Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika vzácných onemocnění a léků pro vzácná onemocnění Kateřina Kubáčková FN Motol, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika vzácných onemocnění a léků pro vzácná onemocnění Kateřina Kubáčková FN Motol, Praha."— Transkript prezentace:

1 Problematika vzácných onemocnění a léků pro vzácná onemocnění Kateřina Kubáčková FN Motol, Praha

2 Vzácná onemocnění Nesourodá skupina chorob Dědičná, vrozená 4%-5% novorozenců Vývojové vady, dědičné poruchy metabolismu,geneticky podmíněná onemocnění

3 Vzácná onemocnění Výskyt u méně než 5 osoba na 10 000 6000-8000 onemocnění 20% výskytu všech nádorů (ledviny,vaječníky, krevní nádory) Nádory dětí 50% úmrtnosti na nádory

4 Vzácná onemocnění Příčina často není známa Nádory dětského a dospělého věku 80% genetický podklad

5 Znáte někoho trpícího vzácnou chorobou ?

6

7 Legislativa Nařízení (ES) č.141/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění kritéria designace LPVO Nařízení komise (ES) č.847/2000 koncepce „podobných léčivých přípravků“ koncepce „klinické superiority“

8 Nařizení (ES) č.141/2000 Kritéria designace léčivého přípravku jako léku pro vzácné onemocnění ( orphan drug): Pro diagnostiku, prevenci a léčbu Prevalence 5/10 000 obyvatel EU Život ohrožující, chronicky invalidizující či závažná a chronická onemocnění Ustanovení komise expertů- COMP

9 Nařízení (ES) č.141/2000 Zajistit přístup nemocných trpících vzácnými chorobami k léčbě Podporovat výzkum, vývoj a uvedení na trh OD Pobídky (incentives) USA 1983, Japonsko 1993, Austrálie, Singapur Snaha o koordinaci podpory na úrovni EU

10 Doporučení Rady o akci v oblasti vzácných onemocnění-2009  Plány a strategie  Definice, kodifikace  Výzkum  Odborná centra a evropské referenční sítě  Posílení úlohy pacientů Legislativa

11 Doporučení Rady o evropské akci v oblasti vzácných onemocnění 8.6.2009:  Národní plány pro vzácná onemocnění - 2013  Registr vzácných onemocnění - ORPHANET  Evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění

12

13 Přeshraniční lékařská péče Směrnice EP a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční péči 19.1.2011 MS 30 měsíců na implementaci Vzácné onemocnění- samostatný dodatek, síť evropských referenčních center Vznik národních kontaktních center, úřad evropského ochránce práv pacientů

14 Národní plány a strategie v členských státech

15

16 Říjen 2011 Národní strategie (NS) pro vzácná onemocnění 2010-2020 Přijata v roce 2010 Dalším krokem je její naplnění formou Národního akčního plánu Hlavní cíle NS: -včasná diagnostika a dostupnost adekvátní léčby vzácných onemocnění -koordinace a centralizace efektivní péče o pacienty se vzácným onemocněním -zlepšení vzdělání a informovanosti odborné i laické veřejnosti -spolupráce na národní i mezinárodní úrovni se zapojením pacientských organizací -zlepšení identifikace vzácných onemocnění v rámci systému Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN).

17 Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020 Mezi hlavní cíle Národní strategie proto patří včasná diagnostika a dostupnost adekvátní léčby vzácných onemocnění, koordinace a centralizace efektivní péče o pacienty se vzácným onemocněním, zlepšení vzdělání a informovanosti odborné i laické veřejnosti v dané oblasti a spolupráce na národní i mezinárodní úrovni se zapojením pacientských organizací a také zlepšení identifikace vzácných onemocnění v rámci systému Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN).

