Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkon státního odborného dozoru v roce 2015 Ministerstvo dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkon státního odborného dozoru v roce 2015 Ministerstvo dopravy."— Transkript prezentace:

1 Výkon státního odborného dozoru v roce 2015 Ministerstvo dopravy

2 Kontroly na silnicích Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě § 4 Silniční kontrola Kontrolní orgán provádí silniční kontrolu a) v jakoukoli dobu na různých místech pozemních komunikací vhodných z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, b) tak, aby bylo obtížné se kontrolním bodům vyhnout, c) tak, aby nebyla jednostranně zaměřována zejména na stát registrace vozidla, na stát, kde má dopravce sídlo nebo místo podnikání nebo řidič bydliště, na výchozí a cílové místo přepravy.

3 Plán a plnění kontrol pracovních dní řidičů v roce 2015 V roce 2015 plán kontrol 3% pracovních dnů řidičů skutečně bylo zkontrolováno 6,2 % pracovních dnů řidičů

4 Počet zkontrolovaných pracovních dnů řidičů při silničních kontrolách V roce 2014 Bylo při silničních kontrolách zkontrolováno pracovn í ch dnů řidičů V roce 2015 Bylo při silničních kontrolách zkontrolováno pracovn í ch dnů řidičů Nákladní doprava Osobní doprava

5 Vozidla zkontrolovaná při silničních kontrolách V roce 2014 byla nalezena závada u ze zkontrolovaných vozidel, tj. závadovost 16,0 %. V roce 2015 byla nalezena závada u ze zkontrolovaných vozidel, tj. závadovost 18,5 %.

6 Závadovost vozidel zjištěná při silničních kontrolách (v %)

7 Vozidla zkontrolovaná při silničních kontrolách dle státu registrace vozidla V roce 2014 bylo zkontrolováno vozidel registrovaných v ČR z toho bylo se závadou 15,0 % závadovost vozidel registrovaných v Polsku z toho bylo se závadou 12,8 % závadovost vozidel registrovaných na Slovensku z toho 742 bylo se závadou 13,8 % závadovost vozidel registrovaných v Německu z toho 494 bylo se závadou 24,3 % závadovost 525 vozidel registrovaných v Rakousku z toho 111 bylo se závadou 21,1 % závadovost V roce 2015 bylo zkontrolováno vozidel registrovaných v ČR z toho bylo se závadou 17,9 závadovost vozidel registrovaných v Polsku z toho 1217 bylo se závadou 14,6 závadovost vozidel registrovaných na Slovensku z toho 750 bylo se závadou 15,9 závadovost vozidel registrovaných v Německu z toho 477 bylo se závadou 27,3 závadovost 495 vozidel registrovaných v Rakousku z toho 104 bylo se závadou 21,0 závadovost

8 Vývoj závadovosti při silničních kontrolách v letech (v %)

9 Vozidla zkontrolovaná v letech 2014 a 2015 dle státu registrace vozidla (v %)

10 Zkontrolovaná vozidla dle typu tachografů 2015

11 Tachografy v letech  V grafu nejsou zohledněna vozidla, která při kontrole nebyla tachografem vůbec vybavena. (100% = digitální + analogové tachografy)

12 Typy tachografů v závislosti na státu registrace vozidla v roce 2015 Vozidla registrovaná v ČR Vozidla registrovaná v některém členském státě EU mimo ČR Vozidla registrovaná v třetích zemích

13 Přeprava nebezpečných věcí (ADR) - počet dopravních jednotek kontrolovaných při silničních kontrolách v roce 2014 a 2015 V roce 2014 byla nalezena závada u 207 z 1640 zkontrolovaných vozidel, tj. závadovost 12,6 %. V roce 2015 byla nalezena závada u 167 z 1913 zkontrolovaných vozidel, tj. závadovost 8,7 %.

