Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje plk. Mgr. Ing. Radomír HEŘMAN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje plk. Mgr. Ing. Radomír HEŘMAN."— Transkript prezentace:

1 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje plk. Mgr. Ing. Radomír HEŘMAN

2 Jihočeský kraj Rozloha: 10 057 km 2 rozlohou 2. největší kraj v ČR Silniční síť o délce 6126km 2. nejdelší v ČR Počet obyvatel: 637 643 7. nejlidnatější kraj v ČR 7 okresů Ředitel, plk. Mgr. Ing. Radomír Heřman 2

3 3 Jihočeská policie chce být stabilní, plně profesionální a transparentní bezpečnostní složkou, spolupracující s místními a evropskými partnery s cílem vytvoření trvale bezpečného regionu se spokojenými občany i zaměstnanci Vize Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje:

4 Personální oblast Ředitel, plk. Mgr. Ing. Radomír Heřman 4 Na rok 2013 je plánovaný stav 2290 policistů. V současné době je u Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje 2203 policistů, což je o 87 policistů méně oproti stavu plánovanému na rok 2013.

5 Ředitel, plk. Mgr. Ing. Radomír Heřman 5 Odbor vnitřní kontroly STÍŽNOSTI (§ 175 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád: Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgán se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany). V roce 2011 za KŘP Jčk vyřízeno celkem 186 stížností, z toho 36 stížností bylo důvodné nebo částečně důvodné Jednotlivé stížnosti mohou směřovat i do více oblastí najednou (t.j. do více předmětů podání). Předmět podání „nevhodné chování a jednání“ byl uveden u 66 stížností (35,5 %). Stížnosti na činnost uniformované policie: činí zhruba 85 %. Stížnosti na činnost SKPV: činí zhruba 12 %. Ostatní činí zhruba 3 % (na činnost občanských zaměstnanců byly prošetřovány 3 stížnosti).

6 Ředitel, plk. Mgr. Ing. Radomír Heřman 6 UPOZORNĚNÍ (§ 97 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR: Každý může upozornit na nedostatky v činnosti policejního útvaru, policisty nebo zaměstnance policie, nebo na skutečnost, že se policista nebo zaměstnanec dopustil jednání, které naplňuje znaky trestného činu, správního deliktu nebo kázeňského přestupku). V roce 2011 za KŘP Jčk vyřízeno celkem 57 upozornění, z toho 7 jich bylo vyhodnoceno jako upozornění opodstatněné.

7 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování plk. Mgr. Miroslav KREJČÍ

8 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 8

9 9 OBJASNĚNO Pořadí CELKOVÁ KRIMINALITA: NápadPOČ Tj. % 2011 Česká republika 317 177122 23838,54 % KARLOVARSKÝ 8 1105 33065,72 1 ZLÍNSKÝ 9 2275 21156,48 2 VYSOČINA 8 6134 58653,25 3 PARDUBICKÝ 9 1604 68551,15 4 PLZEŇSKÝ 13 7526 95050,54 5 JIHOČESKÝ 14 8207 41450,03 6 LIBERECKÝ 13 6746 55947,97 7 OLOMOUCKÝ 14 3476 74447,01 8 KRÁLOVÉHRADECKÝ 11 0045 12246,55 9 ÚSTECKÝ 30 28713 99546,21 10 STŘEDOČESKÝ 37 65414 29337,96 11 JIHOMORAVSKÝ 29 93311 08337,03 12 MORAVSKOSLEZSKÝ 42 47414 68234,57 13 PRAHA 74 12215 58421,02 14

10 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 10

11 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 11

12 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 12

13 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 13

14 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 14

15 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 15 Obecná Násilná Mravnostní Majetková Zbývající Ostatní Hospodářská

16 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 16

17 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 17

18 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 18

19 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 19

20 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 20

21 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 21

22 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 22

23 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 23

24 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 24

25 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 25

26 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 26

27 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 27

28 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 28

29 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 29

30 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 30

31 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 31

32 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 32 Pátrání po osobách v Jčk 20072008200920102011 Vyhlášeno1 9252 1211 8901 6931 636 Vypátráno1 8772 0721 9801 6871 693 prioritní skupinou jsou pohřešované osoby, vyhlášených bylo 253 /rok 2010 – 215 osob/ svěřenců bylo 299 /rok 2010 – 285 svěřenců/, kdy se zpravidla jedná o opakované útěky

