Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝHLED NA ROK 2009 Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání Prioritní osa 3 – Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Pavlína Mikešová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝHLED NA ROK 2009 Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání Prioritní osa 3 – Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Pavlína Mikešová"— Transkript prezentace:

1 VÝHLED NA ROK 2009 Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání Prioritní osa 3 – Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Pavlína Mikešová pavlina.mikesova@kraj-lbc.cz Leoš Křečekleos.krecek@kraj-lbc.cz

2 PRIORITNÍ OSA 1 – POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  2. výzva proběhne 5.1.2009 – 27.2.2009  Semináře pro žadatele – leden 2009 (místa a termíny budou upřesněny)  Alokace:  Omezení aktivit oproti předchozí výzvě  Aktuální informace na www.opvk.kraj-lbc.cz Oblast podpory 1.176 750 927,- Kč Oblast podpory 1.227 999 991,- Kč Oblast podpory 1.334 886 785,- Kč

3 PRIORITNÍ OSA 1 – POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Sloučení alokací a vyhlášení jen jedné výzvy/rok  větší důraz na „citlivá místa“ administrace GP – příprava hodnotitelů, vracení nekvalitních hodnocení…  vyšší alokace umožní podporu více kvalitních GP  zlevnění administrace - snížení množství peněz utracených za hodnocení  rozložení prostředků do více let stále umožňuje „řízení monitorovacích indikátorů“  omezení rozsahu podporovaných aktivit tak, aby podpora dosahovala většího zacílení a efektu vzhledem k prioritám Libereckého kraje

4 OBLAST PODPORY 3.2 – PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  Cíl OP: prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání  Příprava globálního grantu – finální žádost v únoru 2009  Celková alokace pro celé trvání GG = 135 305 580,- Kč  1. výzva k předkládání GP cca v červnu 2009  Alokace na 1.výzvu a maximální výše finančních prostředků na jednotlivé GP budou specifikovány ve výzvě

5 VEŘEJNÁ PODPORA  Většina aktivit GP bude zakládat veřejnou podporu – uplatnění blokových výjimek (Nařízení Komise č.800/2008), výjimky pro MSP a pravidla de minimis (Nařízení Komise č.98/2006)  Bloková výjimka (uplatněná na kategorie slučitelné se společným trhem – osobní výdaje školitele, cestovní výdaje školitelů a školených osob, ostatní běžné výdaje – např.materiál a vybavení, opotřebení nástrojů a zařízení, náklady na poradenské a konzultační služby, osobní výdaje školených osob) – míra podpory nesmí přesáhnout 60 - 80% celkových výdajů (dle velikosti žadatele).  Podpora de minimis – na ostatní náklady v rámci jednotlivých aktivit; míra podpory ani typ nákladů nejsou omezeny, celkově nesmí přesáhnout částku 200.000 EUR za poslední 3 roky.  V rámci jednoho projektu bude moci být poskytnuta podpora dle více pravidel.  Míra podpory, uplatnění výjimek a pravidel VP na jednotlivé aktivity a výdaje GP budou specifikovány ve výzvě.  Každý projekt, jednotlivé aktivity a náklady budou z hlediska veřejné podpory posuzovány individuálně.

6 PODPOROVANÉ AKTIVITY  Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů  vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací (dílčí kvalifikace)  vytváření modulů navazujících na obory vzdělání poskytované školami – rozvoj vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy (RVP, ŠVP)  vytváření vzdělávacích modulů a studijních opor pro kurzy celoživotního vzdělávání

7 PODPOROVANÉ AKTIVITY  Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání - rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích  rozvoj nabídky dalšího vzdělávání směřující ke konkurenceschopnosti  vytváření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů daného regionu  tvorba učebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání, vytváření e-learningových programů  podpora tvorby metodických nástrojů vzdělávacích programů: vytváření podmínek a pomůcek pro metodické, řídicí pracovníky a lektory dalšího vzdělávání

8 PODPOROVANÉ AKTIVITY  Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj  rozšíření kvalifikace vzdělavatelů účastníků dalšího vzdělávání  vzdělávání poradců v oblasti dalšího vzdělávání

9 PODPOROVANÉ AKTIVITY  Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství  vzájemná spolupráce vzdělávacích institucí pro další vzdělávání  spolupráce vzdělávacích institucí a sociálních partnerů  partnerství privátního sektoru a škol  analytická činnost a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství, realizovaných v rámci jednotlivých krajů  rozvoj a poskytování poradenských služeb

10 PODPOROVANÉ AKTIVITY  Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj)  podpora vzniku e-learningových kurzů  zavádění interaktivních pomůcek do vzdělávání  tvorba metodik

11 CÍLOVÉ SKUPINY  lektoři  pracovníci vzdělávacích institucí  účastníci dalšího vzdělávání (musí být definováni s ohledem na uplatnitelnost na trhu práce a aktivity pro tuto cílovou skupinu musí směrovat ke zvyšování konkurenceschopnosti)

12 PROSTOR PRO DISKUSI


Stáhnout ppt "VÝHLED NA ROK 2009 Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání Prioritní osa 3 – Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Pavlína Mikešová"

Podobné prezentace


Reklamy Google