Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NNO a fondy EU Plzeň 23. a 24. 4. 2007 Operační programy přeshraniční spolupráce Cíle 3 – Evropská územní spolupráce období 2007 - 2013 Ing. Vladimír Šourek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NNO a fondy EU Plzeň 23. a 24. 4. 2007 Operační programy přeshraniční spolupráce Cíle 3 – Evropská územní spolupráce období 2007 - 2013 Ing. Vladimír Šourek."— Transkript prezentace:

1 NNO a fondy EU Plzeň 23. a 24. 4. 2007 Operační programy přeshraniční spolupráce Cíle 3 – Evropská územní spolupráce období 2007 - 2013 Ing. Vladimír Šourek Odbor regionální přeshraniční spolupráce Ministerstvo pro místní rozvoj Tel.: +420 234154558 E-mail: souvla@mmr.cz

2 Operační programy přeshraniční spolupráce Cíle 3 – Evropská územní spolupráce Období2007 – 2013 Cíl 3 389,0 mil. € Nadnárodní spolupráce 37, 4 mil.€ Přeshraniční spolupráce Celkem finančních prostředků z ERDF pro všechny OP: 351, 6 mil. € Kriterium pro rozdělení finančních prostředků: dle poměrného rozdělení na jednotlivé OP z období 2004 – 2006 Princip kofinancování: 85% ERDF, 10% žadatel, 5% SR Malé projekty: 3 – 20 tis. € Velké projekty: od 20 tis. € Definované území: NUTS II kraje dotčeného OP Projektoví žadatelé: vhodní příjemci

3 Základní charakteristika operačních programů Vazba na INTERREG IIIA Společná příprava a realizace s partnerským státem Reflexe priorit stanovených pro Cíl 3 v NSRR - podpora podnikání a CR - dostupnost dopravy, ICT - kvalita ŽP a rozvoj venkova - sociální a kulturní rozvoj Větší množství finančních prostředků (cca 2, 5 x více jak v INTERREG IIIA) 85% ERDF (INTERREG IIIA – 75% ERDF) Lead Partner Princip (princip vedoucího partnera) FMP, Fond mikroprojektů, Dispoziční fond Monitorovací výbor (dříve i Řídící výbor)

4 Rozdělení finančních prostředků na jednotlivé OP přeshraniční spolupráce Cíle 3 období 2007 – 2013 pouze pro českou část – národní částky Krajský úřad Pardubického kraje 6. 9. 2006 za účasti zástupců KÚ a euroregionů 2004 - 2006 96 projektů cca 5 mil. € 70 projektů cca 5, 3 mil. € OPAlokace 2004-06 Alokace 2007 - 13 ČR Polsko 16, 50103, 68 ČR Slovensko 9, 00 56, 55 ČR Rakousko 11, 00 69, 12 ČR Bavorsko 8, 60 55, 04 ČR Sasko 9, 90 67, 20 celkem 55, 00351, 59

5 OP ČR – Bavorsko a OP ČR – Sasko 2007-13 (mil. €)ERDF národní ERDF celkem Dispofond FMP,národní OP ČR – Bavorsko55,04207,395,5 Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě (Technická pomoc) 62,5% Rozvoj území a ŽP 37,5% OP ČR – Sasko67,20115,516,7 Společné rámcové podmínky 46,6% Hospodářský rozvoj a CR 30,0% Situace ŽP a přírody 17,4% Technická pomoc 6,0%

6 Rozdělení finančních prostředků z ERDF na jednotlivé roky programového období 2007 - 2013 rok částka/rok % 2007 47,536 13, 52 2008 47, 817 13, 60 2009 48, 802 13, 88 2010 50, 032 14, 23 2011 51, 263 14, 58 2012 52, 458 14, 92 2013 53, 689 15, 27 celkem 351, 6 100, 00

7 Společný proces vytváření OP přeshraniční spolupráce TASK FORCE – bilaterální pracovní skupiny se zastoupením ústředních orgánů, krajů, zpracovatelů a CRR a subjektů programového partnera OP – schvalovací proces - květen 2006 vládě ČR na vědomí (usnesení vlády 175/2006) - říjen 2006 vládě ČR na vědomí (usnesení vlády 821/2006) - prosinec 2006 vládě ke schválení, pouze OP ČR/Polsko (1461/2006) - březen 2007 vládě ke schválení ostatní OP (usnesení vlády 222/2007) - březen/duben 2007 negociační jednání v DG Regio při EK

8 Gesce za OP OP ČR-Polsko (ŘO: MMR, NO: Ministerstvo regionálního rozvoje PR) OP SR – ČR (ŘO: MVRR SR, NO: MMR) OP Rakousko – ČR (ŘO: Úřad Rakouského spolkového kancléřství, NO: MMR) OP Bavorsko – ČR (ŘO: Bavorsko státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologií, NO: MMR) OP Sasko - ČR (ŘO: Saské státní ministerstvo hospodářství a práce, NO: MMR)

9 Dokumentace Základní programový dokument OP Programový manuál: Dodatek Příručka pro uživatele Memorandum o porozumění Prováděcí dokumentace Příručka pro Správce a Administrátora u Fondu mikroprojektů Směrnice pro žadatele u Dispofondu/Fondu mikroprojektů/FMP KAP Řídící kontrolní systém Operační manuál Projektová žádost pro uživatele

10 Institucionální zabezpečení implementace OP Řídící orgán programu ŘO Národní orgán programu NO Společný certifikační orgán Platební jednotka Společný orgán auditu Společný technický sekretariát JTS Regionální koordinátoři RK - kraje Společný monitorovací výbor MV Správce Fondu mikroprojektů Administrátor Fondu mikroprojektů

11 Hodnotící proces 1.Předkládání projektových žádostí po průběžné výzvě na JTS/kraje Kontrola formálních náležitostí Kontrola přijatelnosti na JTS /kraje Check-list projektu – registrace MONIT 2.Věcná kontrola (obsah) – Regionální experti ve spolupráci s JTS 3.Celkový výstup projektu na JTS 4.Společný monitorovací výbor 5.Smlouvy ŘO/NO s projektovým žadatelem Základní kriteria k přijetí projektu Společná příprava Společná realizace Společný personál Společné financování

12 Příjem a hodnocení projektu projektu Lead partner Projekt.žádost Kraje/JTS Formální kontrola Kontrola oprávněnosti Za koordinace JTS kraje Věcné hodnocení projektu JTS ITMS Monitorovací výbor


Stáhnout ppt "NNO a fondy EU Plzeň 23. a 24. 4. 2007 Operační programy přeshraniční spolupráce Cíle 3 – Evropská územní spolupráce období 2007 - 2013 Ing. Vladimír Šourek."

Podobné prezentace


Reklamy Google