Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Živnostenský zákon 164. Ing. Vladimíra Mikšíková Ing. Vladimíra Mikšíková P R Á V O P R Á V O 1. ročník 1. ročník nástavbové studium nástavbové studium.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Živnostenský zákon 164. Ing. Vladimíra Mikšíková Ing. Vladimíra Mikšíková P R Á V O P R Á V O 1. ročník 1. ročník nástavbové studium nástavbové studium."— Transkript prezentace:

1

2 Živnostenský zákon 164. Ing. Vladimíra Mikšíková Ing. Vladimíra Mikšíková P R Á V O P R Á V O 1. ročník 1. ročník nástavbové studium nástavbové studium dvouletý obor - podnikání dvouletý obor - podnikání „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“

3 Přehled zákona o živnostenském podnikání ČČČČást první - Všeobecné ustanovení ČČČČást druhá - Druhy živností ČČČČást třetí - Rozsah živnostenského oprávnění ČČČČást čtvrtá - Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění, Živnostenský rejstřík ČČČČást pátá - Živnostenská kontrola a správní delikty ČČČČást šestá - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

4 Živnost ŽŽŽŽivností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem. ŽŽŽŽivností není činnost FO např. lékařů, advokátů, znalců, tlumočníků, auditorů,daňových poradců.

5 Subjekty oprávněné provozovat živnost ŽŽŽŽivnost může provozovat FO i PO česká i zahraniční, splní-li podmínky stanovené Živnostenským zákonem ZZZZa českou osobu se považuje FO s bydlištěm nebo PO se sídlem na území ČR ZZZZa zahraniční osobu se považuje FO s bydlištěm nebo PO se sídlem mimo území ČR

6 Všeobecné podmínky provozování živnosti ddddosažení věku 18 let zzzzpůsobilost k právním úkonům bbbbezúhonnost, prokazuje se výpisem z evidence Rejstříku trestů, předává se v elektronické podobě

7 Zvláštní podmínky provozování živností OOOOdborná nebo jiná způsobilost, pokud je Živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. PPPPokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živností.

8 Rozdělení živností Živnosti Ohlašovací ŘemeslnéVázanéVolné Koncesované

9 Oprávnění provozovat živnost  U ohlašovacích živností dnem ohlášení  U koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

10 Živnosti řemeslné ŽŽŽŽivnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č.1 k tomuto zákonu, např. - Řeznictví a uzenářství - Mlékárenství - Pekařství, cukrářství - Obráběčství - Zámečnictví - Truhlářství

11 Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje  Dokladem o řádném ukončení: - vzdělání s výučním listem - vzdělání s výučním listem - středního vzdělání s maturitní zkouškou - středního vzdělání s maturitní zkouškou - vyššího odborného vzdělání - vyššího odborného vzdělání - vysokoškolského vzdělání - vysokoškolského vzdělání a dokladem o uznání odborné kvalifikace a dokladem o uznání odborné kvalifikace V příslušném oboru vzdělání není vyžadována praxe v oboru! V příslušném oboru vzdělání není vyžadována praxe v oboru! V příbuzném oboru vzdělání nebo při rekvalifikaci je vyžadována roční praxe v oboru! V příbuzném oboru vzdělání nebo při rekvalifikaci je vyžadována roční praxe v oboru!

12 Živnosti vázané ŽŽŽŽivnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č.2 k tomuto zákonu, např.: - Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - Oceňování majetku - Vodní záchranářská služba - Provozování autoškoly - Masérské, rekondiční a regenerační služby - Provozování solárií

13 Odborná způsobilost pro vázané živnosti JJJJe stanovena přílohou č.2 k tomuto zákonu, např.: u Činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence se vyžaduje: a) VŠ vzdělání a 3 roky praxe v oboru b) vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru c) střední vzdělání s maturitou a 5 let praxe v oboru d) osvědčení o rekvalifikaci a 5 let praxe v oboru

14 Živnost volná ŽŽŽŽivnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č.4 k tomuto zákonu, např.: - Ubytovací služby - Realitní činnost - Reklamní činnost - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Fotografické služby

15 Živnost volná ŽŽŽŽivnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. KKKK získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky.

