Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ r.1964 – r.2014 50 r. 1945-2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ r.1964 – r.2014 50 r. 1945-2014."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ r.1964 – r r

2 HISTORIE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
Z iniciativy obcí a škol vznikají v ČSR po 2.světové válce první školní jídelny Školní stravování bylo svěřeno do působnosti Ministerstva školství (MŠ). V r.1953 vydalo MŠ první vyhlášku ke školnímu stravování (organizace, finanční normy, atd.) r.1964 – se do praxe dostává kvalifikovaný předpis se stanovením výživových dávek, vyjádřených nutričními faktory pro jednotlivé skupiny strávníků. Postupně se vytváří síť krajských inspektorů školního stravování, vznikají výchovná střediska pro školního stravování

3 ODBORNÁ ZÁŠTITA PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
K zajištění potřeb výživy obyvatel po 2.světové válce vzniká v roce Společnost pro racionální výživu. Předmětem její činnosti je podpora výzkumu v oblasti výživy, shromažďování, zkoumání a šíření odborných informací a názorů o výživě a potravinách v odborné i směrem k laické veřejnosti Společnost pro racionální výživu v propojení se státními institucemi se stává v roce 1964 odborným garantem a propagátorem školního stravování Po roce 1989 Společnost pro racionální výživu mění svůj název na Společnost pro výživu (SPV), která sdružuje odborníky z různých oblastí nutričních věd (zemědělství, potravinářství, zdravotnictví, školství, výzkum.. ) i zájemce o správnou výživu z řad veřejnosti Z odborného hlediska se SPV zapojuje do přípravy aktualizovaného systému školního stravování v rámci vyhlášky 107/2005 Sb. a její novely 463/2011 .

4 OD TEORIE K PRAXI Odborné působení ve školním stravování vychází z poznatků nutričních potřeb dětí Růst a vývoj dětského organismu vyžaduje nejen dostatečný, ale i vyšší příjem některých živin a tím i jejich potravinových zdrojů Nevyvážený příjem některých složek výživy zvyšuje rizika nemocí dětského a dlouhodobě i dospělého věku a z těchto důvodů je nutné některé složky výživy, tím i potravin, buď podporovat nebo omezovat

5 SPOTŘEBNÍ KOŠE Především pracovníci hygienické služby a ze státní školní inspekce kontrolovali, sledovali a získávali data a zkušenosti se školním stravováním. Dětští lékaři doplňovali tato data ze svých studií. Získané poznatky se staly podkladem spotřebních košů, které v rámci technicky dostupných prostředků promítly potřeby příjmu energie a jednotlivých živin do potravinových zdrojů. MŠMT definovalo spotřební koše vyhláškou č.107/2005 a později její novelou č.463/2011 Systém spotřebních košů by měl zajišťovat konzumaci dostatečně pestrého výběru potravin, s preferencí složek, které dostatečně zajišťují růst a vývoj školních dětí

6 SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU DLOUHODOBĚ PODPORUJE ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Společnost pro výživu vydává časopis Výživa a potraviny, který vychází 6x ročně. Součástí časopisu je Zpravodaj ke školnímu stravování. Časopis se dostává do 4000 školních jídelen a předává zde odborné i společenské informace Každoročně pořádá konference ke školnímu stravování se záměrem edukace a výměny zkušeností přímo s pracovníky provozů školního stravování Zajišťuje internetové zpravodajství a poradenství pro školní jídelny Pořádá letní kurzy se školením pracovníků v oblasti školního stravování Spolupracuje s klíčovými rezorty, které se podílí na správě a odborné problematice výchovy a zdravotní edukace mládeže Spolupráce s organizacemi, které podporují základní principy a organizovanost školního stravování

7 OD MINULOSTI K BUDOUCNOSTI
Vědecké poznatky v oblasti oboru výživy se neustále doplňují a tím i rozšiřují V roce 2011 převzala SPV od odborných nutričních společností středoevropského regionu DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko) výsledky studií, které v současnosti definují referenční hodnoty pro příjem živin Systém spotřebních košů je zatím vyhovující, nicméně je nutné zvážit, zda v současné technicky vyspělejší době by nebylo vhodné aktivovat jeho další modernizaci

8 VÝŽIVA DĚTÍ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ
Je v celospolečenském zájmu, aby stát v rámci ochrany zdraví a tím i společenské a ekonomické síly společnosti podporoval nejen zajišťování dostatečného množství zdravotně nezávadných, zdraví prospěšných a ekonomicky dosažitelných potravin, ale aby i usměrňoval společenský systém ke zdravému způsobu výživy Teoretická výchova a praktická aplikace ke správnému životnímu stylu, patří do vzdělávání naší mladé generace Dostatečně pestrá, nutričně bohatá, pro děti vhodná, energeticky a obsahově úměrná strava by měla být proto nabízena nejen ve školních jídelnách, ale i ostatních stravovacích provozech školního prostředí Společnost pro výživu ve spolupráci s Hygienickou službou (Státní zdravotní ústav) připravila návrh odborného řešení této problematiky v projektu Zdravá školní svačina .

9 ZÁVĚR Systém školního stravování má svá pravidla, která je nutno, podle odborných poznatků a technických celospolečenských možností, dále upravovat a zlepšovat Systém školního stravování slouží a musí sloužit naší mladé generaci nejen k zajištění sytících, ale i nutričních potřeb, k zajištění jejich zdravého růstu a vývoje, ale i edukace k systému zdravé výživy Je nutné poděkovat všem, kteří se při budování a hlavně na praktické realizaci školního stravování podíleli a podílí


Stáhnout ppt "ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ r.1964 – r.2014 50 r. 1945-2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google