Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Hadravová GG OP VK v kraji Vysočina a nejčastější chyby žadatelů při zpracování a předkládání žádostí Jana Hadravová Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Hadravová GG OP VK v kraji Vysočina a nejčastější chyby žadatelů při zpracování a předkládání žádostí Jana Hadravová Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor."— Transkript prezentace:

1 Jana Hadravová GG OP VK v kraji Vysočina a nejčastější chyby žadatelů při zpracování a předkládání žádostí Jana Hadravová Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů

2 Jana Hadravová2 Obsah Obsah prezentace - směry soustředěné podpory v kraji Vysočina - přehled předložených žádostí - práce se žadateli - nejčastější chyby při předkládání žádostí

3 Jana Hadravová3 Směry soustředěné podpory Účelné a koordinované použití velké částky GG OP VK může ovlivnit kvalitu vzdělávání v kraji komplexněji Podpora kraje zaměřena na tři směry:  anglický jazyk  informační a komunikační technologie  kariéra

4 Jana Hadravová4 Předběžné výsledky 1. výzvy – příjem žádostí Oblast podpory Částka vyhlášena ve výzvě Nárokové finanční prostředky Počet předložených žádostí 1.1100 000 000635 084 07890 1.236 000 000101 155 86920 1.345 000 000150 368 75130 Celkem181 000 000886 608 698140

5 Jana Hadravová5 Předběžné výsledky 1. výzvy – hodnocení přijatelnosti Oblast podpory Nárokové finanční prostředky Počet předlo- žených žádostí Vyřazené žádosti Postup do dalšího hodnocení početKčpočetKč 1.1635 084 0789040290 273 79450344 810 284 1.2101 155 869201251 011 643850 144 226 1.3150 368 751302094 379 7901055 988 960 Celkem886 608 69814072435 665 22768450 943 470

6 Jana Hadravová6 Práce se žadateli - práce se žadateli nezačala až s výzvou, již v roce 2007 - konzultace (evidence projektových záměrů, kontakty) - webové stránky a jejich pravidelná aktualizace www.vysocina-finance.cz www.vysocina-finance.cz - zřízení emailové adresy opvk@kr-vysocina.czopvk@kr-vysocina.cz - 3 informační semináře pro žadatele (240 osob) - 4 běhy školení pro práci s elektronickou žádostí Benefit7 přímo u PC

7 Jana Hadravová7 Chyby žadatelů při zpracování a předkládání projektových žádostí - 1 - nedostatečné prostudování všech pravidel =» nesoulad projektu s cíli (OP, strategických dokumentů) - neschopnost plnit náročné požadavky na kvalitu žádostí, nejenadministrativních (projeví se často už při nesplnění formálních kritérií předložené projektové žádosti) - nevyužívání dostupných informací k napsání a následnému řízení projektu („Učebnice projektového řízení“, Prováděcí dokument OP VK,, Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce, Výzva k předkládání projektu) - snaha využít každé příležitosti k získání dotace, nezačíná se od skutečných potřeb (žáků), ale uměle se vytvářejí projektové cíle

8 Jana Hadravová8 Chyby žadatelů při zpracování a předkládání projektových žádostí - 2 - přehnaně optimistické výstupy provedené analýzy potřebnosti, nerealistické výsledky a výstupy projektu (vyžadovali jsme doložení analýzy) - nedostatečně popsaný realizační tým a kompetence jeho členů - nejasný harmonogram (nesoulad, nenavazuje na cíle) - problematika partnerství - výrazně nadhodnocená výše nákladů (výběr nejdražšího vybavení, které je na trhu k dispozici bez zdůvodnění) - nedodržení zásady 3E - zahrnutí nezpůsobilých nákladů, kterés projektem nesouvisejí - nedodržení limitů kapitol rozpočtu

9 Jana Hadravová9 Chyby žadatelů při předkládání projektových žádostí - chybné zařazení způsobilých nákladů dokapitoly rozpočtu - chybně pochopené křížové financování - chyby ve veřejných zakázkách a výběrových řízeních - výsledný efekt projektu neodpovídá vynaloženým prostředkům (jejich výše a opodstatněnost) U MĚKKÝCH PROJEKTŮ JE PRIMÁRNÍ PODROBNÉ A VĚROHODNÉ ZOBRAZENÍ EKONOMICKÉ STRÁNKY PROJEKTU (X OD TVRDÝCH PROJEKTŮ – KDE DŮRAZ JE KLADEN NA REALIZAČNÍ ČÁST)

10 Jana Hadravová10 Prostor pro dotazy Děkuji za pozornost Jana Hadravová email: hadravova.j@kr-vysocina.czhadravova.j@kr-vysocina.cz opvk@kr-vysocina.cz www.vysocina-finance.cz


Stáhnout ppt "Jana Hadravová GG OP VK v kraji Vysočina a nejčastější chyby žadatelů při zpracování a předkládání žádostí Jana Hadravová Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor."

Podobné prezentace


Reklamy Google