18 Národní strategie 2010-2020-Cíle Zlepšení kvality života a sociálního začlenění  Zavedení ICF( International Classification of Functioning, Disability and Health)  Zlepšení meziresortní spolupráce Podpora výzkumu Sběr dat Rozvoj zahraniční spolupráce

19

20 Novorozenecký skríning  Rychlá diagnostika a včasná léčba  Metabolické a endokrinní poruchy  Hrazení z prostředků veřejného zdravotnictví  Národní koordinační centrum pro novorozenecký skríning VFN Praha

21 13 nemocí pro novorozenecký screening 2009

22 E-health

23 Národní strategie 2010-2020-Cíle Podpora a posílení role organizací pacientů Meziresortní pracovní skupina pro vzácná onemocnění

24 24 Centra specializované onkologické péče

25

26 Update 19 Sept 2011 ©European Medicines Agency 64 orphan authorised by centralised MA* *2 withdrawn from the register of orphan drugs Distribution of Orphan MAA

27 27 Dostupnost „ orphan“ léků v ČR 64 centrálně schváleno 49 dostupné

28 Onkologické indikace nilotinibp.o.CML nelarabini.v.ALL everolimusp.o.RCC ofatumumabi.v.CLL Cladribins.c.Vlasatá leukémie porfimer sodium i.v.Barrettův jícen mitotanp.o.Karcinom nadledvinek sorafenibp.o.RCC, HCC temsirolimusi.v.RCC

29 Onkologické indikace trabectidini.v.STS, ca ovaria clofarabinp.o.ALL nilotinibp.o.CML thiotepai.v.Před transplantací HPSCT busulfani.v.CML dexrazoxani.v.Extravasát doxorubicinu mifamurtidi.v.Osteosarkom thalidomidp.o.MM

30 Onkologické indikace 5-ALA HCllok..GBM plerixafols.c.Stimulace PBSC azacitidin.p.o.MDS, CMML, AML imatinib mesilátp.o.CML, GIST, MDS, DFS,.... leanalidomidp.o.MM histmanini.v.AML arsenic trioxidi.v.APML

31 Myozymealglucosidasum alfai.v..Pompeho choroba Aldurazymlaronidasumi.v.Mukopolysacharosa Naglazymegalsulfasas.c.Mukopolysacharosa Elaprasaidursulfasum.i.v.Hunter sy Zavescamiglustatump.o.Gaucherova choroba Wilzinzinek acetát dihydrátp.o.Wilsonova choroba Orfadinnitisinonp.o.Léčba tyrozinemie typ I Cystadanebetainum anhydricumi.v.Homocystinurie Vripvelaglucerasa alfa i.v.Gaucherova choroba Inovelonrufinamidump.o.Lenon-Gastaut sy Metabolická onemocnění

32 Fabrazymeagalsidas betai.v.Fabryova choroba Replagalagalsidas alfai.v.Fabryova choroba Carbaglucarglumic acidp.o.Hyperammonaemie způsobená deficitem N-acetylglutamát syntetázy Kuvansapropterinp.o.HPA Cystadanebetainum anhydricumi.v.Homocystinurie

33 Xagridanagrelid hydrochloridp.o.Esenciální thrombocytemie Pedeaibuprofeni.v.Patent ductus arteriosus NPlateromiplostini.v.ITP Revatiosildenafili.v.PAH Thelin sytaxentan p.o.PAH Volibris ambrisentan p.o.PAH Tracleerbosentan monohydrat p.o. PAH VentavisiloprostinhalacePAH Prialtziconotidepidurální aplikace Léčba chronické bolesti vyžadující epidurální analgezii Firazyricatibantiacetasi.v.Angioedém dědičný Increlexmecaserminumi.v.Růstové poruchy u dětí-Laron sy Somavertpegvisomants.c.Akromegalie

34 Xyremoxybutyras.p.o.Narcolepsie Exjadedeferasiroxump.o.Chron. přetížení Fe Ilariscanakinumabumi.v.CPAS TOBI PODHALER tobramycinInhal.CF Caystonaztreonaminhal.CF Rilonacept Regeron rilonacepti.v.CAPS Firdapseamifampridinump.o.LEMS Peyonacoffeini.v.,p.o.Apnoe novorozenců Sikloshydroxycarbamidp.o.Sy srpkovitých bb. Plenadrenhydrocortizonp.o.Adrenální insuf. Esbrietpirfenidonp.o.IPF Soliriseculizumabi.v.PNH

