Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor cizinecké policie 22.9.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor cizinecké policie 22.9.2016."— Transkript prezentace:

1 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor cizinecké policie 22.9.2016

2 22.9.2016 2 Odbor cizinecké policie byl zřízen k 1. lednu 2011 na základě změny zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a následnou reorganizací SCP jako specializovaná složka vnější služby KŘP Olomouckého kraje, která se zabývá zejména : odhalováním nelegální migrace a pátráním po cizích státních příslušnících, jež se zdržují na území ČR v rozporu s výše uvedeným zákonemodhalováním nelegální migrace a pátráním po cizích státních příslušnících, jež se zdržují na území ČR v rozporu s výše uvedeným zákonem plněním některých úkolů vyplývajících pro Policii ČR KŘOK z mezinárodních smluv a právních předpisů Evropského společenstvíplněním některých úkolů vyplývajících pro Policii ČR KŘOK z mezinárodních smluv a právních předpisů Evropského společenství

3 22.9.2016 Odbor cizinecké policie 3 Organizační struktura odboru Odbor cizinecké policie (OCP) Oddělení pobytových agend (OPA) Oddělení dokladů a specializovaných činností(ODSČ)Oddělení dokumentace dokumentace(OD)Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort (OPKPE)

4 22.9.2016 Odbor cizinecké policie 4 Základní úkoly a náplň činnosti Provádění pobytových kontrol Provádění pobytových kontrol Pátrání po cizincích v nelegálním postavení na území ČR Pátrání po cizincích v nelegálním postavení na území ČR Pátrání po osobách a věcech Pátrání po osobách a věcech Provádění eskort podle mezinárodních dohod a v souvislosti s plněním úkolů v trestním a přestupkovém řízení Provádění eskort podle mezinárodních dohod a v souvislosti s plněním úkolů v trestním a přestupkovém řízení Zpracovávání a zajišťování pobytové agendy cizinců na území ČR Zpracovávání a zajišťování pobytové agendy cizinců na území ČR Odhalování, šetření, prověřování, a dokumentace trestné činnosti dle věcné a místní příslušnosti Odhalování, šetření, prověřování, a dokumentace trestné činnosti dle věcné a místní příslušnosti Zajišťování ochrany vnitřní schengenské hranice Zajišťování ochrany vnitřní schengenské hranice

5 22.9.2016 Odbor cizinecké policie 5 Základní úkoly a náplň činnosti Odhalování padělaných, pozměněných, smyšlených veřejných listin nebo dokladů Odhalování padělaných, pozměněných, smyšlených veřejných listin nebo dokladů Kontrola hraničního značení na společně chráněném úseku státních hranic s PR v délce 120 km v součinnosti se dvěma partnery PS PR se sídlem v Klodzku a Ratiboři Kontrola hraničního značení na společně chráněném úseku státních hranic s PR v délce 120 km v součinnosti se dvěma partnery PS PR se sídlem v Klodzku a Ratiboři Provádění činností v rámci mezinárodní policejní spolupráce Provádění činností v rámci mezinárodní policejní spolupráce Shromažďování, zpracování a předávání migračních dat Shromažďování, zpracování a předávání migračních dat Spolupráce se styčnými důstojníky pro migraci a doklady na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí Spolupráce se styčnými důstojníky pro migraci a doklady na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí

6 22.9.2016 Odbor cizinecké policie 6 Činnost za rok 2011 Vedeno trestní řízení ke specifické skupině trestných činů: 3x Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337/1b tr. zák. 3x Neoprávněné zaměstnávání cizinců dle § 342 tr. zák. 4x Padělání a pozměnění veřejné listiny dle § 348 tr. zák. 1. Trestní řízení

7 22.9.2016 Odbor cizinecké policie 7 Činnost za rok 2011 Plněním úkolů při výkonu služby na teritoriu KŘOK bylo zjištěno 818 přestupků, kterých se dopustili cizinci: Podle zákona o pobytu cizinců na území ČR542 Podle zákona o přestupcích 13 Podle zákona o silničním provozu263 2. Přestupkové řízení

8 22.9.2016 Odbor cizinecké policie 8 Činnost za rok 2011 Odbor cizinecké police je správním orgánem podle zákona o pobytu cizinců k provádění řízení. V řízení o správním vyhoštění bylo: Vydáno celkem 24 rozhodnutí o správním vyhoštění cizinceVydáno celkem 24 rozhodnutí o správním vyhoštění cizince Uděleno celkem 30 výjezdních příkazů k opuštění území ČRUděleno celkem 30 výjezdních příkazů k opuštění území ČR 3. Správní řízení

