Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice číslo 03/2010 18.4.2010 ročník 13. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, v nejbližší době se na vilické návsi rozběhne poslední část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice číslo 03/2010 18.4.2010 ročník 13. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, v nejbližší době se na vilické návsi rozběhne poslední část."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice číslo 03/2010 18.4.2010 ročník 13. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, v nejbližší době se na vilické návsi rozběhne poslední část dlouhodobého projektu nazvaného prostě „Ozelenění obce Vilice“. Bude jím vybudování zámkové dlažby pod nově osazené lavičky. Tento projekt byl podpořen OS MAS Krajina srdce a obec formou dotace z fondů EU na něj získá celkovou částku 306.000 Kč. Jedna z podmínek přidělení dotace byla i tzv. udržitelnost projektu. V laické mluvě to znamená, že 5 let po ukončení musí být vše co bylo vysazené, postavené a opravené, stále na svém místě. Nedodržením tohoto parametru hrozí sankce, v krajním případě i zpětné odebrání celé dotace. Že se SZIF (Státní zemědělský intervenční fond), který peníze vyplácí a tudíž i kontroluje dodržování daných pravidel, může kdykoliv na kontrolu přijet, je nasnadě. Obzvláště poté, co zde pracovníci SZIF byli posledně, kdy bylo vše pod nánosy sněhu a ke kontrole toho k vidění moc nebylo. Proč o tom vlastně píši? Minulou neděli byla zorganizována brigáda, na které se náves po zimě uklidila. Došlo i na opravu vraku čekárny. Opravu poslední!!! Další krok bude už jen demontáž a likvidace. Při brigádě bylo zjištěno, že všechny rostliny vysazené kolem čekárny jsou pryč. Prostě ušlapány naší mládeží, která si na tomto místě zřídila svůj hlavní stan. Další nepochopitelnou věcí jsou vyryté nápisy do kmenů nově vysazených lip. V době, kdy ještě ani není vypracována závěrečná zpráva a provedeno vyúčtování projektu, už dochází k ničení. Tvrzení některých rodičů a prarodičů našich dítek, že za nepořádkem na návsi stojí návštěvníci tanečních zábav, se nikdy nepotvrdilo. Nedělní brigáda byla schválně svolána druhý den po zábavě, kdy zde bylo na kapele Tři sestry, 700 návštěvníků. Podle výše uvedeného argumentu měla být náves totálně zdevastována, leč nebyla. Až na pár pohozených kelímků žádné újmy nedoznala. K uvedené argumentaci nutno podotknout, že jí používají hlavně rodinní příslušníci právě těch dětí, co za veškerým vandalismem ve vsi stojí. Obecní rozpočet není sestaven primárně na to, aby neustále pumpoval peníze do oprav a napravování škod po mládeži. A už vůbec ne na to, aby eventuálně vracel pracně získané dotační peníze. Nejsou-li rodiče schopni přijmout odpovědnost za řádění svých potomků a udělat mu přítrž, bude nutno postupovat jinak. Obec nemá žádné páky v boji proti vandalismu, než hlášení každé události Policii. Zatím to praktikováno nebylo, ale asi nebude zbytí. Možná se vám nebude líbit zvýšený počet policistů v obci? Další možností obce je přijmutí tzv. kolektivní viny, kdy všechny neplánované zvýšené výdaje spojené s vandalismem budou hrazeny z částky navyšující rozpočet právě jen z tohoto důvodu. Např. vodné by se mohlo ze současných 15 Kč zvýšit na 30 nebo třeba 50 Kč. Jak se vám toto opatření bude líbit? Stát se rukojmími několika nevychovaných dětí? Nebylo by proto lepší „zapracovat“ na nich doma a nebýt lhostejný k tomu, co se na návsi děje? V Zátiší, když tam přijede vilická mládež na „návštěvu“, jsou okamžitě z okolí čekárny vyhnány a to naprosto kýmkoliv. Nikdo tam totiž nechce přihlížet k ničení společného majetku. Je mi jasné, že tato moje lamentace opět vyvolá řadu úsměvů na tvářích některých občanů, tak jak se stává pravidlem po uveřejnění článků podobného ražení. Mějte ovšem na paměti, že nedojde-li k nějakému posunu správným směrem, obrátí se tato situace jednou proti nám všem. Bohužel i proti těm, co za nic nemůžou. M.Břenda Svoz nebezpečných odpadů. V sobotu 24.4.2010 bude v obci proveden svoz nebezpečných odpadů. Mezi nebezpečné odpady patří zejména: motorové, převodové a hydraulické oleje, nemrznoucí a brzdová kapalina, sorbenty, olejové filtry, znečištěné čistící tkaniny, akumulátory a galvanické články, barvy, lepidla, pryskyřice, ředidla a rozpouštědla, odmašťovací přípravky, chemikálie, léky, pesticidy, zářivky a výbojky, lednice, mrazáky, radia, televize, počítače apod., obaly znečištěné škodlivinami, nádobky od sprejů apod. Tekuté odpady přinášejte v pevných nepropustných obalech.. Elektrospotřebiče a ledničky musí být kompletní! Místa sběru: Vilice 8:00-8:20, Zátiší 8:25-8:35, Kříženec 8:45- 8:50, Hrnčíře 8:55-9:10. Vizitky naší mládeže v jedné z nejméně žádoucích podob.

