Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etika a realita Jana Vojtíšková Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha Praktická lékařka Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etika a realita Jana Vojtíšková Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha Praktická lékařka Praha."— Transkript prezentace:

1 Etika a realita Jana Vojtíšková Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha Praktická lékařka Praha

2 Co je etika?  Teorie morálky je filosofickou disciplínou, která zkoumá morálku nebo morální rozhodování. (wikipedie)  Ideály lékařského poslání se stále častěji dostávají do konfliktu s všeobecně respektovaným žebříčkem hodnot konzumní společnosti  Co je a co není motivem morálního rozhodování?

3 Význam tématu  V současné atmosféře přehodnocování a oceňování lidských zdrojů se zkoumají náklady ve zdravotnictví (léky, přístroje )  Kritický pohled veřejnosti - „ nepřiměřené / neetické vztahy lékařů a FF „  Rozdíl v konání Přirozený zájem Je nám to nařízeno autoritou Motivací je možný budoucí prospěch

4 Lékař v praxi  Vývoj technologií, nových léků a nových postupů  Znalost terapeutických postupů,racionální používání nové ( drahé léčby )  Informovanost a tlak pacientů na moderní léčbu - nová kvalita léčby v souladu s poznatky vědy  Tlak zástupců FF na předepisující lékaře je vysoký

5 Realita  Kontinuální vzdělávání – podpora FF !  Lékaři potřebují FF a FF potřebují lékaře !  Stát si je toho vědom a spoléhá na to  MZ ČR ( nepokryje ani metodiku )  Na vzdělávání není žádný příspěvek (mzda,kapitace )  Vzdělání je drahé – kontinuální vzdělávání je nákladné ( SVL tvorba a implementace DP )

6 Lékař v praxi - příjemce daru  Vzdělaný odborník – sebevědomý,hrdý,nezávislý  Dar je lze přijmout podle zásad etiky.  Nesmí být přijat jako protislužba za preskripci nebo poskytování péče ( ani z veřejných zdrojů, ani z prostředků pacienta )

7 Lékař expert/vědec – ústav, instituce Dar na podporu plnění výzkumného úkolu, publikace, projektu - všichni, kdo se na práci podílejí musí uvést tuto skutečnost při výstupu těchto činností ( disclosure ) ( článek, prezentace, poster )

8

9 Poskytovatel daru  Musí se řídit etickými principy.  Za dar nevyžadovat nepřijatelné služby,činnosti  Dary by měly být poskytovány účelově.  Účel by měl být definován ve smlouvě.  Dary - přiměřené a zdůvodnitelné.

10 Obvyklá praxe  Administrativní úkony ( PM studie )  Sběr obecných epidemiologických dat  Expertní názor  Klinické vyzkoušení ( registrovaných )léků Co je a co už není etické ?

11 Dar / prospěch Spíše přirozenost než samozřejmost  Pokud lékař, instituce poskytuje službu (plní výzkumný úkol) náklady musí být zaplaceny ( funkční praxe VPLv Praze je 20Kč/ min.)  Pojišťovny nezohledňují potřebu vzdělávání !  Odmítnutí podpory FF na vzdělávání ( účasti na seminářích, kongresech) nelze přijmout  Spolupráce může fungovat na výše uvedených principech ( projekty ÚVL 1.LF UK )

12 Wonca 2013  Světový kongres rodinných lékařů v Praze  Aktivní účast a mezinárodní spolupráce  Ocenění práce SVL ČLS JEP a zapojení českých lékařů do evropských i světových aktivit  Podpora české ekonomiky – kongresová turistika  Společný zájem všech ( FF i lékařů)

13 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Etika a realita Jana Vojtíšková Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha Praktická lékařka Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google