Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Hadravová 1. výzva pro předkládání grantových projektů do GG OP VK v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení grantových programů ORR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Hadravová 1. výzva pro předkládání grantových projektů do GG OP VK v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení grantových programů ORR."— Transkript prezentace:

1 Jana Hadravová 1. výzva pro předkládání grantových projektů do GG OP VK v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení grantových programů ORR

2 Jana Hadravová Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je prostředek k získání podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Globálním cílem tohoto programu je rozvoj společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím kvalitního a moderního systému celoživotního vzdělávání. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Financován je z 85% ze ESF a z 15% ze SR. Celková alokace na tento program je 1811,8 mil. € (51,6 mld. Kč), tj. 7 % z celkové sumy z fondů EU pro ČR pro plánovací období 2007 – 2013.

3 Jana Hadravová Prioritní osy a oblasti podpory Prioritní osa 1 - Počáteční vzděláváníPrioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývojPrioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Inovace systému terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností. Prioritní osa 3 - Další vzděláváníPrioritní osa 3 - Další vzdělávání Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR. Prioritní osa 4 - Systémový rámec celoživotního učeníPrioritní osa 4 - Systémový rámec celoživotního učení Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení, prostřednictvím synergického rozvoje systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání.

4 Jana Hadravová Prioritní osa 1 Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Příjemci podpory v GG (např.:) Školy a školská zařízení Vysoké školy Sdružení a asociace škol Právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství Nestátní neziskové organizace Města, obce a svazky obcí Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení Hospodářská komora

5 Jana Hadravová Celkové alokace v Dohodě o spolupráci ŘO a ZS €ESF 85%SR 15%KčESF 85%SR 15%

6 Jana Hadravová Proces administrace grantových projektů po schválení GG 1.vyhlášení výzvy ukončení příjmu žádostí registrace do informačního systému Monit 7+ 4.hodnocení zajišťované oddělením GP 1.formální 2.přijatelnost 5.oznámení předkladatelům grantových projektů o vyřazení po hodnocení přijatelnosti 6.hodnocení věcné – individuální hodnotitelé (2 – 3 hodnotitelé) 7.výběrová komise schválení projektů orgány kraje (RK a ZK ) 9.zveřejnění výsledků výběru 10.vyrozumění neúspěšných žadatelů 11.kompletace podkladů pro uzavření Smlouvy o realizaci 12.uzavření Smlouvy o realizaci

7 Jana Hadravová Příjem žádostí v 1. výzvě Oblast podpory Částka vyhlášena ve výzvě Nárokové finanční prostředky Počet předložených žádostí Celkem

8 Jana Hadravová Co nás čeká Předložení GG do 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání pravděpodobně do konce ledna 2009 Podporované aktivity: -podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním při vytváření vzdělávacích modulů -podpora vzdělávací nabídky v oblastí dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích -vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj -rozvoj sítí a partnerství subjektů v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství -poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj)

9 Jana Hadravová Co nás čeká Uzavírání smluv o realizaci grantových projektů (leden 2008, semináře pro příjemce…) Vyhlášení výzvy do Prioritní osy 1 – do oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3 – pravděpodobně únor 2009 (analýza, semináře pro žadatele….) Vyhlášení výzvy do oblasti podpory 3.2 po schválení GG ze strany ŘO Administrace projektů …..

10 Jana Hadravová Prostor pro dotazy Děkuji za pozornost Jana Hadravová tel


Stáhnout ppt "Jana Hadravová 1. výzva pro předkládání grantových projektů do GG OP VK v Kraji Vysočina Jana Hadravová Oddělení grantových programů ORR."

Podobné prezentace


Reklamy Google