Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI Leoš Křeček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI Leoš Křeček."— Transkript prezentace:

1 Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI Leoš Křeček leos.krecek@kraj-lbc.cz

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE  alokace CCA 85 MIL. KČ  z toho MAX. 34 MIL. KČ na investiční a neinvestiční vybavení  nepřímé náklady 10 % z celkových přímých nákladů bez investic (max. 8,5 – min. 5,1 mil. Kč) OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝZVA Č. 44 PRO PŘEDKLÁDÁNÍ IPo PŘÍJEMCEM POUZE KRAJ PARTNEREM POUZE STŘEDNÍ ŠKOLY PROJEKT BUDE REALIZOVÁN ZA PODMÍNEK PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE VE VERZI 7

3 MOTIVOVAT ŽÁKY ZŠ A SŠ KE VZDĚLÁVÁNÍ SE V PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORECH + VYTVOŘIT SYSTÉM METODICKÉ PODPORY X VYBAVIT ŠKOLY (BEZ VAZBY NA AKTIVITY) REKONSTRUOVAT OBJEKTY POŘÍDIT DO ŠKOL RŮZNÉ TYPY VÝPOČETNÍ TECHNIKY MŠMT: INVESTIČNÍ A METODICKÁ PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CÍL PROJEKTU

4 PODPORA REALIZACE KURIKULÁRNÍ REFORMY - CÍLENÉ INVESTICE SŠ - NEINVESTIČNÍ PODPORA SŠ A ZŠ PODPORA VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ - ZVYŠOVÁNÍ JAZYKOVÉ VYBAVENOSTI ŽÁKŮ TECH. A PŘ. OBORŮ SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S AKTÉRY NA TRHU PRÁCE - ROZVOJ A PODPORA SPOLUPRÁCE ZŠ A SŠ - PODPORA SPOLUPRÁCE SŠ A ZŠ - METODIKA AKTIVITY

5 CÍLENÉ INVESTICE SŠ - VYBAVENÍ PRO LABORATOŘE, ODBORNÉ UČEBNY, ŠKOLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A SPV NEINVESTIČNÍ PODPORA SŠ A ZŠ - VYBAVENÍ - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V OBSLUZE - VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VYUŽITÍ VÝSTUPŮ JINÝCH PROJEKTŮ - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY SŠ S NÁVAZNOSTÍ NA ŠVP - VYTVÁŘENÍ SÍTÍ SPOLUPRAUCJÍCÍH ŠKOL NA PRINCIPU VZÁJEMNÉ VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ PODPORA REALIZACE KURIKULÁRNÍ REFORMY + SPOLUPRÁCE S VŠ + ZAPOJENÍ ODBORNÍKŮ S PRAXE + TVORBA ELEKTRONICKÝCH UČEBNICH (S DOLOŽKOU MŠMT) + VYUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH PAMÁTEK A INTERAKTIVNÍCH EXPOZIC + STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOL PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

6 ROZVOJ A SPOLUPRÁCE SŠ A ZŠ - SDÍLENÍ UČEBEN, LABORATOŘÍ SŠ PRO POVINNOU VÝUKU ŽÁKŮ ZŠ - CELOROČNÍ, PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY ZŠ - VZÁJEMNÉ UČENÍ SŠ PRO ZŠ - SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI V RÁMCI KOMUNITNÍHO ROZVOJE - VYUŽITÍ VÝSTUPŮ PROJEKTŮ NA PODPORU BADATELSKY ORIENTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ + STÁŽE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SŠ NA ZŠ A NAOPAK PODPORA SPOLUPRÁCE STŘEDNÍCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL V KRAJÍCH - KRAJSKÁ SETKÁNÍ METODIKŮ, VEDOUCÍCH PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ A DALŠÍCH PRACOVNÍKŮ SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S AKTÉRY NA TRHU PRÁCE

7 - PODPORA VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ METODOU CLIL - PODPORA TVORBY CIZOJAZYČNÝCH SLOVNÍKŮ PRO VÝUKU TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ + ZAPOJENÍ RODILÉHO MLUVČÍHO PODPORA VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A V CIZÍCH JAZYCÍCH

