Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program ESPON 2013 Témata aktuální výzvy Národní informační den Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 21. února 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program ESPON 2013 Témata aktuální výzvy Národní informační den Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 21. února 2011."— Transkript prezentace:

1 Program ESPON 2013 Témata aktuální výzvy Národní informační den Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 21. února 2011

2 Aktuální výzva programu ESPON Časové vymezení: o 24. ledna 2011–21. března 2011 Relevantní priority: o Priorita 1 o Priorita 2 – Výzva k vyjádření zájmu o Priorita 3 Celkový rozpočet pro tuto výzvu: o 5 493 000 € Počet PP/stakeholderů: min. 3 (z nich 1 je vedoucí)

3 Alokace rozpočtu 5 493 000 € Priorita 1 (3 100 000 €) Priorita 2 (1 795 000 €) Priorita 3 (598 000 €) Téma 1 (400 000 €) Téma 2 (1 200 000 €) Téma 3 (750 000 €) Téma 4 (750 000 €) 1 až 5 témat1 téma

4 Priorita 1 – Aplikovaný výzkum Obecné cíle P1: o Prozkoumání trendů a perspektiv evropského území => doporučení pro tvůrce politik Oprávnění žadatelé: o Veřejné, veřejnoprávní a soukromé subjekty Témata: o Evropské regiony: Potenciální příspěvek ke strategii „Evropa 2020“ o Územní scénáře a vize Evropy o Územní potenciály pro zelenější ekonomiku o Územní governance – nejlepší praktiky pro nové perspektivy

5 Evropské regiony: Potenciální přípěvek ke strategii „Evropa 2020“ (1/2) Cíl: o Poskytnout důkazy o územní dimenzi Evropy 2020 o Definovat možnosti, jak mohou evropské regiony pomoci naplnění strategie „Evropa 2020“ Klíčové otázky: o Jaká je územní dimenze strategie „Evropa 2020“? o Jak mohou konkrétní typy regionů přispět k naplnění stanovených cílů strategie?

6 Evropské regiony: Potenciální přípěvek ke strategii „Evropa 2020 “ (2/2) Doporučený postup: Brainstorming (rámec, rozsah práce) => sběr dat => koncepce, metodologie => zpracování a analýza dat => vizualizace dat => doporučení pro politiky Časový plán: o 11/2011 Vstupní zpráva o 6/2012 Návrh závěrečné zprávy o 9/2012 Závěrečná zpráva o 9/2012-4/2013 Šíření výsledků Rozpočet: 400 000 €

7 Územní scénáře a vize Evropy (1/2) Cíl: o Aktualizace a rozšíření scénářů Evropy o Odpověď na politické požadavky týkající se evropského území (vývoj politiky soudržnosti), zachycení vývoje a trendů Evropy o Vize „ideální“ Evropy 2050 Klíčové otázky: o Jaký je současný stav územní struktury Evropy? Jaký bude v roce 2030, 2050? o Jaký bude stav struktury Evropy (2050) ve 3 extrémních scénářích? o Jak mohou politiky ovlivnit budoucí strukturu Evropy? ……

8 Územní scénáře a vize Evropy (2/2) Doporučený postup: Analýza současného stavu evropského území => 2 základní scénáře (2030, 2050) => 3 územní scénáře Evropy 2050 => územní vize Evropy 2050 => střednědobé cíle (2030) k dosažení cílů dlouhod. (2050) Časový plán: o 12/2011Vstupní zpráva o 5/2012, 12/20121. a 2. průběžná zpráva o 2/2014Návrh závěrečné zprávy o 6/2014Závěrečná zpráva, šíření výsledků Rozpočet: 1 200 000 €

9 Územní potenciály pro zelenější ekonomiku (1/2) Cíl: o Identifikace územních aspektů a potenciálů ve vztahu k zelené ekonomice Klíčové otázky: o Jaká je územní dimenze zelené ekonomiky? o Jaký je stav a perspektivy zelené ekonomiky v rámci evropských regionů? o Jak mohou akce a strategie regionální/místní politiky přispět k realizaci zelené ekonomiky?

10 Územní potenciály pro zelenější ekonomiku (2/2) Očekávané výstupy: o Přehled aktivit zel. ekonomiky zahrnující úz. dimenzi o Nové indikátory, typologie, mapy o 10 případových studií a další. Časový plán: o 11/2011Počáteční zpráva o 5/2012Průběžná zpráva o 5/2013Návrh závěrečné zprávy o 9/2013Závěrečná zpráva o 9/2013-2/2014Šíření výsledků Rozpočet: 750 000 €

11 Územní governance – nejlepší praktiky pro nové perspektivy (1/2) Cíl: o Přehled dobrých příkladů formulace a implementace územních politik a nár./reg./místních politických akcí o Vytvoření výkonnějšího mechanismu úz. governance Klíčové otázky: o Jaké jsou trendy v organizování územního rozvoje? o Jaké jsou dobré příklady územní governance v Evropě? Proč jsou úspěšné v dosahování cílů? o Jaké jsou bariéry územní governance? Jak jsou překonávány? o Jaká by měla být role územního plánování v implementaci dobré územní governance?

