Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interreg CENTRAL EUROPE Výbor, Praha, 4. únor 2016 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interreg CENTRAL EUROPE Výbor, Praha, 4. únor 2016 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce."— Transkript prezentace:

1 Interreg CENTRAL EUROPE Výbor, Praha, 4. únor 2016 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce

2 1. Dostupnost alokací, jednání MC 2015 Priority: Spolupráce v oblasti Alokace v mil. EURŘídící orgán Geogr. vymezení 1: Inovace 2: Nízkouhlíkové strategie 3: Přírodní a kulturní zdroje 4: Doprava Pro program = 246,5 Z toho na projekty = 231,8, zbytek TA !!! pro projekty z 1. výzvy = až 90,0 Magistrát města Vídně CZ, AT, DE, IT, PL, SK, HU, SI, HR o 1. jednání MC:  leden 2015 Zřízení MC, schvalování Balíčku pro žadatele v 1. výzvě, odsouhlasení Methodology for Assessment.. (metodiky hodnocení projektů) o 2. jednání MC:  červenec 2015 Schvalování Implementačního manuálu a Komunikační strategie Revidovaný CP  odevzdaný přes SFC 21.07.2015 o 3. jednání MC:  září 2015 Po Kroku 1, Výběr projektů do Kroku 2, Schválení úprav v balíčku pro žadatele

3 o 1. výzva Krok 1: 12.2.-13.4.2015 o Krok 1  ´light application form´ A. Shrnutí projektu, B. partneři, C. Popis projektu (relevance pro území, společná řešení, důvody nadnárodní spolupráce, cíle, výsledky, výstupy), D. Work plan o 1. výzva Krok 2: 28.9.–4.12.2015 o Krok 2  ´full application form´ o Závaznost údajů mezi Krokem 1 a 2: -Zaměření projektu (cíle a výsledky) -Partnerství (´lead´ uchazeč musí zůstat stejný) – změny limitovány podle počtu PP -Rozpočet projektu navýšen o max. 20% o 4. jednání MC: 14.-15. 4. 2016 - schvalování projektů 1. výzvy a domluva na nastavení 2. výzvy 2. Harmonogram 1. výzvy o 2x Národní informační den: 17.2.2015 a 23.2.2015 v Praze o Seminář pro ´lead´ uchazeče: 10.3.2015 ve Vídni o Možnost individuálních konzultací pro ´lead´ uchazeče (JS a NCP) o 1x Národní informační den: 9.10.2015 v Praze o 20.10.2015 Annual Event+ TK v Praze o Seminář pro ´lead´ uchazeče: 20.-21. 10.2015 v Praze o Povinnost konzultací pro ´lead´ uchazeče anebo účast na LAT

4 3. Statistika z 1. výzvy TermínProjektůCZ PP CZ LPSchváleno projektů Krok 1 12.2. - 13.4. 2015620, z toho 611- způsobilých 3324591 Krok 2 28.9. – 27.11. 2015 Prodloužena do 4.12. 90842 VŠB TU Ostrava (Institut environm. technologií), Jihočeská agentura pro podporu inovač.podníkání o.p.s. ?? (max. 40)

5  Největší počet žádostí podán v Prioritě 1 Inovace (41%), dále v Prioritě 3 ŽP a kultura (34%)  Pořadí podaných žádostí podle SO  SO1.1 – vytváření vazeb mezi aktéry v inovačních systémech (20%)  SO1.2 – rozvoj podnikatelských dovedností a dovedností v oblasti soc.inovací (21%)  SO3.2 – kulturní dědictví (18%)  Nejmenší zájem v Prioritě 4 Doprava (6%) 4. Statistika z 1. výzvy Krok 1

6 Partnerství tvořeno v průměru 10-11 partnery. Míra zapojení soukromých institucí v roli PP: průměr byl 22% u obou scénářů, přičemž u P1 dosahuje až 32%, u zbylých priorit se pohybovala v rozmezí 15-22%. Indikativní celkové rozpočty: - většinou v pásmu 2-3 mil. EUR; - průměrně 2,6 mil. EUR/projekt; - až do výše 4,9 mil. EUR; - 20% vázáno na soukr.instituce 5. Statistika z 1. výzvy Krok 1

7 6. Hodnocení Kroku 1 - scénáře Hodnocení kvality: postup podle Application Manual a Methodology for Assessment (relevance, partnerství); princip čtyř očí (JS + Top mngm. JS) Výchozím bodem pro návrhy k postupu do Kroku 2: -scénář 1 (projekty se 70 a více body) → 157 projektů; -scénář 2 (projekty se 74 a více body) → 81 projektů.

