Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORADA MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (PMN) MZ ČR, Palackého nám. 4, Praha 2 22. 2. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORADA MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (PMN) MZ ČR, Palackého nám. 4, Praha 2 22. 2. 2011."— Transkript prezentace:

1 PORADA MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (PMN) MZ ČR, Palackého nám. 4, Praha 2 22. 2. 2011

2 PROGRAM JEDNÁNÍ 10, 00 hodin Zahájení, uvítání 15 min. Informace z odboru VZV Rezidenční místa Mgr. Vendula Pírková, ředitelka odboru VZV 20 min. Informace k -legislativě -vzdělávacím programům -specializačního vzdělávání -dalším aktivitám oddělení Mgr. Alena Šmídová, vedoucí oddělení VZV/2 10 min. Informace k registraci – změny v případě schválení „malé novely“ zákona č. 96/2004 Sb. PhDr. Michaela Hofštetrová – Knotková NCO NZO

3 PROGRAM JEDNÁNÍ 30min. Popis pracovních činností vrchních a staničních sester Ing. Tomáš Kotrba, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně 10 min. Nové trendy vývoje odborného časopisu Florence PhDr. Jarmila Škubová 15 min. 30 min. Informace k aktuálnímu dění v ČAS a reakce na akci lékařů: „Děkujeme odcházíme“ Diskuse k tématům a aktuální situaci ve zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA.

4 Mgr. Vendula Pírková ředitelka odboru vzdělávání a vědy Aktuální informace odboru vzdělávání a vědy

5 Rezidenční místa 2011 Ministerstvo zdravotnictví v roce 2011 realizuje 2 projekty: Projekt č. 1 – specializační vzdělávání lékařů Projekt č. 2 – specializační vzdělávání nelékařů

6 Rezidenční místa 2011 - Projekt č. 1 K 26.1.2011 bylo vypsáno celkem 180* rezidenčních míst pro lékařské obory: Všeobecné praktické lékařství – 150 míst, celková dotace na 1 RM – 1 010 000 Kč Praktické lékařství pro děti a dorost – 30 míst, celková dotace na 1 RM – 1 250 000 Kč * Další rezidenční místa budou vyhlášeny v průběhu roku 2011 po nabytí účinnosti novely zákona č. 95/2004 Sb. Na stránkách www.mzcr.cz v sekci Rezidenční místa je zveřejněna Metodika dotačního řízení pro žadatele o dotaci.www.mzcr.cz

7 Rezidenční místa 2011 - Projekt č.2 Pro rok 2011 bylo stanoveno celkem 981 rezidenčních míst pro nelékaře. Přehled oborů, počet rezidenčních míst a výše dotace jsou uvedeny v tabulce na dalším snímku. Metodiku dotačního řízení pro žadatele v nelékařských oborech naleznete na www.mzcr.cz v sekci Rezidenční místa.www.mzcr.cz

8 Rezidenční místa 2011 – nelékařské obory

9 Rezidenční místa 2011 – časová osa - nelékaři

10 Legislativní změny Novela zákona č. 95/2004 Sb., návaznost na 96/2004 Sb., Nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky

11 Vzdělávání http://www.vzdelavani- zdravotniku.cz/

12 Mgr. Alena Šmídová Vedoucí oddělení VZV/2 Informace oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských oborů a uznávání kvalifikací

13 Aktuální informace z oblasti legislativy - vyhláška č. 424/2004 Sb. Současné dění:  po doporučení LRV byla vyhláška přepracována do nové vyhlášky  byla opět předložena do LRV - jednání 7. února 2011  LRV doporučilo ještě upravit některá ustanovení  včera 21. 2. 2011 předána k podpisu pana ministra Upozornění: I když se jedná o novou vyhlášku, jsou fakticky věcně upraveny pouze specializace dle NV č. 31/2010 Sb. a nová povolání dle novelizace zákona č.96/2004 Sb. z roku 2008. Úplně nová vyhláška bude vydána souběžně s „velkou“ novelizací zákona č. 96/2004 Sb.