33 SKPV, plk. Mgr. Miroslav Krejčí 33 Celkově lze situaci na území kraje hodnotit jako stabilizovanou Veřejnosti povědomý případ: - dne 26.11.2011 byla ve Vimperku napadena zpěvačka Tonya La Chonne Graves - svolaná pracovní skupina policistů zadržela pachatele do pěti dnů od spáchání

34 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Náměstek ředitele pro vnější službu plk. Mgr. Roman BLÁHA, Ph.D.

35 Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. Náměstek pro vnější službu Organizační články krajského ředitelství Odbor služby pořádkové policie Odbor služby dopravní policie Odbor cizinecké policie Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Operační odbor Zásahová jednotka Zásahová jednotka - JETE 35

36 ODBOR SLUŽBY POŘÁDKOVÉ POLICIE Vybrané kvantitativní ukazatele a jejich porovnání (bezpečnostní a preventivní akce) Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. Územní odboryČBČKJHPIPTSTTA DBA "X" a "Y"6055627118261171148 Podávání alkoholu mladistvým89556338903679 Kontr. chatových oblastí a kempů4091611124118 Kontr. nočních podniků a prostituce381547562925192 Nelegální prodej2212661771256921870 Mezinárodní spolupráce131719-9-- 36

37 ODBOR SLUŽBY POŘÁDKOVÉ POLICIE Vybrané kvantitativní ukazatele a jejich porovnání (bezpečnostní a preventivní akce) Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. Územní odboryČBČKJHPIPTSTTA Setkání se starosty měst a obcí162320479430532616359 Prevence (přednášky, besedy…) 9645962410265212 Besedy - senioři337--816 Bezpečně do školy průběžně Bezpečné přechody průběžně 37

38 ODBOR SLUŽBY POŘÁDKOVÉ POLICIE Vybrané kvantitativní ukazatele a jejich porovnání Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. 200920102011 Evidováno trestných činů118631293712136 Přestupků celkem454474659048857 z toho BESIP243872286324838 majetkové př.124411277812620 veřejný pořádek681880528348 alkohol + toxi769811905 Incidenty se znaky domácího násilí509547573 Vykázáno osob – domácí násilí368566 Celkem událostí (TČ,PŘ,ČJ)962399829199808 38

39 ODBOR SLUŽBY POŘÁDKOVÉ POLICIE Trestní a přestupkové řízení pokračovat v metodické a kontrolní činnosti zaměřené na OMČ a obsahovou stránku trestního a přestupkového řízení provádět metodickou a kontrolní činnost zaměřenou na kvalitu blokového řízení Bezpečnostní a preventivní akce pokračovat v nastaveném trendu – prováděné akce zaměřit na prevenci protiprávního jednání, akce organizovat s ohledem na vývoj bezpečnostní situace v teritoriu nadále se zaměřovat na eliminaci požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek řidiči motorových vozidel a podávání alkoholu osobám mladším 18 let Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. STANOVENÉ PRIORITY SPP PRO ROK 2012 39

40 Vzdělávání policistů služby pořádkové policie podílet se na organizaci doškolovacích kurzů pro policisty služby pořádkové policie, po odborné stránce garantovat potřeby a kvalitu organizovat odborné tematicky zaměřené semináře na základě aktuální potřeby přímého výkonu služby Podílet se na aktuálních změnách v organizační struktuře služby pořádkové policie v případě přípravy reorganizace služby pořádkové policie se aktivně podílet na vytváření potřebných analýz, navrhovat možnosti systémových změn v řízení s typováním případných rizik. Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. ODBOR SLUŽBY POŘÁDKOVÉ POLICIE STANOVENÉ PRIORITY SPP PRO ROK 2012 40