8 Přijatý scénář  Rozhodnuto o postupu všech projektů hodnocených 73 a více body: - Tj. projekty s celkovým rozpočtem 233,3 mil. EUR (průměr.rozpočet na projekt ve výši 2,5 mil. EUR). Za ČR: 77 PP + 2 LP → s celkovým rozpočtem 15,8 mil. EUR - Rozhodlo hledisko administrativní zátěže a času. - zahrnoval 56 (z celkem 91 postupujících) projektů s účastí partnerů z ČR s průměrným rozpočtem ve výši cca 200 tis. EUR na partnera 7. Hodnocení Kroku 1 – rozhodnutí MC uzavření 2. kola schválení projektů 1. výzvy otevření 2. výzvy uzavření 2. výzvy se 70 a více body (scénář 1) 12/201507-08/201608-09/201611/2016 se 73 a více body (přijatý scénář) 11/201504/2016 06/2016 se 74 a více body (scénář 2) 11/201503/201604/201606/2016

9 8. Vybrané projekty z 1. výzvy Krok 1

10 Application Manual, part D, str. D41-D43; Methodology for Assessment Hodnocení bude zpracováno nově, tj. nezávisle od předešlého hodnocení, za účasti externích hodnotitelů. 9. Hodnotící kriteria pro Krok 2

11 Klíčové dokumenty a externí služby o Vzor smlouvy s ŘO, partnerské smlouvy o Implemenatční manuál verze 1.1 o Komunikační strategie o TA manuál 1.verze  ok, prosinec 2015 o Plán evaluace programu 1. verze  ok, leden 2016 o Nastavení kontrolních systémů a formuláře dokumentů pro kontrolory (osvědčení způsobilosti výdajů, checklist)  březen 2016 o Popis národních kontrolních systémů  březen 2016 o Vývoj a údržba webové stránky  VŘ vypsáno v září 2015 o eMS úpravy aplikace a údržba  VŘ vypsáno v září 2015 o Hodnocení veřejné podpory  vybráni experti (4, 1 z ČR), dále zveřejněno o Hodnocení Kroku 2 (kvalitativní)  vybraní experti jsou již v polovině hodnocení, 22.3. mají být výsledky k dispozici o Výkon průběžné kontroly u projektů  VŘ probíhá ok, září 2015 9. Realizace programu

12 10. Electronic monitoring system (eMS)

13 11. Reportování

14 www.interreg-central.eu 12. Web, Facebook, Twitter

15 MilestoneTiming Vyhlášení 2. výzvyKonec dubna 2016 Výroční akce + seminář pro ´lead´uchazeče květen 2016, Zahřeb Ukončení 2. výzvy Konec června 2016 Schvalování projektů ze 2. výzvyjaro 2017 13. Harmonogram 2. výzvy o 1-kolová, s alokací cca 80 mil. EUR o Otevřena pro všechny priority či specifické cíle o Otevřena v trvání cca 8 až 9 týdnů o Národní infodny o Pravidla budou vycházet v zásadě z příručky pro 1. výzvu a požadavků kladených na žadatele v Kroku 2 co se týká partnerství, finančních pravidel, obsahu projektové žádosti, povinné přílohy) o Methodology for Assessment se může pozměnit, záleží od domluvy čl.států

16 Odbor evropské územní spolupráce, kancelář: Letenská 3, Praha Phone +42 (0) 224 862 213, +42 (0) 224 862 260 Mail nadnarodni@mmr.cz, anebo horste@mmr.cznadnarodni@mmr.cz Web www.dotaceEU.cz/ Programové období 2014-2020 / Programywww.dotaceEU.cz/ Twitter @Interreg_CZ@Interreg_CZ 14. Spolupráce s Výborem Návrh: Odsouhlasit následující postup o Členům bude rozesláno kvalitativní hodnocení v písemné proceduře po 22.3., (a na vyžádání i pdf verze vybraných žádostí), společně s požadavkem na: Zaslání námětů/názorů, kt. mohou být použity jako podklad pro 4. jednání MC dne 14.-15.4. 2016  k postupu při výběru projektů ze „šedé zóny“, včetně navržení úprav v Methodology for Assessment, (viz např. návrh DE delegace) v termínu: do 7.4.2016


Stáhnout ppt "Interreg CENTRAL EUROPE Výbor, Praha, 4. únor 2016 Stella Horváthová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce."

Podobné prezentace


Reklamy Google