Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poradenství v sociálních službách. Sociální poradenství Základní Odborné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poradenství v sociálních službách. Sociální poradenství Základní Odborné."— Transkript prezentace:

1 Poradenství v sociálních službách

2 Sociální poradenství Základní Odborné

3 Základní poradenství Základní - základní informace pro řešení nepříznivé sociální situace - základní činností všech druhů sociálních služeb, poskytovatelé mají povinnost tuto činnost zajistit - poskytováno bezplatně

4 Základní činnosti u základního poradenství a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,

5 Základní činnosti u základního poradenství II. c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, d)poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

6 Odborné poradenství zaměřeno na jednotlivé okruhy sociálních skupin osob - poskytují manželské, občanské, rodinné poradny, pro zdravotně postižené, pro seniory, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností - součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek - poskytováno bezplatně

7 Základní činnosti u odborného poradenství a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb, b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

8 Základní úlohy sociálního poradenství poskytovat chybějící informace napomáhat při orientaci v problémové situaci klienta předcházet vzniku a rozvoji nežádoucích sociálních jevů působit preventivně výchovně přispívat k sociální integraci klienta (vztahy s okolím) zvyšování sociálních kompetencí klienta pomoc při sociální adaptaci klienta přispívat k celkovému osobnostnímu růstu klienta

9 Dovednosti sociálního poradce měl by být odborníkem v oblasti, v které poskytuje poradenství měl by umět jednat s lidmi, měl by být objektivní a nestranný, odpovědný Lze vyjádřit i takto: empatie, úcta, pozitivní vztah, upřímnost a konkrétnost

10 Formy poradenské činnosti 1.Vedení, informování 2.Poradenství v užším slova smyslu 3.Konzultační činnost

11 Cíle poradenské práce Dosažení klientovi pohody Změny v sociálním prostředí klienta Konkrétní opatření

12 Poradenský tým Ideální poradenský tým tvoří nejčastěji psychologové, pedagogové, sociální pracovníci, případně - právníci, lékaři, ekonomové a další. Sociálně-administrativní pracovník – vede tým, dokumentace

13 Typy klientů v poradenství Dva typy klientů: Spontánní Distribuovaní

14 Organizace v Chrudimi poskytující odborné poradenství  Centrum J.J.Pestalozziho,o.p.s  Centrum pro zdravotně postižené pard. kraje  Občanská poradna farní charity  Most pro lidská práva  Poradna pro rodinu pard. Kraje  Samostatný život  Poradna při hospici Chrudim  Tyflocentrum

15 Zdroje Matoušek Oldřich, Slovník sociální práce, Portál, Praha, 2008 Matoušek Oldřich, Sociální služby, Portál, Praha, 2007 Matoušek Oldřich, Metody a řízení sociální práce, Portál, Praha, 2003 Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách (§ 37), vyhláška č. 505/2006 (§ 3, 4) http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby


Stáhnout ppt "Poradenství v sociálních službách. Sociální poradenství Základní Odborné."

Podobné prezentace


Reklamy Google