Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu MŠMT: CZ.1.07/1.5.00/34.0865 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_08_05_úvod do chemie Název školy: ZŠ, PŠ a MŠ Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu MŠMT: CZ.1.07/1.5.00/34.0865 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_08_05_úvod do chemie Název školy: ZŠ, PŠ a MŠ Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu MŠMT: CZ.1.07/1.5.00/34.0865 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_08_05_úvod do chemie Název školy: ZŠ, PŠ a MŠ Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace Ročník: I. ročník praktické školy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Základy přírodních věd Tematický okruh: Úvod do chemie Téma: Uhlovodíky a cukry Název autora: Mgr. Lucie Červenková Vytvořeno dne: Březen 2013 Anotace Určeno pro žáky Praktické školy jako prezentace k učivu Uhlovodíky a cukry Klíčová slova: Skupiny uhlovodíků, výroba cukru, přírodní cukr,

2 Anotace - Jedná se o výukové materiály určené pro podporu vzdělávání v oblasti přírodních věd – konkrétně chemie. Obsahem je prezentace pro podporu výkladu učiva na téma Uhlovodíky a cukry. Text je určen pro žáky 1. ročníku Praktické školy.

3 Uhlovodíky a cukry

4 Uhlovodík je označení pro organickou sloučeninu, jejíž molekula se skládá pouze z atomů uhlíku (C) a vodíku(H).organickou sloučeninumolekulaatomůuhlíkuvodíku Tyto látky mají hlavní uhlíkový řetězec (tzv. uhlíková kostra), na který jsou připojeny atomy vodíku. Nejjednodušším uhlovodíkem je- 1. methan, uhlovodík s jedním atomem uhlíku a čtyřmi atomy vodíku:methanatomemuhlíkuvodíku Dále následují: 2. ethan je uhlovodík (přesněji řečeno alkan) sestávající z dvou atomů uhlíku spojených jednoduchou vazbou, každý se třemi atomy vodíku:than 3. propan3. propan má tři uhlíkové atomy 4. butan4. butan čtyři uhlíkové atomy Dále následují: pentanpentan (5), hexan (6), heptan (7),oktan (8), nonan (9), dekan (10),….hexanheptanoktannonandekan uhlovodíky

5 Co to znamená cyklický Co znamená acyklický Pro zajímavost – jak se vyvíjí vzorec Rozdělení uhlovodíků

6 Propan - butan LPG (z angličtiny Liquefied Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel.angličtinyropnýplynuhlovodíkovýchpalivo Jde o novodobější označení pro směs topného plynu,topného plynu známou jako propan-butan.propanbutan Používá se jako palivo pro vaření, vytápění i osvětlování, dále také jako palivo pro zážehové motory.vařenívytápěníosvětlovánízážehové motory Běžně se plní do tlakových lahví různých velikostí, které se pak používají jakožto přenosné zásobníky topného plynu v domácnostech a při pobytu v přírodě. Protože narušuje přírodní pryž, musí být všechna těsnění vyrobena ze syntetických látek.tlakových lahvípryžtěsnění

7 Methan se přirozeně vyskytuje na Zemi: v atmosféře, kam se dostává zejména jako původuní(bioplyn), nebo jako produkt metabolismu velkých přežvýkavců, také z termitišť a z rýžovišť.atmosféřebioplyn v podzemí: jako hlavní složka zemního plynuzemního plynu jako součást důlního plynu v dolechdůlního plynudolech rozpuštěný v ropěropě rozpuštěný ve vodě některých jezervodějezer tvoří bublinky pod ledem rozmrzajícího permafrostu, například na SibiřipermafrostuSibiři Zajímavost! Přítomnost ve vesmíru Ve vesmíru byl nalezen v plynných mračnech v mezihvězdném prostoru. Dále pak je součástí atmosfér velkých planet (Jupiter, Saturn, Uran a Neptun) sluneční soustavy. V pevném stavu je součástí tzv. ledových měsíců velkých planet a tvoří zřejmě nezanedbatelnou část hmoty transneptunických těles, případně je vysrážen ve formě ledu nebo jinovatky na jejich povrchu (např. Pluto). Byl také prokázán v koronách komet.planetJupiterSaturnUranNeptunsluneční soustavytransneptunických tělesPlutokoronáchkomet Metan Vzhledem k tomu, že silně absorbuje infračervené záření, patří mezi významné skleníkové plyny zvyšující teplotu na Zemiinfračervené zářenískleníkové plyny

8 Geometrie molekuly metanuMethan může reagovat explozivně s kyslíkem.explozivněkyslíkem

9 Ethan Za normálních podmínek je to bezbarvý hořlavý plyn bez zápachu jen nepatrně těžší než vzduch.normálních podmínekplynvzduch Ve směsi se vzduchem, obsahující 3 až 12,5 % ethanu snadno exploduje.směsi Ethan je významnou chemickou surovinou, která je zpracovávána především v nalezištích zemního plynu a v petrochemických závodech, kde odpadá při zpracování ropy. Nejdůležitějšími výrobky z ethanu jsou ethen(ethylen) a chlorethen (vinylchlorid) pro výrobu plastů a kyselina octová.ethenchlorethenplastůkyselina octová Používá se také v chladírenství jako teplonosné médium.chladírenství V mikrobiologii, fyziologii a lékařství se kapalný ethan používá ke zmrazování mikroskopických vzorků, neboť jejich prudkým ochlazením se zabrání krystalizaci vody, jejíž krystalky by jinak poškodily jemnou strukturu zkoumaného materiálu. Struktura molekuly ethanu

