Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkon státního odborného dozoru v roce 2015 Ministerstvo dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkon státního odborného dozoru v roce 2015 Ministerstvo dopravy."— Transkript prezentace:

1 Výkon státního odborného dozoru v roce 2015 Ministerstvo dopravy

2 Kontroly na silnicích Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě § 4 Silniční kontrola Kontrolní orgán provádí silniční kontrolu a) v jakoukoli dobu na různých místech pozemních komunikací vhodných z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, b) tak, aby bylo obtížné se kontrolním bodům vyhnout, c) tak, aby nebyla jednostranně zaměřována zejména na stát registrace vozidla, na stát, kde má dopravce sídlo nebo místo podnikání nebo řidič bydliště, na výchozí a cílové místo přepravy.

3 Plán a plnění kontrol pracovních dní řidičů v roce 2015 V roce 2015 plán kontrol 3% pracovních dnů řidičů skutečně bylo zkontrolováno 6,2 % pracovních dnů řidičů

4 Počet zkontrolovaných pracovních dnů řidičů při silničních kontrolách V roce 2014 Bylo při silničních kontrolách zkontrolováno 1 498 463 pracovn í ch dnů řidičů V roce 2015 Bylo při silničních kontrolách zkontrolováno 1 160 580 pracovn í ch dnů řidičů Nákladní doprava Osobní doprava

5 Vozidla zkontrolovaná při silničních kontrolách V roce 2014 byla nalezena závada u 12 995 ze 81 079 zkontrolovaných vozidel, tj. závadovost 16,0 %. V roce 2015 byla nalezena závada u 11 657 ze 62 850 zkontrolovaných vozidel, tj. závadovost 18,5 %.

6 Závadovost vozidel zjištěná při silničních kontrolách (v %)

7 Vozidla zkontrolovaná při silničních kontrolách dle státu registrace vozidla V roce 2014 bylo zkontrolováno 46 074 vozidel registrovaných v ČR z toho 6 925 bylo se závadou 15,0 % závadovost 9 490 vozidel registrovaných v Polsku z toho 1 221 bylo se závadou 12,8 % závadovost 5 376 vozidel registrovaných na Slovensku z toho 742 bylo se závadou 13,8 % závadovost 2 032 vozidel registrovaných v Německu z toho 494 bylo se závadou 24,3 % závadovost 525 vozidel registrovaných v Rakousku z toho 111 bylo se závadou 21,1 % závadovost V roce 2015 bylo zkontrolováno 34 877 vozidel registrovaných v ČR z toho 6 235 bylo se závadou 17,9 závadovost 8 352 vozidel registrovaných v Polsku z toho 1217 bylo se závadou 14,6 závadovost 4 728 vozidel registrovaných na Slovensku z toho 750 bylo se závadou 15,9 závadovost 1 747 vozidel registrovaných v Německu z toho 477 bylo se závadou 27,3 závadovost 495 vozidel registrovaných v Rakousku z toho 104 bylo se závadou 21,0 závadovost

8 Vývoj závadovosti při silničních kontrolách v letech 2010- 2015 (v %)

9 Vozidla zkontrolovaná v letech 2014 a 2015 dle státu registrace vozidla (v %) 2014 2015

10 Zkontrolovaná vozidla dle typu tachografů 2015

11 Tachografy v letech 2007-2015  V grafu nejsou zohledněna vozidla, která při kontrole nebyla tachografem vůbec vybavena. (100% = digitální + analogové tachografy)

12 Typy tachografů v závislosti na státu registrace vozidla v roce 2015 Vozidla registrovaná v ČR Vozidla registrovaná v některém členském státě EU mimo ČR Vozidla registrovaná v třetích zemích

13 Přeprava nebezpečných věcí (ADR) - počet dopravních jednotek kontrolovaných při silničních kontrolách v roce 2014 a 2015 V roce 2014 byla nalezena závada u 207 z 1640 zkontrolovaných vozidel, tj. závadovost 12,6 %. V roce 2015 byla nalezena závada u 167 z 1913 zkontrolovaných vozidel, tj. závadovost 8,7 %.

14 Kontroly v provozovnách dopravců Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě § 5 Kontrola v provozovně (1) Kontrolní orgán provede kontrolu v provozovně dopravce vždy a) při zjištění porušení povinnosti, které spadá do skupiny F, G 1 až G 10, I nebo J podle přílohy č. 8 k této vyhlášce a pokud je klasifikováno jako velmi závažné, nebo b) při zjištění porušení povinností, která spadají do skupin B, C nebo D podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, jsou klasifikována jako velmi závažná a pokud zároveň byla zjištěna u dopravce opakovaně. (2) V případě zjištění porušení povinností neuvedených v odstavci 1 provede kontrolní orgán kontrolu v provozovně dopravce, vyžaduje-li to počet a závažnost zjištěných porušení uvedených v příloze č. 8 k této vyhlášce. (3) Za kontrolu v provozovně je rovněž považována kontrola, kterou provádí kontrolní orgán na základě dokladů souvisejících s provozováním silniční dopravy, jež mu dopravce na jeho žádost předložil.

