Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účast lidí s duševním onemocněním na výzkumu v NUDZu Praha, 19.4.2016 Dana Chrtková, Markéta Vítková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účast lidí s duševním onemocněním na výzkumu v NUDZu Praha, 19.4.2016 Dana Chrtková, Markéta Vítková."— Transkript prezentace:

1 Účast lidí s duševním onemocněním na výzkumu v NUDZu Praha, 19.4.2016 Dana Chrtková, Markéta Vítková

2 User-led research Výzkum vedený uživateli psychiatrické péče User-Collaborative Research Výzkum, na kterém uživatelé péče spolupracují s ostatními výzkumníky na bázi partnerství

3 User-led a user-collaborative research v Evropě Počátky – 90. léta 20. století, a to hlavně v oblasti AIDS, rakoviny a Alzheimerovy nemoci – jako user-collaborative research. V oblasti duševního zdraví předběhl výzkum vedený uživateli výzkum na bázi spolupráce. Důvod: nedůvěra odborné veřejnosti v hodnotný výzkum na bázi spolupráce s lidmi s osobní životní zkušeností

4 User-Collaborative Research v NUDZu

5 Mindset Co to znamená Mindset – nastavit svoji mysl Připravený program pro studenty 4. ročníků středních zdravotnických škol Zabývá se různými typy destigmatizačních intervencí na středních zdravotnických školách 21 středních zdravotnických škol 7 – Leták – upozorňující na stereotypy ve společnosti 7 – Video - bořící mýty o duševní nemoci 7 - Seminář

6 Hodnocení efektivity jednotlivých intervencí Byl sestaven dotazník, který respondenti vyplnili – před intervencí, těsně po intervenci, 3 měsíce po intervenci Byly sledovány změny postojů studentů k problematice duševního zdraví Dopad na změnu postojů byl pozorován u semináře a videí, kdy seminář vykazoval větší a dlouhodobější efekt

7 Zkušenost se stigmatem v rodinách lidí s diagnózou schizofrenie ve východní Evropě Kvalitativní studie vedená hloubkovými rozhovory s příbuznými lidí s osobní zkušeností s duševním onemocněním (se schizofrenií) Mezinárodní studie, budou získána data za ČR a porovnána se studiemi, které jsou již vyhodnoceny

8 Design studie Výběr respondentů: oslovení rodičovských organizací, uživatelské organizace Kolumbus, NNO, osobní kontakt Sběr dat: hloubkový rozhovor, nahráván na diktafon Přepis rozhovoru do písemné podoby, nahrazení údajů, které by mohly vést k identifikaci respondenta (např.: změna jména)

9 Design studie - pokračování Kvalitativní analýza – kódování v programu Nvivo, přiřazení části textu do určitých kategorií – kódů: ovlivnění příjmu rodiny, změna ve vztazích v rodině po diagnóze, vnímané stigma, osobní rozvoj, volný čas spolu s příbuzným, ochrana příbuzného, Zvýšit povědomí o problematice duševního zdraví ve společnosti, ozdravné pobyty pro lidi s duševním onemocněním Výstupy - 2 články – anglický a český

10 Náklady na psychózy Vyčíslují finanční náklady na jednoho klienta v komunitních službách v závislosti na službách, které čerpá. Nástroje : vyvíjel se dotazník v NUDZ „ Soupis klientem přijatých služeb pro ČR (SKPS)“, EQ-5D, CAN, GAF SKPS obsahuje např. identifikační údaje jako je rok narození, pohlaví, rodinný stav, kolik bylo let, kdy prvně kontaktoval psychiatrickou péči, nebo kdy byl klient naposledy propuštěn z psychiatrické lůžkové péče Bydlení, zaměstnání a příjem, příjem služeb-zdravotních. Příjem služeb-sociálních(právní poradenství, finanční,pracovní,volnočasové služby, podpůrné služby

11 EQ 5D Dotazník, který mapuje každodenní fungování klienta (např. sebeobsluha, pohyblivost, bolest-obtíže, úzkost- deprese) Je to dotazník, který vyplňuje klient sám a hodnotí na číselné ose svůj aktuální zdravotní stav CAN (Camberwellský formulář pro hodnocení potřeb) Dotazník mapující aktuální potřeby klienta, a to z pohledu klienta i poskytovatele dané služby GAF (Global Assessment of Functioning Scale) Dotazník vyplňuje poskytovatel služby jak vidí svého klienta z hlediska jeho fungování v běžném životě.

12 Sebe-stigmatizace v procesu úzdravy

13 Vzorek respondentů Náhodně vybraní uživatelé komunitních služeb S diagnostikovanou psychotickou poruchou V době dotazování byli uživateli služeb nejméně 3 měsíce Celkový počet 135 respondentů

14 Výsledky Zvýší-li se vnímaná kvalita života z hlediska zdravotního stavu sníží se míra sebe- stigmatizace Čím delší doba od 1. kontaktu s psychiatrickou péčí tím v průměru vyšší míra sebe- stigmatizace Lidé ženatí/vdané vykazují nižší míru sebe-stigmatizace v porovnání s lidmi nezadanými

15 Sebe-stigmatizace Celková doba ve službách ??? Doba od 1. kontaktu s PP Škála ISMI-10 Vnímaná kvalita života (EQ-5D) Recovery Integrace Škála QPR – 15 Výběr škály pro měření míry integrace Ženatý/vdaná

16 Úzdrava - Recovery Přináší naději na plnohodnotný život 1.fáze: ochromení nemocí 2.fáze: zápasení s nemocí 3.fáze: život s nemocí 4.fáze: život překonávající nemoc Úzdrava je celoživotní proces, nedá se omezit na krátký časový úsek

17 Úzdrava - Recovery Disciplína Pohyb Motivace Pružnost v cílech, plánech Trpělivost a výdrž Vztahy a pečování o ně podpora okolí Otužování psychické odolnosti

18 Děkujeme za pozornost. Dana Chrtková dana.chrtkova@nudz.cz Markéta Vítková marketa.vitkova@nudz.cz Tel.: 283 088 458


Stáhnout ppt "Účast lidí s duševním onemocněním na výzkumu v NUDZu Praha, 19.4.2016 Dana Chrtková, Markéta Vítková."

Podobné prezentace


Reklamy Google