9 22.9.2016 Odbor cizinecké policie 9 Činnost za rok 2011 V souladu se Schengenskou prováděcí úmluvou a podle vyhlášeného pátrání jednotlivými státy Schengenu byly provedeny požadované úkony k osobám, vozidlům a věcem.  osoby k zatčení nebo k vydání 3  nežádoucí osoby 6  pohřešované osoby 1  zjištění místa pobytu pro justici22  pátrání po věcech (RZ, doklady apod.)14 4. Schengenské pátrání

10 22.9.2016 Odbor cizinecké policie 10 Činnost za rok 2011 Posuzováním pravosti a regulérnosti dokladů a písemností bylo: Zjištěno padělků 61Zjištěno padělků 61 Zpracováno odborných vyjádření (TČ) 12Zpracováno odborných vyjádření (TČ) 12 Zajištěno cestovních dokladů 10Zajištěno cestovních dokladů 10 5. Specializované činnosti

11 22.9.2016 Odbor cizinecké policie 11 Činnost za rok 2011 V souladu se Smlouvou o boji proti trestné činnosti mezi ČR a PR OCP provádí: Předávání strategických informací k nelegální migraci cizincůPředávání strategických informací k nelegální migraci cizinců Přímé činnosti v rámci partnerské spoluprácePřímé činnosti v rámci partnerské spolupráce  společné hlídky s pohraniční stráží Polské republiky 2  společné hlídky s policií Polské republiky 7  přeshraniční pátrání po pohřešovaných osobách 2 6. Mezinárodní policejní spolupráce

12 22.9.2016 Odbor cizinecké policie 12 Činnost za rok 2011 Informování veřejnosti i cizinců při služebním styku, cestou internetu, elektronickou úřední deskou a cestou sdělovacích prostředků : o činnosti cizinecké policieo činnosti cizinecké policie o současných předpisech, které řeší problematiku pobytu cizinců na území ČRo současných předpisech, které řeší problematiku pobytu cizinců na území ČR o povinnostech ubytovatelů a možnostech plnění těchto zákonných povinností (např. oznamování ubytování cizinců)o povinnostech ubytovatelů a možnostech plnění těchto zákonných povinností (např. oznamování ubytování cizinců) 7. Prevence

13 22.9.2016 Odbor cizinecké policie 13 Činnost za rok 2011 V rámci zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku na teritoriu KŘ bylo samostatně, případně v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy provedeno: 18.000 kontrol cizinců - zda jsou dodržovány podmínky k pobytu 1.218 kontrol ubytovacích zařízení 1.218 kontrol ubytovacích zařízení 810 kontrol objektů k výdělečné činnosti 810 kontrol objektů k výdělečné činnosti 7. Prevence (pokračování)

14 Plnění priorit v roce 2011 Personální stabilizace a začlenění OCP do organizační struktury KŘOKPersonální stabilizace a začlenění OCP do organizační struktury KŘOK Zajištění pobytové agendy cizinců na teritoriu KŘZajištění pobytové agendy cizinců na teritoriu KŘ Eliminace nelegální migraceEliminace nelegální migrace Odbor cizinecké policie 14 22.9.2016

15 Odbor cizinecké policie - kazuistika Státní příslušník Číny se prokazoval policistům OCP při pobytové kontrole padělanými doklady (CD, ŘP a ID karta) občana Bulharské republiky vystavenými na jeho jméno. Doklady si opatřil za úplatu v Praze přes prostředníka. Současně se neoprávněně zdržoval na území ČR, přestože mu bylo uloženo rozhodnutím cizinecké policie v Břeclavi správní vyhoštění na dobu 3 let. Za toto jednání byl odsouzen OS v Olomouci pro trestné činy padělání a pozměnění veřejné listiny a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle ust. § 348 odst. 1 a § 337 odst.1, písm. b) tr. zákoníku, kdy mu byl uložen trest vyhoštění z území ČR. Odbor cizinecké policie 22.9.2016 15

16 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor cizinecké policie 22.9.2016


Stáhnout ppt "Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Odbor cizinecké policie 22.9.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google