Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přínos projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch, hlavní manažér projektu, vedoucí oddělení pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přínos projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch, hlavní manažér projektu, vedoucí oddělení pro."— Transkript prezentace:

1 Přínos projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch, hlavní manažér projektu, vedoucí oddělení pro analýzy potřeb trhu práce

2 CÍL PROJEKTU VIP Kariéra II - KP Rozšíření a zkvalitnění informační, vzdělávací a metodické podpory kariérového poradenství a vzdělávání ve školách a vytvoření vazby na služby celoživotního poradenství

3 Dílčí cíle projektu Navrhnout systém kariérového poradenství pro počáteční vzdělávání Rozšířit podporu kariérového poradenství žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvíjet informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA+), Poskytovat informace o přechodu absolventů škol na trh práce a do terciárního vzdělávání Rozvinout služby informačního a poradenského pracoviště pro potřeby škol a veřejnosti Rozvíjet systém vzdělávací podpory kariérových poradců (eKariéra+)

4 Šetření výchovných poradců ZŠ - Do jaké míry se jednotliví pracovníci na ZŠ zabývají kariérovým poradenstvím

5 Šetření výchovných poradců ZŠ - Problémy v oblasti kariérového poradenství, které poradce řeší s žáky ZŠ

6 Přínos projektu VIP II - Kariérové poradenství Příprava analytických podkladových studií

7 Přínos projektu VIP II - Kariérové poradenství Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství „Návrh integrovaného systému kariérového poradenství“ Vymezení požadovaných funkcí a vlastností integrovaného systému Obsah služeb kariérového poradenství Možnosti využívání služeb Model centrální podpory služeb kariérového poradenství Scénáře budoucího rozvoje řízení a podpory kariérového poradenství Zpracování v týmu pracovníků MŠMT, MPSV, Úřadů práce, Asociace vysokoškolských poradců, Stálé konference asociací ve vzdělávání, poradců ZŠ i SŠ, z IPS a z neziskové organizace.

8 Přínos projektu VIP II - Kariérové poradenství Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání Prevence předčasných odchodů žáků ze středních škol Spolupráce škol, ÚP a neziskových organizacích Sběr příkladů dobré praxe z oblasti předčasných odchodů ze vzdělávání a podpory vstupu na trh práce absolventů se ZP. Naplňována sekce „Bez bariér až na trh práce“ – 14 statických stránek a 7 příkladů dobré praxe.

9 Přínos projektu VIP II - Kariérové poradenství Rozvoj informačního systému integrujícího informace z oblasti vzdělávání a trhu práce (ISA+) www.infoabsolvent.cz

10 Přínos projektu VIP II - Kariérové poradenství Možnost výběru oborů i školních vzdělávacích programů

11 Přínos projektu VIP II - Kariérové poradenství Nové videoukázky – představují práci v technických profesích i přípravu na ně

12 Přínos projektu VIP II - Kariérové poradenství Profitest – pomůže žákům základních škol při výběru oblasti vzdělávání

13 Přínos projektu VIP II - Kariérové poradenství Výběr podle obrázků – poskytuje snadnější orientaci ve vzdělávací nabídce SŠ

14 Přínos projektu VIP II - Kariérové poradenství Bez bariér až na trh práce – nová sekce věnovaná problematice žáků se zdravotním postižením a tématu předčasných odchodů ze vzdělávání Jak na to - rady a doporučení – nová sekce poskytující různé užitečné informace pro uživatele systému

15 Přínos projektu VIP II - Kariérové poradenství Filtry vzdělávací nabídky – podle zdravotního postižení, Fulltextové vyhledávání

16 Přínos projektu VIP II - Kariérové poradenství Nové statické stránky Nové dynamické stránky Nové publikace

17 Přínos projektu VIP II - Kariérové poradenství Rozvoj poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky Naplnění poradenské sekce „JAK NA TO“ informačního systému ISA+ Publikace „Jak si žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací či pracovní kariéru“ VŘ „Zavedení technologického vybavení a ICT inovace poradenského pracoviště“ Poskytování informací pro pedagogické a poradenské pracovníky i veřejnost

18 Přínos projektu VIP II - Kariérové poradenství Vytvoření a realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) pro kariérové poradenství E-learningové studium k problematice kariérového poradenství Časově nezávislé a individuální studium - doba, kdy se vzděláváte a kurzy které si vyberete Vysoká úroveň předávaných znalostí a jejich udržování Okamžitá zpětná vazba pro studenta a informace o výsledcích Ukázky a příklady - podněty k přemýšlení nad probíranými tématy – tedy aktivní zapojení

19 http://ekariera.nuov.cz/

20 Přínos projektu VIP II - Kariérové poradenství PŘÍNOSY projektu: * Komplexní zpracování návrhu koncepce KP * Široká podpora žáků se ZP a problémových ž. * Komplexnost prezentovaných informací * Interní návaznost a logika uspořádání informací * Externí návaznost informací * Názornost - videosekvence, obrázkový vstup * Prezentace uživatelsky atraktivních informací * Snadná dostupnost pro všechny cílové skupiny * Vytvoření moderního Centra KP * Vzdělání několika tisíc poradců a vyučujících v problematice KP

21 Přínos projektu VIP II - Kariérové poradenství PŘÍNOS VE VZTAHU K CÍLI PROJEKTU Rozšíření a zkvalitnění informační, vzdělávací a metodické podpory kariérového poradenství a vzdělávání ve školách a vytvoření vazby na služby celoživotního poradenství To je nejen cíl, ale i přínos projektu VIP II - Kariérové poradenství

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přínos projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch, hlavní manažér projektu, vedoucí oddělení pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google