Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika poradenství podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Věra Kernová Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Státní zdravotní ústav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika poradenství podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Věra Kernová Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Státní zdravotní ústav."— Transkript prezentace:

1 Metodika poradenství podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Věra Kernová Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Státní zdravotní ústav

2 Metody a postupy v poradnách podpory zdraví n Metodická pomůcka pro pracovníky víceoborových týmů – lékař, sestra, psycholog, sociální pracovník n Individuální komplexní intervence rizikových faktorů životního stylu k jejich omezení a posílení ochranných faktorů s doporučením změn ve způsobu života n Vycházejí z doporučených postupů CINDI WHO, odborných společností

3 Typy poraden n Pro individuální poradenství v oblasti jednotlivých rizik životního stylu: - výživa a s ní spojená rizika vzniku chronických neinfekčních onemocnění - výživa a s ní spojená rizika vzniku chronických neinfekčních onemocnění ( nadváha, obezita, poruchy příjmu potravin) ( nadváha, obezita, poruchy příjmu potravin) - kouření - kouření - pohybová aktivita - pohybová aktivita - stres - stres - komplexní poradenství - komplexní poradenství - skupinová intervence - skupinová intervence

4 Metodika práce poradny 1. Diagnostická část : zjištění rizikového profilu klienta zjištění rizikového profilu klienta zjištění stravovacích zvyklostí a chyb zjištění stravovacích zvyklostí a chyb zjištění pohybového režimu klienta zjištění pohybového režimu klienta zjištění stupně kuřácké závislosti zjištění stupně kuřácké závislosti zjištění typu chování zjištění typu chování

5 Metodika práce poradny 2. Analytická část : zpracování údajů komplexním počítačovým zpracování údajů komplexním počítačovým programem programem n porovnání s optimálními ukazateli ve vztahu k pohlaví, věku, zdravotnímu stavu, profesi k pohlaví, věku, zdravotnímu stavu, profesi a způsobu života a způsobu života n navržení individuální změny podle potřeb klienta klienta

6 Metodika práce poradny Intervenční část I. výběr klientů do poradny I. výběr klientů do poradny n Na doporučení ošetřujícího lékaře n Bez doporučení – vlastní iniciativa II. návštěvy klientů v poradně II. návštěvy klientů v poradně III. kontrolní návštěvy III. kontrolní návštěvy IV. hodnocení intervence IV. hodnocení intervence

7 Metodika práce poradny Zásady podávání informací klientovi: n motivace, nezbytné vysvětlit výhody doporučených změn ( zdravotní, estetické, doporučených změn ( zdravotní, estetické, společenské, finanční) společenské, finanční) změny musí být postupné a systematické změny musí být postupné a systematické n nejprve změny úpravy spektra spotřebovaných potravin a úpravy spotřebovaných potravin a úpravy technologie přípravy stravy technologie přípravy stravy

8 Metodika práce poradny Zásady podávání informací klientovi: n vyvarovat se kategorických příkazů a zákazů zákazů rady musí být důsledné rady musí být důsledné srozumitelný způsob podání srozumitelný způsob podání n rady musí být reálné vzhledem k možnostem klienta k možnostem klienta

9 Metodika práce poradny Zásady podávání informací klientovi: argumentace by měla pozitivně motivovat argumentace by měla pozitivně motivovat n doporučení alternativní výživy do poraden nepatří, ale je nutné vysvětlit jejich nepatří, ale je nutné vysvětlit jejich nevhodnost pro běžnou populaci nevhodnost pro běžnou populaci n součástí doporučení ke snížení energetického příjmu je vždy analýza energetického příjmu je vždy analýza pohybových zvyklostí pohybových zvyklostí

10 Metodika práce poradny Zásady podávání informací klientovi: n pozitivní hodnocení efektu změn je i formou motivace pro důsledné dodržování režimu motivace pro důsledné dodržování režimu doplnění vhodnými tiskovými nebo doplnění vhodnými tiskovými nebo audiovizuálními pomůckami – např. modelové receptáře, videokazety, kalendáře audiovizuálními pomůckami – např. modelové receptáře, videokazety, kalendáře

11 Anamnestické vyšetření n Zaměřeno na zjištění zátěže rizikovými faktory chronických neinfekčních onemocnění n Zařazení klienta na základě vyhodnocení rodinné anamnézy, osobní anamnézy a pracovní anamnézy rodinné anamnézy, osobní anamnézy a pracovní anamnézy

12 Nezbytná vyšetření Antropometrické vyšetření I. BMI – body mass index ( index tělesné hmotnosti) BMI = hmotnost v kg/ výška v m² BMI = hmotnost v kg/ výška v m² II. WHR – waist hip ratio = index centrální obezity III. Obvod pasu

13 Nezbytná vyšetření n Somatická vyšetření – TK krve, Omron n Biochemická vyšetření – hladiny sérového cholesterolu, HDL cholesterol, triacylglyceroly, glukóza v krvi, kyselina močová n Hodnocení psychosociálních faktorů – Bortnerův dotazník, škála zátěž a stres n Hodnocení nutriční spotřeby – jednodenní nebo třídenní záznam o spotřebě potravin, dotazník stravovacích zvyklostí

14 Nezbytná vyšetření n Hodnocení pohybové aktivity – záznam, frekvence, doba trvání a intenzita zátěže n Hodnocení tabakismu – stanovení závislosti na nikotinu, smokerlyser


Stáhnout ppt "Metodika poradenství podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Věra Kernová Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Státní zdravotní ústav."

Podobné prezentace


Reklamy Google