16 Živnosti koncesované ŽŽŽŽivnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č.3 k tomuto zákonu, např.: - Silniční motorová doprava - Provozování cestovních kanceláří - Ostraha majetku a osob - Provozování střelnic

17 Odborná způsobilost pro koncesované živnosti OOOOdborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č.3 k tomuto zákonu, např.: u Provozování cestovní kanceláře se vyžaduje: a) VŠ vzdělání v oboru cestovní ruch a 1 rok praxe v oboru b) vyšší odborné vzdělání v oboru cestovní ruch a 3 roky praxe v oboru c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru cestovní ruch a 6 let praxe v oboru d) osvědčení o rekvalifikaci v oboru cestovní ruch a 6 let praxe v oboru

18 Orgány státní správy, které se vyjadřují ke koncesi MMMMinisterstvo zemědělství MMMMinisterstvo průmyslu a obchodu DDDDopravní úřad MMMMinisterstvo dopravy MMMMinisterstvo pro místní rozvoj KKKKrajská hygienická stanice

19 Centrální registrační místa CCCCentrální registrační místa jsou součástí projektu ministerstva obchodu a průmyslu „Omezování administrativní zátěže podnikání“ CCCCRM existují při všech obecních živnostenských úřadech v ČR, tj. 227 míst PPPPodnikatel zde může prostřednictvím Jednotného registračního formuláře vyřídit: - - r r r registrační povinnost k živnostenskému úřadu podání přihlášky k daňové registraci p p p podání přihlášky k důchodovému pojištění podání přihlášky k nemocenskému pojištění - o o o oznámit vznik volného pracovního místa - podat oznámení zdravotní pojišťovně

20 Jednotný registrační formulář

21 Živnostenský rejstřík ŽŽŽŽivnostenský rejstřík j informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad ČR a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady. DDDDo rejstříku se zapisují osobní údaje, předmět podnikání, druh živnosti, datum vzniku živnostenského oprávnění, datum zahájení provozování živnosti, datum pozastavení živnosti, datum zániku živn. oprávnění.

22 Zápis do živnostenského rejstříku OOOOhlašovací živnosti – zápis do ŽR provede ŽÚ do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis KKKKoncesované živnosti – zápis do ŽR provede ŽÚ do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese a vydá podnikateli výpis

23 Výpis z živnostenského rejstříku

24 Správní poplatek PPPPři ohlášení více živností je hrazen jediný správní poplatek ZZZZa jeden správní poplatek lze ohlásit všech 96 živností - finanční úspora

25 Zánik živnostenského oprávnění ŽŽŽŽivnostenské oprávnění zaniká: a) smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové b) zánikem právnické osoby c) uplynutím doby d) výmazem zahr. osoby z OR e) rozhodnutím ŽÚ

26 Správní delikty  Za správní delikty (přestupky) lze uložit pokutu do Kč 5.000 v blokovém řízení.  Za přestupky lze uložit i vyšší pokuty - do 10.000 Kč - do 10.000 Kč - do 100.000 Kč - do 100.000 Kč - do 750.000 Kč - do 750.000 Kč - do 1.000.000 Kč - do 1.000.000 Kč

27 Kontrolní otázky  1.) Pokud nemáte v oboru ve kterém chcete podnikat potřebné vzdělání, za jakých podmínek splníte požadavky ŽZ? Pokud nemáte v oboru ve kterém chcete podnikat potřebné vzdělání, za jakých podmínek splníte požadavky ŽZ?Pokud nemáte v oboru ve kterém chcete podnikat potřebné vzdělání, za jakých podmínek splníte požadavky ŽZ?  2.) U kterých z živností nemusíte prokazovat praxi, ani vzdělání v oboru, ve kterém chcete podnikat? U kterých z živností nemusíte prokazovat praxi, ani vzdělání v oboru, ve kterém chcete podnikat?U kterých z živností nemusíte prokazovat praxi, ani vzdělání v oboru, ve kterém chcete podnikat?  3.) Jak získáte oprávnění pro ohlašovací živnost, koncesovanou živnost Jak získáte oprávnění pro ohlašovací živnost, koncesovanou živnostJak získáte oprávnění pro ohlašovací živnost, koncesovanou živnost  4.) Co jsou to CRM a co všechno můžete v nich vyřídit? Co jsou to CRM a co všechno můžete v nich vyřídit?Co jsou to CRM a co všechno můžete v nich vyřídit?  5.) Co je to Jednotný registrační formulář a co nám umožňuje? Co je to Jednotný registrační formulář a co nám umožňuje?Co je to Jednotný registrační formulář a co nám umožňuje?

28 Použité zdroje: - www.zvn.sagit.cz - www.zvn.sagit.czwww.zvn.sagit.cz - www.google.cz - www.google.czwww.google.cz - www.cs.wikipedia.org - www.cs.wikipedia.orgwww.cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "Živnostenský zákon 164. Ing. Vladimíra Mikšíková Ing. Vladimíra Mikšíková P R Á V O P R Á V O 1. ročník 1. ročník nástavbové studium nástavbové studium."

Podobné prezentace


Reklamy Google