 Ekonomický model teroristického chování využívá standardní model spotřebitelského chování. Teroristé se snaží maximalizovat své individuální nebo skupinové užitky. Jsou také subjektem, který je limitovaný svými zdroji (vstupy, bohatství, práce, čas), které musí být alokovány mezi rozmanité teroristické a neteroristické aktivity. Navíc alokační rozhodnutí jsou spojeny s volbou alternativního teroristického útoku, jako je únos letadla, únosy osob, bombové útoky, vraždy a užití chemických, biologických a nukleárních zbraní. Tyto ekonomické modely terorismu nabízejí pestré možnosti: Substituční efekt. Důchodový efekt. Nárůst nákladů terorismu Parazitování (free riding). Ekonomické aspekty terorismu Ekonomická analýza dopadů mezinárodního terorismu Základní východiska pro ekonomickou analýzu terorismu

24 Substituční efekt Substituční efekt. Jestliže vláda svými opatřeními zvýší cenu jedné z možných forem útoku, teroristé budou volit alternativu s nižšími náklady. Například, zvýšení bezpečnosti letišť možná bude znamenat více bombových útoků na další civilní cíle (např. centra měst). Důchodový efekt. Důchodový efekt. Vlády se mohou pokusit redukovat teroristické aktivity odepřením přístupu k zdrojům ( rozpočtová omezení). Nárůst nákladů terorismu Nárůst nákladů terorismu. Odstrašení je jednou z možností (tzv. politika oko za oko, zub za zub). Nebo státy, které podporují teroristické skupiny, mohou být sankcionovány (přenášení nákladů). Parazitování Parazitování (free riding). Státy mohu být sváděny k parazitování na státu, který aktivně pronásleduje mezinárodní teroristické skupiny. Ekonomické aspekty terorismu Ekonomická analýza dopadů mezinárodního terorismu Základní východiska pro ekonomickou analýzu terorismu

25 Makroekonomické dopady: náklady pro USA Ztráta důvěry postižených firem a jejich investičních plánů a domácností přesunuvších spotřebitelské výdaje k úsporám; Role vlády se odrážela v proti-cyklických politikách. Monetární politika upřednostňovala nižší úrokovou sazbu a fiskální politika vyústila ve zvýšených výdajích vlády (např. zvýšení amerických obranných výdajů). Mikroekonomické dopady na americké trhy Trh s realitami a stavební průmysl. Trh s pojištěním. Obranný trh. Trh civilní letecké dopravy. Ekonomické aspekty terorismu Ekonomická analýza dopadů mezinárodního terorismu Přístupy k analýze ekonomických dopadů terorismu – K. Hartley

26 Turismus Přímé zahraniční investice Úspory a spotřeba Domácí investice Kapitálové trhy Zahraniční obchod Urbanismus Národní důchod a hospodářský růst Ekonomické aspekty terorismu Ekonomická analýza dopadů mezinárodního terorismu Přístupy k analýze ekonomických dopadů terorismu – B. S. Frey, S. Luechinger, A. Stutzer

27 Krátkodobé náklady Okamžitá ztráta lidského a hmotného kapitálu Efekty nejistoty na spotřebitelské a investorské chování Snížení výdajů v specifických odvětvích hospodářství a lokalitách Dlouhodobé náklady Nárůst nákladů bezpečnosti (daň z nebezpečí terorismu) Vytěsňovací efekty Další dlouhodobé efekty Ekonomické aspekty terorismu Ekonomická analýza dopadů mezinárodního terorismu Přístupy k analýze ekonomických dopadů terorismu – J. Saxton

28 Ekonomické aspekty terorismu Ekonomická analýza dopadů mezinárodního terorismu Přístupy k analýze ekonomických dopadů terorismu – Todd Sandler Dopady vztahující se k půdě Devastation of lands Destruction of physical infrastructure Extortion (vymáhání) of goods, services Terrorist/conflict related economic activities Dopady vztahující se k práci Killings, injury, abductions of individuals Displacement of communities Psychological intimidation (zastrašování) of individuals, communities Dopady vztahující se ke kapitálu International criminal financial activities Financial extortion from individuals, businesses

29 Ekonomické aspekty terorismu Ekonomická analýza dopadů mezinárodního terorismu Přístupy k analýze ekonomických dopadů terorismu – časové hledisko krátkodobé Dopady vztahující se k půdě Loss of natural resources from devastation, degradation, inaccessibility Loss of housing, household amenities, economic activity due to destruction Loss of production due to destruction of plant and machinery Loss of production due to inaccessibility (nedostupnost) of land areas Dopady vztahující se k práci Loss of skills, manpower from death, disability, displacement Loss of efficiency, output from fear, uncertainty Loss of judicial, education, health services from destruction, destabilisation Dopady vztahující se ke kapitálu Higher inflation due to security related costs of transport Lower budgets for development due to higher defence costs Higher interest rates due to higher government borrowing Price volatility (cenová nestabilita) and black markets due to disruptions (narušení) to supply systems Volatility in financial markets due to financial crimes by terrorists

