Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÉ INOVAČNÍ PARTNERSTVÍ Jaromír Volf.  sdružuje 68 zájmových společností a 5 regionálních Domů techniky, které pokrývají většinu oborů dle číselníku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÉ INOVAČNÍ PARTNERSTVÍ Jaromír Volf.  sdružuje 68 zájmových společností a 5 regionálních Domů techniky, které pokrývají většinu oborů dle číselníku."— Transkript prezentace:

1 ČESKÉ INOVAČNÍ PARTNERSTVÍ Jaromír Volf

2  sdružuje 68 zájmových společností a 5 regionálních Domů techniky, které pokrývají většinu oborů dle číselníku CEP  společnosti jsou členy několika desítek mezinárodních nevládních organizací z různých oblastí průmyslu, zemědělství, životního prostředí, techniky ve zdravotnictví, vzdělávání a technologií  ČSVTS je členem mezinárodních inženýrských organizací FEANI a WEFO  dlouhodobě sleduje vývoj ve sledovaných problémech v Evropské unii a seznamuje své členy a další zájemce s informacemi z různých orgánů EU  gestorem inženýrské karty, která zjednodušuje srovnání dosaženého inženýrského vzdělání v ČR s požadovanými standardy na společném trhu EU Český svaz vědeckotechnických společností ČSVTS

3 zastupovat zájmy členských organizací, podporovat činnost členů ČSVTS a vytvářet podmínky pro zajištění profesních zájmů, karierního rozvoje a celoživotního vzdělávání inženýrů a techniků Poslání ČSVTS:

4  Kladno, Plzeň, Pardubice, Ostrava a České Budějovice  poskytují členským organizacím ČSVTS, technikům a dalším odborníkům informace a poznatky z oblasti vědy a techniky formou odborných akcí, seminářů a konferencí a v neposlední řadě celou škálou kurzů, včetně celoživotního vzdělávání Domy techniky

5 INICIATIVY ČSVTS V OBLASTI INOVACÍ Kulatý stůl v říjnu 2011 – problematika Českého inovačního partnerství za účasti nejen členských organizací ČSVTS, ale i zástupců ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva průmyslu a obchodu a zástupců dalších zájmových organizací  Podklad: Stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020 – Unie inovací  Cíl: výměna názorů na problematiku inovací v ČR a v návaznosti na připravovaná evropská partnerství v letech 2014-20 s možností vytvořit podobnou formu spolupráce mezi zainteresovanými institucemi a organizacemi v ČR  Doporučení: vytvoření Českého inovačního partnerství z iniciativy ČSVTS na odpovídajícím smluvním základě

6 ČESKÉ INOVAČNÍ PARTNERSTVÍ Doporučení připravit České inovační partnerství z iniciativy ČSVTS – sledováno Akčním programem ČSVTS na léta 2012-13 Cíl:  vhodnou formou spolupráce členských organizací Svazu, Domů techniky, Svazu průmyslu a dopravy ČR - (uzavřená smlouva mezi ČSVTS a SPaD ČR obsahuje i problematiku inovací) přispět k zvýšení konkurenceschopnosti ČR v letech 2014-20  odstraňovat nedostatky, související zejména v oblasti inovací s propojením vědy a výzkumu s praxí  vytvořit podmínky pro širší zapojení zájmových organizací do tohoto procesu a využitím současných forem mezinárodní spolupráce všech zainteresovaných v nevládních mezinárodních organizacích  zintenzivnit celý proces inovací v ČR  návrh ČSVTS doplňuje Opatření na podporu konkurenceschopnosti v oblasti VaVaI, zpracovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR pro jednání pléna RHSD z února 2013

7 ČSVTS PODPORUJE A PŘISPÍVÁ: Dokumenty Evropské komise pro Evropský parlament a Radu z května a února 2012:  Akt o jednotném trhu EU – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry. Společně pro nový růst  Akt o jednotném trhu II z roku 2012  změny, související s evropským patentem  rychlejšímu zapojení ČR do aktivit souvisejících s evropským inovačním partnerstvím v oblasti hospodaření s vodou z roku 2012  v oblasti Inovací pro udržitelný růst – biohospodářství pro Evropu rovněž z roku 2012

8 ČSVTS NABÍZÍ:  spolupráci na přípravě operačního programu „Podnikání a inovace“  potřebnou komunikaci mezi institucemi vědy a výzkumu a uživateli těchto výsledků  zvýšit efektivnost celého procesu inovací  možnosti rychlejšího zavádění výsledků vědy a výzkumu do praxe  přispět tímto postupem ke zlepšení konkurenceschopnosti našeho státu  potřebnou spolupráci a komunikaci mezi zainteresovanými partnery na inovačních aktivitách

9 Potřebné aktivity je možné realizovat formou konferencí, seminářů, kurzů a speciálních odborných týmů, složených z členů Českého inovačního partnerství Partneři: -Svaz průmyslu a dopravy ČR -Asociace inovačního podnikání ČR -další zájmové organizace v ČR

10 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ČESKÉ INOVAČNÍ PARTNERSTVÍ Jaromír Volf.  sdružuje 68 zájmových společností a 5 regionálních Domů techniky, které pokrývají většinu oborů dle číselníku."

Podobné prezentace


Reklamy Google