41 ODBOR SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Celková činnost v oblasti odhalených přestupků vykazuje oproti roku 2010 nárůst, a to i přes ekonomické a personální potíže. V roce 2011 zemřelo na silnicích Jihočeského kraje 67 osob (nejméně od roku 1997). V roce 2011 se stalo 250 DN, kdy byl řidič – viník pod vlivem alkoholu (nejméně od roku 1997). Lehký nárůst je evidován v počtu těžce a lehce zraněných osob – meziročně jde však o druhé, resp. třetí nejnižší počet zraněných osob od roku 1997. V rámci České republiky jsou jihočeské komunikace hodnoceny podle evropského měřítka (EURORAP) jako nejbezpečnější. Rezervy lze spatřovat v problematice nákladní dopravy a s tím spojených kontrol tzv. sociálních předpisů, kontrol vozidel ADR a vážení nákladních vozidel – v roce 2012 hodláme v této oblasti zvýšit činnost včetně ukládání kaucí. Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. Zhodnocení BESIP 41

42 ODBOR SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Vybrané kvantitativní ukazatele a jejich porovnání Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. 20012002200320042005200620072008200920102011 Počty DN 13598 13897143971527514533128321263210694320628993015 Usmrcených 101 146126119 79110108747267 Těžce zraněných 468 491500387371309347303237207266 Lehce zraněných 2413 2288239022772264182720581957180016031758 DN pod vlivem alkoholu 728 754766777679584610569425282250 42

43 ODBOR SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Vybrané kvantitativní ukazatele a jejich porovnání Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. Blokové řízení (počet)Oznámeno (počet) Územní odbor2010201120102011 České Budějovice92879460942796 Český Krumlov46703976112142 Jindřichův Hradec79306949564263 Písek22244550158370 Prachatice28913594112115 Strakonice43724351340363 Tábor47034416273419 Oddělení silničního dohledu20382353470502 43

44 Oblast represe udržení výslednosti služby dopravní policie v roce 2012 na úrovni roku 2011. Oblast prevence a metodické činnosti posilování právního vědomí policistů služby dopravní policie, udržovat trend klesající tendence počtu zrušených rozhodnutí v rámci přezkumného řízení. Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. ODBOR SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE STANOVENÉ PRIORITY SDP PRO ROK 2012 44

45 ODBOR CIZINECKÉ POLICIE – KONTROLNÍ ČINNOST pobytové kontroly kontrola osob prověrky pro OAMP smíšené/společné hlídky v ČR/cizině pobytové kontroly – celkem 15 188 - ubytovací zařízení 4 382 - objekty pro výdělečnou činnost 3 180 - jiné objekty 6 133 kontrolováno osob – celkem 29 161 - občané České republiky 9 057 - cizinci 20 086 provedeno prověrek 590 společné hlídky se SRN 33 (15/18) smíšené hlídky s Rakouskem 76 (38/38) Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. 45

46 NELEGÁLNÍ MIGRACE Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. právní kvalifikace podle zák. č. 326/1999 Sb. počet vydaných rozhodnutí § 119 odst. 1 písm. b) bod 1 prokázání se padělaným dokladem 18 § 119 odst. 1 písm. b) bod 2 prokázání se neplatným dokladem 1 § 119 odst. 1 písm. b) bod 3 nelegální práce 37 § 119 odst. 1 písm. b) bod 9 maření rozhodnutí 8 § 119 odst. 1 písm. c) bod 1 pobyt bez CD 2 § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 pobyt bez víza 17 § 119 odst. 1 písm. c) bod 3 uvedení nepravdivých údajů v řízení 1 § 118 odst. 5 zásah do soukromého života 5 CELKEM 89 pořadí státní příslušnosti nelegálních migrantů Ukrajina68 Vietnam12 Moldavsko5 Uzbekistán3 Slovensko2 Čína1 Makedonie1 Mongolsko1 Rusko1 Senegal1 46

47 ODHALENÉ NEREGULÉRNÍ DOKLADY Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. druh dokladu počet cestovní pas22 průkaz totožnosti občana13 řidičský průkaz8 protokol o technické prohlídce vozidla6 průkaz o povolení k pobytu (PkP)4 karta opencard2 technický průkaz vozidla1 pracovní neschopnost1 CELKEM57 státní příslušnost předkladatele počet Ukrajina20 Česká republika11 Vietnam8 Moldavsko7 Německo2 Makedonie1 Rakousko1 Rusko1 Uzbekistán1 nezjištěna1 47