30 Ekonomické aspekty terorismu Ekonomická analýza dopadů mezinárodního terorismu Přístupy k analýze ekonomických dopadů terorismu – časové hledisko střednědobé Dopady vztahující se k půdě Lower investment due to  reduced access/opportunities  economic uncertainty Lost efficiency in goods transport/distribution due to security constraints (omezení)

31 Ekonomické aspekty terorismu Ekonomická analýza dopadů mezinárodního terorismu Přístupy k analýze ekonomických dopadů terorismu – časové hledisko střednědobé Dopady vztahující se k práci Decline in conflict areas of  education levels  health conditions  living conditions Loss of skilled, unskilled human capital due to internal, external migration Reduction in domestic demand, hence output – e.g. leisure, transport Reduction in external demand, hence employment -e.g. tourism Greater demand for security related goods and services Business opportunities arising from conflict -.e.g. supplies to terrorists, armed forces

32 Ekonomické aspekty terorismu Ekonomická analýza dopadů mezinárodního terorismu Přístupy k analýze ekonomických dopadů terorismu – časové hledisko střednědobé Dopady vztahující se ke kapitálu Higher financial costs due to evolving (rozvíjení) security features in financial institutions Lower domestic savings and capital flight (únik kapitálu) due to extortion (vydírání) Capital flight and reduced foreign inflows due to uncertainty

33 Ekonomické aspekty terorismu Ekonomická analýza dopadů mezinárodního terorismu Přístupy k analýze ekonomických dopadů terorismu – časové hledisko dlouhodobé Budoucí ekonomický rozvoj bude ovlivněn prostřednictvím: Potřeby ekonomického zotavení (rehabilitace)  truchlících rodin,  invalidních občanů, příslušníků ozbrojených složek,  vyhnaných nebo vysídlených osob,  armed forces - manpower deployment in peace time? Potřeby psychologického zotavení (rehabilitace)  armed forces and families, terrorists and families, other affected  children and new generations who grew up in conflict areas/times

34 Ekonomické aspekty terorismu Ekonomická analýza dopadů mezinárodního terorismu Přístupy k analýze ekonomických dopadů terorismu – časové hledisko dlouhodobé Budoucí ekonomický rozvoj bude ovlivněn prostřednictvím: Polarizace etnických nebo náboženských skupin  v pracovním prostředí,  v komunitách a na školách. Sociální problémy  migrujících rodin (alkohol, incest),  navrátilců (přizpůsobení se novým podmínkách, hledání zaměstnávání). Zhoršení, úpadek, vnitřní dluh na fyzické infrastruktuře  hotely a další budovy,  Dopravní spoje v konfliktních oblastech (vnitrostátní linky a železniční spoje).

35 FINANČNÍ ASPEKTY EXISTENCE MEZINÁRODNÍHO TERORISMU EKONOMICKÉ ASPEKTY TERORISMU

36 Je shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků Je shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit ke spáchání trestného činu teroru, teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu, nebo k podpoře osoby nebo skupiny osob připravujících se ke spáchání takového trestného činu, nebo Jednání vedoucí k poskytnutí odměny nebo odškodnění Jednání vedoucí k poskytnutí odměny nebo odškodnění pachatele trestného činu teroru, teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu, nebo osoby pachateli blízké ve smyslu trestního zákona, nebo sbírání prostředků na takovou odměnu nebo na odškodnění. Ekonomické aspekty terorismu Finanční aspekty existence mezinárodního terorismu Financování terorismu – definice dle českého práva

37 Ekonomické aspekty terorismu Finanční aspekty existence mezinárodního terorismu Zdroje financování terorismu 1. Přímá podpora z legálních zdrojů a) podpora sympatizujících státu b) podpora sympatizujících firem c) podpora sympatizujících občanů d) vlastní legální produkce přinášející výnos 2. Zneužití legálních zdrojů 3. Podpora z nelegálních zdrojů a) z vlastní kriminální činnosti  v legální ekonomice  v kriminální ekonomice b) z kriminální činnosti sympatizantů