35 Dostupnost - ale  Legislativa hrazené péče a stanovení cen- nezná „orphans“  Nezohledněn parametr závažnosti a chybění alternativní léčby  Stejné posuzování jako standardní léčivé přípravky  Jak hodnotit nákladovou efektivitu

36 Zákon č. 378/2007 Sb. § 11 zákona o léčivech činit opatření za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče a přijímá opatření na podporu výzkumu, vývoje a dostupnosti léčivých přípravků pro vzácná onemocnění a léčivých přípravků, které mohou být jako takové stanoveny, jakož i léčivých přípravků pro použití v dětském lékařství,

37 „Technická novela“ zákon č.48/1997 Sb Dočasná úhrada  Není znám dostatek údajů o nákladové efektivitě- jak ji stanovit  Nejsou výsledky použití v klinické praxi- risk/ benefit- EU,EMA,COMP  Dočasná úhrada na dobu 12 měsíců, a to až třikrát  Poté úhrada podmíněna stanovením „trvalé“ úhrady standardním procesem, ve kterém bude muset prokázat mj. ojeho terapeutická účinnost a bezpečnost ozávažnost onemocnění, k jejímuž léčení je určen- statut orphan léku onákladová efektivita a náklady opředpokládaný dopad úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění odoporučené postupy odborných institucí a odborníků, a to vždy z hlediska nákladové efektivity a s ohledem na dopad na finanční prostředky zdravotního pojištění

38 § 16 Vymezení pro neregistrované léky, indikace s nedostatečnými daty o bezpečnosti a účinnosti Administrativní zátěž Prodlužování přístupu inovativních léků k pacientům

39 Value outcomes – s.r.o.- Náklady na léky pro vzácná onemocnění

40

41 Procentuální vyjádření nákladů jednotlivých léků na vzácná onemocnění, vztaženo na celkové náklady na léky na vzácná onemocnění

42 CAVOD- Clinical Added-Value ( Relative Effectiveness) of Orphan Drug

43 www.orpha.net Encyklopedie a klasifikace Orphan drugs Klinická pracoviště Laboratoře Pacientské skupiny Výzkumné projekty a studie

44

45 vzacna-onemocneni.cz/pdf/zpravodaj_cavo_2012_01.pdf

46 Czech Republic lays groundwork for the Czech Association for Rare Diseases Pacientské organizace

47 Společné prohlášení pacientských organizací ke dni vzácných onemocnění 29. února 2012 Toto společné prohlášení zástupců organizací pacientů se vzácnými onemocněními poukazuje na oblasti a témata, která jsou z pohledu pacientů nejdůležitější a měla by být zohledněna při další práci na národním plánu pro vzácná onemocnění i při tvorbě národní legislativy v oblasti vzácných onemocnění. Když člověk onemocní vzácnou chorobou, je v podstatně složitější situaci než člověk s chorobou častou, ať už jde o diagnostiku, možnosti léčby nebo informace o nemoci. Přitom by měl mít stejná práva jako ostatní pacienti. Aby bylo možné napravit znevýhodnění, které takové diagnózy znamenají, je zapotřebí kategorii vzácných onemocnění zakotvit v příslušných předpisech a standardizovat specifický přístup tak, jak je tomu například ve většině zemí Evropy a USA a jak to předpokládá Nařízení rady Evropy z roku 1999/2000. Diagnostika, léčba a péče o pacienty se vzácným onemocněním je v České republice na rozdílné úrovni. Většina případů je řešena ad hoc: nejsou zavedeny standardy léčby ani odpovídající legislativa. Aby bylo možné kvalitu péče do budoucna garantovat, považujeme za nezbytné zakotvit v odpovídajících normách především včasnou diagnostiku, rovný a včasný přístup k léčbě, a rozvoj sítě specializovaných center. Tyto cíle zmiňuje m. j. Národní strategie pro vzácná onemocnění a doporučení rady EU o vzácných onemocněních a měl by z nich vycházet i Národní plán pro vzácná onemocnění. K dosažení těchto cílů je podle našeho názoru zapotřebí učinit následující kroky: vymezení specifické kategorie vzácných onemocnění v české legislativě standardizace léčebných postupů pro jednotlivé diagnózy v souladu s doporučenými evropskými standardy legislativní zakotvení zvláštního režimu orphan drugs (léků na vzácná onemocnění) usnadnění přístupu pacientů k novým lékům a léčebným postupům zakotvení statusu specializovaných léčebných center a rozvoj sítě těchto center (pro některé nemoci dosud neexistuje odpovídající pracoviště) posílení přeshraniční spolupráce při léčbě a výzkumu rozvoj diagnostiky tak, aby co nejméně pacientů zůstávalo bez správné diagnózy stanovení pevného časového harmonogramu uskutečňování jednotlivých cílů v rámci národního plánu, který bude naplňovat národní strategii vyhlášenou vládou v roce 2010 zohlednění specifik vzácných onemocnění v oblasti sociální politiky Národní plán pro vzácná onemocnění by měl obsahovat přesný postup, jak těchto cílů dosáhnout. Toto společné prohlášení vzniklo v rámci přípravy založení a formulace cílů platformy na podporu činnosti sdružení pacientů se vzácnými onemocněními.