12 Územní governance – nejlepší praktiky pro nové perspektivy (2/2) Doporučený obsah: o Typologie současné úz. governance a její zhodnocení o Tvorba základního rámce dobré úz. governance o Stanovení nejlepších postupů pro úz. governanci Časový plán: o 11/2011Vstupní zpráva o 5/2012Průběžná zpráva o 5/2013Návrh závěr. zprávy a příručky o 9/2013Závěrečná zpráva, příručka o 9/2013-2/2014Šíření výsledků Rozpočet: 750 000 €

13 Priorita 2 – Cílená analýza Obecné cíle P2: o Analýza evropských perspektiv/rozvoje územního rozvoje, založená na poptávce uživatelů Fáze: 1. Výzva k vyjádření zájmu – návrh tématu projektu 2. Výzva k předkládání návrhů – výběr realizačního týmu Oprávnění žadatelé: o 1. fáze – stakeholdeři (kraje, města atd.) o 2. fáze – nadnárodní projektové skupiny (tzv. TPG) Témata: o Vybráno bude až 5 témat výzkumu

14 Typy akcí Priority 2 Typ akce (1) Integrované studie a tematická analýza (2) Znalostní podpora experimentálních a inovativních činností (3) Společné akce spojené s jinými programy Strukt. fondů Způsobilé zainteresované subjekty (stakeholders) Skupiny regionů a/nebo měst (z minimálně 3 zemí zapojených v programu ESPON 2013). Veřejné úřady na národní správní úrovni (žádné minimum počtu členských zemí EU). Skupiny regionů a/nebo měst (z minimálně 3 zemí zapojených v programu ESPON 2013). Veřejné úřady na národní správní úrovni (žádné minimum počtu členských zemí EU). Orgány odpovědné za realizaci programů Strukturálních fondů 2007- 2013 ( rámci cíle „Evropská územní spolupráce“). Klíčová hlediska posuzování Více reakční, „tradiční“ přístup, založený na stávajících výsledcích ESPON (touto podmínkou však není nutně omezen). Více proaktivní, experimentální a/nebo inovativní přístup. Jeden z uvedených přístupů, který je zaměřený na stávající program Strukturálních fondů. Výstupy Analýzy specifických územních potenciálů z evropského hlediska. Analytické podklady pro územní vize/strategie/scénáře/ná stroje, nebo pro řešení územních problémů. Jeden z uvedených přístupů, který je zaměřený na programovou oblast Strukturálních fondů.

15 Priorita 2 – Cílená analýza Výzva k vyjádření zájmu (stakeholdeři = kraje, města, veřejné orgány Politiky soudržnosti…) Téma 1, Téma 2, Téma 3, Téma 4, Téma 5 …. 8. výzva Výzva k předkládání návrhů (TPG = veřejné, veřejnoprávní, soukromé subjekty) …. 9. výzva Rozpočet pro 8. výzvu: 1 7950 000 €

16 Rozdíly mezi prioritami Priorita 1(3)Priorita 2 Téma a obsah projektu Definováno ve výzvěNavrženo stakeholdery Průběh 1 kolo: -výzva k předkládání návrhů 2 kola: -výzva k vyjádření zájmu -výzva k předkládání návrhů Přístup projektu Aplikovaný výzkum poskytující nové výsledky Využití stávajících výsledků ESPON pro potřeby stakeholderů ŽadateléTPGStakeholdeři, TPG

17 Rozdíl mezi stakeholderem a TPG Skupina stakeholderů: o Definuje obsah projektu (ne rozpočet!), spolupodílí se na výběru TPG, přispívá do průběhu projektu, je příjemcem výsledků výzkumu, výsledky šíří dále o Má vedoucího projektového partnera o Vedoucí partner má smlouvu s řídícím orgánem o Není příjemcem dotace TPG (nadnárodní projektová skupina): o Nezávislá na skupině stakeholderů o Realizuje projekt o Je příjemcem dotace

18 Priorita 3 – Vědecká základna a nástroje Obecné cíle P3: o Zajistit data/indikátory/nástroje pro tvůrce politik o Zaručit dostupnost srovnatelných dat na různých úrovních o Poskytnout aktualizovaný základ pro monitorování a hodnocení trendů územního rozvoje Oprávnění žadatelé: o Veřejné, veřejnoprávní a soukromé subjekty Téma: o Územní monitorovací a reportingový systém EU

19 Priorita 3 – Vědecká základna a nástroje Očekávané výstupy projektu: o Konceptualizace systému evropského územního monitorování a reportingu o Příručka s trendy/strukturami a klíčovými znaky dynamiky evropského území (cca 10-15 stran) o 1. Evropská územní monitorovací zpráva (cca 50 stran) Časový plán: o 11/2011Vstupní zpráva o 7/2012 Průběžná zpráva o 4/2013 Návrh závěrečné zprávy o 12/2013 Závěrečná zpráva Rozpočet: 598 000 €

20 Děkuji za pozornost lojkova@uur.cz fridrich@uur.cz


Stáhnout ppt "Program ESPON 2013 Témata aktuální výzvy Národní informační den Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 21. února 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google