Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni Prezentace výstupů Praha, 12.5. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni Prezentace výstupů Praha, 12.5. 2009."— Transkript prezentace:

1 Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni Prezentace výstupů Praha,

2 1. Vypracování a metodiky hodnocení rizika dekubitů, sběru dat a výpočtu ukazatelů 2. Vývoj SW a datového rozhraní pro sběr dat 3. Ověření metodiky reálným sběrem dat (FN Plzeň, FTN, ÚVN, 5 nemocnic KZ Ústeckého kraje) Předmět a cíle projektu

3 Sjednocení sběru dat o riziku a výskytu dekubitů v rozsahu který odpovídá potřebám běžné praxe kvalitního vyhodnocení rizika za účelem prevence dekubitů v nemocnici = jedná se o záznam informací, které by měly být vyhodnoceny v rámci standardní ošetřovatelské péče –Zhodnocení rizika pacienta –Identifikace dekubitů „přijatých“ do nemocnice –Identifikace dekubitů vzniklých v nemocnici –Zhodnocení stupně postižení u existujících dekubitů –Identifikace typu pracoviště, na kterém je dekubitus identifikován Vyhodnocení vzniku dekubitů standardizované na stupeň rizika nemocnice (case mix) Srovnávání (benchmarking) Sledování vývoje sledovaných parametrů, sledování úspěšnosti v akreditačním procesu Přínos metodiky

4 Metodika www.odborneforum.cz

5 Aplikační SW

6 Organizační struktura nemocnice

7 Záznamy pacientů

8 Záznamy dekubitů

9 Vyhodnocení rizika dle Nortonové (rozšířená škála) Vyhodnocení stupně postižení tkáně dle Gibbsové Používání ASW Pochopení ukazatelů a jejich interpretace Potřebné znalosti - školení

10 Počet pacientů s dekubitem zjištěným v nemocnici (na pracovišti) z počtu pacientů v riziku Počet pacientů s dekubitem nově vzniklým v nemocnici (na pracovišti) z počtu pacientů v riziku Počet dekubitů zjištěných v nemocnici (na pracovišti) z počtu pacientů v riziku Počet nově vzniklých dekubitů v nemocnici (na pracovišti) z počtu pacientů v riziku Počet dekubitů nově vzniklých v nemocnici k predikci počtu nově vzniklých dekubitů (standardizovaný ukazatel) Celá řada podpůrných ukazatelů vztažených k typu pracovišť a popisujících kvalitu sběru dat a schopnost vyhodnocovat riziko vzniku dekubitů Ukazatele

11 Rozložení rizika dle typu provozu

12 Stupeň rizika počet vzniklých dekubitů počet rizikových pacientůpodíl nízké ,6% střední ,9% vysoké ,8% velmi vysoké ,0% Celkový součet ,8% Predikce dle Nortonovy škály

13 Pracovní skupina pro kvalitu ve zdravotnictví doporučila projekt posouzení oponenty Metodika bude vydána ve Věstníku MZ, bude umístěna na portále kvality MZ. Sběr dalších dat a získání kvalitnějších referenčních hodnot Pro přímo řízené organizace bude postup závazný, ostatní nemocnice se mohou přidat dle zájmu. Financování bude zajištěno na sběr dat pro příští rok pro přímo řízené organice. Co dál?


Stáhnout ppt "Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni Prezentace výstupů Praha, 12.5. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google