Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ECVET pro TRAWI Hana Slámová ECVET expert. Výsledky analýzy p ř ihlášených materiál ů KA1 Ze 147 úspěšných přihlášek 63 deklarovalo ECVET 42,8 procent.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ECVET pro TRAWI Hana Slámová ECVET expert. Výsledky analýzy p ř ihlášených materiál ů KA1 Ze 147 úspěšných přihlášek 63 deklarovalo ECVET 42,8 procent."— Transkript prezentace:

1 ECVET pro TRAWI Hana Slámová ECVET expert

2 Výsledky analýzy p ř ihlášených materiál ů KA1 Ze 147 úspěšných přihlášek 63 deklarovalo ECVET 42,8 procent Struktura vzorku: nejvíce Praha a Olomoucký kraj (11 a 9) 95 procent odborné školy (47 maturitní úroveň, EQF 4) Nejčastěji oblast gastronomie, hotelnictví a turismus, ekonomika a administrativa, informatické obory Délka praxe 2 týdny Zahraniční zkušenosti (Europass)

3 Rozlo ž ení podle kraj ů

4 Podle právní subjektivity Veř. školy 85 procent Soukr. Školy 10 Ostat. org. 5

5 Za ř azení oboru studia do EQF

6 Celkový p ř ehled oblastí: 1 Doprava a spoje14 Potravinářství a potravinářská chemie 2 Ekologie a ochrana životního prostředí15 Právo, právní a veřejnoprávní činnost 3 Ekonomie16 Publicistika, knihovnictví a informatika 4 Ekonomika a administrativa17 Speciální a interdisciplinární obory 5 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 18 Stavebnictví, geodézie a kartografie 6 Gastronomie, hotelnictví a turismus19 Strojírenství a strojírenská výroba 7 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 20 Technická chemie a chemie silikátů 8 Informatické obory21 Tělesná kultura, tělovýchova a sport 9 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 22 Textilní výroba a oděvnictví 10 Obchod23 Umění a užité umění 11 Osobní a provozní služby24 Zemědělství a lesnictví 12 Pedagogika, učitelství a sociální péče 25 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 13 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 26 Zdravotnictví

7 Podle tematické oblasti

8 Chemické obory a ECVET 9 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů – 0 projektů 14 Potravinářství a potravinářská chemie – 2 projekty 20 Technická chemie a chemie silikátů – 2 projekty

9 Hlavní poznatky analýzy pro oblast chemie Implementace ECVET je formální (bez promyšlení realizace) Chybí smluvní aspekty implementace (JVU, MP, LA) Rozdílná úroveň práce s JVU

10 JVU- celkový vzorek Plánovaná - 43 procent Realizovaná - 27 Žádná - 30

11 Poznatky z vytváření JVU v oblasti chemie Chybí zcela formulace záměru, že bude JVU zpracována Chybí název jednotky, popř. zařazení do EQF Propojení s NSK Proces vytváření JVU Sladění rozsahu JVU a délky stáže

12 Obsah JVU Jaký rozsah má mít 1 JVU? Obsah je příliš rozsáhlý Obsah je příliš stručný Popis obecných dovedností Formální vhodnost popisu činností –aktivní slovesa Proces hodnocení (forma, osoba) Proces validace

13 Shrnutí zkušeností pro chemii Celkový počet vytvořených jednotek 3 Úroveň jednotek rozdílná míra detailu a různé pojetí výsledků učení Mezinárodní spolupráce CREDCHEM Network Snaha o mezinárodní šíření výsledků mimo ČR

14 Celková kvalita zpracování p ř ihlášek Tři kategorie: Spodní hranice kvality(žádný dok., čp 1, 2) 20 % Střední kvalita (dok. zčásti, čp 3-4)60 % Nejlepší kvalita (dok. vše, 5 a více čp) 20 %


Stáhnout ppt "ECVET pro TRAWI Hana Slámová ECVET expert. Výsledky analýzy p ř ihlášených materiál ů KA1 Ze 147 úspěšných přihlášek 63 deklarovalo ECVET 42,8 procent."

Podobné prezentace


Reklamy Google