48

49 The importance of patient input for the work of the European Medicines Agency Adapted from presentations by Juan Garcia Burgos Head of Public Information and Stakeholder Networking – Medical Information European Medicines Agency (EMA)

50 Přidaná hodnota pacientů v EMA ( Evropská Léková Agentura) –Přináší unikátní a kritický pohled z reálného života o chorobách a ze současného prostředí zdravotních služeb. –Zvýšení transparentosti a vytváření důvěry v regulačním procesu. –Zastupují zájmy pacientů a poskytují „ pacientských pohled“, jednotlivců, kterých se bezprostředně týká regulační rozhodnutí

51 Přidaná hodnota zainteresovaných pacientů – EMA( Evropská Léková Agentura ) –Aktivně přispívat k informovanosti pacientů a komunikace o léčivých přípravcích. –Kominukovat výstupy jednání jednotlivých komisí na veřejnosti; předávat informace jiným pacientům a pacientským organizacím. –Radit a podporovat regulátory při jednání s průmyslem a ostatními zainteresovanými stranami při identifikaci oblastí výzkumu cílené terapie

52 Přidaná hodnota zainteresovaných pacientů – EMA –Připravenost pacientů doporučovat a podporovat regulátora v proveditelnosti plánu klinického výzkum( klinické studie pro dětskou populaci (PIP), designace léků pro vzácné onemocnění, risk-management plán etc.) –Přispívat k obecnému zdraví ( zvyšovat povědomost o vlivu regulačních rozhodnutí) v rámci pacientských organizací –Kontinuálně přispívat a žádat změny v systému zvyšujících jeho funkčnost

53 Účast pacientů s aktivitách EMA Plné členství:  Management Board, 2005  Committee for Orphan Medicinal Products (COMP), 2000  Paediatric Committee (PDCO), 2008  Committee for Advance Therapies (CAT), 2009  Pharmacovigilance Working Party (PhVWP), 2010  Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)

54 Výzvy –Nedostatek zdrojů v organizacích –Potřeba vzdělání k pochopení regulačního prostřdí –Potřeba definování úlohy pacientů v aktivitách Agentury a vědeckých výborech –Obtížnost získání vhodných expertů (např. jazykové bariéry)

55 Update 19 Sept 2011 ©European Medicines Agency ©European Medicines Agency 2011. Reproduction and/or distribution of this document is possible for non-commercial purposes provided that EMEA is always acknowledged as the source in each copy. Citations may be made, provided the source is always acknowledged. See: http://www.emea.europa.eu/htms/technical/d mp/copyritel.htm http://www.emea.europa.eu/htms/technical/d mp/copyritel.htm

56 Cíle politiky „ ORPHAN“ 1)Zajistit dostupnost komplexní péče pro pacienty se vzácnými onemocněními (psychologická péče, sociální péče, léčebná péče) 2)Zajistit jasný zákonný status (podmínky a výhody) specializovaných léčebných center 3)Do budoucna zajistit přístup pacientů k novým lékům pro vzácná, dosud neléčitelná onemocnění.

57 Spolupráce, multidisciplinarita


Stáhnout ppt "Problematika vzácných onemocnění a léků pro vzácná onemocnění Kateřina Kubáčková FN Motol, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google