14 „Malá novela“ zákona č. 96/2004 Sb.  2.2. 2011 byla projednána a schválena v prvním čtení Poslaneckou sněmovnou  3.3. 2011 bude projednána ve Sněmovně Dodatečné připomínky  ČMKOS požaduje odstranění § 18 § 18 zdravotnický záchranář Všeobecná sestra může získat odbornou uzpůsobilost k výkonu povolání ZZ při splnění podmínek specializace a délky výkonu povolání

15 Zákony a vyhlášky připravované Odborem zdravotních služeb  Vnitřní připomínkové řízení na MZ  Zákon o zdravotních službách  Zákon o záchranné zdravotnické službě  Zákon o specifických službách  Projednávaná radou poskytovatelů zdravotní péče  Vyhláška o personálním vybavení

16 Další připravovaná novelizace odborem VZV  Novelizace Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. bude ponecháno současné znění, pouze budou odstraněny některé chyby v převodní tabulce přílohy termín: červen 2011

17 Informace k vzdělávacím programům specializačního vzdělávání Nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání  20.2. byl uveřejněn Věstník č. 2/2011, kde je uvedeno 24 programů specializačního vzdělávání a 3 programy kurzů (AKK – řidič vozidla ZZS, asistent ochrany a podpory zdraví a CK mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence) Další programy uveřejněny ve Věstníku č. 10/2010 http://www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/vestniky  Informace na www.mzcr.cz v odkaze  Odborník/zdravotník  Vzdělávání a uznávání kvalifikací  akreditace  nelékařská povolání.www.mzcr.cz

18 Informace k jednáním pracovní komise k transformaci NLZP  Již bylo svoláno 5 pracovních jednání, další 8.3.  V současné době probíhají a budou probíhat též dílčí pracovní jednání se zástupci odborných společností i vzdělavatelů pro skupiny odborností:  1. Skupina ošetřovatelství  2. Skupina laboratorních pracovníků  3. Skupina techniků  4. Skupina rehabilitační  5. Skupina zubních povolání  6. Skupina oční  7. Skupina psychologicko-sociální Současně probíhají jednání s MŠMT o změnách vzdělávání

19 Obecná problematika nelékařských povolání.  Problematika vzdělávání (SZŠ, VOŠ, VŠ)  Nevyvážené kompetence jednotlivých kategorií nelékařského personálu  Nevyvážené kompetence mezi SŠ a VŠ vzdělaným nelékařským personálem  Postavení nelékařských zdravotnických pracovníků ve společnosti  Zdravotní politika státu (potřeba nově definovat koncepci ošetřovatelství)  Neodpovídající vztah mezi vzděláním a stanovenými kompetencemi  Demotivace, špatná image profese (filmy, seriály, postavení lékař x nelékař…)  Pracovní zatížení, až přetěžování  Finanční ohodnocení (platové tabulky JOP x ZP)  Problematika pracovní poměr x rodina  Nedostatek NLZP (potencionální hrozba 2015)

20 Informace o jednání Evropské komise ke směrnici 2005/36 EC Informace z jednání EK k ošetřovatelským povoláním naleznete na: http://ec.europa.eu/health/workforce/events/ev_201102 07_en.htm Do 15. března 2011 je možné zaslat EK připomínky a návrhy k úpravě směrnice: Některé návrhy členských států: -zvýšit požadavek pro přijetí na VS – 12 let všeobec. vzdělání? -délka vzdělávání – požadavek objasnění počtu let i hodin studia (ponechat roky s minim. počtem hodin?)

21 Informace z oddělení VZV/2 1) Nejčastější dotazy: -„malá novela“ zákona č.96/2004 Sb. - platnost, registrace, poplatek - přiznání odborné a specializované způsobilosti – často posílají žádosti neopodstatněné, již získali odbornou nebo spec. způsobilost (zbytečně platí 500 Kč) -přeřazování všeobecné sestry na zdravotnického asistenta – příklad -zařazování do platových tříd (příklad)

22 Informace z oddělení VZV/2 2) Personální obsazení – snížení počtu zaměstnanců na odboru VZV od 1. 4. 2011 bude volné místo na pozici referenta agenda: vzdělávací kvalifikační programy, školská problematika, koncepce vzdělávání… Do diskuse: - Sdružení fakultních nemocnic – obnovení společných jednání náměstků ošetř. péče? - Problematika uzavírání oddělení na základě výpovědí lékařů -Zařazování do platových tříd -Zvyšování kompetencí sester – které kompetence? Ano/ne atd.

23 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "PORADA MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (PMN) MZ ČR, Palackého nám. 4, Praha 2 22. 2. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google