38 Ekonomické aspekty terorismu Finanční aspekty existence mezinárodního terorismu Mechanismus financování terorismu Financování menších skupin – postačují příspěvky od jednotlivců Financování nadnárodních – vyžadují větší množství finančních prostředků a komplexnější podporu

39 Ekonomické aspekty terorismu Finanční aspekty existence mezinárodního terorismu Mechanismus financování terorismu

40 Ekonomické aspekty terorismu Finanční aspekty existence mezinárodního terorismu Praní peněz jako mechanismus pro financování terorismu Definice Money laundering refers to the processing of the financial proceeds resulting from criminal activity. It includes any type of predicate crime ranging from tax evasion and forgery, to drug- and people-trafficking. It is assumed that the criminal will want to disguise the illegal source of the money, while trying to maximize profit. Being an illegal activity, there are no official measures of its size – but, estimates from the International Monetary Fund suggest that the volume of funds being laundered every year is in the range £500 billion to £1 trillion worldwide.

41 Ekonomické aspekty terorismu Finanční aspekty existence mezinárodního terorismu Praní peněz jako mechanismus pro financování terorismu Money launderers will use both the financial and the non-financial system to launder their money. The method involves three stages: Placement Layering Integration Money laundering causes major economic and social disruption, which is why national governments and international organizations alike invest considerable resources in tackling the problem.

42 Ekonomické aspekty terorismu Finanční aspekty existence mezinárodního terorismu Celkové náklady spojené s realizací teroristického útoku - příklady

43 ZÁVĚR EKONOMICKÉ ASPEKTY TERORISMU

44 Terorismus má v existenci lidstva dlouhou historii a v průběhu dějin se jeho cíle, podoba a prostředky i způsoby podpory pružně a dynamicky měnily. Terorismus je fenomén, jehož kořeny není možné nalézat v jednom, dvou nebo více zdrojích, příčinách, pohnutkách. Terorismus je velmi složitý a komplexní problém. Teroristou se člověk nerodí, teroristou se člověk stane. Zásadní otázkou tedy je proč k tomuto jevu dochází a zde má své opodstatnění mikroekonomická analýza tohoto jevu. Terorismus vyvolává velmi vysoké společenské a individuální náklady. Ekonomické aspekty terorismu Závěr

45 Obecně se v poslední době stále častěji zdůrazňuje názor, že financování samotných teroristických útoků nemusí být nákladné a proto mu není třeba věnovat takovou pozornost. Opravdu, financování teroristických útoků (jejich příprava a realizace) představuje zhruba jednu desetinu celkových objemů na financování terorismu. Ostatní položky k zajištění terorismu jsou nákladnější a jedná se zejména o zajištění infrastruktury, řízení sítě, krytí členů teroristické sítě, nábor nových rekrutů, jejich výcvik a příprava, šíření ideologie apod. Na problematiku terorismu je nutné hledět v celé šíři a roli jeho financování není nutné přeceňovat. Ekonomické aspekty terorismu Závěr

46 Na druhé straně je důležité uvědomění, že bez finanční podpory o značném objemu by neprobíhal např. nábor nových teroristů a jejich výcvik. S náborem souvisí šíření ideologie a propagandy, což stojí rovněž nemalé peníze. Zjištění, zmrazení a odčerpání těchto prostředku je jedním z účinných nástrojů boje proti terorismu. důvodfinancováním terorismu Další důvod proč se zabývat financováním terorismu je skutečnost, že v důsledku sledování přesunů peněz určených k financování terorismu lze rozkrýt struktury teroristických sítí a odhalit jejich zdroje financování. Ekonomické aspekty terorismu Závěr

47 ZDROJE KE STUDIU EKONOMICKÉ ASPEKTY TERORISMU

48 Ekonomické aspekty terorismu Zdroje ke studiu SANDLER, Todd. Political Economy of Terrorism. SCHNEIDER, Friedrich., BRÜCK, Tilman., MEIERRIEKS, Daniel. The Economics of Terrorism and Counter-Terrorism: A Survey (Part I). Berlin: German Institute for Economic Research,2010. 52 s. ISSN 1433-0210 SCHNEIDER, Friedrich., BRÜCK, Tilman., MEIERRIEKS, Daniel. The Economics of Terrorism and Counter-Terrorism: A Survey (Part II). Berlin: German Institute for Economic Research,2010. 52 s. ISSN 1433-0210 Terrorist Financing. Paris: Financial Action Task Force/OECD, 2008. 37 s.

49 DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA Ing. Aleš OLEJNÍČEK, Ph.D. Katedra EKONOMIE Skupina EKONOMIKY OBRANY STÁTU Kancelář K-65/100 (Bytovky) Tel.: +420973443153


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google