48 TRESTNÉ ČINY Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. § 337 TZ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání § 274 TZ ohrožení pod vlivem návykové látky § 348 TZ padělání a pozměnění veřejné listiny § 341 TZ napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky celkem TČ 26215245 Ukrajina Slovensko Vietnam MoldavskoMakedonie Mongolsko Rakousko Rumunsko Senegal Uzbekistán Celkem 1673311111135 48

49 ZJIŠTĚNÉ PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY počet finanční částka v Kč celkem celkem finanční částka v Kč zákon č. 326/1999 Sb. (o pobytu cizinců na území ČR) 1 6141 056 100,- 2 9761 683 100,- zákon č. 200/1990 Sb. (o přestupcích) 913391 400,- zákon č. 361/2000 Sb. (o provozu na poz. komunikacích) 449235 600,- správní delikty - zákon č. 326/1999 Sb. (o pobytu cizinců na území ČR) 17868 900,-17868 900,- CELKEM vyřešeno 3 0391 752 000,- Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. 49

50 ODBOR CIZINECKÉ POLICIE Efektivní eliminace nelegální migrace a případů porušování podmínek pobytu cizinců na území ČR účelně a efektivně tipovat místa a dobu provádění pobytových kontrol, při plánování výkonu služby vycházet z analytických informací zveřejňovaných na internetových stránkách oddělení analýzy rizik ŘSCP a z aktuální bezpečnostní situace na území Jihočeského kraje, zajistit efektivní předávání informací mezi jednotlivými pracovišti OCP, spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, neziskovými organizacemi a dalšími institucemi, které se věnují cizinecké problematice, prohlubovat odborné znalosti policistů OCP zejména formou školení a následným metodickým usměrňováním aplikační praxe zákonných norem a interních aktů řízení. Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. STANOVENÉ PRIORITY OCP PRO ROK 2012 50

51 ODBOR CIZINECKÉ POLICIE Posílení spolupráce OCP a ostatních útvarů vnější služby na úseku boje s nelegální migrací provést základní školení policistů vnější služby v problematice odhalování nelegální migrace a neregulérních dokladů, na poradách organizačních článků vnější služby seznamovat policisty s novými trendy v oblasti nelegální migrace s akcentem na doporučení pro výkon služby, plánovat a realizovat společné policejní akce zaměřené mimo jiné na problematiku odhalování případů nelegální migrace a porušování podmínek pobytu cizinců na území ČR. Spolupráce s bezpečnostními sbory sousedních států s ohledem na vývoj bezpečností situace zajistit efektivní plánování výkonu společných a smíšených hlídek, zajistit rychle předávání informací získaných v rámci zahraničních služebních styků příslušným organizačním článkům KŘP Jčk. Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. STANOVENÉ PRIORITY OCP PRO ROK 2012 51

52 ODBOR CIZINECKÉ POLICIE Důraz na průběžný rozvoj specializace policistů OCP zajistit účast policistů se specializací na posuzování pravosti dokladů a listin a obsluhu speciální techniky využívané k plnění úkolů Policie ČR na specializačních školeních a kurzech organizovaných v rámci rezortu MV ČR, spolupracovat při výměně informací v oblasti neregulérních dokladů s ostatními organizačními články Policie ČR a ostatními orgány státní správy a územní samosprávy, ve II. pololetí roku 2012 realizovat ve spolupráci se ŠPS Lišov 2. etapu kurzů dalšího profesního vzdělávání pro policisty zařazené ve 4. – 6. TT. Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. STANOVENÉ PRIORITY OCP PRO ROK 2012 52

53 Statistické ukazatele k 31.12.2011 Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. K tomuto datu OSZBM KŘP Jčk eviduje 25652 držitelů zbrojních průkazů, což je o 19 méně oproti konci roku 2010. Tito držitelé mají zaregistrovaných celkem 64668 zbraní, což je o 1403 zbraní více oproti konci roku 2010. Zbrojních licencí je evidováno 175, což je o 9 zbrojních licencí více oproti konci roku 2010. a k nim je zaregistrováno 900 zbraní. 53 ODBOR SLUŽBY PRO ZBRANĚ A BEZPEČNOSTNÍ MATERIÁL Celkem bylo v roce 2011 odborem vedeno cca 25.000 správních řízení.

