Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika poradenství podpory zdraví a prevence nemocí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika poradenství podpory zdraví a prevence nemocí"— Transkript prezentace:

1 Metodika poradenství podpory zdraví a prevence nemocí
MUDr. Věra Kernová Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Státní zdravotní ústav

2 Metody a postupy v poradnách podpory zdraví
Metodická pomůcka pro pracovníky víceoborových týmů – lékař, sestra, psycholog, sociální pracovník Individuální komplexní intervence rizikových faktorů životního stylu k jejich omezení a posílení ochranných faktorů s doporučením změn ve způsobu života Vycházejí z doporučených postupů CINDI WHO, odborných společností

3 Typy poraden Pro individuální poradenství v oblasti jednotlivých rizik životního stylu: - výživa a s ní spojená rizika vzniku chronických neinfekčních onemocnění ( nadváha, obezita, poruchy příjmu potravin) - kouření - pohybová aktivita - stres - komplexní poradenství - skupinová intervence

4 Metodika práce poradny
1 . Diagnostická část :    zjištění rizikového profilu klienta    zjištění stravovacích zvyklostí a chyb    zjištění pohybového režimu klienta    zjištění stupně kuřácké závislosti    zjištění typu chování

5 Metodika práce poradny
2. Analytická část :  zpracování údajů komplexním počítačovým programem  porovnání s optimálními ukazateli ve vztahu k pohlaví, věku, zdravotnímu stavu, profesi a způsobu života  navržení individuální změny podle potřeb klienta

6 Metodika práce poradny
Intervenční část I. výběr klientů do poradny Na doporučení ošetřujícího lékaře Bez doporučení – vlastní iniciativa II. návštěvy klientů v poradně III. kontrolní návštěvy IV. hodnocení intervence

7 Metodika práce poradny
Zásady podávání informací klientovi:  motivace, nezbytné vysvětlit výhody doporučených změn ( zdravotní, estetické, společenské, finanční)  změny musí být postupné a systematické  nejprve změny úpravy spektra spotřebovaných potravin a úpravy technologie přípravy stravy

8 Metodika práce poradny
Zásady podávání informací klientovi:  vyvarovat se kategorických příkazů a zákazů  rady musí být důsledné  srozumitelný způsob podání  rady musí být reálné vzhledem k možnostem klienta

9 Metodika práce poradny
Zásady podávání informací klientovi:  argumentace by měla pozitivně motivovat  doporučení alternativní výživy do poraden nepatří, ale je nutné vysvětlit jejich nevhodnost pro běžnou populaci  součástí doporučení ke snížení energetického příjmu je vždy analýza pohybových zvyklostí

10 Metodika práce poradny
Zásady podávání informací klientovi:  pozitivní hodnocení efektu změn je i formou motivace pro důsledné dodržování režimu doplnění vhodnými tiskovými nebo audiovizuálními pomůckami – např. modelové receptáře, videokazety, kalendáře

11 Anamnestické vyšetření
Zaměřeno na zjištění zátěže rizikovými faktory chronických neinfekčních onemocnění Zařazení klienta na základě vyhodnocení rodinné anamnézy, osobní anamnézy a pracovní anamnézy

12 Nezbytná vyšetření Antropometrické vyšetření
I. BMI – body mass index ( index tělesné hmotnosti) BMI = hmotnost v kg/ výška v m² II. WHR – waist hip ratio = index centrální obezity III. Obvod pasu

13 Nezbytná vyšetření Somatická vyšetření – TK krve, Omron
Biochemická vyšetření – hladiny sérového cholesterolu, HDL cholesterol, triacylglyceroly, glukóza v krvi, kyselina močová Hodnocení psychosociálních faktorů – Bortnerův dotazník, škála zátěž a stres Hodnocení nutriční spotřeby – jednodenní nebo třídenní záznam o spotřebě potravin, dotazník stravovacích zvyklostí

14 Nezbytná vyšetření Hodnocení pohybové aktivity – záznam, frekvence, doba trvání a intenzita zátěže Hodnocení tabakismu – stanovení závislosti na nikotinu, smokerlyser


Stáhnout ppt "Metodika poradenství podpory zdraví a prevence nemocí"

Podobné prezentace


Reklamy Google