8 P&T VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ OBLAST „ČLOVĚK A PŘÍRODA“ = FYZIKA, CHEMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE ≠ MATEMATIKA, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE SKUPINY OBORŮ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ *Ekologie a ochrana životního prostředí *Informační technologie Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství Strojírenství a strojírenská výroba Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika Technická chemie a chemie silikátů *Textilní výroba a oděvnictví Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů Stavebnictví, geodézie a kartografie Speciální a interdisciplinární obory Zemědělství a lesnictví Veterinářství a veterinární prevence Zdravotnictví *Umění a užité umění KONCEPCE PROJEKTU

9 VYTVOŘIT SYSTÉM METODICKÉ PODPORY P&T VZDĚLÁVÁNÍ POMOCÍ METODICKÝCH SETKÁNÍ UČITELŮ ZŠ A SŠ VYBAVIT ŠKOLY PRO POTŘEBY P&T VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM INVESTIČNÍHO A NEINVESTIČNÍHO VYBAVENÍ MOTIVOVAT ŽÁKY ZŠ A SŠ K P&T VZDĚLÁVÁNÍ POMOCÍ AKTIVIT NAVAZUJÍCÍCH NA ŠVP KONCEPCE PROJEKTU

10 VYTVOŘIT SYSTÉM METODICKÉ PODPORY P&T VZDĚLÁVÁNÍ POMOCÍ METODICKÝCH SETKÁNÍ UČITELŮ ZŠ A SŠ OKRESNÍ PŮDORYS ? KTERÁ ŠKOLA BUDE CHTÍT BÝT METODICKÝM CENTREM ? PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ KOMUNIKAČNÍ AKTIVITY PŘES WEB OBSAH ZA POMOCI EXTERNÍCH LEKTORŮ ÚČASTNÍCI: UČITELÉ DANÉHO PŘEDMĚTU ZE ZŠ A SŠ ? KRAJSKÁ METODICKÁ SETKÁNÍ ? MZDA „METODICKÉHO KOORDINÁTORA“ HRAZENA Z PROJEKTU

11 MOTIVOVAT ŽÁKY ZŠ A SŠ K P&T VZDĚLÁVÁNÍ POMOCÍ AKTIVIT NAVAZUJÍCÍCH NA ŠVP VYUŽITÍ DÍLEN A LABORATOŘÍ SŠ PRO ŽÁKY ZŠ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY SŠ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY ZŠ MOŽNOST ZAPOJENÍ KAŽDÉ ŠKOLY NEPOŽADUJEME ŽÁDNÉ HODNOTY V ŘÁDECH TISÍCŮ ŽÁKŮ NA ŠKOLU

12 VYBAVIT ŠKOLY PRO POTŘEBY P&T VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM INVESTIČNÍHO A NEINVESTIČNÍHO VYBAVENÍ PRIMÁRNĚ VYBAVENÍ – MOVITÝ MAJETEK INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJEKTU POUZE ZA SITUACE, KDY JSOU ZDŮVODNĚNY A BUDOU VÝZNAMNĚ VYUŽITY PRO AKTIVITY PROJEKTU RÁMCOVĚ CCA 1 MIL. KČ PRO ŠKOLU V PŘÍPADĚ ZAPOJENÍ VŠECH SŠ

13 ADMINISTRACE A REALIZACE

14 ZAPOJENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL MIN. 4 ZŠ NA 1 SŠ (OPTIMÁLNĚ Z JINÉ OBCE)

15 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU, ZEJMÉNA MONITOROVACÍ INDIKÁTORY PODLE DALŠÍHO ČLENĚNÍ

16 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

17 UDRŽITELNOST PO DOBU 3 LET PROJEKT NESMÍ NAHRAZOVAT UDRŽITELNOSTI JINÉHO PROJEKTU


Stáhnout ppt "Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI Leoš Křeček."

Podobné prezentace


Reklamy Google