Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soudnictví a správní úkony v praxi Mgr. David Kolumber Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soudnictví a správní úkony v praxi Mgr. David Kolumber Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012."— Transkript prezentace:

1 Soudnictví a správní úkony v praxi Mgr. David Kolumber Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

2 Prezentace vznikla v rámci projektu „Inovace výuky regionálního rozvoje“ OP VK - CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

3 SOUDNICTVÍ A SOUDNÍ MOC Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

4 Státní moc Státní moc (teorie dělby moci) – Zákonodárná – Výkonná – Soudní Důvody dělby moci – Reakce na přirozenou tendenci ke koncentraci moci – Garance proti libovůli a zneužití moci Vztahy soudní moci k moci zákonodárné a výkonné – Oddělenost, samostatnost a nezávislost – Systém kontroly a vzájemného vyvažování Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

5 Soudnictví Činnost státu vykonávaná pouze nezávislými soudy Spočívající v projednávání a rozhodování konkrétních věcí Postup je upraven zákony – procesními řády Aplikace práva (vázanost zákonem) Výsledkem je závazné a nezměnitelné rozhodnutí Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

6 Principy soudní organizace Zásada nezávislosti a nestrannosti soudů a soudců Zásada výkonu soudnictví pouze soudem Zásada zákonného soudu a soudce Zásada obsazení soudu senátem či samosoudcem Zásada účasti laického prvku na výkonu soudnictví Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

7 Druhy soudnictví Civilní soudnictví – Soukromoprávní věci Trestní soudnictví – Rozhodování o vině a trestu za trestné činy Správní soudnictví – Ochrana veřejných subjektivních práv ohrožených či porušených správními orgány – (kompetenční spory) Ústavní soudnictví – Ochrana ústavnosti (× běžná zákonnost) Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

8 SOUDNÍ SOUSTAVA Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

9 Soustava soudů Jednotná soudní soustava – Zahrnuje všechny soudy ve státě Více soudních soustav – Soudy obecné (zpravidla civilní a trestní) – Soudy zvláštní (např. soustava správních soudů – nikoliv v ČR, ústavní soudnictví) Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

10 Článek a instance Článek soudní soustavy – Organizační pojem - postavení soudu v rámci soudní soustavy – Jeden nebo (zpravidla) více článků Instance (stupeň, stolice) – Procesní pojem - procesní vztahy při rozhodování o řádných opravných prostředcích Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

11 Soustava soudů v ČR Dvě soustavy – Soustava obecných soudů Nejvyšší soud/Nejvyšší správní soud Vrchní soudy Krajské soudy Okresní soudy – Ústavní soudnictví Jediný článek – Ústavní soud Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

12 Okresní soudy První a nejnižší článek soudní soustavy – V civilním řízení soudním působí jako soudy prvního stupně, nestanoví-li zákon jinak (§ 9 OSŘ) – V trestním řízení soudním působí jako soudy prvního stupně, nestanoví-li zákon jinak (§ 16 TŘ) Územní obvody – příloha č. 3 k ZSS Pobočky (např. Okresní soud v Bruntále – pobočka v Krnově) viz příloha č. 7 k ZSS Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

13 Krajské soudy Druhý článek soustavy obecných soudů – V civilním řízení soudním rozhodují jako Soudy II. stupně, rozhodují-li o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů Soudy I. stupně, a to ve věcech výslovně uvedených – V trestním řízení soudním rozhodují jako Soudy II. stupně, rozhodují-li o odvolání proti rozsudku okresního soudu Soudy I. stupně o trestných činech uvedených v § 17 TŘ – Ve správním soudnictví Soud I. stupně, nestanoví-li zákon jinak (§ 7 SŘS) Územní obvody – příloha č. 2 k ZSS Pobočky – příloha č. 5 a 6 k ZSS Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

14 Vrchní soudy Územní obvody – příloha č. 1 k ZSS – Vrchní soud v Praze (pův. NS ČR) – Vrchní soud v Olomouci Třetí článek soudní soustavy – V civilním řízení jsou soudy II. stupně (rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů I. stupně) – V trestním řízení mutatis mutandis Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

15 Nejvyšší soud Čtvrtý a nejvyšší článek soudní soustavy – V civilním řízení rozhoduje zejména o dovoláních proti rozhodnutím odvolacích soudů (! dovolání je mimořádný opravný prostředek, tj. dovolací soud není třetí instancí; civilní řízení je v ČR dvouinstanční) – V trestním řízení o dovoláních a stížnostech pro porušení zákona jako mimořádných opravných prostředcích bez ohledu na to, který soud či orgán činný v trestním řízení napadené rozhodnutí vydal Úkolem NS je sjednocování judikatury § 20 ZSS (změna právního názoru) Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

16 Nejvyšší správní soud Vrcholný soudní orgán ve věcech správního soudnictví Rozhoduje zejm. o kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů Úkoly obdobné jako NS Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

17 Ústavní soud 1920-1948, 1992, od r. 1993 Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti. Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu deseti let; soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu. Ústava, ZÚS Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

18 Mezinárodní soudy Vznik ve XX. století SDMS, MSD Mezinárodní tribunál pro mořské právo Norimberský tribunál, Tokijský tribunál ICTY, ICTR ICC ESLP Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

19 VNITŘNÍ ORGANIZACE Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

20 Vnitřní organizace soudů Soudní oddělení – Vytváří se podle senátů nebo samosoudců Odborné práce provádí asistent soudce Dále u soudu pracují – Vyšší soudní úředníci (viz z. č. 121/2008 Sb.) – Justiční čekatelé – Soudní tajemníci – Soudní vykonavatelé Administrativní práce provádí soudní kancelář – Vedoucí soudní kanceláře – Zapisovatelky Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

