Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Úsek náměstka pro vnější službu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Úsek náměstka pro vnější službu."— Transkript prezentace:

1 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Úsek náměstka pro vnější službu

2 Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha Náměstek pro vnější službu Organizační články krajského ředitelství Odbor služby pořádkové policie Odbor služby dopravní policie Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Operační odbor Zásahová jednotka Územní odbory VS České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor

3 Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha SLUŽBA POŘÁDKOVÉ POLICIE VYHODNOCENÍ PRIORIT SPP V ROCE 2009  CZ PRESS  Podíl na zajištění zasedání ministrů zahraničních věcí EU 27.- 28. března 2009 Hluboká nad Vltavou.  Bezpečnostní opatření PJ, AKT, OSPP, hlídky OOP  Realizace metody „Community policing“  Bezpečně do školy – bezpečné přechody Byly vytipovány rizikové přechody pro chodce zejména u škol a na místech se značnou frekvencí chodců, ke kterým jsou veleny hlídky. Došlo ke kvalitativnímu posunu koordinace a efektivity nasazovaných sil s ohledem na vhodně zvolenou dobu této činnosti.

4 Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha SLUŽBA POŘÁDKOVÉ POLICIE VYHODNOCENÍ PRIORIT SPP V ROCE 2009  Koordinační dohody Podařilo se uzavřít celkem 490 koordinačních dohod s orgány místních správ a samospráv. Vzhledem k počtu obcí v jihočeském regionu 623 se jedná o velmi vysoký počet dohod. V tomto kritériu patří KŘP Jčk ke špičce v rámci PČR. Důraz kladen na konkrétní okolnosti bezpečnostní situace v daném regionu.  Provádění policejních akcí Bylo stanoveno provádět policejní akce minimálně dvakrát do měsíce. Téma akce voleno citlivě s ohledem na stav sil a prostředků, bezpečnostní situaci v teritoriu. Do těchto akcí aktivně zapojovány orgány státní správy a samosprávy, živnostenské úřady, OSPOD, média a podobně.

5 SLUŽBA POŘÁDKOVÉ POLICIE VYHODNOCENÍ PRIORIT SPP V ROCE 2009 Druhy a počty policejních akcí v roce 2009 : DBA „X“ a „Y“321 Podávání alkoholu mladistvým202 Kontroly nočních podniků5 Kontroly chatových oblastí a kempů265 Celkem793 Vzhledem ke stanovenému počtu akcí 2x v měsíci, což při počtu 7 ÚO představuje celkem 168 akcí, lze celkový počet akcí 793 hodnotit jako velmi pozitivní. Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

6 SLUŽBA POŘÁDKOVÉ POLICIE VYHODNOCENÍ PRIORIT SPP V ROCE 2009  Každý zná svého policistu Hlavním cílem je dosáhnout co největší informovanosti lidí o kontaktech na polici ve svém teritoriu. KŘP Jčk zajistilo výrobu a distribuci vizitek policistům v řídících funkcích a policistům s přiděleným okrskem. Na všech OOP byly vytvořeny karty úseků, kde jsou uvedeny kontakty na příslušné OOP, včetně kontaktů na policisty s přiděleným okrskem, výčet obcí v místní příslušnosti OOP, grafické znázornění teritoria, zájmové objekty apod.. Kontakty na vedoucí OOP jsou dále zveřejňovány na nástěnkách v prostorách policejních recepcí. Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

7 SLUŽBA POŘÁDKOVÉ POLICIE VYHODNOCENÍ PRIORIT SPP V ROCE 2009  Vybrané kvantitativní ukazatele a jejich porovnání Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha 20082009 Evidováno trestných činů1439311863 Přestupků celkem4022145447 z toho BESIP2139724387 majetkové př.1196712441 veřejný pořádek61436818 alkohol + toxi755769 Incidenty se znaky domácího násilí525509 Vykázáno osob – domácí násilí3736

8 SLUŽBA POŘÁDKOVÉ POLICIE STANOVENÉ PRIORITY SPP PRO ROK 2010  Pokračovat v realizaci a rozvoji metody Community policing  Zvyšovat dosaženou úroveň nastavení uplatňování metody Community policing dle sledovaných indikátorů. Zlepšením činnosti při plánování služeb a organizaci práce dosáhnout zlepšení podílu výkonu služby v přiděleném okrsku.  V rámci projektu „Každý zná svého policistu“, provádět vhodným způsobem plánování výkonu služby, který umožní policistům s přiděleným okrskem pravidelné setkávání se zástupci místní správy a samosprávy a dalšími zájmovými subjekty v přiděleném území.  Organizovat policejní akce s ohledem na vývoj bezpečnostní situace v teritoriu. Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

