Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do zvláštní části správního práva Správa na úseku živnostenského podnikání Pro bakaláře.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do zvláštní části správního práva Správa na úseku živnostenského podnikání Pro bakaláře."— Transkript prezentace:

1 Úvod do zvláštní části správního práva Správa na úseku živnostenského podnikání
Pro bakaláře

2 K úvodu do zvláštní části SP
zvláštní část SP je v tomto smyslu představována hmotným správním právem na jednotlivých úsecích organizace a výkonu veřejné správy značná vnitřní diverzifikace členění správa hospodářská správa sociálně kulturní správa administrativně politická

3 Osnova problematiky „správa na úseku živnostenského podnikání“
1) Zaměření a organizace živnostenské správy 2) Živnost, pojem a druhy živností 3) Živnostenské oprávnění 4) Živnostenský rejstřík 5) Kontrola a sankce

4 Zaměření živnostenské správy
posuzování veřejnoprávních podmínek živnostenského podnikání (živnost, živnostenské oprávnění) kontrola nad jejich dodržováním právní úprava zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

5 Organizace živnostenské správy - živnostenské úřady
- obecní živnostenské úřady - krajské živnostenské úřady - živnostenský úřad České republiky

6 Pojem a znaky živnosti Činnost provozovaná - samostatně - soustavně
- vlastním jménem - na vlastní odpovědnost - za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem

7 Druhy živností - živnosti ohlašovací, - živnost volná (příloha č. 4)
- živnosti řemeslné (příloha č. 1) - živnosti vázané (příloha č. 2) - živnosti koncesované (příloha č. 3)

8 Živnostenské oprávnění
Subjekty oprávněné provozovat živnost - fyzické osoby - právnické osoby - tuzemské osoby - zahraniční osoby

9 Podmínky provozování živnosti
- podmínky všeobecné, - dosažení věku 18 let, - způsobilost dané osoby k právním úkonům, - bezúhonnost - podmínky zvláštní - odborná nebo jiná způsobilost předepisovaná z části samotným živnostenským zákonem, a dále pak, v návaznosti na obsah jednotlivých příloh živnostenskému zákonu, předepisovaná zejména zvláštními právními předpisy

10 Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce
Odpovědného zástupce je povinen ustanovit : - podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, - podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti,

11 Vznik, změna, zánik živnostenského oprávnění
živnosti ohlašovací (procedury převážně bez povahy správního řízení) živnosti koncesované (procedury s povahou správního řízení)

12 Živnostenský rejstřík
Povahou jde o informační systém veřejné správy : správcem je Živnostenský úřad České republiky provozovateli jsou obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady Živnostenský úřad České republiky do tohoto informačního systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živností rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává v listinné nebo elektronické podobě výpisy, nebo potvrzení o určitém zápisu

13 Předmět živnostenské kontroly
dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními předpisy Při kontrole plnění povinností, které vyplývají podnikateli pro provozování živnosti ze zvláštních předpisů, může živnostenský úřad vyžadovat od podnikatele doklady o splnění těchto povinností. dodržování podmínek poskytování služeb podle § 69a ŽZ dodržování podmínek provozování živnosti uložených v koncesní listině p.s. procedurálně se podpůrně postupuje podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

14 Důsledky učiněných kontrolních zjištění
zaměstnanec ŽÚ, provádějící kontrolu, může kromě pořádkové pokuty uložit blokovou pokutu (do 5 000,- Kč) živnostenský úřad může - uložit povinnost odstranit ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky (odvolání nemá odkladný účinek) - uložit pokutu za neoprávněné podnikání či za porušení jiných povinností - pozastavit provozování živnosti - zrušit živnostenské oprávnění

15 Pokuty v režimu živnostenského zákona
z pohledu typu deliktu pokuty za přestupky pokuty za jiné správní delikty z pohledu porušených povinností pokuty za neoprávněné podnikání pokuty za porušení jiných povinností z pohledu způsobu rozhodování bloková pokuta (do Kč) ve správním řízení (do Kč)

16 . Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Úvod do zvláštní části správního práva Správa na úseku živnostenského podnikání Pro bakaláře."

Podobné prezentace


Reklamy Google