Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb. Sledování kvality souvisí s efektivností zdravotnictví Sledování kvality souvisí s efektivností zdravotnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb. Sledování kvality souvisí s efektivností zdravotnictví Sledování kvality souvisí s efektivností zdravotnictví."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb

2 Sledování kvality souvisí s efektivností zdravotnictví Sledování kvality souvisí s efektivností zdravotnictví při poskytování správné a kvalitní péče dochází k lepšímu léčebnému efektu při poskytování správné a kvalitní péče dochází k lepšímu léčebnému efektu snižuje se pravděpodobnost pochybení, či nežádoucích účinků snižuje se pravděpodobnost pochybení, či nežádoucích účinků Slouží k zvyšování úrovně poskytované zdravotní péče Slouží k zvyšování úrovně poskytované zdravotní péče důsledku toho dochází také ke snižování nákladů na vynaloženou péči důsledku toho dochází také ke snižování nákladů na vynaloženou péči

3 Historie Do 1.4.1012 byla hodnocena kvalita poskytovaných zdravotních služeb akreditační komisí na žádost zdravotnického zařízení Do 1.4.1012 byla hodnocena kvalita poskytovaných zdravotních služeb akreditační komisí na žádost zdravotnického zařízení Pokud zdravotnické zařízení splnilo požadavky dané zákonem, byla mu udělena akreditace na dobu určitou Pokud zdravotnické zařízení splnilo požadavky dané zákonem, byla mu udělena akreditace na dobu určitou

4 Institucionální zajištění 1995 byla v Austrálii založena Mezinárodní společnost pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua) jejíž členem je i Česká Republika 1995 byla v Austrálii založena Mezinárodní společnost pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua) jejíž členem je i Česká Republika V roce 1989 byla v ČR zřízena Spojená akreditační komice České republiky V roce 1989 byla v ČR zřízena Spojená akreditační komice České republiky V roce 2000 byla vládou přijata tzv. Národní politika podpory jakosti a vznikla Rada pro kvalitu ve zdravotnictví (v rámci Min. zdravotnictví) a Centrum kvality ve zdravotnictví (součástí Státního zdravotního ústavu) V roce 2000 byla vládou přijata tzv. Národní politika podpory jakosti a vznikla Rada pro kvalitu ve zdravotnictví (v rámci Min. zdravotnictví) a Centrum kvality ve zdravotnictví (součástí Státního zdravotního ústavu)

5 Všeobecné standarty hodnocení kvality zdravotní péče z hlediska klienta – co klienti požadují od služeb z hlediska klienta – co klienti požadují od služeb z hlediska profesionálního- naplňují služby zdravotnické potřeby? z hlediska profesionálního- naplňují služby zdravotnické potřeby? z hlediska řízení- je daná služba poskytnuta efektivně? z hlediska řízení- je daná služba poskytnuta efektivně?

6 Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb v ČR zakotveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) zakotveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Zákon stanovuje 2 úrovně hodnocení: interní a externí Zákon stanovuje 2 úrovně hodnocení: interní a externí

7 Interní systém hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb Každý poskytovatel zdravotní péče je v souladu s ust. § 47 odst 3. písm. b) povinen zavést interní systém hodnocení Každý poskytovatel zdravotní péče je v souladu s ust. § 47 odst 3. písm. b) povinen zavést interní systém hodnocení Parametry hodnocení stanovuje Ministerstvo zdravotnictví Parametry hodnocení stanovuje Ministerstvo zdravotnictví Neslouží k získání certifikátů Neslouží k získání certifikátů Pro interní potřebu Pro interní potřebu Na základě sebehodnocení a získaných výsledků pak poskytovatel upraví způsob poskytovaní zdravotní péče Na základě sebehodnocení a získaných výsledků pak poskytovatel upraví způsob poskytovaní zdravotní péče

8 Standarty Pro poskytovatele ambulantní péče jsou stanoveny 3 standarty : Pro poskytovatele ambulantní péče jsou stanoveny 3 standarty : Bezpečnost při používání přípravků s vyšší mírou rizikovosti (RBC2), Bezpečnost při používání přípravků s vyšší mírou rizikovosti (RBC2), Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče (RBC 5), Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče (RBC 5), Řešení neodkladných stavů Řešení neodkladných stavů Vyhlášeny Ministerstvem zdravotnictví ve Věstníku č. 5 z roku 2012 Vyhlášeny Ministerstvem zdravotnictví ve Věstníku č. 5 z roku 2012

9 Bezpečnost při používání přípravků s vyšší mírou rizikovosti Cílem je stanovit seznam léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti (dle charakteru ambulance) a zajistit jejich bezpečné uložení v souladu s doporučením výrobce. Cílem je stanovit seznam léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti (dle charakteru ambulance) a zajistit jejich bezpečné uložení v souladu s doporučením výrobce.