54 PRIORITY ODBORU SLUŽBY PRO ZBRANĚ A BEZPEČNOSTNÍ MATERIÁL Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. Pro rok 2012 je hlavní prioritou: zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na úseku zbraní a střeliva v regionu Jihočeského kraje při zachování standardního komfortu poskytovaných služeb OSZBM dohledová činnost nad výkonem zkoušek z odborné způsobilosti k eliminaci korupčních rizik. 54

55 OPERAČNÍ ODBOR – VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. Zajištění zlepšení úrovně poskytovaných služeb IOS vůči jednotlivým organizačním článkům a komunikace s občany zejména při přijímání oznámení bylo jednou ze základních priorit stanovených v roce 2011 Na základě provedené analýzy byly realizovány doškolovací kurzy pro policisty IOS za úzké spolupráce psychologického pracoviště. Byl nastaven systém studijních pobytů policistů ze základních útvarů na IOS. Na porady IOS byli zváni pracovníci jednotlivých odborných služeb z důvodu efektivního řešení nastalých situací. 55

56 PRIORITY PRO ROK 2012 Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha, Ph.D. Činnost a řízení operačních středisek poskytovat adekvátní servis organizačním článkům s důrazem na dodržení zákonných norem a interních aktů řízení Zajištění informovanosti vedoucích základních útvarů s cílem vysvětlení činností, oprávnění a povinností operačního odboru a jeho jednotlivých pracovišť, Vzdělávání policistů operačních středisek Nadále pokračovat ve spolupráci se ŠPS Lišov a odboru psychologických služeb zdokonalovací „komunikační“ kurzy, vedoucí ke zkvalitnění vzájemné komunikace s občany a policisty, realizovat metodické a kontrolní akce na jednotlivých pracovištích IOS a metodická zaměstnání na jednotlivých OOP, 56

57 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Náměstek ředitele pro ekonomiku plk. Ing. Mgr. Ivan FANTA

58 EKONOMIKA 2011-2012 Ekonomika, plk. Ing. Mgr. Ivan Fanta 58 Rozpočet KŘP Jčk: v oblasti ostatních běžných výdajů je pro rok 2012 téměř stejný jako byl pro rok 2011, respektive byl o několik miliónů korun navýšen. To umožňuje na stejné úrovni zajistit výkon služby na teritoriu Jihočeského kraje i přes nárůst cen. Úspory: Přesto, že je nutné chovat se hospodárně ve všech oblastech naší činnosti, zaměřili jsme, a také nadále zaměřujeme, úsporná opatření především do oblastí logistiky, zejména: 1.pronájmů nemovitostí – tam, kde to umožňoval požadavek zajištění výkonu služby jsme opustili pronajaté budovy a sestěhovali jsme se do vlastních, tam kde to nebylo možné jsme sjednali snížení nájmů: meziroční úspora 2010/2011: 1 674 000 Kč,

59 Ekonomika, plk. Ing. Mgr. Ivan Fanta 59 2.vytápění, spotřeby vody, plynu, elektrické energie a odpadového hospodářství – provedli jsme výraznou redukci elektrických spotřebičů na všech pracovištích krajského ředitelství. Nastavili jsme režimy vytápění a ohřevu vody na nezbytně nutnou dobu, noční útlum atd. Sledujeme a vyhodnocujeme spotřebu energií na všech odběrních místech samostatně, kontrolujeme hospodárnost využití. Výrazně se do úspor promítl nákup energií na komoditní burze : meziroční úspora 2010/2011: 8 219 000 Kč, 3.nákladů na revize, úklid, školení, cestovní náhrady – vyškolili jsme vlastní revizní pracovníky, ať již na revize požárních zařízení, elektro a další. Od 1.1. 2011 jsme tak tyto činnosti vykonávali ve vlastní režii. Většinu úklidu provádíme vlastními pracovníky, cestovní náhrady omezujeme organizací výkonu služby a práce na nezbytné minimum: meziroční úspora 2010/2011: 1 019 000 Kč, 4.opravy a údržby, zejména automobilní – v této oblasti se nejedná pouze o naše opatření. K úsporám došlo také v důsledku výrazné obnovy autoparku: meziroční úspora 2010/2011: 3 300 000 Kč,