9 SLUŽBA POŘÁDKOVÉ POLICIE STANOVENÉ PRIORITY SPP PRO ROK 2010  Zaměřit se na eliminaci neuspokojivého stavu v oblasti požívání alkoholických nápojů řidiči motorových vozidel v instruktážích hlídek stanovit povinnost dohledu na BESIP převážně v noční době.  Pokračovat v dalším vzdělávání policistů služby pořádkové policie  Organizovat doškolovací kurzy policistů služby pořádkové policie v účelovém zařízení Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje Lišov. Organizovat odborné tematicky zaměřené semináře na základě aktuálních potřeb základních útvarů. Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

10 SLUŽBA POŘÁDKOVÉ POLICIE STANOVENÉ PRIORITY SPP PRO ROK 2010  Trestní a přestupkové řízení  Zajistit aplikaci změn v souvislosti s účinností Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.  Zaměřit metodickou a kontrolní činnost na OMČ a obsahovou stránku trestního a přestupkového řízení. Šetření musí být efektivní, se snahou o objasnění skutku a eliminaci formálního plnění úkolů v trestním a přestupkovém řízení.  Personální a organizační zajištění základních útvarů  Personálně zajistit efektivní rozmístění sil včetně nastavení systému jejich transparentního a spravedlivého odměňování Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

11 SLUŽBA DOPRAVNÍ POLICIE 20082009rozdíl Počet DN96233206-6417 Usmrceno9274-18 TZ248237-11 LZ17421800+58 AL u viníka492425-67 Škoda v Kč469.351.500263.344.100-206.007.400 DOPRAVNÍ NEHODOVOST Počet DN ovlivnila ohlašovací povinnost až při škodě nad 100.000,-Kč V roce 2009 nejméně usmrcených za posledních 10 let

12 Grafické znázornění počtu DN podle jednotlivých útvarů Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

13 Grafické znázornění počtu usmrcených osob podle jednotlivých útvarů Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

14 Grafické znázornění těžce zraněných osob podle jednotlivých útvarů Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

15 Grafické znázornění lehce zraněných osob podle jednotlivých útvarů Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

16 SLUŽBA DOPRAVNÍ POLICIE Alkohol a návykové látky 20082009 Alkohol12001381 Návykové látky95154 Zadrženo ŘP960937 Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

17 SLUŽBA DOPRAVNÍ POLICIE Zjištěné přestupky – řidiči motorových vozidel 200820092008200920082009 BP Kč ozn á meno Rychlost 176241542823.731.50021.038.6009801183 Předj í žděn í 435448362.600464.8002342 Přednost 160663291.8001.216.400525 Způsob j í zdy 304754481.443.3002.600.00018122 P á sy 436966301.072.7001.861.0001022 Mobil 6871528683.8001.525.0002151 Technický stav 549496172.897.7004.792.600269184 Žel. přejezdy 719271.80096.10022 Ostatn í 506758311.547.9001.991.7501712925 Celkem 369544571332.103.10035.664.55030402558 Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

18 SLUŽBA DOPRAVNÍ POLICIE POVINNÉ DECHOVÉ ZKOUŠKY NA ALKOHOL  Od 1.1.2010 účinnost ZP PP č.160/2009  Povinnost provést dechovou zkoušku u řidiče již při základní kontrole (časová náročnost cca 10 sekund)  Služba dopravní policie má jako jeden z úkolů v instruktáži vždy základní kontrolu  Možnost provedení takového testu tzv. „PASIVNÍ ZKOUŠKOU“  Služba dopravní policie KŘ Jihočeského kraje disponuje 68 ks analyzátory alkoholu v dechu typu DRÄGER Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

