Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Statut a Jednací řád Výboru České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 Praha 21. ledna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Statut a Jednací řád Výboru České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 Praha 21. ledna."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Statut a Jednací řád Výboru České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 Praha 21. ledna 2015 Pavel Lukeš

2 Statut 30. 7. 2014 - předběžná verze Statutu zaslána ke komentářům členům Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci a ESPON 2013 (Výbor 2007-2013) Následně verze se zapracovanými připomínkami prošla vnitřním připomínkovým řízením na MMR 24. 9. 2014 - vydáno rozhodnutí paní ministryně č. 171 zrušení Výboru 2007-2013 zřízení Výboru České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 (Výbor 2014-2020) vydání Statutu Výboru 2014-2020 jmenování ředitele odboru evropské územní spolupráce na MMR (RNDr. Jiří Horáček) předsedou Výboru 2014-2020

3 Statut – cíle Výboru 2014-2020 Zapojit krajské a sektorové zástupce do implementace programů INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020, DANUBE, ESPON 2020 Podporovat účast českých subjektů v projektech výše uvedených programů Projednávat stav implementace jednotlivých programů a body jež budou projednávána na jednotlivých monitorovacích výborech Posuzovat návrhy projektů s českou účastí – jejich soulad s regionálními nebo sektorovými strategiemi – za účelem jejich obhajoby na monitorovacích výborech, kde budou schvalovány (zvláště projekty v tzv. šedé zóně) Napomáhat k synergiím mezi projekty a programy, aby nedocházelo k duplicitě prací na projektech Lepší využití výsledků projektů v jednotlivých regionech a sektorech Lepší informovanost žadatelů o možnostech těchto programů Zajistit, co největší zapojení českých žadatelů do projektů

4 Statut – složení Výboru 2014-2020 Max. 30 členů – jmenováno 26 členů + 26 náhradníků Zástupci všech 13 krajů Zástupci Prahy, Brna, Ostravy, Plzně Zástupci MMR, MZV, MD, MZ, MŽP, MPO, MK, MŠMT, ÚV ČR Předseda Výboru 2014-2020 – ředitel odboru evropské územní spolupráce na MMR – RNDr. Jiří Horáček Místopředseda Výboru 2014-2020 – vedoucí oddělení v odboru evropské územní spolupráce na MMR – Mgr. Pavel Lukeš V případě změny osoby zastupující daný subjekt ve Výboru 2014-2020, je třeba toto oznámit sekretariátu Výboru 2014-2020 a zaslat písemnou nominaci nového člena/náhradníka

5 Jednací řád 18. 12. 2014 - předběžná verze Jednacího řádů zaslána ke komentářům členům Výboru 2014-2020 Nedošlo k žádným zásadním změnám oproti Jednacímu řádu pro období 2007- 2013 Je vydán na základě čl. 10, Statutu Výboru 2014-2020 Zasedání Výboru 2014-2020 se koná min. jedenkrát ročně Výbor 2014-2020 je způsobilý přijímat závěry, pokud je přítomna více něž polovina členů (min. 14) Každý instituce zastoupena ve Výboru 2014-2020 má jeden hlas Závěr hlasování je přijat pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů

6 Jednací řád Jednací řád bude schválen na 1. jednání Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráci 2014 - 2020

7 Děkuji za pozornost Sekretariát Výboru České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráci 2014-2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor evropské územní spolupráce Na Příkopě 3-5 110 15 Praha 1 Tel: 234 154 016 Email: nadnarodní@mmr.cznadnarodní@mmr.cz Web: www.dotaceEU.cz


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Statut a Jednací řád Výboru České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 Praha 21. ledna."

Podobné prezentace


Reklamy Google