Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střednědobé hodnocení Operačního programu Rybářství 2007 - 2013 Ing. Kateřina Krylová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střednědobé hodnocení Operačního programu Rybářství 2007 - 2013 Ing. Kateřina Krylová."— Transkript prezentace:

1 Střednědobé hodnocení Operačního programu Rybářství 2007 - 2013 Ing. Kateřina Krylová

2 Střednědobé hodnocení OP Rybářství 2007 – 2013  Cíl: posoudit kvalitativní a kvantitativní aspekty implementace OP v období 2007 – 2010  Hodnocení se zaměřuje na: kontrolu relevance OP, hodnocení efektivnosti, účinnosti a hospodárnosti OP, určení faktorů, které vedly k úspěšnému/neúspěšnému provádění OP a faktorů, které vedly k případnému nedosažení očekávaných výsledků a dopadů závěry a doporučení pro případné změny a realokace OP v druhé polovině programového období

3 Střednědobé hodnocení OP Rybářství 2007 – 2013  Výběrové řízení: podlimitní veřejná zakázka Rozpočet: 3 mil. Kč (120 000 EUR) bez DPH Délka trvání projektu: max. 8 měsíců (od podpisu smlouvy) Druh řízení: otevřené Podání nabídek do: 11.10.2010 – 15:00 Počet doručených nabídek: 9 Otevírání obálek: 13.10.2010 Posouzení kvalifikace: 20.10.2010 Hodnocení nabídek: 5.11.2010

4 Střednědobé hodnocení OP Rybářství 2007 – 2013  Vybraný dodavatel: Deloitte Advisory, s.r.o  Cena: 1 693 500,- Kč  Rozhodnutí o výběru vydáno dne 9.11.2010  Lhůta pro podání námitek do 3.12.2010  Podpis smlouvy s dodavatelem a započetí prací: 6.12.2010  Ustanovení steering committee (Řídící výbor) Oslovení členové: zástupci Řídícího orgánu, SZIF, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Český rybářský svaz, Rybářské sdružení

5 Střednědobé hodnocení OP Rybářství 2007 – 2013  Účel zřízení Řídícího výboru: seznámení s průběžnými výstupy Střednědobého hodnocení Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 participace na řízení a poradenské činnosti v klíčových otázkách probíhající evaluace  Řídící výbor zahájí svoji práci po podpisu smlouvy s dodavatelem

6 Střednědobé hodnocení OP Rybářství 2007 – 2013 -výstupy práce dodavatele  Klíčovým výstupem bude Závěrečná zpráva o průběhu a dopadu OP Rybářství v první polovině implementačního období, včetně shrnutí podstatných zjištění a doporučení pro období 2011 – 2013  Dílčí součástí této Zprávy jsou: Zpráva o zahájení (návrh metodologie a navrhovaných nástrojů hodnocení, při respektování metodiky EFF) Průběžná zpráva o hodnocení (předložení prvního návrhu Závěrečné zprávy a zjištěných poznatků)

7 Střednědobé hodnocení OP Rybářství 2007 – 2013 -časový harmonogram měsíc, rokčinnost říjen-prosinec 2010výběr dodavatele, podpis smlouvy prosinec 2010návrh metodologie a navrhovaných nástrojů hodnocení, při respektování metodiky EFF => Zpráva o zahájení leden 2011sběr dat duben 2011předložení prvního návrhu zprávy => Průběžná zpráva o hodnocení květen 2011předložení návrhu Závěrečné zprávy Řídícímu orgánu OP Zemědělství a OP Rybářství 30. červen 2011Závěrečná zpráva předána evropské Komisi po schválení členy Monitorovacího výboru

8 DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST.


Stáhnout ppt "Střednědobé hodnocení Operačního programu Rybářství 2007 - 2013 Ing. Kateřina Krylová."

Podobné prezentace


Reklamy Google