19 ÚSEK PREVENCE SLUŽBA DOPRAVNÍ POLICIE PRIORITY SDP PRO ROK 2010 - ÚSEK PREVENCE  Realizace minimálně dvou preventivních akcí po linii SDP územního odboru za účelem posílení BESIP  Pozitivní a častá medializace činnosti SDP  Rozšířená spolupráce s preventivně informační skupinou na územním odboru  Aktivní zapojení komunikačního inženýrství na úseku odstraňování nebezpečných lokalit, míst častých nehod, zklidňování dopravy apod.  Dynamické přizpůsobení výkonu služby aktuálním podmínkám Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

20 ÚSEK REPRESE SLUŽBA DOPRAVNÍ POLICIE PRIORITY SDP PRO ROK 2010 - ÚSEK REPRESE  Udržení stavu kvantitativních sledovaných ukazatelů  Zaměření na závažné porušení pravidel silničního provozu  Potírání trestné činnosti v dopravě  Vyhlašování vlastních účelně zaměřených DBA  Zaměření na zákaz požívání alkoholu a návykových látek  Nákladní doprava – sociální předpisy, technické stavy, ADR  Ukládání kaucí (z.č. 111/1994Sb. a z.č. 361/2000Sb.)  Zadržování ŘP při dodržení zákonných ustanovení Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

21 OBLAST VŠEOBECNÁ SLUŽBA DOPRAVNÍ POLICIE PRIORITY SDP PRO ROK 2010 - OBLAST VŠEOBECNÁ  Průběžné analyzování výkonu služby za účelem jejího dalšího posílení a efektivity  Snížení počtu zrušených rozhodnutí z důvodu procesního pochybení (posilování právního vědomí každého policisty)  Profesionální rozhodování a vystupování na veřejnosti  Plnění strategie Resortního akčního plánu BESIP  Důsledná realizace priorit Policejního prezídia ČR a ŘSDP (Bezpečně do školy, Piráti silnic, Ochrana účastníků nemotorové dopravy za snížené viditelnosti, Víkendová a sváteční doprava, spolupráce s obecní policií, )  Aplikace nového trestního zákoníku  Sebevzdělávání a sebereflexe Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

22 ODBOR SLUŽBY PRO ZBRANĚ A BEZPEČNOSTNÍ MATERIÁL  Novelou zákona o zbraních a střelivu byl vyhlášen pro období od 1. února do 31. července 2009 zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování u osoby, která zbraň předá dobrovolně Policii ČR, tzv. „amnestie “.  V rámci této „amnestie“ bylo odevzdáno v ČR 7.833 kusů zbraní.  V Jihočeském kraji bylo odevzdáno celkem 615 kusů zbraní. Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

23 ODBOR SLUŽBY PRO ZBRANĚ A BEZPEČNOSTNÍ MATERIÁL  Podobná akce proběhla již  v roce 1996, kdy bylo v České republice odevzdáno celkem 3.704 ks zbraní, v Jihočeském kraji 685 ks zbraní.  V roce 2003, kdy bylo v České republice odevzdáno celkem 4.192 ks zbraní, v Jihočeském kraji 149 ks zbraní. Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

24 ODBOR SLUŽBY PRO ZBRANĚ A BEZPEČNOSTNÍ MATERIÁL  K dnešnímu dni bylo z poslední „amnestie“  Provedeno balistické zkoumání u 140ks zbraní  Z toho bylo zaregistrováno 99ks zbraní  A celkem vráceno 117ks zbraní Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

25 ODBOR SLUŽBY PRO ZBRANĚ A BEZPEČNOSTNÍ MATERIÁL  Statistické ukazatele k 31.12.2009  K tomuto datu OSZBM KŘP Jčk eviduje 26267 držitelů zbrojních průkazů.  Tito držitelé mají zaregistrovaných celkem 62064 zbraní.  Zbrojních licencí je evidováno 163 a k nim je zaregistrováno 1160 zbraní.  Celkem bylo v roce 2009 vedeno cca 11.000 správních řízení. Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

26 ODBOR SLUŽBY PRO ZBRANĚ A BEZPEČNOSTNÍ MATERIÁL  Priority odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál  Pro rok 2010 je hlavní prioritou dozorová a dohledová činnost ve věcech zbraní a střeliva zaměřená na ochranu bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku a na odhalování přestupků, správních deliktů a trestných činů. Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha

27 Děkuji za pozornost Přeji hezký den plk. Mgr. Roman Bláha Vnější služba, plk. Mgr. Roman Bláha


Stáhnout ppt "Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Úsek náměstka pro vnější službu."

Podobné prezentace


Reklamy Google