Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do zvláštní části správního práva Správa na úseku živnostenského podnikání Pro bakaláře.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do zvláštní části správního práva Správa na úseku živnostenského podnikání Pro bakaláře."— Transkript prezentace:

1 Úvod do zvláštní části správního práva Správa na úseku živnostenského podnikání Pro bakaláře

2 K úvodu do zvláštní části SP zvláštní část SP je v tomto smyslu představována hmotným správním právem na jednotlivých úsecích organizace a výkonu veřejné správy zvláštní část SP je v tomto smyslu představována hmotným správním právem na jednotlivých úsecích organizace a výkonu veřejné správy značná vnitřní diverzifikace značná vnitřní diverzifikace členění členění správa hospodářská správa hospodářská správa sociálně kulturní správa sociálně kulturní správa administrativně politická správa administrativně politická

3 Osnova problematiky „správa na úseku živnostenského podnikání“ 1) Zaměření a organizace živnostenské správy 2) Živnost, pojem a druhy živností 2) Živnost, pojem a druhy živností 3) Živnostenské oprávnění 3) Živnostenské oprávnění 4) Živnostenský rejstřík 4) Živnostenský rejstřík 5) Kontrola a sankce 5) Kontrola a sankce

4 Zaměření živnostenské správy posuzování veřejnoprávních podmínek živnostenského podnikání (živnost, živnostenské oprávnění) posuzování veřejnoprávních podmínek živnostenského podnikání (živnost, živnostenské oprávnění) kontrola nad jejich dodržováním kontrola nad jejich dodržováním právní úprava právní úprava zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

5 Organizace živnostenské správy - živnostenské úřady - obecní živnostenské úřady - krajské živnostenské úřady - živnostenský úřad České republiky

6 Pojem a znaky živnosti Činnost provozovaná - samostatně - soustavně - vlastním jménem - na vlastní odpovědnost - za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem

7 Druhy živností - živnosti ohlašovací, - živnosti ohlašovací, - živnost volná (příloha č. 4) - živnosti řemeslné (příloha č. 1) - živnosti vázané (příloha č. 2) - živnosti koncesované (příloha č. 3) - živnosti koncesované (příloha č. 3)

8 Živnostenské oprávnění Subjekty oprávněné provozovat živnost - fyzické osoby - právnické osoby - tuzemské osoby - zahraniční osoby

9 Podmínky provozování živnosti - podmínky všeobecné, - dosažení věku 18 let, - dosažení věku 18 let, - způsobilost dané osoby k právním úkonům, - způsobilost dané osoby k právním úkonům, - bezúhonnost - bezúhonnost - podmínky zvláštní - podmínky zvláštní - odborná nebo jiná způsobilost předepisovaná z části samotným živnostenským zákonem, a dále pak, v návaznosti na obsah jednotlivých příloh živnostenskému zákonu, předepisovaná zejména zvláštními právními předpisy předepisovaná z části samotným živnostenským zákonem, a dále pak, v návaznosti na obsah jednotlivých příloh živnostenskému zákonu, předepisovaná zejména zvláštními právními předpisy

10 Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce Odpovědného zástupce je povinen ustanovit : - podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, - podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti,

11 Vznik, změna, zánik živnostenského oprávnění živnosti ohlašovací živnosti ohlašovací ( procedury převážně bez povahy správního řízení ) živnosti koncesované živnosti koncesované ( procedury s povahou správního řízení) ( procedury s povahou správního řízení)

12 Živnostenský rejstřík Povahou jde o informační systém veřejné správy : Povahou jde o informační systém veřejné správy : správcem je Živnostenský úřad České republiky správcem je Živnostenský úřad České republiky provozovateli jsou obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady provozovateli jsou obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady Živnostenský úřad České republiky do tohoto informačního systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živností Živnostenský úřad České republiky do tohoto informačního systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živností rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě výpisy, nebo potvrzení o určitém zápisu na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě výpisy, nebo potvrzení o určitém zápisu

13 Předmět živnostenské kontroly dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními předpisy dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními předpisy Při kontrole plnění povinností, které vyplývají podnikateli pro provozování živnosti ze zvláštních předpisů, může živnostenský úřad vyžadovat od podnikatele doklady o splnění těchto povinností. dodržování podmínek poskytování služeb podle § 69a ŽZ dodržování podmínek poskytování služeb podle § 69a ŽZ dodržování podmínek provozování živnosti uložených v koncesní listině dodržování podmínek provozování živnosti uložených v koncesní listině p.s. procedurálně se podpůrně postupuje podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

14 Důsledky učiněných kontrolních zjištění zaměstnanec ŽÚ, provádějící kontrolu, může kromě pořádkové pokuty uložit blokovou pokutu (do 5 000,- Kč) zaměstnanec ŽÚ, provádějící kontrolu, může kromě pořádkové pokuty uložit blokovou pokutu (do 5 000,- Kč) živnostenský úřad může živnostenský úřad může - uložit povinnost odstranit ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky (odvolání nemá odkladný účinek) - uložit pokutu za neoprávněné podnikání či za porušení jiných povinností - pozastavit provozování živnosti - zrušit živnostenské oprávnění

15 Pokuty v režimu živnostenského zákona z pohledu typu deliktu z pohledu typu deliktu pokuty za přestupky pokuty za přestupky pokuty za jiné správní delikty pokuty za jiné správní delikty z pohledu porušených povinností z pohledu porušených povinností pokuty za neoprávněné podnikání pokuty za neoprávněné podnikání pokuty za porušení jiných povinností pokuty za porušení jiných povinností z pohledu způsobu rozhodování z pohledu způsobu rozhodování bloková pokuta (do 5 000 Kč) bloková pokuta (do 5 000 Kč) ve správním řízení (do 1 000 000 Kč) ve správním řízení (do 1 000 000 Kč)

16 . Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Úvod do zvláštní části správního práva Správa na úseku živnostenského podnikání Pro bakaláře."

Podobné prezentace


Reklamy Google