Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zajišťování majetku v trestním řízení v roce 2012 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zajišťování majetku v trestním řízení v roce 2012 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE."— Transkript prezentace:

1 Zajišťování majetku v trestním řízení v roce 2012 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

2 Úvod do prezentace Pracovní skupina (struktura a organizace) Výsledky v oblasti zajišťování výnosů a majetku v trestním řízení za rok 2012 Porovnání výslednosti 2011 a 2012 Komentář k institutům zajištění Priority v oblasti zajišťování výnosů a majetku v trestním řízení v roce 2013

3 Organizační struktura pracovní skupiny  Závazným pokynem PP byla vytvořena z rozkazu KŘP ÚK (listopad 2011) pracovní skupina na provádění finančního šetření a odčerpávání výnosů z trestné činnosti  Na KŘPU je 10 policistů /3 KŘP, 7 ÚO/  Na každém ÚO je zařazen specialista na vyhledávání výnosů z trestné činnosti a provádění finančního šetření (policisté zařazeni na oddělení HK, vykonávají tuto činnost vedle své pracovní činnosti)  Obdobná struktura je i na jiných KŘP, skupina se liší počtem policistů, kteří se touto problematikou zabývají

4 Výsledky v oblasti zajišťování výnosů a majetku v trestním řízení za rok 2012  V roce 2012 zajištěn v rámci trestního řízení majetek ve výši 102 mil. Kč  V prvním pololetí roku 2012 zajištěn majetek ve výši 11 mil. Kč, ve druhém 91 mil. Kč  Po prvním pololetí kdy bylo zajišťování majetku v trestním řízení nedostatečné byla přijata některá opatření: Snížení trestních spisů u jednotlivých specialistů Pravidelná školení a metodika Zvýšení četnosti provádění finančního šetření Intenzivnější komunikace s dozorujícími státními zástupci

5 Porovnání výsledků za rok 2011 a 2012  V roce 2011 zajištěn majetek ve výši 109 mil. Kč Výsledek ovlivněn zajištěním obrazů E. Filli ve výši 60 mil. Kč (listopad 2011)  V roce 2012 nebyla výše zajištěného majetku ovlivněna žádnou velkou kauzou U třech věcí zajištěn majetek v hodnotě cca za 10 mil.Kč)

6 Instituty zajištění – porovnání Institut zajištěnírok 2011rok 2012 § 78 vydání věci 89 700 44 950 § 79 odnětí věci 2 100 10 540 § 79a peněžní prostředky na bankovním účtu 850 1 450 § 79d zajištění nemovitosti 11 000 11 570 § 79f zajištění náhradní hodnoty 2 080 6 850 § 47 zajištění nároku poškozeného u obviněného 0 4 780 Jiné ustanovení TŘ 2 890 21 500 Ostatní (§347, §441a TŘ) 380 180 Celkem 109 000 102 000

7 Komentář k institutům zajištění  § 79a TŘ zajištění peněžních prostředků u banky Zajištěné prostředky je nutné identifikovat jako výnos z trestné činnosti Trendem je okamžitá spotřeba výnosu (nákup nemovitosti, jejich rekonstrukce) Finanční prostředky jako výnos z trestné činnosti lze zajistit i mimo bankovní účty (domovní prohlídky, prohlídka nebytových prostor, bankovní schránky) Při dohledávání finančních prostředků je problémem neexistence centrálního registru bankovních účtů (v mnoha případech se oslovuje všech 42 bankovních ústavů, které působí v ČR) V rámci prováděného šetření je možné ustanovit i bankovní účty např. v SRN (spolupráce policejních útvarů)

8 Komentář k institutům zajištění  § 79d TŘ zajištění nemovitosti Předmětem zajištění jsou nemovitosti které jsou výnosem z trestné činnosti, které jsou určeny, nebo byly použity k páchání trestné činnosti  § 79f TŘ zajištění náhradní hodnoty Významný nárůst oproti roku 2011 Nelze-li dohledat výnosy je možné zajistit náhradní hodnotu Může se jednat i o majetek, který obviněný nabyl v souladu se zákonem a mimo období kdy došlo k páchání trestné činnosti Lze zajistit i finanční prostředky na účtu, které nejsou výnosem z trestné činnosti

9 Komentář k institutům zajištění  § 47 TŘ zajištění nároku poškozeného u obviněného Zajišťuje se majetek z důvodu náhrady škody Významný nárůst v porovnání s rokem 2011 Zajištění provádí státní zástupce Z celkově zajištěné hodnoty ve výši 102 mil. Kč bylo zajištění zrušeno ve výši 1,6 mil. Kč, tento výsledek ukazuje, že zajišťování je prováděno v odůvodněných případech a je řádně podloženo a odůvodněno Vždy je nutné zvažovat ekonomické hledisko, tzn., aby náklady na případnou správu zajištěného majetku nebyly vyšší než jeho hodnota v době rozhodnutí o jeho případném prodeji (spolupráce s ÚZSVM)

10 Priority v oblasti zajišťování výnosů a majetku v trestním řízení v roce 2013  Zajišťování výnosů a majetku v rámci trestního řízení je jednou z priorit činnosti policie Ústeckého kraje v roce 2013  Zaměřit se na vyhledávání výnosů z trestné činnosti v oblasti drogové kriminality, krádeží a legalizaci motorových vozidel  Ve spolupráci se státními zástupci více využívat institut zajištění dle ust.§ 47 TŘ – zajištění nároku poškozeného

11 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE Děkuji ze pozornost


Stáhnout ppt "Zajišťování majetku v trestním řízení v roce 2012 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE."

Podobné prezentace


Reklamy Google