Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalita a péče o seniory Milena Jabůrková a Ondřej Mátl Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha Řízení kvality dlouhodobé péče o seniory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalita a péče o seniory Milena Jabůrková a Ondřej Mátl Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha Řízení kvality dlouhodobé péče o seniory."— Transkript prezentace:

1 Kvalita a péče o seniory Milena Jabůrková a Ondřej Mátl Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha Řízení kvality dlouhodobé péče o seniory v ČR Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace a internacionalizace vybraných vzdělávacích mechanismů v oblasti sociálních a zdravotních služeb podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Hlavního města Prahy, jehož nositelem je Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

2 Co a jak jsme zkoumali?

3 Čím se výzkum zabývá? •Řízením kvality v zařízeních sociálních a zdravotních služeb pro seniory (dlouhodobé péče) v ČR –Jaké jsou zdroje? (vstupy) –Jak probíhá? Jaké se objevují překážky? (procesy) –Jaké způsobuje změny? (výstupy a výsledky)

4 Co chceme zjistit? •Co napomáhá a co brání řízení kvality u poskytovatelů dlouhodobé péče o seniory v ČR –Proč a jak chtějí kvalitu zavádět a řídit –Kde čerpají informace, kde peníze –Jak řízení probíhá, jaké změny přináší –Co mu napomáhá a co brání –Jak řešit vzniklé problémy

5 S jakými teoriemi pracujeme? •Teorie modernizace •Teorie participativního managementu •Teorie řadové byrokracie (Street Level Bureaucracy) •Teorie inkluze a prevence sociálního vyloučení •Teorie europeanizace

6 Jaké užíváme metody? •Revize dostupné literatury •Ohnisková skupina •Případové studie •Dotazníkové šetření •Mezinárodní srovnání •Reflexe výstupů

7 Jaké jsou výstupy? •Přehled dostupné literatury •Shrnutí diskuse s odborníky •Analýzy výstupů případových studií z polostrukturovaných rozhovorů u poskytovatelů služeb •Analýza dotazníkového šetření •Zprávy zahraničních expertů •Připravujeme finální výzkumnou zprávu

8 Co jsme zjistili?

9 Kvalita jako pojem •Různé definice kvality dlouhodobé péče avšak častá vazba na kvalitu života seniorů •Různé vnímání z pohledu subjektů (uživatelů, personálu, zadavatelů atd.) •Různé kategorie: spokojenost uživatele, uspokojování potřeb, profesionalita,cena, prostředí, bezpečnost, návaznost, dostupnost •Význam společenského kontextu

10 Metody řízení kvality •Nejužívanější: Národní standardy kvality sociálních služeb (NSQ) •Dále jejich regionální mutace, standardy geriatrických pracovišť, standardy ošetřovatelské, paliativní péče, druhové standardy (tísňová péče, pečovatelská služba) •Okrajově ISO, CAF, TQM/EFQM a benchmarking.

11 Co napomáhá řízení kvality? •Kvalita managementu •Vzdělávání a podpora personálu •Týmová práce •Legislativní opora •Písemné zdroje (metodiky) •Výměna zkušeností •Externí podpora odborníků •Podpora zřizovatelů •Finanční zdroje

12 Co řízení kvality brání •Nedostatečná podpora společnosti/státu •Existenční nejistota •Regulatorní bariéry (resortismus) •Nedostatečná podpora ze strany vedení •Nedostatek informací •Překážky na straně personálu •Přístup zřizovatelů •Rozdílené postoje poradců/hodnotitelů

13 Změny v dlouhodobé péči •Změna v postojích a přístupu k uživatelům •Individualizace služeb – více aktivit •Vyšší vzdělanost a kompetence pracovníků •Sjednocení pracovních postupů a pravidel •Modernizace infrastruktury zařízení •Odstranění nejhorších forem diskriminace

14 Další očekávaný vývoj •Soustředění na diskusi o stavu residenční péče a dostupnosti terénních služeb •Reformní procesy a transformační projekty •Možný dopad zákona o sociálních službách (registrace, financování, inspekce a vzdělávání pracovníků)

15 Jaká jsou naše doporučení?

16 Potřeba reformních kroků •Vytvoření společné politiky a nástrojů podpory kvality ze strany MPSV, MZ a dalších resortů •Informační kampaň o kvalitě v dlouhodobé péči pro seniory •Podpora vzdělávání •Finanční programy podpory kvality

17 Děkujeme za pozornost Kontakt: Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotních organizacích Fakulta humanitnich studii UK Máchova 7 120 00 Praha 2 Česká republika E-mail:ovlasak-assistant@europarl.eu.intovlasak-assistant@europarl.eu.int jaburkova@smocr.cz Web: http://www.fhs.cuni.cz/supervize/http://www.fhs.cuni.cz/supervize/


Stáhnout ppt "Kvalita a péče o seniory Milena Jabůrková a Ondřej Mátl Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha Řízení kvality dlouhodobé péče o seniory."

Podobné prezentace


Reklamy Google