Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPPS ČR-PR 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 Seminář pro žadatele Zpracovala: Jana Bartošková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPPS ČR-PR 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 Seminář pro žadatele Zpracovala: Jana Bartošková."— Transkript prezentace:

1 OPPS ČR-PR 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 Seminář pro žadatele Zpracovala: Jana Bartošková Datum: 9.9.2009

2 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 9.9.2009, Ostrava Obsah:  OPPS ČR-PR v programovém období 2007-2013  Výstupy 3. zasedání Monitorovacího výboru – 2. kolo výzvy OPPS ČR-PR  Role Moravskoslezského kraje v rámci OPPS ČR-PR  Doporučení při přípravě projektové žádosti  Kontakty, odkazy

3 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 9.9.2009, Ostrava OPPS ČR-PR v programovém období 2007-2013: OPPS ČR PR v novém programovém období 2007-2013:  úspěšná návaznost na Iniciativu Společenství INTERREG III 2004-2006,  kladen větší důraz na přeshraniční spolupráci (v projektu alespoň jeden partner z druhé strany hranice),  princip Vedoucího partnera (jmenován partnery projektu - kontaktní osoba vůči ŘO),  zvýšení hranice spolufinancování na 85% (čeští žadatelé navíc mohou požádat o 5% ze SR),  partneři projektu předkládají společnou dvoujazyčnou žádost.

4 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 9.9.2009, Ostrava Výstupy z Monitorovacího výboru – 2. kolo výzvy OPPS ČR-PR:  3. zasedání Monitorovacího výboru v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013 proběhlo 16.-17.3.2009  ve druhém kole výzvy předloženo celkem 139 projektových žádostí  Monitorovacím výborem projednáno 97 projektových žádostí  partneři za Moravskoslezský kraj - 32 projektových žádostí  Monitorovacím výborem doporučeno k financování 64 projektů (z toho 8 náhradních projektů pro oblast podpory 1.1)  partnerům za Moravskoslezský kraj doporučeno k financování 22 projektových žádostí  aktuální termín pro předložení projektových žádostí - do 20.11.2009  zasedání MV – předpoklad duben 2010

5 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 9.9.2009, Ostrava Výstupy z Monitorovacího výboru – 2. kolo výzvy OPPS ČR-PR:

6 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 9.9.2009, Ostrava Výstupy z Monitorovacího výboru – 2. kolo výzvy OPPS ČR-PR:

7 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 9.9.2009, Ostrava Role Moravskoslezského kraje v rámci OPPS ČR-PR: Moravskoslezský kraj vystupuje v OPPS ČR-PR jako Regionální subjekt, jehož zástupci přispívají do Programu zejména prostřednictvím:  podpora potenciálním žadatelům - konzultace při přípravě projektových žádostí,  účast na hodnocení projektů,  zajišťování regionálního „public relations“,  spolupráce s Řídícím orgánem (MMR ČR), dalšími kraji, JTS (Jednotným technickým sekretariátem) a partnerskými subjekty zřízenými na polské straně Programu.

8 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 9.9.2009, Ostrava Doporučení při přípravě projektové žádosti:  prostudovat nejen Příručku pro žadatele, ale také Příručku pro příjemce dotace,  věnovat dostatek času přípravě projektu a zpracování žádosti,  vhodný příjemce podpory – přehled - příloha č. 3 Příručky pro žadatele verze 3 ze dne 15.7.2009,  partnerství - JTS pomáhá při vyhledávání partnerství (formulář na stránkách Programu),  splnit minimálně dvě ze čtyř povinných kritérií spolupráce (společná příprava, společná realizace, společný personál, společné financování),  předmět projektu – Prioritní osa → oblast podpory → popis oblasti, aktivity projektu  doporučená délka realizace projektu – musí být opodstatněná podle velikosti a charakteru projektu

9 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 9.9.2009, Ostrava Doporučení při přípravě projektové žádosti :  financování – 85% příspěvek ERDF, 15% veřejné prostředky, z toho u českých partnerů 5% ze státního rozpočtu,  podpora z Programu je vyplácena zpětně, partneři zajistí předfinancování projektu,  harmonogram projektu – dostatečný časový prostor pro realizaci projektu,  hodnoty indikátorů zvolit tak, aby byly dosažitelné (jsou závazné, nenaplnění je sankcionováno),  požadované povinné přílohy předložit spolu s projektovou žádostí (výzva k doložení chybějících podkladů jen jednou),  konzultovat přípravu projektové žádosti s Regionálním subjektem, popřípadě s JTS Olomouc.

10 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 9.9.2009, Ostrava Kontakty, odkazy: Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 28. října 117, 702 18 Ostrava tel.: 595 622 222 email: cesko-polsko@kr-moravskoslezsky.czcesko-polsko@kr-moravskoslezsky.cz Další informace: www.cz-pl.eu www.kr-moravskoslezsky.cz www.nuts2moravskoslezsko.czwww.nuts2moravskoslezsko.cz - Cíl 3 Evropská územní spolupráce

11 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 9.9.2009, Ostrava Děkuji za pozornost Jana Bartošková Tel.: 595 622 327 email: jana.bartoskova@kr-moravskoslezsky.czjana.bartoskova@kr-moravskoslezsky.cz Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu


Stáhnout ppt "OPPS ČR-PR 2007-2013 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 Seminář pro žadatele Zpracovala: Jana Bartošková."

Podobné prezentace


Reklamy Google