Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní stravování v dietním režimu Mgr. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní stravování v dietním režimu Mgr. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje."— Transkript prezentace:

1 Školní stravování v dietním režimu Mgr. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje

2 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování účinnost poslední novely od 1. 2. 2015 http://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/3370/Novela-vyhlasky- o-skolnim-stravovani.aspx Metodické doporučení č.j.: MSMT – 43643/2014-11 k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování http://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/3557/METODICKE- DOPORUCENI-k-provadeni-nekterych-cinnosti-souvisejicich-s-realizaci-dietniho-stravovani-v- zarizenich-skolniho-stravovani.aspx Školní stravování v dietním režimu

3 § 2, odst.4 Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu (dále jen "dietní stravování"), a to v případě zařízení školního stravování za podmínek stanovených jeho vnitřním řádem a v případě jiné osoby poskytující stravovací služby v souladu s ujednáním o zajištění školního stravování. Dietní stravování – konkrétní změny

4 Vyhláška § 2, odst. 5 Výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování provádí nutriční terapeut. X Metodika povinností garantujících nutričních terapeutů je absolvování školicích akcí a společných workshopů organizovaných sekcí VNP ČAS a poskytování dat o realizované činnosti garantující nutriční terapeuti budou poskytovat své služby na základě smluvního vztahu s poskytovatelem školního stravování, a to za jednotnou hodinovou sazbu: 450 Kč sekce VNP ČAS – sekce Výživy a nutriční péče České asociace sester Dietní stravování – konkrétní změny

5 odborná profese nutričního terapeuta (NT) musí být uveden v registru zdravotnických pracovníků www.nconzo.cz NT bude odpovědný za povinnosti vyplývající z vyhlášky (výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel) ALE škola (školní jídelna) bude odpovědná za připravenou stravu Dietní stravování – nutriční terapeut

6 odbornou garancí je pověřena sekce Výživy a nutriční péče České asociace sester sekce je tvůrcem a správcem seznamu garantujících NT. http://www.sekce-vnpcas.cz/seznam-nutricnich-terapeutu-pro- dietni-skolni-stravovani/http://www.sekce-vnpcas.cz/seznam-nutricnich-terapeutu-pro- dietni-skolni-stravovani/ Liberecký kraj – Irena Olšanská, Mladá Boleslav Registrace od 16.9.2011 do 15.9.2015 Registrační číslo 015-0058-1324 Registrace na Nutriční terapeut Dietní stravování – nutriční terapeut

7 Registr zdravotnických pracovníků

8 § 3, odst. 3 Školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, a může připravovat jídla, která vydává výdejna. V rámci dietního stravování může školní jídelna vydávat i jídla připravená jiným provozovatelem stravovacích služeb, pokud tento provozovatel stravovacích služeb zajistí dodržení podmínek podle § 2 odst. 5. Dietní stravování – konkrétní změny

9 § 5, odst. 3 Pro jídla poskytovaná v rámci dietního stravování se finanční normativ podle odstavce 1 stanoví podle cen potravin, které daná dieta vyžaduje. Dietní stravování – konkrétní změny

10 Dietní systém napomáhá zařadit pacienta do určité skupiny (diety) označené číslem, což umožňuje zajistit každému relativně odpovídající kvalitní stravu. Dietní systém rozdělujeme na: a) diety základní b) diety speciální c) standardizované nutriční postupy http://www.bezlepkovadieta.cz/obecne/2641-3/dietni-system-v-cr http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2010/07/14.pdf http://ose.zshk.cz/vyuka/terapie.aspx?tid=106 Dietní systém v ČR – obecně

11 Metodika Dieta s omezením lepku pro tuto dietu je charakteristické, že její příprava musí splňovat kritéria oddělené výroby strava nemá nutriční ani technologické omezení vyloučení pšenice, ječmene, žita, ovsa a jejich odrůdy (špalda, kamut) a veškerých výrobků z nich připravených ze stravy Šetřící energeticky i biologicky plnohodnotná strava, lze ji podávat dlouhodobě strava je pestrá, zajišťuje dostatek základních živin, ve správném poměru a složení, včetně dalších důležitých látek s šetřící úpravou pokrmů (omezení některých technologických postupů a výběr potravin) Dietní stravování – nejpotřebnější typy diet

12 Metodika zaškolení pracovníků školní jídelny bude realizováno přímo na konkrétním pracovišti - celý kolektiv v případě jakékoliv změny související s provozem, přípravou dietních pokrmů a používanými surovinami, je nutno kontaktovat nutričního terapeuta bez odborného proškolení NELZE realizovat DS Dietní stravování – odborná podpora

13 Dietní stravování – pracovně právní vztahy Metodika možné využít prostředky ze státního rozpočtu na výdaje specifikované v § 160 odst. 1 ŠZ Dohoda o provedení práce § 75 ZP –Rozsah práce nesmí přesáhnout 300 hodin v kalendářním roce Dohoda o pracovní činnosti § 76 ZP –Rozsah práce nesmí překročit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby

14 Dietní stravování – pracovně právní vztahy Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě 2. 05. 02 Kuchař 6. platová třída 1. Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické skladby. 2. Výroba náročných specialit české kuchyně a kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur. 3. Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnických zařízeních, například dieta bezlepková, nízkocholesterolová, nízkobílkovinová s omezením tuků při akutní pankreatitidě. Výroba jídel s dvojím a vyšším omezením.

15 Metodika KHS – specifika DS v systému kritických kontrolních bodů (HACCP) ČŠI – potvrzení lékaře a zda jsou dodržována pravidla odpovídající metodickému pokynu Dietní stravování – kontrolní činnost

16 § 32, odst.2 Ve školách a školských zařízeních se zakazuje reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama, nabízení k prodeji nebo prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí, žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí a dále reklama a nabízení k prodeji nebo prodej potravin, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů. Požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, stanoví ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Novela školského zákona

17 Děkuji za pozornost Mgr. Eva Martinková eva.martinkova@kraj-lbc.cz 485 226 226


Stáhnout ppt "Školní stravování v dietním režimu Mgr. Eva Martinková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google