21 Zvláštnosti organizace u NS Soudní oddělení se zde vytvářejí v rámci kolegií – V současnosti jsou 2 kolegia Občanskoprávní a obchodní Trestní – V čele každého kolegia stojí předseda – Kolegia např. zaujímají stanoviska ve věcech určitého druhu; provádí výběr rozhodnutí do sbírky – V rámci kolegií se vytvářejí tzv. velké senáty Plénum NS – Např. projednává (nikoliv přijímá) jednací řád NS Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

22 Funkcionáři soudu Předseda soudu Místopředseda (místopředsedové) soudu Předsedové kolegií (u NS a NSS) Neplatí zásada, že kdo jmenuje, odvolává (spor Klaus × Brožová) Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

23 SPRÁVA SOUDNICTVÍ Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

24 Úkoly státní správy soudů Vytváření podmínek k řádnému výkonu soudnictví, zejména po stránce – Personální – Organizační – Hospodářské (finanční) – Výchovné Dohled na řádné plnění úkolů soudům svěřených – Spisové prověrky – Dohled nad úrovní soudních jednání – Vyřizování stížností – Vyhodnocování soudních agend (MSp) Exekutivní povaha (realizace výkonné moci) Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

25 Soudcovské rady Soudcovská rada je poradním orgánem předsedy soudu Její členy volí soudci působící u konkrétního soudu Nerozhoduje, pouze radí Působnost – Vyjadřuje se k osobám kandidátů na předsedu senátu – Vyjadřuje se k soudcům, kteří mají být přiděleni či přeloženi k tomuto soudu – Projednává návrh rozvrhu práce – Vyjadřuje se k zásadním otázkám státní správy soudů Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

26 SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

27 Správní soudnictví v ČR 1867, 1875: vznik správního soudnictví v Rakousku – Uhersku 3/1918 Sb. z. a n. 1938: autonomie (26.5.1939) 1952: zrušení NSS; agenda v zásadě jen sociálního zabezpečení 1992: obnovení správního soudnictví (část V. OSŘ) 2001: zrušení části V. nálezem ÚS 2003: SŘS Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

28 Zákonná úprava SŘS (150/2002 Sb.) OSŘ (99/1963 Sb.) 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

29 Organizace správního soudnictví Krajské soudy – specializované senáty – specializovaní samosoudci Nejvyšší správní soud – 2 kolegia (Finančně-správní; Sociálně-správní) – rozhoduje vždy v senátech, čítajících 3, 7 nebo 9 členů – sjednocování judikatury Dva články, nikoliv dvě instance Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

30 SŘS × OSŘ Správní orgány mohou rozhodovat – o veřejných subjektivních právech – o subjektivních právech soukromých (výjimečně) Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

31 SŘS × OSŘ 144/1867 RGBl. – Rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávním sporu >> civilní řízení – Rozhodnutí správního orgánu ve veřejnoprávní věci >> správní soudnictví V zásadě do r. 1952 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

32 SŘS × OSŘ Stav od 1. 1. 1992 do 31. 12. 2002 – rozhodnutí správního orgánu (jakékoliv) >> vždy správní soudnictví Nyní – jde-li o rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci >> civilní řízení soudní (§ 7 odst. 2, § 244 a násl. OSŘ) = řízení podle části páté OSŘ – jde-li o rozhodnutí správního orgánu ve veřejnoprávní věci >> správní soudnictví [§ 7 odst. 4 OSŘ, § 2, § 4 odst. 1 písm. a), § 65 a násl. SŘS] Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

33 SŘS × OSŘ Veřejné × správní právo OSŘ (část V.): – Vklad práva k nemovitosti, vyvlastnění, některá řízení dle 229/1991 Sb., vyúčtování ceny za služby elektronických komunikací, rozhodnutí ÚP ČR o mzdových nárocích, rozhodnutí o vyloučení člena spolku – § 104b, § 104c OSŘ (terminologie) Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

34 Evaluace současné úpravy Nejednoznačnost rozlišování soukromého a veřejného práva Ztížení přístupu k soudu Prodloužení délky soudního řízení Negativní dopad na náklady řízení Negativní důsledky nejednoznačné a nepředvídatelné úpravy nese žalobce Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

35 SPRÁVNÍ ÚKON Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

36 Koncepce správního úkonu „Jako soudy … autoritativním způsobem projevují vůli svou ve formách předepsaných (rozsudek, usnesení); zná i veřejné právo určité způsoby, kterými se manifestuje vůle veřejné moci. Všeobecným označením pro tyto formy jest výraz správní akt“ (Hoetzel, 1907) Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

37 SÚ: – souhrnné označení pro projevy vůle orgánů veřejné správy při realizaci jejich vrchnostenských oprávnění – Autoritativní projev veřejné moci Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

38 DISKUSE Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

39 Zdroje Hoetzel, Jiří. Nauka o správních aktech: Zároveň studie k pojmu veřejné správy. Praha: Bursík & Kohout, 1907. 118 s. Lavický, Petr. Řízení podle části páté OSŘ. Nepublikováno, 10.11.2009. Lavický, Petr. Správní soudnictví. Nepublikováno, 3.11.2009. Lavický, Petr. Úvod do studia občanského práva procesního a organizace justice. Nepublikováno, 2.3.2009 a 3.3.2009. Malenovský, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému. 5., podstatně upr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 551 s. Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010. 1533 s. Winterová, Alena a kol. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6., aktualiz. vyd. Praha: Linde Praha, 2011. 711 s. Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

40 DĚKUJI ZA POZORNOST d.kolumber@seznam.cz Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012


Stáhnout ppt "Soudnictví a správní úkony v praxi Mgr. David Kolumber Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012."

Podobné prezentace


Reklamy Google