60 Ekonomika, plk. Ing. Mgr. Ivan Fanta 60 5.televizní a rozhlasové poplatky a další – snížili jsme počty televizních a rozhlasových přijímačů na nutné minimum (nelze zrušit zcela, krizové řízení atd.): meziroční úspora 2010/2011: 351 000 Kč. Celkem jsme tedy dosáhli v oblasti logistického zabezpečení, nikoliv v oblasti přímého výkonu služby, meziroční úspory 2010/2011........... 14.563.000,- Kč. Díky tomu jsme meziročně nesnižovali nákup pohonných hmot, ale naopak jsme navýšili spotřebu o více než 600.000,- Kč. Další energetické úspory očekáváme od zateplování budov v rámci operačních programů životního prostředí, kdy v současnosti již z Operačního programu životní prostředí realizujeme zateplení Územního odboru Prachatice, areálů Krajského ředitelství v Českých Budějovicích a dvou obvodních oddělení v Českých Budějovicích. Dále připravujeme zateplení Účelového zařízení Lišov Slabce a Územního odboru Tábor.

61 Ekonomika, plk. Ing. Mgr. Ivan Fanta 61 Dalších úspor chceme dosáhnout v rámci redislokace útvarů. Do konce března 2012 bude dokončena redislokace útvarů Odboru cizinecké policie ve Strakonicích, kde opouštíme pronajaté prostory a přestěhujeme tyto útvary do vlastních budov. Nejvýznamnější je redislokace útvarů v rámci Českých Budějovic v letech 2011 - 2013. Jde o projekt soustředění našich útvarů do menšího počtu budov tak, aby byly co nejefektivněji využity. Současně tím uvolníme tři budovy v Českých Budějovicích, především budovu územního odboru na Pražské ulici, respektive Mariánském náměstí. Dosáhneme tak jednorázové úspory v řádu desítek miliónů korun, což je částka, kterou by vyžadovala oprava této budovy. Dále každoročních úspor ve výši 4 000 000 Kč za provoz těchto budov a předpokládaného příjmu 33 000 000 Kč prodejem těchto uvolněných nemovitostí.

62 Ekonomika, plk. Ing. Mgr. Ivan Fanta 62 Čerpání dotací EU V roce 2011 jsme z dotací EU vyčerpali celkem 5 754 670 Kč. V letech 2012 a 2013 plánujeme vyčerpat z evropských fondů 99 587 714 Kč, a to především na projekty zateplení objektů a Integrované operační středisko. Prodej nepotřebných nemovitostí Za rok 2011 jsme odprodejem nepotřebných nemovitostí získali do státního rozpočtu necelých 21 miliónů korun.

63 Ekonomika, plk. Ing. Mgr. Ivan Fanta 63 Redislokace útvarů na území KŘP Jčk Efektivní redislokace útvarů KŘK Jčk je prováděna soustředěním našich útvarů do menšího počtu budov, zejména v rámci Českých Budějovic. Následný prodej uvolněných nemovitostí předpokládá příjem 33 000 000 Kč. Každoroční úspora ve výši 4 000 000 Kč bude dosažena ušetřením výdajů za provoz těchto budov. Úspora uvolněním budovy územního odboru na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích se pohybuje v řádech desítek milionů korun, což představuje částku, která by musela být investována do opravy této budovy. Další úspory v rámci redislokace útvarů budou provedeny do konce března 2012, kdy útvary Odboru cizinecké policie ve Strakonicích a Jindřichově Hradci přestěhujeme do vlastních nemovitostí z pronajatých prostor. Prodej nepotřebných nemovitostí V roce 2011 jsme odprodejem nepotřebných nemovitostí získali do státního rozpočtu necelých 21 000 000 Kč.


Stáhnout ppt "Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje plk. Mgr. Ing. Radomír HEŘMAN."

Podobné prezentace


Reklamy Google