10 Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče Prevence přenosu infekcí prostřednictvím dezinfekce rukou před kontaktem s pacientem. Poskytovatel by měl zajistit příslušné školení pracovníků a vhodné vybavení hygienickými a dezinfekčními prostředky. Prevence přenosu infekcí prostřednictvím dezinfekce rukou před kontaktem s pacientem. Poskytovatel by měl zajistit příslušné školení pracovníků a vhodné vybavení hygienickými a dezinfekčními prostředky.

11 Řešení neodkladných stavů Cílem je zajištění řešení neodkladných stavů v souladu s aktuálními doporučeními prostřednictvím funkčních pomůcek, proškolením všech pracovníku v poskytování první pomoci Cílem je zajištění řešení neodkladných stavů v souladu s aktuálními doporučeními prostřednictvím funkčních pomůcek, proškolením všech pracovníku v poskytování první pomoci

12 Externí systém hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb právně zakotveno v ust. § 98 zákona č. 372/2011Sb.o zdravotních službách, a v jeho prováděcí vyhlášce č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče právně zakotveno v ust. § 98 zákona č. 372/2011Sb.o zdravotních službách, a v jeho prováděcí vyhlášce č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Vede k získání certifikátu kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče Vede k získání certifikátu kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče

13 předpisy byly vydány s cílem právně ukotvit a stanovit podmínky a požadavky na zajištění procesu hodnocení kvality a bezpečí, které budou v souladu s požadavky EU, WHO a Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví předpisy byly vydány s cílem právně ukotvit a stanovit podmínky a požadavky na zajištění procesu hodnocení kvality a bezpečí, které budou v souladu s požadavky EU, WHO a Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví Obecnými cíli tohoto hodnocení je, trvalé zvyšování kvality a bezpečí zdravotních služeb, posílení důvěry veřejnosti v poskytovatele zdravotních služeb, a také zlepšení systému řízení ve zdravotnictví Obecnými cíli tohoto hodnocení je, trvalé zvyšování kvality a bezpečí zdravotních služeb, posílení důvěry veřejnosti v poskytovatele zdravotních služeb, a také zlepšení systému řízení ve zdravotnictví

14 Hodnotitel Poskytovatele hodností osoba, které bylo Ministerstvem zdravotnictví uděleno Oprávnění k hodnocení v souladu s ust. §98 odst. 5 a 6 Poskytovatele hodností osoba, které bylo Ministerstvem zdravotnictví uděleno Oprávnění k hodnocení v souladu s ust. §98 odst. 5 a 6 Osoba oprávněná provádět hodnocení kvality a bezpečí je povinna zveřejnit hodnotící standardy a pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí na svých internetových stránkách Osoba oprávněná provádět hodnocení kvality a bezpečí je povinna zveřejnit hodnotící standardy a pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí na svých internetových stránkách

15 Hodnocení kvality probíhá na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a hodnotitelem Hodnocení kvality probíhá na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a hodnotitelem Poskytovatel, který splní stanovené Minimální hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí, včetně požadavků na personální zabezpečení získá certifikát kvality a bezpečí s platností 3 roky Poskytovatel, který splní stanovené Minimální hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí, včetně požadavků na personální zabezpečení získá certifikát kvality a bezpečí s platností 3 roky

16 Certifikát Certifikát musí v souladu s ust. § 105 zákona o zdravotních službách obsahovat identifikaci hodnotitele, identifikaci poskytovatele, formy zdravotní péče pro který byl certifikát vydán a datum vydání certifikátu Certifikát musí v souladu s ust. § 105 zákona o zdravotních službách obsahovat identifikaci hodnotitele, identifikaci poskytovatele, formy zdravotní péče pro který byl certifikát vydán a datum vydání certifikátu Hodnotitelé jsou povinni vést evidenci poskytovatelů, kterým vydali certifikát Hodnotitelé jsou povinni vést evidenci poskytovatelů, kterým vydali certifikát V případě že hodnotitel zjistí, že poskytovatel nesplňuje zákonem stanovené předpoklady pro vydání certifikátu, oznámí tuto skutečnost včetně odůvodnění poskytovateli V případě že hodnotitel zjistí, že poskytovatel nesplňuje zákonem stanovené předpoklady pro vydání certifikátu, oznámí tuto skutečnost včetně odůvodnění poskytovateli

17 Shrnutí Hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče – zvyšování kvality, úspora peněz Hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče – zvyšování kvality, úspora peněz Od 1.4. 2012 novela do té doby akreditace Od 1.4. 2012 novela do té doby akreditace Interní hodnocení – sám poskytovatel se povinně hodnotí podle daných metodických pokynů, pro svou potřebu Interní hodnocení – sám poskytovatel se povinně hodnotí podle daných metodických pokynů, pro svou potřebu Externí- dobrovolné hodnocení nezávislým hodnotitelem, vede k získání certifikátu Externí- dobrovolné hodnocení nezávislým hodnotitelem, vede k získání certifikátu


Stáhnout ppt "Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb. Sledování kvality souvisí s efektivností zdravotnictví Sledování kvality souvisí s efektivností zdravotnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google