2 Velkokapacitní kontejner. V úterý 4. května 2010 bude ve Vilicích a Zátiší přistaven kontejner na objemný odpad. Prosíme občany, aby to těchto kontejnerů nedávali odpad vyjmenovaný v předešlém příspěvku, patřící do kategorie nebezpečných odpadů.. Nabídka sezónních prací. V rámci projektu „Ozelenění obce Vilice“ lze za úplatu získat krátkodobé sezónní práce spojené s údržbou ploch veřejné zeleně v obci. Aktualizovaná nabídka prací bude průběžně vyvěšována ve vývěsní vitríně ve Vilicích. Podrobnosti získáte na obecním úřadě. Nabídka platí pouze pro seniory a studenty!!!. Výstava obrazů a plastik. Těm z vás, kteří nestihli loni výstavu vilického chalupáře J.Svobody, která byla v Těchobuzi, se nabízí jedinečná možnost ke složení reparátu. Výstava bude tentokráte v Památníku Mladovožicka v Ml.Vožici a to v době od 23.4. do 3.6.2010. Vystavovat budou J.+J.+D.Svobodovi. Vernisáž výstavy se koná v pátek 23.4. od 18:00 hod. a zahájí ji A.Salzman, vedoucí památníku.. zatím se nikdo jednoznačně kladně nevyjádřil, otevírá se zde možnost pro další následovníky. Je to šance zejména pro ty, co práci ZO podrobují neustálé kritice. Nyní pomalu nastává čas, aby dokázali, že to umí lépe. Že jejich kritiky nebyly jen mlácením prázdné slámy, ale kvalitní názory, jež stojí za to prosazovat a uvést v život. Určitě budu všechny eventuální zájemce o kandidaturu do ZO včas informovat o termínech přípravných prací předcházející vlastní volby.. SDH – pokus o rekord. SDH Vilice se zúčastní pokusu o překonání rekordu! O co vlastně jde? Dobrovolní hasiči z Nových Dvorů na Žďársku se začátkem května, konkrétně 8.5., pokusí překonat český rekord v dálkové přepravě vody. Hadice by měly propojit nejnižší a nejvyšší body okresu Žďár nad Sázavou, dosáhnout délky kolem 62 km a překonat převýšení 541 metrů. Na překonání této trasy bude potřeba 3.060 ks hadic B a účasti 280 hasičských sborů z 53 okresů České republiky. Dosavadní rekord má podle agentury Dobrý den, spravující české rekordy, hodnotu 42,7 kilometru. Bylo ho dosaženo v roce 2001 na letišti Hradčany u Máchova jezera. Nynější pokus proto bude, co se týče terénních podmínek, nesrovnatelný. Kromě vilických hasičů se z Táborska zúčastní už jen hasiči z Dračic a hasiči z Chotčin, coby náhradníci. Držme proto, a to nejen našim hasičům, palce ať se jim velkolepý záměr podaří dotáhnout do úspěšného konce.. Tenisový kurt. Hned jak se trochu umoudří počasí, začne jarní úprava kurtu nutná pro jeho provoz. Oznámení jeho zahájení bude vyvěšeno ve vývěsní vitríně a v restauraci ve Vilicích. Opět bude možno zakoupit permanentky na celoroční užívání kurtu a to za nezměněnou cenu – 500 Kč. Žádosti o koupi permanentky mimo vilických zájemců se budou řešit individuálně. Dne 3.2.2010 se narodil Vašík Holub ze Zátiší. Do nového života mu přejeme jen to nejlepší. Z ateliéru D.Svobodové Foto soutěž. Soutěž na téma „Čtyři roční období“, která měla být v této době již vyhodnocena, je zrušena a to pro velmi malý počet dodaných fotografií.. Volby Jak jistě z médií víte, v termínu 28.-29. května nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Někde ještě volby do Senátu a na podzim do Zastupitelstev obcí. Bezesporu tak lze letošek nazvat volebním rokem. Aniž bych chtěl snižovat význam prvních dvou jmenovaných, pro vilické občany budou rozhodně nejzajímavější volby do Zastupitelstva obce. Protože nevím, zda stávající zastupitelstvo bude chtít opětovně kandidovat,


Stáhnout ppt "Vilická polnice číslo 03/2010 18.4.2010 ročník 13. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, v nejbližší době se na vilické návsi rozběhne poslední část."

Podobné prezentace


Reklamy Google