Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Hadravová GG OP VK v kraji Vysočina a nejčastější chyby žadatelů při zpracování a předkládání žádostí Jana Hadravová Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Hadravová GG OP VK v kraji Vysočina a nejčastější chyby žadatelů při zpracování a předkládání žádostí Jana Hadravová Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor."— Transkript prezentace:

1 Jana Hadravová GG OP VK v kraji Vysočina a nejčastější chyby žadatelů při zpracování a předkládání žádostí Jana Hadravová Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů

2 Jana Hadravová2 Obsah Obsah prezentace - směry soustředěné podpory v kraji Vysočina - přehled předložených žádostí - práce se žadateli - nejčastější chyby při předkládání žádostí

3 Jana Hadravová3 Směry soustředěné podpory Účelné a koordinované použití velké částky GG OP VK může ovlivnit kvalitu vzdělávání v kraji komplexněji Podpora kraje zaměřena na tři směry:  anglický jazyk  informační a komunikační technologie  kariéra

4 Jana Hadravová4 Předběžné výsledky 1. výzvy – příjem žádostí Oblast podpory Částka vyhlášena ve výzvě Nárokové finanční prostředky Počet předložených žádostí Celkem

5 Jana Hadravová5 Předběžné výsledky 1. výzvy – hodnocení přijatelnosti Oblast podpory Nárokové finanční prostředky Počet předlo- žených žádostí Vyřazené žádosti Postup do dalšího hodnocení početKčpočetKč Celkem

6 Jana Hadravová6 Práce se žadateli - práce se žadateli nezačala až s výzvou, již v roce konzultace (evidence projektových záměrů, kontakty) - webové stránky a jejich pravidelná aktualizace - zřízení ové adresy - 3 informační semináře pro žadatele (240 osob) - 4 běhy školení pro práci s elektronickou žádostí Benefit7 přímo u PC

7 Jana Hadravová7 Chyby žadatelů při zpracování a předkládání projektových žádostí nedostatečné prostudování všech pravidel =» nesoulad projektu s cíli (OP, strategických dokumentů) - neschopnost plnit náročné požadavky na kvalitu žádostí, nejenadministrativních (projeví se často už při nesplnění formálních kritérií předložené projektové žádosti) - nevyužívání dostupných informací k napsání a následnému řízení projektu („Učebnice projektového řízení“, Prováděcí dokument OP VK,, Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce, Výzva k předkládání projektu) - snaha využít každé příležitosti k získání dotace, nezačíná se od skutečných potřeb (žáků), ale uměle se vytvářejí projektové cíle

8 Jana Hadravová8 Chyby žadatelů při zpracování a předkládání projektových žádostí přehnaně optimistické výstupy provedené analýzy potřebnosti, nerealistické výsledky a výstupy projektu (vyžadovali jsme doložení analýzy) - nedostatečně popsaný realizační tým a kompetence jeho členů - nejasný harmonogram (nesoulad, nenavazuje na cíle) - problematika partnerství - výrazně nadhodnocená výše nákladů (výběr nejdražšího vybavení, které je na trhu k dispozici bez zdůvodnění) - nedodržení zásady 3E - zahrnutí nezpůsobilých nákladů, kterés projektem nesouvisejí - nedodržení limitů kapitol rozpočtu

9 Jana Hadravová9 Chyby žadatelů při předkládání projektových žádostí - chybné zařazení způsobilých nákladů dokapitoly rozpočtu - chybně pochopené křížové financování - chyby ve veřejných zakázkách a výběrových řízeních - výsledný efekt projektu neodpovídá vynaloženým prostředkům (jejich výše a opodstatněnost) U MĚKKÝCH PROJEKTŮ JE PRIMÁRNÍ PODROBNÉ A VĚROHODNÉ ZOBRAZENÍ EKONOMICKÉ STRÁNKY PROJEKTU (X OD TVRDÝCH PROJEKTŮ – KDE DŮRAZ JE KLADEN NA REALIZAČNÍ ČÁST)

10 Jana Hadravová10 Prostor pro dotazy Děkuji za pozornost Jana Hadravová


Stáhnout ppt "Jana Hadravová GG OP VK v kraji Vysočina a nejčastější chyby žadatelů při zpracování a předkládání žádostí Jana Hadravová Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor."

Podobné prezentace


Reklamy Google