10 Cukr (z něm. Zucker, z arab. sukkar) je přírodní sladidlo, sladká poživatina. Chemicky je to sacharóza, tedy disacharid složený z jedné molekuly glukózy a jedné molekuly fruktózy.něm.arab.sacharózadisacharidglukózyfruktózy Vyrábí se v cukrovarech, hlavně z cukrové třtiny a z cukrové řepy a dodává na trh v krystalech, prášku, kostkách atd.cukrovarechcukrové třtinycukrové řepy Světová produkce cukru činí kolem 160 milionů tun ročně a cukr je tak hospodářsky velmi významná komodita. CUKRY Nadměrná spotřeba cukru, sladkých nápojů a cukrovinek působí řadu zdravotních potíží: přispívá k růstu obezityobezity *zejména u dětí všechny cukry pronikají do zubní skloviny, kde se odbourávají na kyseliny, jež mohou snižovat obsah vápníku. Podporují tak bakterie, které způsobují zubní kaz (caries).zubní sklovinyvápníkubakteriezubní kaz cukr zrychluje stárnutí. Trvale zvýšená hladina glukózy v krvi způsobuje vznik produktů pokročilé glykace AGE (Advanced glycation end products). V důsledku jejich působení se zvyšuje poškození tkání způsobené volnými radikály. [3]stárnutíglukózyvolnými radikály [3] CukrovkaCukrovka (diabetes mellitus) se sice projevuje zvýšenou hladinou cukru v krvi, není však způsobena požíváním cukru. Nemocní cukrovkou čili diabetici musí užívání cukru silně omezovat a často jej nahrazují náhradními sladidly. Syntetická i přírodní náhradní sladidla mají nižší kalorickou hodnotu než cukr a nepřispívají ke vznikuzubního kazu. Proto se často užívají i v rámci zdravé výživy a různých diet.diabetes mellituskrvináhradními sladidlyzubního kazudiet

11 Nadměrná spotřeba cukru, sladkých nápojů a cukrovinek působí řadu zdravotních potíží: přispívá k růstu obezityobezity *zejména u dětí všechny cukry pronikají do zubní skloviny, kde se odbourávají na kyseliny, jež mohou snižovat obsah vápníku. Podporují tak bakterie, které způsobují zubní kaz (caries).zubní sklovinyvápníkubakteriezubní kaz Cukr zrychluje stárnutí.stárnutí Trvale zvýšená hladina glukózy v krvi způsobuje vznik produktů pokročilé glykaceglukózy V důsledku jejich působení se zvyšuje poškození tkání způsobené volnými radikály.volnými radikály CukrovkaCukrovka (diabetes mellitus) se sice projevuje zvýšenou hladinou cukru v krvi, není však způsobena požíváním cukru. Nemocní cukrovkou čili diabetici musí užívání cukru silně omezovat a často jej nahrazují náhradními sladidly.diabetes mellituskrvináhradními sladidly Syntetická i přírodní náhradní sladidla mají nižší kalorickou hodnotu než cukr a nepřispívají ke vzniku zubního kazu.zubního kazu Proto se často užívají i v rámci zdravé výživy a různých diet.diet CUKRY

12 Umělá sladidla pomáhají diabetikům Přírodní cukry neškodí

13

14 Čím nahradíme vyráběný cukr?

15 Pracovní list č. 1 1. Z čeho se vyrábí cukr?

16 Pracovní list č. 2 Co je nejzdravější? Doplň 5 potravin, v nichž máme zdravý cukr: Doplň 5 důvodů, proč nemáme jíst sladkosti s vyrobeným cukrem:

17 Pracovní list č. 3 1. Proč máme být opatrní při zacházení s plynovou bombou a nebo plynovou troubou? 2. Jaké znáš uhlovodíky? 3. Jsou toto všechno uhlovodíky? 4. Seřaď je, jak jdou za sebou. heptan butan oktan propan pentan etan metan dekan hexan nonan

18 http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethan Zdroje a citace: http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhlovod%C3%ADky http://cs.wikipedia.org/wiki/Cukr Obrázky: www.office.microsoft.com Vlastní tvorba, obrázky vytvořené za pomocí programu Microsoft Power Point – kreslení, klipart, obrázky z vlastních zdrojů http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Mol_geom_isobutan.PNG http://www.chatar-chalupar.cz/wp-content/uploads/2012/12/01.jpg http://www.primagas.cz/nabidka-propanu-a-butanu/images/full-size/zasobnik-domek-lpg1.jpg http://www.zalevno.cz/image/3149/314999.jpg

19 Obrázky: http://www.fys.dk/nfa/06/opgaver/images/06_opg_10_3.png http://www.mrmethane.com/img/mr-methane-posing.gif http://files.chemicky.webnode.cz/200000000-3f6f640694/methan3D.gif http://www.strangehistory.net/blog/wp-content/uploads/2013/11/sweets.jpg http://i3.mirror.co.uk/incoming/article3006258.ece/alternates/s615/Sugar-Cubes-Teaspoon.jpg http://www.kgdolu.estranky.cz/img/mid/19521/obsah-cukru-v-cole-1.jpg http://www.vegmania.cz/sites/default/files/imagecache/clanek_medium/sladidla1.jpg http://www.vcelapromoravskykras.cz/data/photo/8.jpg http://www.newremys.com/img/produkty/cukry-a-soli/R052-Ovocny-cukr-Fruktoza.jpg http://www.slunecnice-cb.cz/fotky9270/fotos/_BIONEBIO/BIONEBIO_1200_300.gif http://www.jidelniceknamiru.cz/wp-content/uploads/2010/09/1.jpg


Stáhnout ppt "Číslo projektu MŠMT: CZ.1.07/1.5.00/34.0865 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_08_05_úvod do chemie Název školy: ZŠ, PŠ a MŠ Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google