Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Statut a Jednací řád Výboru České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 Praha 21. ledna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Statut a Jednací řád Výboru České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 Praha 21. ledna."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Statut a Jednací řád Výboru České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce Praha 21. ledna 2015 Pavel Lukeš

2 Statut předběžná verze Statutu zaslána ke komentářům členům Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci a ESPON 2013 (Výbor ) Následně verze se zapracovanými připomínkami prošla vnitřním připomínkovým řízením na MMR vydáno rozhodnutí paní ministryně č. 171 zrušení Výboru zřízení Výboru České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (Výbor ) vydání Statutu Výboru jmenování ředitele odboru evropské územní spolupráce na MMR (RNDr. Jiří Horáček) předsedou Výboru

3 Statut – cíle Výboru Zapojit krajské a sektorové zástupce do implementace programů INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020, DANUBE, ESPON 2020 Podporovat účast českých subjektů v projektech výše uvedených programů Projednávat stav implementace jednotlivých programů a body jež budou projednávána na jednotlivých monitorovacích výborech Posuzovat návrhy projektů s českou účastí – jejich soulad s regionálními nebo sektorovými strategiemi – za účelem jejich obhajoby na monitorovacích výborech, kde budou schvalovány (zvláště projekty v tzv. šedé zóně) Napomáhat k synergiím mezi projekty a programy, aby nedocházelo k duplicitě prací na projektech Lepší využití výsledků projektů v jednotlivých regionech a sektorech Lepší informovanost žadatelů o možnostech těchto programů Zajistit, co největší zapojení českých žadatelů do projektů

4 Statut – složení Výboru Max. 30 členů – jmenováno 26 členů + 26 náhradníků Zástupci všech 13 krajů Zástupci Prahy, Brna, Ostravy, Plzně Zástupci MMR, MZV, MD, MZ, MŽP, MPO, MK, MŠMT, ÚV ČR Předseda Výboru – ředitel odboru evropské územní spolupráce na MMR – RNDr. Jiří Horáček Místopředseda Výboru – vedoucí oddělení v odboru evropské územní spolupráce na MMR – Mgr. Pavel Lukeš V případě změny osoby zastupující daný subjekt ve Výboru , je třeba toto oznámit sekretariátu Výboru a zaslat písemnou nominaci nového člena/náhradníka

5 Jednací řád předběžná verze Jednacího řádů zaslána ke komentářům členům Výboru Nedošlo k žádným zásadním změnám oproti Jednacímu řádu pro období Je vydán na základě čl. 10, Statutu Výboru Zasedání Výboru se koná min. jedenkrát ročně Výbor je způsobilý přijímat závěry, pokud je přítomna více něž polovina členů (min. 14) Každý instituce zastoupena ve Výboru má jeden hlas Závěr hlasování je přijat pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů

6 Jednací řád Jednací řád bude schválen na 1. jednání Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráci

7 Děkuji za pozornost Sekretariát Výboru České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráci Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor evropské územní spolupráce Na Příkopě Praha 1 Tel: Web:


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Statut a Jednací řád Výboru České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 Praha 21. ledna."

Podobné prezentace


Reklamy Google