14 Kontroly v provozovnách dopravců Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě § 5 Kontrola v provozovně (1) Kontrolní orgán provede kontrolu v provozovně dopravce vždy a) při zjištění porušení povinnosti, které spadá do skupiny F, G 1 až G 10, I nebo J podle přílohy č. 8 k této vyhlášce a pokud je klasifikováno jako velmi závažné, nebo b) při zjištění porušení povinností, která spadají do skupin B, C nebo D podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, jsou klasifikována jako velmi závažná a pokud zároveň byla zjištěna u dopravce opakovaně. (2) V případě zjištění porušení povinností neuvedených v odstavci 1 provede kontrolní orgán kontrolu v provozovně dopravce, vyžaduje-li to počet a závažnost zjištěných porušení uvedených v příloze č. 8 k této vyhlášce. (3) Za kontrolu v provozovně je rovněž považována kontrola, kterou provádí kontrolní orgán na základě dokladů souvisejících s provozováním silniční dopravy, jež mu dopravce na jeho žádost předložil.

15 Počet zkontrolovaných pracovních dnů řidičů v provozovnách dopravců V roce 2014bylo při kontrolách v provozovně dopravce zkontrolováno pracovních dnů řidičů. V roce 2015 bylo při kontrolách v provozovně dopravce zkontrolováno pracovních dnů řidičů. Nákladní doprava Osobní doprava

16 Počet zkontrolovaných pracovních dnů řidičů v provozovnách dopravců Doprava pro vlastní potřeby Doprava pro cizí potřeby

17 Počet řidičů zkontrolovaných v provozovnách dopravců V roce 2014 bylo v provozovně zkontrolováno řidičů, z toho u byla objevena alespoň 1 závada. Závadovost tedy byla 38,8 %. V roce 2015 bylo v provozovně zkontrolováno řidičů, z toho u byla objevena alespoň 1 závada. Závadovost tedy byla 35,4 %.

18 Kontroly v provozovnách dle velikosti dopravce Velikost vozového parku Počet zkontrolovaných dopravců a více 0

19 Výše pokut uložených v letech (v Kč) Součet uložených sankcí pravomocným rozhodnutím za r až 2015 činí Kč.

20 Výše pokut uložených v roce 2015 dopravními úřady ve správním řízení (v Kč)

21 Počet vybraných kaucích a jejich výše Počet vybraných kaucí Vybrané kauce v Kč Kauce vybírané na základě § 35c zákona o silniční dopravě orgány PČR nebo celními úřady od dopravců za účelem zajištění vedení následného správního řízení.

22 Počet vydaných náhradních povolení a jejich hodnota Počet vydaných náhradních povolení v nákladní dopravě Vydaná náhradní povolení v nákladní dopravě v Kč Povolení vydávaná zahraničním dopravcům na základě § 38 odst. 4 zákona o silniční dopravě celními úřady.

23 KONTROLY PŘEPRAVNÍCH POVOLENÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ 2015 CÚ Počet pozitivních zjištění Celková výše správního poplatku CÚ pro hlavní město Prahu Kč CÚ pro Jihočeský kraj Kč CÚ pro Jihomoravský kraj Kč CÚ pro Karlovarský kraj 00 Kč CÚ pro Královéhradecký kraj Kč CÚ pro Liberecký kraj Kč CÚ pro Moravskoslezský kraj Kč CÚ pro Olomoucký kraj Kč CÚ pro Pardubický kraj Kč CÚ pro Plzeňský kraj Kč CÚ pro Středočeský kraj Kč CÚ pro Ústecký kraj Kč CÚ pro kraj Vysočina Kč CÚ pro Zlínský kraj Kč Celkem Kč

24 KONTROLY PŘEPRAVNÍCH POVOLENÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ 2015

25 Eurolicence a opisy (Eurolicence a opisy, stav k ) Celkem Osobn í dopravaN á kladn í doprava V roce (13,4 %) (86,6 %) V roce (11,8 %) (88,2 %) Celkem Osobn í dopravaN á kladn í doprava V roce (7,6 %) (92,4 %) V roce (7,1 %) (92,9 %) Eurolicence opisy Eurolicencí

26 Vývoj počtu eurolicencí a opisů v nákladní dopravě v letech (dle stavu k daného roku)

27 Vývoj počtu eurolicencí a opisů v osobní dopravě v letech (dle stavu k daného roku)

28 Počet eurolicencí a opisů celkem v letech (dle stavu k daného roku)

29 Počet Eurolicencí dle jednotlivých krajů k Kraj Nákladní dopravaOsobní dopravavšechno eurolicenceopisyeurolicenceopisyeurolicenceopisy Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský celkem

30 Děkuji za pozornost Ministerstvo dopravy


Stáhnout ppt "Výkon státního odborného dozoru v roce 2015 Ministerstvo dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google