15 Počet zkontrolovaných pracovních dnů řidičů v provozovnách dopravců V roce 2014bylo při kontrolách v provozovně dopravce zkontrolováno 473 350 pracovních dnů řidičů. V roce 2015 bylo při kontrolách v provozovně dopravce zkontrolováno 472 912 pracovních dnů řidičů. Nákladní doprava Osobní doprava

16 Počet zkontrolovaných pracovních dnů řidičů v provozovnách dopravců Doprava pro vlastní potřeby Doprava pro cizí potřeby

17 Počet řidičů zkontrolovaných v provozovnách dopravců V roce 2014 bylo v provozovně zkontrolováno 3 928 řidičů, z toho u 1 525 byla objevena alespoň 1 závada. Závadovost tedy byla 38,8 %. V roce 2015 bylo v provozovně zkontrolováno 3 928 řidičů, z toho u 1 525 byla objevena alespoň 1 závada. Závadovost tedy byla 35,4 %.

18 Kontroly v provozovnách dle velikosti dopravce Velikost vozového parku Počet zkontrolovaných dopravců 1 110 2 - 5 177 6 - 10 102 11 - 20 77 21 - 50 26 51 - 200 9 201 a více 0

19 Výše pokut uložených v letech 2006-2015 (v Kč) Součet uložených sankcí pravomocným rozhodnutím za r. 2006 až 2015 činí 372 920 860 Kč.

20 Výše pokut uložených v roce 2015 dopravními úřady ve správním řízení (v Kč)

21 Počet vybraných kaucích a jejich výše Počet vybraných kaucí Vybrané kauce v Kč Kauce vybírané na základě § 35c zákona o silniční dopravě orgány PČR nebo celními úřady od dopravců za účelem zajištění vedení následného správního řízení.

22 Počet vydaných náhradních povolení a jejich hodnota Počet vydaných náhradních povolení v nákladní dopravě Vydaná náhradní povolení v nákladní dopravě v Kč Povolení vydávaná zahraničním dopravcům na základě § 38 odst. 4 zákona o silniční dopravě celními úřady.

23 KONTROLY PŘEPRAVNÍCH POVOLENÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ 2015 CÚ Počet pozitivních zjištění Celková výše správního poplatku CÚ pro hlavní město Prahu 4100 000 Kč CÚ pro Jihočeský kraj 4100 000 Kč CÚ pro Jihomoravský kraj 42840 000 Kč CÚ pro Karlovarský kraj 00 Kč CÚ pro Královéhradecký kraj 10260 000 Kč CÚ pro Liberecký kraj 4100 000 Kč CÚ pro Moravskoslezský kraj 18540 000 Kč CÚ pro Olomoucký kraj 551 165 000 Kč CÚ pro Pardubický kraj 7170 000 Kč CÚ pro Plzeňský kraj 110 000 Kč CÚ pro Středočeský kraj 7110 000 Kč CÚ pro Ústecký kraj 260 000 Kč CÚ pro kraj Vysočina 611 350 000 Kč CÚ pro Zlínský kraj 4120 000 Kč Celkem2194 925 000 Kč

24 KONTROLY PŘEPRAVNÍCH POVOLENÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ 2015

25 Eurolicence a opisy (Eurolicence a opisy, stav k 31.12.) Celkem Osobn í dopravaN á kladn í doprava V roce 2014 11 820 1 583 (13,4 %)10 237 (86,6 %) V roce 2015 11 775 1 388(11,8 %)10 387 (88,2 %) Celkem Osobn í dopravaN á kladn í doprava V roce 2014 86 0356 576 (7,6 %)79 459 (92,4 %) V roce 2015 80 0515 701 (7,1 %)74 350 (92,9 %) Eurolicence opisy Eurolicencí

26 Vývoj počtu eurolicencí a opisů v nákladní dopravě v letech 2005-2015 (dle stavu k 31.12. daného roku)

27 Vývoj počtu eurolicencí a opisů v osobní dopravě v letech 2005-2014 (dle stavu k 31. 12. daného roku)

28 Počet eurolicencí a opisů celkem v letech 2005-2014 (dle stavu k 31.12. daného roku)

29 Počet Eurolicencí dle jednotlivých krajů k 31.12.2015 Kraj Nákladní dopravaOsobní dopravavšechno eurolicenceopisyeurolicenceopisyeurolicenceopisy Jihočeský7225 800793078016 107 Jihomoravský16059 9912071089181211 080 Karlovarský2411495492062901 701 Královéhradecký5598513694546288 967 Liberecký3192101492263682 327 Moravskoslezský1 1165 9189137112076 289 Olomoucký6423 420731917153 611 Pardubický4853413792765643 689 Plzeňský5994283452076444 490 Praha12259 4692621 110148710 579 Středočeský11089495189622129710 117 Ústecký5523795721986243 993 Vysočina5082730501635582 893 Zlínský7063927742817804 208 celkem1038774350138857011177580051

30 Děkuji za pozornost Ministerstvo dopravy


Stáhnout ppt "Výkon státního odborného dozoru v roce 2015 Ministerstvo dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google